sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf İndir Online Çöz

  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat, Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf indir online Çöz

11.Sınıf Edebiyat Röportaj Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR, Roman Ünitesi Test, 11.Sınıf Edebiyat Röportaj Testi, TESTLER,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf indir online Çöz üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız,


11. Sınıf Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf indir online Çöz

👇👇👇


Giriş bölümünün şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi gereken kelimelerin en başta söylendiği röportajlar - - - - olarak adlandırılır.

1-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amerikan röportajı 

B) Alman röportajı 

C) belgesel röportaj 

D) kurgusal röportaj 

E) konuşmaya dayalı röportaj

 

2-Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

A-Bilgiyi, haberi, gerçeği; açık, yalın ve çarpıcı bir dille okurlarına iletir.

B-Daha çok kısa cümleler kullanarak anlatımına hareket ve canlılık katar.

C-Röportaj yazarı, metnini bir öykü kurgusu içinde okuruna sunar.

D-Gücünü ve inandırıcılığını belgelerden alır ancak okuyucu belgenin de ötesine geçirilmek istenir.

E-Tanıtılan objeyle ilgili yazar, kendi görüşlerini katmadan nesnel şekilde yazar.

 

 

 Konuyu sunuş biçimine göre ikiye ayrılır:  ........................ röportajı: Yazar, konuyu anlatırken yazıya kendini katar. Konuyu kendi eksininde anlatır.  ....... röportajı: Bu tür röportajlarda okuyucuya beklenmedik bir giriş karşılaşması yapılır. En son söylenmesi gerekenler en önce söylenir. Okuyucu adeta bir şok yaşar, böylece dikkat çekilir.

3-Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri getirilmelidir ?

A-Alman-Amerikan

B-Amerikan-Alman

C- Öznel- Nesnel

D-Yazara dönük- Okura Dönük

E- Piramit- Ters Piramit

 

 

4- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir?

A-Yaşar Kemal’in  Peri Bacaları

B-Fikret Otyam’ın  Topraksızlar

C-Ahmet Kutsi’nin İç Göç

D-Necmi Onur’un Mezarlarında Yaşayanlar

E-Celalettin Cetin’in Büyük Göç

 


5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem mülakat hem de röportaj için geçerli değildir ?

A-Her ikisi de gazete ve dergilerde yayınlanabilir.

B-Her iki türün de toplumu aydınlatmak gibi roller vardır.

C-Bilgi ve belgelerden faydalanılır.

D-Her ikisi de soru ve cevaplardan oluşur.

E-Her ikisinde de dil göndergesel işlevdedir.

 

 

Yazarın konuyu işlerken kendini ön plana aldığı “ben” eksenli röportajlara - - - - denir.

6-Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Amerikan röportajı

B) siyasal röportaj

C) edebî röportaj

D) Alman röportajı

 E) öyküsel röportaj

 


I. Bir gercek, sorun, olay ya da durum ortaya konulur.

II. Araştırmaya, incelemeye ve somut olgulara dayanır.

III. Gazete ve dergilerde yayımlanan oğretici metin turudur.

IV. Olay ve olgular aktarılırken ayrıntılara yer verilir.

V. Bir kişiyi sorulara verdiği cevaplarla tanıtmak amaclanır.

7-Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde röportajla ilgili bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II.   C) III. D) IV. E) V.

 


I. Açık, akıcı ve yalın bir anlatımla yazılır.

 II. Genellikle birinci tekil kişi ağzı kullanılır.

III. Bir kişi, yer ya da eşya üzerine yapılabilir.

IV. Dizi şeklinde yayımlanabilir.

V. Dil, daha çok alıcıyı harekete geçirme işlevindedir.

8-Numaralanmış bilgilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

Kelime olarak “toplamak, getirmek” anlamına gelen - - - -, gazetecilerin ele aldığı konuyu gezip görme, belgelere dayandırma, fotoğraflarla belgeleme gibi yöntemlere başvurularak anlattığı yazı türüdür.

9-Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) mektup B) gezi yazısı C) röportaj D) biyografi E) makale

 

 

10- Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumun geniş kesimini ilgilendiren konular üzerinde yapılır.

B) Tek bir yazı olabileceği gibi yazı dizisi de olabilir.

C) Türk edebiyatında bu türün modern ilk örneğini Ceyhun Atuf Kansu vermiştir.

D) Genellikle önce ses kayıt cihazına kaydedilir, sonra yazıya geçirilir.

E) Röportaj yapılan kişinin verdiği cevaplara görüş ve izlenimler de eklenerek röportaj ya­zıya geçirilebilir.

 

 

I. Bir yeri konu alan röportajlarda, o yerde sürdürülen hayatın her yönüyle bilinmesi gerekir. II. Röportajlarda ele alınan yerin farklı yönleri fotoğraf, film ve ses kayıtlarıyla belgelenmelidir.

III. Eşyayı ele alan röportajlarda eşyanın dikkat çeken yönleri ele alınmalıdır.

IV. Röportajlarda gözlem, araştırma, yorum ve değerlendirme önemlidir.

V. Röportaj yazarı, anlattıklarına görüşlerini katmamalı, nesnel olmalıdır.

11-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

 


12- Aşağıdakilerin hangisinde eserin yazarı yanlış verilmiştir?

A- Ruşen Eşref Ünaydın: Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat

B-Hikmet Feridun Es: Bugün De Diyorlar Ki

C-Mustafa Baydar: Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar

D-Abdi İpekçi : Liderler Diyorlar Ki

E-Nurullah Genç: Ustalarla Konuşmalar

 

..
11. Sınıf Edebiyat Röportaj Ünitesi Test Soruları Pdf İndir Online Çöz


11-sinif-edebiyat-roportaj-unitesi-test-sorulari

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk