sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa 15

 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları 2022 2023


10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa..
.SAYFA- 15

 

Metni Anlama ve Çözümleme

 

1. Türk edebiyatının ana dönemlerini belirtiniz. Bu dönemlerin belirlenmesinde hangi ölçütlerin kullanıldığını söyleyiniz.

  • Cevap: Türk edebiyatının 3 ana dönemi vardır, bunlar:

 İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem

 İslamî Dönem

 Batı Etkisinde Gelişen Dönem

Bu dönemlerin ayrılmasındaki ölçütler dinî hayat, kültürel farklılaşma, dil coğrafyası ve kültür değişimleridir.

2. Okuduğunuz metne göre Türk edebiyatını etkileyen en önemli olay nedir?

  • Cevap: Okuduğumuz metne göre Türk edebiyatını etkileyen en önemli olay Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ve bu dinle birlikte edebiyatın uzun yıllar bu kültür dairesinin etkisinde kalmasıdır.

3. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatına hâkim olan zihniyet nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: İslamiyet’in kabulünden önce Türk edebiyatı sözlü ve yazılı olmak üzere iki koldan gelişmiştir. Bunlardan sözlü edebiyata ait olan ürünler koşuk, sagu,sav  ve destanlardır. Yazılı ürünler ise “Köktürk Kitabeleri” ve Uygur metinleridir. Bu  ürünler üzerinde etkili olan zihniyet, Türlerin ana yurdu olan Orta Asya’da göçebe bir hayat sürmeleri ve buna bağlı olarak edebî ürünlerde de bu hayat tarzına uygun ideal insan tipini tasvir etmektir.

4. Türk edebiyatında Geçiş Dönemi hangi yüzyıllar arasında yaşanmıştır? Bu dönemde hangi eserler verilmiştir?

  • Cevap: Türk edebiyatında Geçiş Dönemi 11-13. Yüzyıllar arasında yaşanmıştır. Bu dönemin en önemli eserleri Yusuf Has Hacip’in  “Kutadgu Bilig”i,  Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lugati’t-Türk”ü, Edip Ahmet Yükneki’nin “Atabetü’l- Hakayık”ı ve Hoca Ahmet Yesev’i’nin “Divan-ı Hikmet”idir.

5. Ahmet Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet” adlı eserinin Türk edebiyatındaki önemi nedir? Açıklayınız.

  • Cevap: Divan-ı Hikmet ile tasavvufî şiir geleneği başlamıştır. Bu eserde Allah aşkı, Peygamber sevgisi konu edilmiştir. Ahmet Yesevî’nin hikmetli sözlerinin yer aldığı bu eser sayesinde tasavvufî şiir ile Allah’ın varlığını bilme, kainat ve insanın varoluş sebebini anlama, insanı mükemmel varlık hâline getirebilme anlayışı aktarılmıştır. Bu açıdan oldukça önemli bir eserdir.

6. İslami Dönem Türk edebiyatı hangi edebî gelenekler üzerinden gelişimini sürdürmüştür?

  • Cevap: İslamî Dönem Türk edebiyatı İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının sözlü geleneği İslami Dönem’de halk edebiyatı ile devam ederek aynı zamanda Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle oluşan divan edebiyatı geleneği ile iki koldan ilerlemiştir, gelişimini sürdürmüştür.

7. Divan edebiyatı ile halk edebiyatı arasındaki farkları söyleyiniz.

  • Cevap: Divan edebiyatı tamamiyle yazılı eserlerden oluşurken Halk edebiyatında sözlü ve yazılı eserlerden oluşmaktadır. Divan edebiyatında aruz, Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılmıştır. Divan edebiyatının nazım birimi beyittir, Halk edebiyatında ise dörtlüktür. Divan edebiyatının dili Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dildir, Halk edebiyatında ise dil nispeten daha sadedir. Divan edebiyatında tam ve zengin uyak kullanılırken, Halk edebiyatında yarım uyak kullanılır. Divan edebiyatında mazmun denilen kalıplaşmış sözlere yer verilir.

8. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı hangi dönemlere ayrılır?

  • Cevap: Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı sırasıyla Tanzimat, Servetifünun, Fecriâti, Millî ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı olarak ayrılmıştır.
.
.
.
.
Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023

10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-15


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk