sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KARMA TESTİ ÇÖZ, PDF İNDİR (test-5)

   YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİRTYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR, TYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST, TYT TEST, TYT TÜRKÇE TESTLERİ, TESTLER, AYT-TYT, YKS, TYT-YKS, 
derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için YKS TYT TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KARMA TESTİ ÇÖZ, PDF İNDİR  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DOĞRU KONUM   :  derskonum.com


👉👉DİLBİLGİSİ KARMA TEST -5 

 TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA DENEME SINAVLARI  


DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA

 1-“Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaynaşmışlardı.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “Tarihte” yerine “tarih boyunca ” sözü getirilmeli

B) “Uluslar” yerine “devletler” sözcüğü getirilmeli

C) “bu” sözcüğü atılmalı

D) “ulusların arasına ” yerine “uluslarla” sözcüğü getirilmeli

E) “öteki” sözcüğü atılmalı2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı.

B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir.

C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi.

D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu.

E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.3-Giderek sevgisizleşen çevremize, duyguların “fast food” mutfağından çıkışına bakıyorum ( ) Her konuda acelemiz var. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimiz de beklentilerimiz de bir örnek ( ) İnsan olmaya ( ) “Her şey bir insanı sevmekle başlar ( )” sözünü anımsamaya ayıracak bir saniyemiz bile yok. Ya da Gülten Akın’ın dediği gibi “Ah kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya ( )”

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (.) (;) (,) (.) B) (.) (.) (,) (,) (!)

C) (.) (.) (,) (,) (.) D) (.) (.) (,) (.) (!)

E) (.) (.) (;) (.) (.)4-(I) Kışı henüz üzerinden atamamış topraklarda otlar yeşeriyordu. (II) Gök bir açılıp bir kapandıkça çiçeğe durmuş ağaçların da yapraklarına yağmur düşüyordu. (III) Böcekler güneşi görünce ortaya çıkıyor, güneş gidince deliklerine kaçışıyordu. (IV) Arılar burunlarını taze çiçeklerin göbeğine sokuyor, onların kokularıyla sarhoş oluyordu. (V) Göğün maviliğini karartan havalar artık geride kalmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde özne, tamlayanı sıfat–fiil grubu olan sıfat tamlamasıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V5-Mimarinin, inancın ve çok kültürlülüğün şehri Mardin, şimdilerde güncel sanatın doğudaki merkezi olmaya hazırlanıyor.

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi B) Zaman zarfı

C) Sıfatlaştıran -ki D) Türemiş sözcükler

E) Dönüşlülük zamiri6-Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem

B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem

C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

D) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA7-(I)Mutsuzların (II)yaygın olduğu bir toplumda, çok az (III)sayıdaki mutlu (IV)görünen insanın da gerçekten mutlu (V)olması düşünülemez.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü yönüyle farklıdır?A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V8-Yapıt bir coşku patlamasıdır, fakat asıl önemi gerçeği yansımasından geliyor. Sanatçı kuru gerçekçiliğin karşısına şiirsel gerçekçiliği çıkarmıştır bu yapayla.

Bu cümlelerde kaç sıfat kullanılmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad takımı arasına, tamlananın sıfatı girmiştir?

A) Yeni aldığı güneş gözlüğünü kaybetmiş

B) Mavi çizgili gömleğinin düğmesi kopmuş,

C) Ağacın pencereye değen dallannı kesmek

gerekiyor.

D) Dün, uzun süredir görmediğim bir okul arkadaşıma

rastladım.

E) Senin önerdiğin kitabı bir türlü alıp okuyamadım.

10-Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır?

A) Öğrencilerin korkusu, sınıfta kalmaktır.

B) İnsanların çoğu, geçim derdine düşmüş.

C) Onun içtenliği inandırıcı gelmiyordu bize.

D) Öğrencilerin bazıları ödevlerini yapmamış.

E) Ülkenin sorunları çözüm bekliyor.11-Yunus Emre’nin şiiri, ulusumuzun her devrinde neşesini, ıstırabını iyi ve kötü hâllerini, dünya görüşünü, ahlak anlayışını yansıtmıştır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtili isim tamlaması

B) Belirtme sıfatı

C) Sıfat tamlaması

D) Belirtisiz isim tamlaması

E) Durum zarfı12-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gizli özne, sözde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Her fırsatta, yaptıklarıyla övünüyor.

B) Arkadaşlarına haksızlık yapmakla suçlanıyor.

C) Saatin sekizi geçtiğini fark edince aceleyle giyindi.

D) Bizim işyerine tam iki yıl sonra internet bağlandı.

E) Sözleşmeler ve öteki belgeler, dün akşam Ankara’ya gönderildi.13-Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı

Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an.

Altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Sıfat – zarf – isim

B) Zarf – zarf – sıfat

C) Zarf – edat – sıfat

D) Sıfat- edat – zarf

E) Zarf – edat – isim

14-Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?

A) Güneşli bahçeleridir onlar, büyüyen ağaçların.

B) Şimdi gölgelerinde rüya ve oyun dinlenir.

C) Sabaha karşı açar, güllerle nergisler.

D) Bu akşam sonbahar ne kadar serin!

E) Bol bol harcadığımız güneş bile ölçülüdür.

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem kullanılmamıştır?

A) Övdükleri öykü öyle aman aman bir öykü değildi

B) Yazık adamlara, şu kış kıyamette arabaları bozulmuş, yolda kalmıştır

C) Hay Allah, evden çıkarken adresi yanıma almamışım

D) Hadi canım sen de, bunu sen nasıl yaparsın

E) Eyvah, yine yağmura yakalandık16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?

A) Her sabah ilk iş büroyu temizlersin.

B) Olumsuzlukları da hesaba katacaksın.

C) Öğleden sonraları yanımıza uğruyor.

D) Yanılmıyorsam bizim komşu olacak.

E) Bugün kitap evlerine uğramalıyım

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA17-Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, iki farklı fiilimsi kullanılmıştır?

A) Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak iyidir.

B) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

C) Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

D) Kurda konuk giden, köpeğini yanında götürür.

E) Hak deyince akan sular durur.

18-Şimdiye kadar onu ----.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, zarf tümleci ve yüklem olur? (2007 ÖSS)

A) arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken görmedim

B) bütün tehlikelerden ben korudum

C) yemeğe davet etmeyi düşünememiştim

D) bir kez yazarlar toplantısında gördüm

E) üzecek olayları ona anımsatmamaya çalıştım

19-Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Medet Köyü’nde yaşayan “sırsız seramik” ustasını bu sanatın meraklıları tanır. Usta (I), derme çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir, bunların üzerine desenler çizer sonra (II)… Bu desenlerin büyüleyiciliği nereden geliyor (III)? Besbelli tarihten süzülmüş türlü hayatlardan (IV)… Ya yolu Tavas’a düşürüp görmeliyiz onları ya da Türkiye’nin çeşitli müzelerini dolaşıp raflara daha dikkatli bakmalıyız (V).

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? (2011 YGS)

A) V. B) II. C) I. D) III. E) IV.20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öğretmenin, öğrencilerinin aile durumları ile de ilgilenmesi gerekir.

B) Yazarlarımızın köy yaşayışına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır.

C) Bir romancının şiirle ilgilenmesi sanatı için yararlı olur.

D) Kişilerin meslekleri dışında başka işlerle ilgilenmeleri onları dinlendirir.

E) Öğrencilerin iyi kitaplarla ilgilenmesini sağlamak bir eğitim işidir.

 

 

Hazırlayan: Sıla ŞENER

 

tyt-turkce-dil-bilgisi-karma-testi-indir-pdf

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAYKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk