sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 167 Öğün Yayınları

 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI 2021 2022

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI, 9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 9. Sınıf Öğün Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,


 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI  üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI Sayfa 

.DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI Sayfa 167
.
.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Öğün Yayınları

Destek olmak için lütfen LİNK PAYLAŞINIZ. :)

11. Okuduğunuz metnin içeriğinin doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikle ilişkisini değerlendiriniz.

  • Cevap: Metinde doğal gerçeklik yani tarihte yer almış olan Genç Osman, Yeniçeriler ve vezirler yer alır. Toplumsal gerçeklik bakımından ise yönetici kesim ile asker kesimi arasındaki anlaşmazlıkların yükünü yine toplumun çekmesine dikkat çekilir. Bireysel  olarak ise metni yazan yazarın tarihsel gerçeklikleri yeniden kurgulamasıyla ortaya koyduğu bireysel gerçekliği görürüz.

12. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

  • Cevap:

Açık ileti: Genç Osman’ın yenilik yapmak istemesi, ama çıkarlarına ters düştüğü için bazı kesimlerin buna karşı çıkması

Örtük İleti: Yeniliklerin kolay yapılmadığı her zaman yeniliğe karşı gericiliği savunan bir kesimin varlığının söz konusu olması.


Sultan II. Osman’ın öldürülmesi, yerine aklı ve bilinci yerinde bulunmayan I. Mustafa’nın tahta geçirilmesi, kamuoyunu son derece üzmüş ve bunlara etken olanlara karşı büyük bir nefret ve hatta düşmanlık başlamıştı. Özellikle halk, Veziriazam Davut Paşa’ya “Padişah katili” diye bağırmaya ve ileri-geri konuşmaya başladığı için veziriazam, korku ve endişeye kapılarak Divan’a gelemiyordu. Çok geçmeden Kapıkulu süvarilerinin, onun sarayına saldırarak “Sultan Osman’ı neden öldürttün? Biz, onu sana emanet olarak teslim etmiştik.” diye bağırıp çağırmaları üzerine Davut Paşa, “Ben, onu Sultan Mustafa’nın fermanıyla öldürttüm.” diye cevap vermiştir. Onun bu sözleri gerçeği yansıtmamakla birlikte olay, geçici olarak yatıştırıldı. Davut Paşa, makamını korumak amacıyla askerlerin bütün arzu ve isteklerini yerine getirdi. Çok geçmeden Davut Paşa görevden alındı ve yerine Mısır eski valisi Mere Hüseyin Paşa, veziriazamlığa getirildi. Derhâl kendi çıkarlarıyla meşgul olmaya başlayan yeni veziriazam önce Yeniçeri ağası Derviş Ağa’yı Karaman eyaletine atayıp İstanbul’dan uzaklaştırmak istedi fakat buna tepki gösteren Yeniçerilerin ayaklanmaları sonucunda görevden alındı ve yerine sultanın dadısının eşi Lefkeli Mustafa Paşa atandı. Bunun üzerine kapıkulu ocaklarının, rüşvetçi olduğunu ileri sürdükleri yeni veziriazamı istememeleri üzerine, bu kez Hadım Gürcü Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi. Bununla birlikte İstanbul’da ocaklılar aleyhine söz ve hareketler durmak bilmiyordu; ayrıca bu sırada Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa’nın isyanı, ocak mensuplarını ciddi biçimde üzmekteydi. I. Mustafa, II. Osman’ı öldürme emri vermediğini bildirdi. Katillerin derhâl yakalanıp cezalandırılmasını istedi ve bu hususta bir de hattı hümayun gönderdi.

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi

Yukarıdaki metin ile Genç Osman metnini gerçekliği ele alışları bakımından karşılaştırınız. Eserlerinde tarihî konuları işleyen yazarların gerçekleri olduğu gibi aktarmaları zorunlu mudur? Neden? Tartışınız.

  • Cevap: Yukarıdaki metin açıklama tekniği ile sadece bilgi vermek amacıyla yazılmış öğretici bir metindir. Oysa Genç Osman metni gerçekliği yeniden kurgulayarak okurda estetik zevk uyandırmak için yazılmış edebi bir metindir.

Daha önce işlediğimiz anlatmaya bağlı edebî metinlerle Genç Osman metnini dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Genç Osman metninin anlatmaya bağlı edebî metinlerden temel ifade biçimi bakımından farkını belirtiniz.

  • Cevap: Genç Osman metni göstermeye bağlı bir metindir. Bir olaydan çok diyaloglara dayanır. Konuşma metinleri ayrıca da her sahnenin ayrıntılı canlandırılması anlatmaya bağlı metinlerden farkıdır.
.

9. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları ÖĞÜN YAYINLARI

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk