sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Toplumcu Şiir ve Milli Şiirin Karşılaştırılması (Benzerlikleri, Farklılıkları)

 Toplumcu Şiir ve Milli Şiirin Karşılaştırılması (Benzerlikleri, Farklılıkları)


Toplumcu Şiir ve Milli Şiir, Toplumcu Şiir ve Milli Şiirin Karşılaştırılması, Toplumcu Şiirin ve Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Karşılaştırılması,


derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de edebiyat haberleri, güncel eğitim haberleri, kitap cevapları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda …"Toplumcu Şiirin ve Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Karşılaştırılması " üzerine bir yazı paylaşacağız.Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

destek olmak için lütfen LİNK  paylaşınız

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

doğru konum = derskonum
Toplumcu Şiir


*Toplumcu gerçekçi şiir, serbest nazım özellikleri taşır.

*Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir.

*Toplumcu gerçekçi şiir, o güne kadar görülmemiş, denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir.

*Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü yükseltmiştir.

*Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.

*Toplumcu gerçekçi edebiyat, halkçılık, köycülük kavramları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenen bir edebiyattır.

*Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" vardır.

*Toplum için sanat anlayışı vardır.

* Sanatkâr toplumun ruh mühendisidir.

* Toplumcu gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır.

* Sanat her türlü dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır.

*Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır.

*Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen yansımalardır.

*Bu edebiyatta insanı belirleyen en temel öğe kolektivizmdir.

*XX. yy.da ortaya çıkan Fütürizm (gelecekçilik) etkili olmuştur.

Serbest Nazım (Şiir):

Genellikle ölçü ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı değişik olan şiirlerdir.

Servetifünûn’dan sonra kullanılmaya başlanan bu nazım şekli günümüzde çok yaygınlaşmıştır. .

1940 Garipçilerle birlikte edebiyatımızda önemli bir yer edinir

Ölçü ve kafiye şiire ahenk verir.

Serbest nazımlarda ise bu ahenk aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.

Serbest nazmın, şairlerin kullanışlarına göre pek çok çeşitleri vardır.

Bunun için de henüz belirginleşmiş bir kuralı yoktur.

BU ŞİİR ANLAYIŞININ TEMSİLCİLERİ
*Nazım Hikmet 
*Rıfat Ilgaz 
*Aziz Nesin
*Ceyhun Atuf Kansu
*Ahmed Arif 
*Ercüment Behzat Lav 
*Hasan Hüseyin Korkmazgil 
*Arif Damar
*Şevket Süreyya 
*Ömer Faruk Toprak
*Vedat Nedim Tör 
*Enver Gökçe 
*Şükran Kurdakul
*Mehmet Başaran

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

*Bu anlayışı benimseyen şairler için önemli olan, Anadolu insanı ve Anadolu coğrafyasıdır. Bu iki temel unsur çevresinde cereyan edecek her şey onlar için son derece ilgi çekicidir.

*Şiirlerde Anadolu insanını ve coğrafyasını milli duyarlıkla ifade etme amacı gütmüşlerdir.

*Sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih ettiler.

*Memleket manzaraları ile ilgili söyleyişlere yer verilir.

*Halk arasından seçilmiş sıradan insanların yaşamı işlenmiştir.

*Mahalli ve milli unsurlar halk şiirinden farklı olarak temanın anlatılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.

*Kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılır.

*Milli hisler ön plandadır.

*Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler.

*Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

*Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.

*İmge, ses akışı ve ritim açısından modern Türk şiirinden faydalanılmıştır.

*Şiirlerinde hece ölçüsünü kullandılar.

*Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır.

*Hisar dergisi mensupları, Türk şiirini yozlaştıranlara karşı çıkmış ve çözüm olarak halk edebiyatı kaynaklarını işaret etmişlerdir.

Bu gruptaki sanatçılar:

*A.Nihat Asya 
*H.Nihal Atsız
*A Kutsi Tecer
*Kemalettin Kamu
*Orhan Şaik Gökyay
*Zeki Ömer Defne,
*Ömer Bedrettin Uşaklı
*Behçet Kemal Çağlar
*İbrahim Alaettin Gövsa
*Necmettin Halil
*Şükufe Nihal Başar
*Mithat Cemal Kuntay
Kaynak: derskonum.com / Hazırlayan : Mustafa Şahin EDEBİYAT


Toplumcu Şiirin ve Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiirin Karşılaştırılması

Toplumcu Şiir ve Milli Şiirin Karşılaştırılması

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk