sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Seçmeli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir

  11.Sınıf Seçmeli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları,11.Sınıf  Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları,11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI,DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


10-sinif-edebiyat-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


11.Sınıf Seçmeli Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir

DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ  ...................................  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  11.SINIF SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.ORTAK SINAV

SORULAR

1)Şimdiye kadar onu ----. 
 Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, zarf tümleci ve yüklem olur? (2007  YGS) 
A) arkadaşlarından ayrı bir şey yaparken görmedim. 
B) bütün tehlikelerden ben korudum. 
C) yemeğe davet etmeyi düşünememiştim.
D) bir kez yazarlar toplantısında gördüm. 
E) üzecek olayları ona anımsatmamaya çalıştım. 

2) (I) Lunaparklar çocukluğumuzun güzel günlerini anımsatır.

 (II) Dönme dolaba, atlıkarıncaya, çarpışan otolara binmeden önce duyumsadığımız   heyecan ve kimi zaman korku bu eğlence merkezlerini farklı ve ilginç kılar.

 (III) Çocukken en çok hangilerine binmeyi severdiniz?

 IV) Belki de hâlâ içinizdeki o çocuk sizi götürüyor giderek azalan lunaparklardan birine.        

(V) Ve hâlâ seviyorsunuz binmeyi dönme dolaba, atlıkarıncaya… 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin ögeleri özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır? (2009  YGS) 

A) I. ve II.      B) I. ve V.        C) II. ve III.       D) III. ve IV.    

E) IV. ve V. 

3)Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da ( ) 

 Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2015  LYS) 
A)(:) (,) (...) (?)      B)(.) (,) (.) (.) 

C) (;) (,) (.) (.)        D)(,) (;) (...) (?) 

E)(:) (;) (.) (...) 

4) Göreve yeni başlayan Uğur; Mehmet, Engin ve Hatice gibi üniversite mezunuydu.

Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? (2013  LYS) 

A)Aylar geçti, yıllar geçti; çocuklar büyüdü, insanlar değişti. 
B)Genç şairimiz; özgün, samimi ve doğal bir üslupla yazdığı şiirlerinden oluşan ilk kitabını yayımladı. 
C) Bugün gelecek misafirleri 1, 2 ve 3. kattaki odalara; yarın gelecek misafirleri 4, 5 ve 6. kattaki odalara yerleştirelim. 
D)İzlediğim filmler, tiyatrolar, gösteriler; okuduğum romanlar, hikâyeler, denemeler bende bir iz bırakır. 
E) Geçen hafta şirket yetkilileriyle uzun uzun görüştük, tartıştık; bu hafta onlarla sözleşme, ödeme, nakliye gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. 
5)"Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi." cümlesindeki anlatım pürüzü nasıl giderilebilir? (1984   ÖSS)

A) "şehirlere" yerine "şehirlerde" kelimesini getirerek

B) "Türkleştirdi" den önce, "insanları" kelimesini ekleyerek

C)”yerleştirmek suretiyle" yerine "yerleştirerek" kelimesini getirerek

D)"Türkleştirdi" yerine "Türkleştirildi" kelimesini ekleyerek

E) "Türkleştirdi"den önce, "oraları" kelimesini ekleyerek

 

 

6) "Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim." Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (2005   ÖSS)

A) Nesne eksikliğinden

 B) Gereksiz sözcük kullanımından

C) Tamlayan eksikliğinden

D) Yüklemin olumlu olmasından

E) Tümleç eksikliğinden

7) “Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.”Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (2000   ÖSS)

A) Yüklemin III. tekil kişi olmasından

B) Nesnenin çoğul eki almasından

C) Gereksiz söz kullanılmasından

D) Yüklemin di'li geçmiş zamanlı olmasından

E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından  

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2011   YGS)

A) Diplomalarını alacak öğrenciler salona sırayla giriş yaptılar.

B) Müjdeyi vermek için mutfağa, annesinin yanına heyecanla koştu.

C) Konuşmasına başlamadan önce dinleyicilere şöyle bir baktı.

D) Eski öğrencilerin de katıldığı büyük bir toplantı düzenlediler.

E) Yarıyıl tatilinde yapılacak olan Amasra gezisi ertelendi.

 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1992   ÖSS)

A) İlkbaharda, sabahları  bülbül  sesleriyle  uyanırdım.

B) Sokağa  bakan, küçük ama şirin bir evimiz vardı.

C) Mahallenin  çocukları çoğunlukla bizim bahçede oynarlardı.

D) O  yıllarda ben otuz, o ise otuz beş yaşlarındaydı.

E) Komşularımızla  sık  sık  birbirimize  gider  gelirdik.

 

10) Kendisine (I) söylenen bu sözü duyar duymaz (II) oturduğu (III) yerden (IV) ayağa (V) kalktı, kürsüye yöneldi.

Bu cümlede, altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmıştır? (1992    ÖSS)

A) I     D) II     C) III    D) IV     E) V

11) Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan ----, 1949’da kitap olarak basılır. ---- İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler. 
 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? (2010    LYS) 
A) Baba Evi – 
Orhan Kemal 
B) Huzur – 
Ahmet Hamdi Tanpınar 
C) Küçük Ağa – 
Tarık Buğra 
D) Bir Düğün Gecesi – Adalet Ağaoğlu 
E) Yorgun Savaşçı – 
Kemal Tahir

12) Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan yapıtların belirleyici özelliklerinden biri değildir? (2010   LYS) 

A) Okurların merak duygusunun kamçılanması amaçlanır. 
B) Yaşamın çok boyutlu ve kavranması zor gerçeklerden oluştuğu savunulur. 
C) Anlatıcı, büyük ölçüde birey bilinciyle kendi “ben”ini öne çıkarır. 
D) Topluma ait değerleri yansıtma amacı yoktur. 
E) Anlatılanlar kişilerin iç dünyasının süzgecinden geçirilerek verilir.

13) Gerek anlatım biçimi gerek çizdiği tipler gerekse romana taşıdığı konular yönünden ele alındığında ... Aylak Adam adlı romanıyla, Tanpınar romanının, özellikle de Huzur ve .......romanlarının başlattığı, alışılagelmiş modern roman yazma anlayışının dışına çıkanların başında gelir. 
 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? (2012    LYS)
A) Adalet Ağaoğlu - Mahur Beste 
B) 
Tarık Buğra - Ölmeye Yatmak 
C) 
Yusuf Atılgan - Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
D) 
Attila İlhan - Kılavuz 
E) 
Bilge Karasu - Sırtlan Payı 


14)Kapı çalınıyor. Kim geldi acaba? Kimi istersem, kimin ismini yazarsam o gelir. Yazmanın bu yararı var işte, küçük bir işaretle, canımın istediğini getiririm. İstersem fikrimi değiştiririm. Kim ne yapabilir? Hadi bakalım, kapının zili çalmadı, gelen giden yok.
 Bu parçada, 
postmodern romanın aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır?(2017   LYS)
A) Metinlerarası ilişkilere yer verme
B) Anlatıcıyı kurmacanın parçası kılma
C) Tarihî gerçekliği yeniden oluşturma
D) Çok katmanlı bir anlatı yapısı kurma
E) Okuru, kurmacanın merkezine yerleştirme

 

15) Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? (2007 LYS) 
A) ... yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (makale) 
B) ... ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara denir. (biyografi) 
C) Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara ... denir. (otobiyografi
D) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara ... denir. (nutuk
E) Bir yazarın, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne ... denir. (anı) 

 

16) Gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayımlanan, konusunu güncel, siyasi, toplumsal, kültürel olaylardan ve durumlardan seçen, bunları kanıtlama kaygısı  gütmeden işleyen, kısa oylumlu, yoğun anlatımlı bir yazı türüdür .... Güncel bir olayın kişisel görüşe bağlanarak canlı ve çarpıcı bir dille anlatılmasını gerektirir. Anlatım ve dil ustalığının yanı sıra zengin bir bilgi ve kültür birikimi ister. 
 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (2011 LYS) 
A) röportaj     B) fıkra   C) eleştiri    D) makale     E) günlük 

 

17) Türk edebiyatında bu tür Tanzimat Döneminde İbrahim Şinasi tarafından Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanmıştır. Bu yazınsal türün adı ..........dır.

Yukarıda anlatılan yazınsal türü bulmak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Fıkra      B)Makale       C)Eleştiri    D)Deneme      E)Günlük


18) Sohbet türünde metin oluşturmak  isteyen  biri aşağıdakilerden  hangisine  başvurmaz?
A) Anlattıklarını kanıtlama yoluna gider.
B) Yazısını gazete ve dergilerde yayımlar.
C) Yazısında mizahi fıkralardan yararlanabilir.
D) Yazılarında, senli benli konuşma üslubu kullanabilir.
E) Sanat dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder.


19)Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi yazarlardan değildir?

A)Kemal Tahir      B) Orhan Kemal           C) Yaşar Kemal        

D)Ahmet Hamdi Tanpınar       E)Samim  Kocagöz


20) Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Sabahattin Ali-   Kuyucaklı Yusuf

B) Yaşar Kemal-   Yılanı Öldürseler

C) Yusuf Atılgan-  Anayurt Oteli

D) Oğuz Atay -    Bir Bilim Adamının Romanı

E) Adalet Ağaoğlu-   Benim Adım Kırmızı


21) ..., eserlerinde toplumdaki  yerleşik düzene uyum sağlayamayan, bunlarla ters düşen ve tutunamayıp yenilen aydın kişileri anlatmıştır. Yazar, bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını eserlerinde derinlemesine yansıtmış; eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş, ironiden yararlanmıştır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kemal Tahir   B) Oğuz Atay   C) Emine Işınsu   D) Fakir Baykurt   E) Tarık Buğra


22) Cimrilik, korkaklık, evlat   sevgisi   gibi bütün insanlarda ortak olan bir niteliği abartarak bir  insanda toplama  işidir tipleştirme. Söz   gelimi  Balzac'ın  Goriot   Baba'sı, Cervantes'in   Don  Kişot'u  birer  tiptir. Buna  göre  Oğuz Atay'ın  Tutunamayanlar  adlı romanındaki ...,.…Yaşar Kemal'in  Ortadirek   adlı romanındaki ...... birer   tiptir. 
 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? (2012 LYS)
A) Cemil - Afife 
B) Hayri - Hakkı Celis 
C) Yusuf - Fahim Bey 
D) Selim - Meryemce 
E) Adnan - Seniha 


23)Aşağıdakilerden hangisi modernist romanın temsilcilerinden değildir?

A) Yusuf  Atılgan  B)Oğuz Atay  C)Ferit Edgü  D)Adalet Ağaoğlu

E) Tarık Buğra

24)………………, 1952’de yazdığı Yaşlı Adam ve Deniz  adlı romanında yaşlı bir balıkçının okyanusta geçen mücadele dolu birkaç gününü anlatmıştır. Bu romanda yazar kendi maceracı kişiliğini de yansıtmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Emile Zola   B) Victor Hugo  C) Ernest Hemingway

D)Tolstoy   E) Charles Dickens


25) Orhan Kemal’in romanlarından birini okumak isteyen bir arkadaşınıza aşağıdaki eserlerden hangisini türünden dolayı önermezsiniz?

A) Evlerden Biri    B) Önce Ekmek     C) Eskici ve Oğulları               

D) Kanlı Topraklar                     E) Cemile

 

                

Başarılar dileriz.

*   Her  Soru  4  puandır.   *  Başarılar  Dileriz.

 

A

B

C

D

E

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞRU:

YANLIŞ:

PUAN:

 11-sinif-secmeli-edebiyat-2-donem-1-yazili-test-indir

11. SINIF SEÇMELİ EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI TEST

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk