sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Söz Sanatları, Edebi Sanatlar Çalışma Kağıdı

  

Söz Sanatları,Edebi Sanatlar Çalışma KağıdıSöz Sanatları Çalışma Kağıdı,Edebi Sanatlar Çalışma Kağıdı, Söz Sanatları Uygulama Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Söz Sanatları, Edebi Sanatlar Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

Hazırlayan: Sibel DOĞAN


Söz Sanatları Çalışma Kağıdı,Edebi Sanatlar Çalışma Kağıdı,  SÖZ SANATLARI VE EDEBİ SANATLAR-UYGULAMA:1

"Cennet    gibi   güzel   vatan"
        KB     BE      BY      B

 

Kendisine benzetilen: cennet                                 Benzeyenvatan

Benzetme yönü: güzellik                                          Benzetme edatı:  gibi

A) Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen öğeleri ilgili kısma yazınız.


1. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak 

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

Benzeyen       Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

 

2. Fırtınalar koparken git de seyret denizi 

Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi

Benzeyen          Kendisine Benzetilen

…………….              ……………………………….

3. Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller 

Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde

Benzeyen         Kendisine Benzetilen

…………….          ……………………………….

 

4. Bir masal meyvesi gibi paylaştık                             Mehtabı kırılmış dal uçlarını

Benzeyen            Kendisine Benzetilen                                                                                          …………….               ……………………………….


 

5)Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya                   6)Cebeci  Köprüsü’nün üstü

Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya                            Karınca yuvasına benziyor                                                

……………………………………………………….                               ……………………………………………….

7)  Başım dağ, saçlarım kardır                                            8) Yalnızlık bir fenerse

    Deli rüzgârlarım vardır.                                                      Ben de içindeki mum

…………………………………………….                                          ………………………………………………….

9) Zaman ince esen yeldir                                                  10)  Kainat bir nimet sofrasıdır.                                               

Hayat ağaç, günler daldır

………………………………………….                                               

11) İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar yıkılıp gider.(FUZULİ)

 ……………………………………………………………….

12)Uçmayı öğrenemeden göçmeye mecbur kalmış bir kuş gibi kalbimiz.

…………………………………………………………………………………………..

 

B) Aşağıdaki dizelerde kişileştirme (teşhis) sanatı vardır. Kişileştirilen 

varlığı ilgili kısma yazınız.


1. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın

Kişileştirilen Varlık

…………………………………….

2. Bütün bir kent uykudaydı 

     Bir ben uyanık

 Kişileştirilen Varlık

…………………………………….

3. Yürüyordum ağlıyordu ırmaklar

Kişileştirilen Varlık

…………………………………….

 

4. Çoban hicranlarını basar bağrına yayla

Kişileştirilen Varlık

……………………………………


 

5)Gül hasretinle yollara tutsun kulağını                         

…………………………………………………………

  6)Ay bütün gece uykusunda sayıkladı

 …………………………………………………..                                      

7)Sonbahar ağlıyor ayaklarımda                                          

…………………………………………………………

 8)Gece eşya uyur ve ruh uyanır

………………………………………………………..                                  

9)Tarihin dilinden düşmez bu destan                   

……………………………………………………            

 

 10)İçmiş gibi geceyi bir yudumda

     Nehirler gazidir, dağlar kahraman         

…………………………………………………………                          

  Göğün mağrur bakışlı bulutları

………………………………………………………….                                    

 

C) Aşağıdaki dizelerde istiare (eğretileme) sanatı vardır. Bu istiarelerden hangisinin kapalı, hangisinin açık istiare olduğunu örneklerin altındaki boşluklara yazınız.

 

Not: istiarede benzetmenin asıl unsurlarından sadece biri ( benzetilen veya benzeyenden biri) kullanılır.

 Aslan gibi kuvvetli asker: tam teşbih(benzetme)

Aslan asker: güzel benzetme(teşbihi beliğ)

Aslanlarımız geliyor.    : istiare


1. Can kafeste durmaz uçar 

Dünya bir han konan göçer

İstiarenin Türü

……………………………………

2. Yüce dağ başında siyah tül vardır

İstiarenin Türü

……………………………………

3. Yanar gökyüzünün kandilleri ıssız çöllerde

İstiarenin Türü

…………………………………….

4.İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece

İstiarenin Türü

……………………………………………………………

5.Bir yalnızlık büyütürdüm saksıda.

İstiarenin Türü

……………………………………………………..

 

6. Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden

İstiarenin Türü

………………………………………………


D) Aşağıdaki cümlelerde verilen şiirden hareketle boş yerlere uygun terimler yazınız.

Ah İstanbul, İstanbul olalı
Görmedi böyle keder

1. Bir kavramı benzetme amacı gütmeden, başka bir kavram yerine kullanmaya..........................................................denir.

Hak güneşi midir karşımda batan
Sen mısın sen mısın ey garip vatan

2. Bilinen bir olayı, söyleyişte bir anlam inceliği yaratmak için, bilmezlikten gelerek söz söylemeye ....................................................denir.

Rakı suyla kavgalı, kadeh masaya şaşı
Şaşı bakıyor yerdeki fotoğraf duvardakine

3. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler yakıştırmaya..................................................denir.

Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül

4. Bir sözü yakın ve uzak  gerçek anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya...............denir.

Gez kırık, göz eksik, arpacık öğütüldü
Parçalara ayrıldı nişan aldığım tüfek

5. Anlamca birbiriyle ilgili, birbirini düşündürebilen sözleri bir arada kullanmaya ................ denir.

İçimize uğrar diye çalkalanıp beklediğimiz ta .
Nuh’un çiçek gemisi deniz dağında şimdi

6. Söz arasında tarihsel bir olaya, kişiliğe işaret etme sanatına.............................denir.

Yandım yanım ah ki ne yandım
Bana yeniden şarkılar söyleten kadın

7. Bir sözü hem gerçek, hem mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya........................ denir. 

 

 

 

 

 

 

 

E) Aşağıdaki dizelerde bir ya da birden çok söz sanatı vardır. Bu sanatları bulunuz ve boş kısma yazınız.


1. Der ki çiğdem: Ben âlâyım,

Yiğit başıma belayım

…………………………………………….

2.Bir güzel şûha dedim ki gözün sürmelidir 

Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir

…………………………………………………

3. Artarak tufan olan bir yağmurdur uykusuzluk

………………………………………………..

4. Havada bir dost eli okşuyor tenimizi

…………………………………………………

5. Sordum kendine: Neyim?

Dedim bahaneyim

…………………………………………………

6. Âh ettikçe kara bağrım delinir 

Sayılmaz benlerin binden ziyade

…………………………………………………

7. Bu gece misafirim olsan yeter 

Soğur sevincinden sürahide su

………………………………………………

8. Balıklar masal anlatsa 

Tarla sürse kırlangıçlar

…………………………………………………

9. Dışarım buz bağlamış 

    İçerim durmaz yanar

…………………………………………………

10. Billur bir avize Bursa’da zaman

…………………………………………………

11. Bir hilâl uğruna ne güneşler batıyor

………………………………………………

12. Dedim dilber niçin sararıp soldun 

Dedi çektiğim dil yaresindendir

…………………………………………………

13. Madem Ferhat’ım dersin 

      Şu dağları yarsana

…………………………………………………

14. Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

………………………………………..

15. Dağda yaprak kalmadı 

Yarama bağlamaktan

…………………………………………………

16. Beni bende demen bende de gülüm 

Bir ben vardır bende benden içerü

……………………………………..

17. Ey dost senin yoluna 

Canım vereyim Mevlâ 

Aşkını komayayım 

Oda gireyin mevta

…………………………………………………

18. Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes 

Gel nay gibi inleyelim bari zâr zâr

19. Gülen çehremi görüp 

Sanmayın beni bahtiyardır 

Her kahkahanın içinde 

Bir damla gözyaşı vardır

…………………………………………………

20. Sen yoksun diye bahçemde 

Çiçekler açmıyor bak

……………………………………………..

21.Çağır Karacaoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Gönül sevdiğinden soğur
Görülmeyi görülmeyi

………………………………..

22.Süleyman tahtını yeller götürür
Mührün alıp denizlerde yatırır
O gün tatlı suyu acı getirir
Aldanma şu dünyaya yalan dünyadır

………………………………………………

23.Hele var ki bir tablo
Görse şaşar Anibal
Ördeklerden bir filo
Bir de kazdan amiral

…………………………………………………

    24)Bu gece gökyüzü ne kadar süslü

      Bir mavi kıvılcım sanki her yıldız 

……………………………………….………

25.Yedi kat eller yakınım oldu
       Gel kavuşalım artık

…………………………………………………

 

26)Işıl ışıl aydınlıklar içinde bu mutlu şehir

   Dudaklar başlıyor hemen bir türküye

……………………………………………….

27) Bulamadım dünyada gönle mekân

     Nerede bir gül bitse etrafı diken

……………………………………………..

 28) Dedem  Korkut geldi

      Boy boyladı soy soyladı

………………………………………

29)Ben bir ayrık otuyum

      Ne buğday amcam ne de pirinç dayım

      Mısırla akraba bile değilim

      Bir yeşermeye göreyim

………………………………………….

30) Benim yârim yaylalarda oturur

      Ak ellerin soğuk suya batırır    

       Demedim mi nazlı yârim ben sana

       Çok muhabbet tez ayrılık getirir

……………………………………………………..  

31)  Sessiz sedasız mı olacaktım böyle?

 ………………………………………………….

32)Yıllar yağdı saçlarıma

   ………………………………………………… 

33) Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda

 

…………………………………………………..


 

9. Sınıf Söz Sanatları, Edebi Sanatlar Çalışma Kağıdı


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk