sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 184 GEZEGEN YAYINLARI

      11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI 2021 2022

11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI, 11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 11. Sınıf Gezegen Yayınları Edebiyat Kitap Cevapları,

11-sinif-edebiyat-kitap-cevaplari-sayfa-18-gezegen-yayinlari

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN YAYINLARI üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum
Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.
11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ.
.11. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları GEZEGEN YAYINLARI Sayfa 184
.
.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Gezegen Yayıncılık

3. Metinde kurgulanan mekân ve zaman Ahmet Celâl’in ruh hâlini nasıl etkilemiştir? Buna göre zaman ve mekân unsurlarının metindeki işlevini belirleyiniz.

  • Cevap: Metindeki mekan Anadolu’nun çorak, terk edilmiş, unutulmuş bir kasabasıdır. Anadolu’nun kendi haline bırakılmış geri kalmış bu yerinde Ahmet Cemil bir aydın olarak ne yazık ki uyum gösteremediği halk ile hep sorunlar yaşayacaktır.

4. Ahmet Celâl’in metinden yansıyan ruh hâli hangi temel çatışma (fiziksel, psikolojik, toplumsal, kültürel, kavramsal) üzerine kurgulanmıştır? Neden? Metinde bu temel çatışmaya bağlı olarak varlığı hissedilen diğer çatışmalar nelerdir?

  • Cevap: Özellikle onun devlete, onun eğitime ve gelecek yarınlara olan ümidi ile köylülerin kendi içine kapanıklıkları, tükenmişlikleri, yenilgiyi ve cehaleti kabullenişleri çatışmayı oluşturmaktadır.

5. “Yaban” adlı roman, Ahmet Celâl’in tuttuğu notlardan oluşturulmuştur. Romanın bu özelliğinden yola çıkarak metinde olayların hangi anlatıcı tarafından anlatıldığını (I ya da III. tekil kişi) ve bu anlatıcının bakış açısının ne olduğunu (hâkim, kahraman anlatıcı, gözlemci) belirleyiniz. Belirlediğiniz anlatıcı ve anlatıcı bakış açılarına metinden örnekler veriniz.

  • Cevap:

Anlatıcı: Ben yani I. Tekil anlatıcı vardır. “Geçen gün, kırlarda dolaşırken ayağım bir konserve kutusuna çarpmıştı.”Bakış Açısı: Hakim Bakış açısı vardır. ” Fakat tuhaf bir ilgiyle eğildim, elime aldım, baktım adeta bir eski âşinayı görür gibi oldum.”

6. a. “Geçen gün, aldığım İstanbul gazetelerinde okudum. ‘Sevr Muahedesi’ esas itibarıyla kabul edilmiş. Damat Ferit hükümeti onu imzaya üç kişi yolluyormuş. Bu üç kişiden biri de Rıza Tevfik’tir.”

Bu parçada belli bir tarihsel dönemde yaşanmış bir gerçeklikten söz ediliyor ancak tarihsel gerçeklik kurmaca metinlerde olduğu gibi yansıtılmaz. Metinden yukarıdaki parçada ortaya konan tarihsel gerçekliğin kurmaca bir gerçeklikle anlatıldığını gösteren ifadelere örnekler veriniz.

  • Cevap: “Ben, Yedek Subay Ahmet Celâl; Celâl Paşa’nın oğlu Ahmet; Porsuk Çayı’nın kenarında böyle bir tohum haline girdim”. Bu kısımda kahramanın tarihsel gerçekliğe bağlı kalınmadan yaratımının bir örneğidir.

b. “Öyküleyici metinlerin bazılarında kurgu zamanı dışında anlatılanların ait olduğu belli bir tarihsel zaman da vardır.” Verilen cümleden hareket ederek metnin içeriğinin hangi tarihsel zamanla ilişkili olduğunu söyleyiniz.

  • Cevap: Verilen metin Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelmektedir. O dönem yaşanan zor zamanlar ve toplumun kendine yabancılaşması sorunu eserde konu olarak işlenmektedir.

7. Ahmet Celâl ile köylülerin arasındaki ilişkiden hangi toplumsal ve kültürel değerler yansımaktadır. Ahmet Celâl’in azimli ve tahammüllü biri olduğunu söyleyebilir misiniz?

  • Cevap: İkisinin özellikle devlete ve bağımsızlığa bakışı, adalet duygusu, sorumluluk alma duygusu ve hoşgörü duyguları arasında ciddi farklar vardır. Bu farklar zaten metnin çatışmasını oluşturmaktadır.

8. Sabırlı olmak için insanların hangi değerlere sahip olması gerekir.

  • Cevap: Sabırlı olmak için insanın öncelikle hoşgörülü olması, kararlı olması, kucaklayıcı olması, mantıklı ve zeki olması gerekmektedir.

9. Metinde Ahmet Celâl’in çevresindekiler ona cömert, fedekâr, merhametli, misafirperver, paylaşımcı bir yaklaşım gösterselerdi metnin kurgusunda nasıl değişiklikler olurdu? Açıklayınız.

  • Cevap: Şöyle ki Ahmet Celal, o köyde mutsuz olmazdı. Köyde belki de farkındalığı arttırarak köylüleri eğitim bakımından geliştirebilirdi. Bununla da kalmaz hem üretim ilişkileri hem de kültürel alış veriş daha sağlıklı olabilirdi.

10. Okuduğumuz metinde anlatıcı Ahmet Celâl üzerinden Türk köylüsü ve Türk aydını hakkında birtakım düşünceler öne sürülüyor. Bir metin yazarı okuyucusunu etkilemek için metindeki düşünce ve kişilere yönelik öğretici, betimleyici, mizahi, eleştirel vb. bir anlatım tutumunu tercih edebilir. Sizce anlatıcının tutumuyla Yakup Kadri’nin düşünceleri örtüşmekte midir? Açıklayınız.

  • Cevap: Örtüşüyor. Çünkü yazar zaten bu eserinde bazı düşüncelerini okurlarıyla paylaşma yoluna gitmektedir. Bunu yaparken de anlatıcının kahramanlar hakkındaki görüşleri üzerinden aslında kendi duygu ve düşüncelerine okura anlatmış oluyor.

11. Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanlarında yakın tarihimizin önemli olaylarını, Tanzimat Dönemi’nden itibaren değişen hayat tarzları ve görüşlerini işledi. Bu romanları sırasıyla “Kiralık Konak”, “Nur Baba”,“Hüküm Gecesi”,“Sodom ve Gomore”,“Yaban”,“Ankara”,“Panorama”dır. Metnin başkahramanı Ahmet Celâl Türk tarihinin hangi döneminin neslini temsil etmektedir?

  • Cevap: Özellikle zor zamanların gençliğini fedakar askerini temsil etmektedir. Çünkü Ahmet Celal’ın temsil ettiği nesil Osmanlının son zamanlarında nerdeyse bütün büyük savaşları örmüş, sefillikleri yaşamış ama yine de yılmadan mücadelelerine devam etmişlerdir.

12. Türk edebiyatında Yakup Kadri dışında Millî Mücadele Dönemi’ni işleyen roman yazarları kimlerdir? Bunların eserlerini söyleyiniz..


-

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk