sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları İndir 2022 2023 2024 2025

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları, 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı, Felsefe Yazılı Soruları, YAZILILAR, YAZILI SORULARI,

10-sinif-felsefe-2.-donem-1yazili-sorulariderskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.

DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ
......../....... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
10.SINIFLAR FELSEFE DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI


Ø   (HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR.)


 

1)             “Evrenin temel öğesi (ilk nedeni) nedir?” sorusu

hangi felsefe disiplini ile ilgilidir?

A)           Ahlak Felsefesi                     

B) Sanat Felsefesi

C) Varlık Felsefesi              

D) Bilgi Felsefesi

E) Siyaset Felsefesi

 

2)             Felsefede “ilk neden, ilk madde” anlamına gelecek

şekilde kullanılan terim aşağıdakilerden hangidir?

A)           Molekül

B) Cisim      

C) Mineral

D) Element

E) Arkhe

 

- “Varlığın var olduğu ile ilgili gerek duyusal gerekse akla dayalı kanıtlar vardır.”

-“Var diyebileceğimiz bir varlık yoktur.”

3)             “Varlık var mıdır?” sorusuna yukarıdaki gibi

cevap veren görüşler sırasıyla hangileridir?    

A)           Nihilizm-Materyalizm                 

B) Nihilizm-Monizm

C) Realizm-İdealizm                 

D) Realizm-Nihilizm

E) Materyalizm-İdealizm

 

4)             “Metafizik” kavramının anlamı aşağıdakilerden

hangisidir?

A)           Görünenin arkasındaki görünmeyen öz ile ilgilenen

felsefi alandır.

B)           Özelden genele akıl yürütmedir.

C)           Genelden özele akıl yürütmedir.

D)           Özelden özele akıl yürütmedir.

E)            Bilgelik sevgisidir.

 

5)             “Varlık, insan bilincinin dışında, ondan bağımsız

olabileceği gibi, insan bilincinin içinde, ona bağımlı da

olabilir. Birincisine “gerçek varlık”, ikincisine ise “ideal

(düşünsel) varlık” denir.” Buna göre, aşağıdakilerden

hangisi gerçek varlığa örnek gösterilemez?

A) Erik ağacı            B) Ekvator çizgisi       C) Toprak

D) Masa                    E) Güneş

 

 

 

6)             “……, özne ile nesne arasında kurulan bağ

sonucunda ortaya çıkan üründür.” Cümlede boş

bırakılan yere hangi kavramın yazılması uygundur?

A)           Varlık 

B) Bilgi                   

C) Siyaset

D)     Din

E) Ahlak

 

7)             “Bazı filozoflara göre kesin ve doğru bilginin

kaynağı deneyimler olamaz. Doğru bilgi ancak akıl yoluyla elde edilebilir.”

Bu ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisi ile ilişkilidir?

A)           Rasyonalizm  

B) Empirizm            

C) Kritisizm

D) Pozitivizm                      

E) Pragmatizm

 

8)             “Benim zihnim doğuştan boş bir beyaz sayfadan

başka bir şey değildir. Ben yaşadığım sürece bu

beyaz sayfa yavaş yavaş kirlenecek ve zamanla dolacaktır.”

görüşünü savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Pragmatizm    

B) Entüisyonizm

C) Empirizm

D) Pozitivizm                      

E) Rasyonalizm

 

9)             “Bilginin oluşumunda tek başına ne akılcı

görüş ne de deneyimci görüş yeterli olabilir. Bilgi için hem deneyime hem de akla ihtiyaç vardır.”

Yukarıdaki düşünceyi savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Rasyonalizm

B)           Entüisyonizm

C)           Empirizm

D)           Varoluşçuluk

E)            Kritisizm

 

10)         Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel

sorularından biri değildir?

A)           Bilgimiz nereden gelmektedir?

B)           Doğru bilgi elde edilebilir mi?

C) Neyi bilebilirim?       

D) Özgürlük nedir?

E) Ne tür bir bilgi doğru kabul edilebilir?

 

11)         Deney ve gözlem yaparak doğadaki olayları

sistemli bir şekilde açıklamaya çalışan alan aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Din

B)           Ekonomi

C)           Bilim

D)           Siyaset

E)            Felsefe

 

12)         Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve bilimin ortak

noktalarından değildir?

A) İkisi de bağımsız düşünür.

B) İkisi de eleştirel değildir.

C) İkisi de mantık ilkelerini kullanır.

D) İkisi de insanlığı ilgilendiren, evrensel bilgiler

ortaya koyar.

E) İkisi de hazır bilgilerle yetinmez.

 

13)         Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden biri

değildir?

A)           Fizik

B)           Kimya

C)           Biyoloji

D)           Astronomi

E)            Mantık

 

14)         Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin

varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır?

A) Bilime göre varlık olgusaldır.

B) Felsefe sadece ideal varlığı inceler.

C) Felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır.

D) Bilim varlığa neden sonuç ilişkisi açısından bakar.

E) Bilimler yöntemlerine göre varlığı parçalara

ayırarak inceler.

 

15)         Aşağıdaki sorulardan hangisini felsefe değil

de bilim konu edinir?

A) Bu dünyadaki varlığımızın gerçek anlamı nedir?

B) İnsanın yazgısı önceden belirlenmiş midir?

C) Ahlaki bir eylem nasıl olmalıdır?

D) İdeal bir toplum düzeni nasıl olabilir?

E) Fobi ile kaygı arasında ne fark vardır?

 

16)         Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin

temel kavramları arasında sayılamaz?

A) İyi                      

B) Kötü

C) Vicdan

D) Güzel

E) Özgürlük

 

17)         “Derse geç gelen öğrencinin öğretmene

gerekçesini açıklarken doğruyu söylemesi - - - -, yalan söylemesi - - - - dir. Bu davranışlardan birini seçmesi - - - -, doğru söylemeyi seçmesi yani iyiye yönelmesi - - - - dir.”

Açıklamadaki boşluklara aşağıdaki kavramlar uygun şekilde yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
A) Erdem

B) Kötü

C) Sorumluluk
D) Özgürlük

E) İyi

 

 

18)         “İnsanın yazgısı önceden doğaüstü bir güç

tarafından belirlenir. İnsan, davranışlarını seçme ve uygulamada özgür değildir.” 

Bu görüşü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)           Fatalizm

B)           Otodeterminizm

C)           İndeterminizm

D)           Determinizm

E)            Ateizm

 

 

19)         “Bireyin  bir özelliği de kendi davranışları

hakkında iyi-kötü yargısında bulunmasıdır. İyi ya da kötü yaptığını düşünen birey 

ya iç huzuruna ya da çatışmaya düşmektedir. Kendinden bekleneni yaptığında huzurlu olurken ,

 yapmadığı durumlarda da ödevini yerine getirmemiş olmanın sıkıntısını yaşar.” 

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?

A)           Ahlak yasası     

B)           Özgürlük       

C)           Mutluluk

D)           Vicdan

E)            Erdem

 

20)         “Ahlak felsefesi, insan eylemlerini ve bu

eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe dalıdır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından olamaz?

A)           Her güzel iyi midir, her iyi güzel midir?

B)           Ahlaki eylemin amacı nedir?

C)           Erdemli yaşam mümkün müdür?

D)           İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?

E)            Evrensel ahlak yasalarına ulaşmak mümkün müdür?


 

Cevaplarınızı lütfen forma işaretleyiniz.

,

10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk