sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı

 11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı,

11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı,11.Sınıf Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNKK paylaşınız


HazırlayanMustafa ŞAHİN 


,11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı 


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi

ÇALIŞMA KAĞIDI

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

Kaynak: derskonum.com


 


 

 

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (....) Batılı tiyatro türleriyle tanışılmadan önce meddah, orta oyunu, Karagöz gibi geleneksel bir

tiyatromuz vardı.

2. (....) Modern tiyatronun ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.

3. (....) Edebiyatımızda trajedi, komedi ve dram türlerinde oyunların ilk örnekleri Cumhuriyet

Dönemi’nde verilmiştir.

4. (....) 1923 - 1950 yıllarında oyun yazarlarımız, bireyin iç dünyasına yönelik tamamen ferdî konuları

ele alan oyunlar yazmışlardır.

5. (....) Recep Bilginer, Turan Oflazoğlu, Refik Erduran gibi sanatçılar, tiyatro türünün 1960’tan

sonra gelişimine katkı sunmuş oyun yazarlarımızdandır.

 

 

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

(töre komedisi, komedi, Darülbedayi, entrika komedisi, dram, trajedi)

1. ....................................., yaşamın acıklı ve hüzünlü yönlerini ortaya koyan; kişilere korku, heyecan

ve acındırma duygularıyla ders vermeyi amaçlayan, genellikle manzum biçimde yazılan bir tiyatro

türüdür.

2. Bir tiyatro türü olan ....................................., insanları güldürüp eğlendirerek eğitmeyi amaçlar.

3. ....................................., acıklı, hüzünlü olayları kimi zaman yaşamın gülünç yönlerini de katarak

konu edinen tiyatro türüdür.

4. ....................................., bir dönemin, toplumun gelenek ve göreneklerinin gülünç ve aksak yönlerini

konu edinen komedi türüdür.

5. 27 Ekim 1914’te kurulan ....................................., tiyatroyu geliştirmek amacıyla kurulmuş bir

okuldur.

 

 

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.


a) Necip Fazıl Kısakürek

b) suflör

c) Sokrates Savunuyor

ç) Köşebaşı

d) Haldun Taner

 

( ) tiyatro terimi

( ) Tohum

( ) Ahmet Kutsi Tecer

( ) epik tiyatro

( ) A. Turan Oflazoğlu

( ) G. Bernard Shaw


 

 

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir tiyatro oyununda kostümün önemini kısaca açıklayınız.

2. Komedi ve trajedi türü arasındaki belirgin üç farkı söyleyiniz.

3. A. Turan Oflazoğlu’nun üç eserinin adını defterinize yazınız.

4. Sizce Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında sanatçılar neden Anadolu insanının sorunlarına

değinen eserler yazmışlardır? Düşüncelerinizi belirtiniz.

5. Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği, bizim tiyatromuzu hangi yönlerden etkilemiştir? Bu yönleri başlıklar hâlinde defterinize yazınız.

6. A. Turan Oflazoğlu’nun IV. Murat oyunundan bir kişi.

7. Cumhuriyet’in ilk yıllarından beş oyun yazarımız.

8. Ülkemizdeki ilk resmî tiyatro kuruluşu.

9. Olayların karışık ve şaşırtıcı yönlerini merak ve coşku unsurlarıyla konu edinen komedi türü.

10. “Başbakan, iki hafta içerisinde petrol çıkaran ülkeleri ziyaret edecek.” cümlesinde uyulmayan anlatım ilkesi.

11. Bir Adam Yaratmak tiyatrosu kimin eseridir.

12. Haldun Taner’in epik tiyatro türündeki eseri.

13. Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya.

14. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin bir oyunu.

15. Komedi türünün ve Dram türünün özellikleri nelerdir?

.

 

 

Ç) Aşağıdaki TEST sorularını cevaplayınız.

 

 

1-Aşağıdakilerden hangisi tiyatronun öğeleri arasında yer almaz

A-seyirci         B-oyuncu

C-yönetmen,   D-sahne

E-Anlatıcı

 

Erkek tiyatro sanatçısı.

Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası.

Sahneye koyma ve yönetme işi.

Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

2-Yukarıda verilen tanımlara aşağıdaki terimlerden hangisi cevap olamaz ?

A- Dublör       B- Kulis

C- Reji                        D- Aktrist

E- Suflör

 

 

Cumhuriyet Dönemi'nde de tiyatro anlamında çok başarılı eserler yazılmıştır. Hürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar’ı ----; Ben Devletim, Sarı Naciye’yi ----; Cengiz Han’ın Bisikleti, Bir Kilo Namus’u ---- kaleme almıştır.

3-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Haldun Taner - Turan Oflazoğlu - Orhan Asena

B) S. Kudret Aksal - Necati Cumalı - Refik Erduran

C) Orhan Asena - Recep Bilginer - Refik Erduran

D) S. Kudret Aksal -Recep Bilginer - Haldun Taner

E) Orhan Asena - Turan Oflazoğlu - Recep Bilginer

 

4-Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatro türün­de eser yazmamıştır?

A) Sabahattin Kudret Aksal

B) Refik Erduran

C) Reşat Nuri Güntekin

D) Sabahattin Eyüboğlu

E) Necati Cumalı

 

5-Aşağıdakilerden hangisi, geleneksel Türk tiyatrosu içinde değerlendirilmez?

A) Meddah     B) Karagöz   C) Orta oyunu

D) Köy seyirlik oyunu      E) Komedi

 

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-19500 cumhuriyet dönemi tiyatro türünde eser vermemiştir ?

A-Musahipzade Celal

B-Ömer Seyfettin

C-Halit Fahri Ozansoy

D-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E-Nahid Sırrı Örik

 

 

7-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tiyatronun seyirci, oyuncu, sahne, eser, dil ve ifade gibi ögeleri vardır.

B) Tiyatro eserlerinde oyunun temeli konuşmaya dayanır.

C) Göstermeye bağlı edebi metinler de olay çevresinde gelişir.

D) Geleneksel tiyatroda, oyun sergilenmeden önce defalarca prova yapılır.

E) Modern tiyatro, bir metne dayanılarak hazırlanır.

 

  • Darülbedayi'ye (İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları) öğretmen olarak atandı.
  • Türk tiyatrosunun en önemli şahsiyetlerindendir.
  • Batı tiyatrosunu Türkiye’de kurumsallaştırmıştır.
  • Sadece tiyatrocu değil bu alanda fikir yazıları yazmıştır.

Eserleri  Yasin Efendi, Renkli Fener, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, Benden Sonra Tufan Olmasın

8-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Güllü Agop                                   B- Orhan Asena

C- Musahipzade Celâl                       D- Ahmet Vefik

E-Muhsin Ertuğrul

 

9-Tiyatroda Millî Edebiyat Dönemi’nde en etkili düşünce akımı hangisidir ?

A-İslamcılık    B-Batıcılık      C-Osmancılık              D-Türkçülük   E-Avrupacılık

 

*………………….., Darülbedâyi’de öğretmenlik yapmış, daha sonra (1927-1928) Darülbedâyi'nin başına gelmiş ve bugünkü tiyatromuzun temellerini atmıştır.

*İlk defa bir Müslüman kadın oyuncu ……………………….…….’nin sahneye çıkmasıyla Müslüman kadınlara da sahne yolu açılmıştır.

* Ahmet Nuri Sekizinci ve ………………………, Millî Edebiyat Dönemi’nde sadece tiyatroyla uğraşan yazarlardır.

*…………………………… 1868’de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk kurmuş. 1870’te Sadrazam Ali Paşa’nın desteğiyle İstanbul’un çeşitli bölgelerinde oyunlar sergilemiştir.

* Güllü Agop’un kurduğu tiyatro topluluğunda Ermeni oyuncular yanında Müslüman Türk oyuncular da yetişti. Bu oyuncular içinde en ünlüsü ………………………..’dir

10-Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki isimlerden herhangi birisi getirilemez ?

A-Muhsin Ertuğrul                 B-Afife Jale

C-Musahipzade Celâl             D-Güllü Agop

E-Ahmed Emin

 

11-Epik tiyatronun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir ?

A-Haldun Taner                                 B-Turan Oşazoğlu

C- Recep Bilginer                  D- Turgut Özakman

E- Orhan Asena

 

Diğer edebi türlere göre tiyatro oyunlarının arka planda kalması, eserlerin sahnelenmesi ihtiyacı kadar ----’den başlayarak oyunlardan fayda amacının güdülmüş olmasındandır. Cumhuriyet sonrasında fayda amacı ve propaganda ile birlikte sadece eğlendirme amacı güden eserler çoğunluktadır. Bunlar arasında Musahibzade Celal, İbnurrefik Ahmet Nuri geleneksel seyirlik sanatlardan ve vodvillerden yararlanırlar. Reşat Nuri Güntekin oyunlarında toplumsal eleştiriler yapar. ---- Canavar (1926), Akın (1932), Kahraman (1933) adlı oyunlarıyla 1940’a kadar oyunların konularını tayin etmişe benzer.

12-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Şinasi-Ahmet Kutsi Tecer

B) Namık Kemal-Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Namık Kemal-Orhan Asena

D) Recaizade Mahmut Ekrem-Yaşar Nabi Nayır

E) Şemsettin Sami-Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 


*Türk Tiyatrosu’ndaki ilk epik tiyatro örneği olan “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunu ile dünya çapında tanındı. Konularını güncel olaylardan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı. Epik tiyatro ve kabarenin alnında verdiği yapıtlar çağdaş Türk tiyatrosunun klasikleri oldu.

13-Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan Oflazoğlu                B) Nahid Sırrı Orik

C) Necati Cumalı                   D) Haldun Taner

E) Turgut Ozakman

 

İlk oyunu "Büyük Şehir" 1942-1943 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi ve büyük ilgi gördü. Bu ilgi üzerine çalışmalarını tiyatroda yoğunlaştırdı. Türkiye'de Cumhuriyetten sonra ortaya çıkan değişimleri mizah unsurlarını kullanarak anlattığı oyunları yaygın bir ün kazandırdı. Biçim denemelerine de giriştiği oyunlarında bütün toplum katlarından ve her çevreden insanı tiplemeye çalıştı.Dış ülkelerde oyunu sahnelenen ilk Türk yazarı unvanını aldı. Büyük Şehir ,Küçük Şehir,Koca Bebek,Paydos eserlerinden bazılarıdır.

14-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A- Turgut Özakman               B- Orhan Asena

C-Güngör Dilmen                  D-Necati Cumalı

E-Cevat Fehmi Başkut

 

Batı etkisindeki Türk edebiyatının kurucusu,ilk temsilcisi ve yeniliğin öncüsüdür.  Batı edebiyatı yolunda ilk nazım ve nesir türlerinde eserler veren Odur. Gazete ve edebiyatı halkı eğitmede bir araç olarak görmüştür.Agâh Efendi ile birlikte 1860′ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. Türk basınının ilk başyazarı sayılır.  . 1862′de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır.Modern ilk Türk tiyatrosunu yazmıştır.

15-Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir ?

A-Namık Kemal                     B-Şinasi                      C-Ziya Paşa               

D-Ahmet Vefik                      D-Ahmet Mithat

 

16-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Faruk Nafiz Çamlıbel➠Akın

B-Hüseyin Rahmi Gürpınar➠Kadın Erkekleşince

C-Muhsin Ertuğrul Kafes

D-Yaşar Nabi Nayır➠İnkılâp Çocukları  

E-Cevdet Kudret➠Tersine Akan Nehir

 

17Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1923-1950 cumhuriyet tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yan­lışı vardır?

A-7 Ekim 1914’te ilk resmî Türk tiyatrosu Darülbedayi kurulmuştur. 
B- kişi ve toplumsal sorunları birlikte ele alınmıştır diyebiliriz.
C-Bu dönemde tiyatro,Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.derskonum
D-1940'lı yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk Tiyatrosu'nun izleri görülür.
E-1927’de, Darülbedayi’nin başına Musahipzade Celal getirilmiştir..

 

18-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Aiskhylos:Zincire Vurulmuş Prometheus,

B-Racine’in :Andromaque

C-Moliere’in  : Kral Oidipus

D-Victor Hugo: Hernani;

E-Schiller :Wilhelm Tell

 

 19-"1940'lı yıllarda tiyatro eserlerinde aile yapısı işlenmiştir."  Aşağıdaki bilgilerden hangisi tiyatro oyunlarında çözülen aile yapısına çözümü içerir?
A.  Değer yargıları değişmiştir, aileler bunu kabul etmeli,
B.  Kuşak çatışması vardır, iki kuşak aynı evde barınmamalı,
C.  Osmanlı kültürü ile Cumhuriyet kültürü karıştırılmamalı,
D.  Aileler maddi değerlere değer vererek yanlış yollara sapmamalı,
E.  Aile daha kuruluşunda sağlam temellere oturtulmalıdır.

 

 

 

 20-Osmanlı İmparatorluğu'nun Tiyatro oyunlarında irdelenmesinin 1950'li yıllara kalmasının nedeni ne olabilir?
A.Tanzimatın anca yorumlanması,
B. Demokrasinin getirdiği özgürlük ortamının değerlendirilmesi
C. Osmanlı hanedanından kişilerin edebiyatla uğraşması,
D. Bilimsel Araştırmalardaki ilerlemelerin edebiyatçılara etkisi ve araştırmacı yazarların artması,
E. Okur-yazar izleyici sayısının artması.

 

 21-Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda toplumda kadının yerini ilk defa sorgulayan yazar hangisidir?

A.  Cevat Fehmi Başkurt                   B.  Ahmet Muhip Dranas
C.  Haldun Taner                               D.  Nazım Kurşunlu
E.  Orhan Asena

 

22-Aşağıdaki hangi şıkta yazar eser yanlış eşleştirilmiştir ?

A-Ahmet Muhip Dranas➠Koçyiğit Köroğlu

B-Cahit Atay➠Gültepe Oyunları

C-Cevat Fehmi Başkut➠Buzlar Çözülmeden

D-Güngör Dilmen➠Midas’ın Kulakları

E-Haldun Taner➠Keşanlı Ali Destanı

 

Batılı anlamda ilk tiyatro                   *Sahnelenen ilk tiyatro

Aruzla ilk manzum tiyatro                 *Heceyle ilk manzum tiyatro

Cumhuriyet Dönemi’nde heceyle ilk tiyatro

23-Yukarıda verilen bilgilere cevap olarak aşağıdakilerden hangisi yazılamaz ?

A-Eşber veya Sardanapal                  B-Vatan yahut Silistre

C-Gülnihal                                         D-Nesteren

E-Şair Evlenmesi

 

İnsanlar, geçmişe ve geleceğe tiyatro denilen aydınlık pencereden bakarken, yaşanılan doneme de tanıklık eder. Bireyin ve toplumun yaşamı aynen sahneye yansır da ondan. Sahnesi ile, salonu ile tiyatro seyirciler arasında temsili boyunca eşitliği sağlar. Recep Bilginer, 1987 Tiyatro Günü Bildirisi

24-Yukarıdaki parçada tiyatronun hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Seyirci önünde oynanması

B) Oyuncuların kabiliyetli olması

C) Dramatik örgüsünün gerçekçi olması

D) Geçmişe yönelik olması

E) Dekor ile sahnenin ilişkili olması

 

25- Aşağıdaki oyunlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?

A-Necati Cumalı-Boş Beşik         B-Orhan Veli-Hurrem Sultan

C-Recep Bilginer-Sarı Naciye     D-Turan Oflazoğlu-IV. Murat

E-Turgut Özakman-Töre 

 

Hazırlayan :Mustafa ŞAHİN

kaynak: derskonum.com

 

Tüm çalışma kağıtları ve testler için :derskonum.com

11.-sinif-edebiyat-tiyatro-unitesi-calisma-kagidi-

 11.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Çalışma Kağıdı
2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk