sponsorlu reklam Admatic -sponsor

PARNASİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ

PARNASİZM AKIMI NEDİR ÖZELLİKLERİ DÜNYA TÜRK TEMSİLCİLERİ, PARNASİZM NEDİR ÖZELLİKLERİ, PARNASİZM AKIMI TÜRK VE DÜNYA TEMSİLCİLERİ, EDEBİ AKIMLAR, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için PARNASİZM AKIMI NEDİR ÖZELLİKLERİ DÜNYA TÜRK TEMSİLCİLERİ üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


Realizmin şiire yansımış biçimine Parnasizm denir. Fransa'da 1860'ta "Çağdaş Parnas" adlı şiir dergisinin çevresinde toplanan sanatçılara "parnasyen" adı verilmiş, bunların oluşturduğu şiir akımı da Parnasizm olarak nitelenmiştir. Kısaca, Parnasizm, "şiirde gerçekçilik" demektir.
Parnasizm, hayalci ve duygucu romantik şiire karşı bir tepkidir. Realizmi ve Natüralizmi hazırlayan koşullar Parnasizm için de geçerlidir. Felsefe alanında Pozitivizmin öne çıkmasıyla bilimsel çalışmalar önem kazanmış, edebiyatın şiir kolunda da dış dünyayı duygusallıktan uzak bir biçimde anlatan şiirler değer kazanmıştır.

Parnasizmin Özellikleri
 • Parnasyen şairler, "şiir"i çok emek verilen bir iş olarak görmüşler, bir kuyumcu titizliğiyle şiirler yazmışlardır.
 • Parnasizm, duygucu ve hayalci lirik şiire bir tepkidir. Parnasyen şairler içe dönük ve duygucu şiir yerine, dış dünyayı nesnel bir bakışla anlatan şiire önem vermişlerdir.
 • Parnasizmde en önemli ilke "sanat için sanat"tır. Buna göre güzellik ancak güzel biçimlerle elde edilebilir. Şiirin görevi siyasal, toplumsal sorunları anlatmak değil, insanlara "güzel"in ne olduğunu göstermektir.

 • Parnasizm, seçkin kişilere seslenen bir edebiyat akımıdır.
 • Şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumu çok önemsenmiş, şiirin biçimsel yönden kusursuz olmasına çalışılmıştır. Parnasyenler en çok"sone" biçimini kullanmışlardır.
 • Eski Yunan ve Latin mitologyasına yeniden dönülmüş, bu değerlerin yok olup gitmesinden duyulan kaygılar dile getirilmiştir.
 • Şairler, kendi kişiliklerini şiirlerine yansıtma mışlar, gözlemlerine dayanarak dış doğa görünümlerini şiirleştirmişlerdir.
 • Sanatçılar şimdiki zaman yerine, geçmiş zama-nın kişi ve olaylarına yönelmişler, Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin efsane ve kültürlerinden yararlanmışlar, egzotik temaları işlemişlerdir.
 • Bazı parnasyen şairler, şiirlerinde felsefi düşüncelere bilim ve fenle ilgili düşüncelere yer vermişlerdir.
 • Dilin açık ve yalın olmasına, ustalıkla kullanılmasına çok önem verilmiştir.
 • Parnasizm, yalnızca bir şiir akımıdır.
Önemli Temsilcileri:
Theophlle Gautier: şiir
Theodore Banville: şiir
Leconte de Lisle: şiir
Jose Maria de Heredla: şiir
François Coppee: şiir


Parnasizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:

Tevfik Fikret: şiir
Yahya Kemal Beyatlı: şiir
Cenap Şahabettin : şiir


DİĞER KAYNAK "Parnasizm"

 • Parnasizm, realizm akımının şiire uygulanmasıdır.
 • 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da, romantizme tepki olarak doğmuştur.
 • "Çağdaş Parnas" adlı bir şiir dergisinin çevresinde toplanan şairlere parnasyen, bunların oluşturduğu şiir akımına da parnasizm denmiştir.
 • Romantizme tepki olarak doğan parnasizm, öznel şiirin yerine nesnel ve duygusuz bir şiir koymak istemiştir.
 • Doğanın değişik görünümlerini yansıtan tasvirci şiire önem verilmiştir.
 • Parnasizm toplumla ve toplumun sorunları ile ilgilenmemiş, "sanat için sanat" görüşünü benimsemiştir.
 • Parnesyen şair, şiirde kişiliğini gizlemiş, kendi duyguları yerine dış dünya ile ilgili gözlemlerini, değişik doğa görünümlerini nesnel biçimde anlatmıştır.
 • Parnasizm ile Yunan kültür ve mitolojisine yeniden dönülmüştür.
 • Şiirde biçim mükemmelliğine çok önem verilmiştir. Şairler, şiirde ritmi aramışlar, şiir tekniği üzerinde titizlikle durmuşlardır. Ölçüye, kafiyeye önem vermişlerdir. Dilin ustalıklı kullanımına aşırı özen göstermişlerdir.
 • Tarihe yönelmişler, tarihin her döneminden kişi ve olayları şiirlerinde işlemişlerdir. Yabancı ülkelerin kültür ve efsanelerinden yararlanılmış, uzak yerlere ait (egzotik) doğa güzellikleri işlenmiştir.
 • Şiirde felsefi düşünceler işlenmiştir. Şiir için biçim güzelliği yeterli sayılmış, toplumsal konulara ilgi gösterilme­miştir.
 • Parnasizmin kurucusu Th. Gautier'dir. Banville, Leconte de Lisle, François Coppe, Heredia, Sully Prudhomme parnasizm akımının temsilcileridir.
 • Türk edebiyatında parnasizmi ilk tanıtan Cenap Şahabettin'dir. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal bu akımdan et­kilenmişlerdir.

PARNASİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk