sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KARMA TESTİ ÇÖZ, PDF İNDİR (test-4)

  YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİRTYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR, TYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST, TYT TEST, TYT TÜRKÇE TESTLERİ, TESTLER, AYT-TYT, YKS, TYT-YKS, 
derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için YKS TYT TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KARMA TESTİ ÇÖZ, PDF İNDİR  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum


destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DOĞRU KONUM   :  derskonum.comHazırlayan: Mustafa ŞAHİN


👉👉DİLBİLGİSİ KARMA TEST -4 

 TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA DENEME SINAVLARI                                      Mustafa ŞAHİN

 DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) En orjinal fikirler hep ondan gelir.
B) Çocukken çocuk olmaktan çok sıkılırdım.
C) Sokaklarda oynarken eve dönüş vaktimin hatırlatılmasından hoşlanmam.
D) Eski bir çocuk romanını anlatmak için kıvranıyorum.
E) Bir anda onun gibi davrandığınızı fark eder.

 

Yöneticilik hayatımda üç şeyden ödün vermedim ( ) adalet ( ) aidiyet ( ) motivasyon ( )

2-Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (…)             B) (:) (,) (,) (.)     

C) (:) (;) (,) (.)                         D) (:) (,) (;) (.)     

E) (;) (,) (,) (…)

 


PDF LİNKİ AŞAĞIDA


3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Duyan bir kalp için, ölümden de beter dertler vardır.

B) Dil, insanlığın kendisidir ve düşünce dünyamız onunla vardır.

C) Devletler de insanlar gibidir; büyürler, olgunlaşırlar ve ölürler.

D) Taşınamayacak dert yoktur, yeter ki, insan ayakta durabilsin.

E) Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil, bilinçle işlenmelidir.

 

I. Çocuktan al haberi demişler.
II. Alnımızda bilgilerden bir çelenk…
III. Kaynanayı kazanda kaynatmalı.
4-Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları, hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?
A) Benzeşme-Ünlü düşmesi-Daralma
B) Yumuşama-Daralma-Ünlü düşmesi
C) Benzeşme-Ünlü düşmesi-Ünlü düşmesi
D) Ünlü türemesi-Ünlü düşmesi-Benzeşme
E) Ünsüz düşmesi-Daralma-Ünlü türemesi

 

5-Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A) Bu konuda gençlere örnek olmalıyız.
B) Sabrın sonu selamettir, derler atalarımız.
C) Saatinin kordonu her sene kırılır.
D) Kitabın elli ikinci sayfasında kalmış.
E) Patlıcan dolmasını çok severdi.

 

I. Bu kentin bir yanında alevler çiçektendi.

II. Tepeleri kar tozudur her sabah

III. Alkışlara tutunarak yürüdü gençliğim

IV. Kurulu bir saatti yüreği zamanın

V. Kente gece giren firarilerin damarında

6. Numaralanmış dizelerin hangisinde, tamlananı tamlayanından önce kullanılmış bir ad tamlamasına yer verilmiştir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem iyelik, hem hal eki almıştır?

A) Oysa o, yetersizliğin acısıyla kıvranıyordu.

B) Aşk ilminin sınırlarını daha çok zorlamalı.

C) Yarınların gönül sultanı şekilleniyordu artık.

D) Onun dilinde şiir, bir ilham güneşi oldu.

E) Herkes onu babasının tahtına lâyık buluyordu.

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla hâl zarfı kullanılmıştır?
A) Onun yalnız çalıştığına inanmıyorum.
B) Bana iki gün ver, bunu bir düşüneyim.
C) Ben tamir edebileceğin bir araba değilim.
D) Güzel düşünsen iyi edersin.
E) Bana sorarsan çok sabırsız görünüyordu.

 


PDF LİNKİ AŞAĞIDA

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA9-Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Kesilir fakat çekmeye gelmez boynum

B) Aradım buldum izini

Buldum ama neden sonra.

C) Sert bir askerdi mesleğinde ancak

Ondan çok hisli bir gönlü vardı.

D) Yağsın nesi varsa kâinatın

Lâkin bu derin sükût dinsin.

E) Ben varım yalnız uzaktan gelmiş

Ben varım yalnız köyün bilmediği

 

Her şeyin karmakarışık olduğunu anlamıştım. Buna rağmen kendimi tutamayıp yine o çetrefil, karışık, acılarla dolu dünyada gezinmeye başladım.

10-Yukarıdaki parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Edat           B) Bağlaç  

C)Zarf             D) Zamir   E) Sıfat

 

 

 

I. Çekmecelerden birinin içinde yalnızca keser gibi bir şey vardı.

II. Orada dağınık bir masanın olduğunu hatırlıyordum.

III. O geceden kalan bir iz var mı diye dikkatle bakıyorum.

IV. Kâbus görüyormuş gibi gözleri büyüyerek baktı bana doğru.

V. Yüzlerce yıldan beri üstüne basan adımlarla aşınmıştı kaldırımlar.

11-. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V

 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, zarfları bağlama göreviyle kullanılmıştır?

A) Durgun ve derin sesi beni alıp götürüyordu bir yerlere.

B) Kafasını kaldırıp sıkıntıyla baktı ama bir şey söylemedi.

C) Duyduğu üzüntüyü ve şaşkınlığı görmüştüm aslında.

D) Sesi her zamanki gibi durgun ve donuk bir sesti.

E) Ellerim masanın üstünde büyük ve güçlü görünüyorlar.

 

Günümüzde hemen hemen hiçbir alanda dile yeterince önem verilmiyor. (I) Dilin daha çok reklam boyutu ön plana çıkıyor. (II) Dilimizi koruma çabası içerisine girersek (III)  önce sokaktan başlamalıyız (IV) bu işe. Böylece daha çabuk yol alırız. (V)

13-Yukarıdaki metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi birleşik zamanlıdır?

A) I       B) II       C) III      D) IV      E) V

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında edat olan bir sözcük ek fiil alarak yüklem olmuştur?

A) Yöneticiliğinizi çok beğendim, oldukça ilgilisiniz.

B) Meğer insana asıl doğruları söyleyen insanın içiymiş.

C) Dün beni aradığınızda ben işteydim.

D) Bunca uğraş ve emek aslında hep senin içindi.

E) Çalışmadığına göre yine sınavı başaramayacak.

 

15-Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yusuf, öğretmeninden notunu açıklamasını istedi.

B) Şiddetli rüzgârın etkisiyle elmalar ağaçtan düşmüş.

C) Kuşlar, sonbaharda sıcak diyarlara göç eder.

D) Ali, arkadaşına haklı gerekçelerle fena kırılmış.

E) Yağmur hafif hafif yağmaya başlamıştı

I. Hafta sonu tiyatro izleyelim.
II. Bir daha geri dönemem.
III. Eksikliğini çok hissedeceğiz.
IV. Özgürlük emek ister.
V. Saat on iki kez gonkladı.

16-Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur?
A) 
Emir kipi               B) Görülen geçmiş zaman
C) İstek kipi               D) Geniş zaman
E) Gelecek zaman

 DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA


PDF LİNKİ AŞAĞIDA 17-“Hiçbir şey duymamış gibi yürümeye devam etti.” cümlesindeki ögelerin dizilişiyle aynı sırada verilen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Az ötedeki bir züccaciye dükkanında girdim.
B) Camekanının tam önünde durdum.
C) Camların temiz yüzeyi gökler kadar boştu.
D) Yerinden çıkmasın diye elimi kalbime bastırdım.
E) Başım dönerken dükkanın kapısına yöneldim.

Meddahlık, halk arasında bilinen bazı hikâyelerin tek kişi tarafından, yer yer dramatize edilerek anlatılması geleneğine dayanır.

 

18-Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Basit-olumlu- kurallı-isim cümlesi
B) Basit-olumlu-eksiltili-isim cümlesi
C) Birleşik-olumlu-kurallı-fiil cümlesi
D) Birleşik-olumlu-devrik-fiil cümlesi
E) Sıralı-olumsuz-kurallı-isim cümlesi

 

19-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirden türemiş bir fiildir?

A) Bütün bu olanların tek sorumlusu sensin.

B) Bizim merak ettiğimiz konu şairin kimliğiydi.

C) Üzerine aldığı yeni görevi hemen benimsemişti.

D) Senin beğendiğin araba hangisiydi.

E) İşe yeni başlayan gencin davranışları çok bencildi.

 

20-Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?

A) Çocuk bu saate kadar eve dönmeli değil miydi?

B) Şu küçük, üç yıldır üflemeli çalgılar üzerine eğitim görüyormuş.

C) Filmdeki çocuk sürmeli gözleriyle tatlı tatlı bakıyordu.

D) Karşımızda oturan çocuğun kolu, baştan başa dövmeli idi.

E) Bazı köy okulları kapatılınca taşımalı sistem başladı.

 

 

Hazırlayan : Mustafa Şahin
1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk