sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf İngilizce Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2024-2025

9. Sınıf İngilizce Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2024-2025,  9. Sınıf İngilizce Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2022, 9. Sınıf İngilizce Sorumluluk, Sorumluluk Sınavları, İngilizce Sorumluluk Sınavları,


Derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf İngilizce Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2024-2025 üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum
9. Sınıf İngilizce Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları 2022

T.C.

EFELER KAYMAKAMLIĞI

AYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ


SORUMLULUK SINAVLARI SINAV SORU TUTANAĞIDIR.


DERSİN ADI : İNGİLİZCE

SINIFLAR :  9. SINIFLAR

SINAV SÜRESİ : 60 DAKİKA

SINAV TARİHİ : 20.09.2018

   Aşağıda isimlerden oluşan komisyonumuz 20/09/2018 Perşembe günü saat 13.00de okul müdürünün başkanlığında toplanarak; Bakanlığımız sınıf geçme ve sınav yönetmeliği ilgili maddelerini incelemiş, yıl sonu öğretmen raporu da dikkate alınarak sınav soruları ile puanlama bareminin aşağıda belirtildiği şekilde uygulanması kararlaştırılmıştır.   

  

      Sınav Komisyonu Başkanı                                                                      KOMİSYON ÜYELERİ

              Okul Müdür Vekili                                            

              İsmail YILDIZ                                                        NURPERİ OKUR                                   Ümit ÇAKANEL

                                                                 

A. Match the questions with the answers (Sorularla cevapları eşleştiriniz.)

1. What is your name?              a) Turkish

2. Where are you from? b) Fine, thanks

3. What nationality are you? c) Mary Wilson

4. How old are you? d) Seventeen

5. How are you? e) Turkey


B. Fill in the blanks with personal pronouns (I, You, We, They, He, She, It) and possessive adjectives (My, Your, Our, Their, His, Her,Its) (Boşlukları verilenlerle doldurunuz) 

1. …………….. name is Susan and she is from Spain. 

2. Carla and Roberto are from Italy. ……………….. are  Italian 

3. A: Hello, Sam and Anna. Where are  from?

    B:  are from Australia

4. A: Whats .. name?

    B: I am Martin.

5. Hello, Peter. How are ....?

6. A: Where is Bruce Willis from?

    B:  is from the USA. 

7. Ahmet is a student.  school is in İzmir. 

8. A: Mr. Çelik has got a son. ………….. is 7 years old

    B: What is ………………….. name?


C. Complete the sentences using “Can” or “Can’t” (Cümleleri “can - can’t” ile tamamlayınız)

1. The fridge is empty. You ............................ cook anthing today.  

2. Jane is a baby. She ........................read and write. 

3. Elvan Abeylegesse is a famous athlete. She ................................run fast.

4. These CDs are cheap We ...................... buy them. 

5. This is a no-parking area. You ................................. park here.  


D. Complete the sentences using “HAVE GOT” and  “HAS GOT” (Have got ya da has got kullanarak cümleleri tamamlayınız) 

1. I ................................................. six books in my bag.

2. It is raining outside. We ................................................our umbrellas.

3. My father ................................... a black car in our garage. 

4. Aslı ....................................... two expensive mobile phones on her. 

5. You look ill. You ............................................ temperature.


E. Use prepositions of time “in, on, at” (In , on , at kullanarak boşlukları tamamlayınız. ) 

1. We are going to Adana ……………….. Friday

2. My brother is going to come ……….. six o’clock

3. I was born …………….. May. 

4. Her English lesson is …………..Monday afternoon.  

5. Ataturk died …………… 1938.  


F) Read the text and write True or False.(Metni okuyunuz,True(doğru)/False(yanlış) yazınız.)  

     Dear Tom,

I’m Metin. I’m a sixteen year-old Turkish boy. My mother is a nurse and my father is a doctor. I’m from Antalya . Antalya is a big city by the sea. I’m a student at Antalya High School. My favourite subject is Biology. My birthday is on November 20th.There is a birthday party in my grandparents’ house. There are some trees in their garden, but there aren’t any animals.  

      When is your birthday? Please write about yourself and your family,

                                                            Best wishes

                                                              Metin 

1. Metin is 6 years old.                                                                      _________

2. Metin’s favourite subject is Biology.                                            _________

3. Metin’s mother is a doctor.                                                          _________

4. There are some trees in Metin’s grandparents’ garden.                _________  

5. There are cats and dogs in Metin’s grandparents’ garden.          _________


G) Write about yourself and your family using at least 5 sentences (Kendiniz ve aileniz hakkında en az beş cümle yazınız)

NOT BAREMİ: A: 5X3=15p  B: 10X1 =10p  C: 5X2=10p  D: 5X3=15p  E: 5X2=10p  F: 5X4=20p   G: 5X4=20p  T.C.

EFELER KAYMAKAMLIĞI

AYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ


SORUMLULUK SINAVLARI SINAV CEVAP TUTANAĞIDIR.


DERSİN ADI : İNGİLİZCE

SINIFLAR : EML. 9. SINIFLAR

SINAV SÜRESİ : 60 DAKİKA

SINAV TARİHİ : 20.09.2018

   Aşağıda isimlerden oluşan komisyonumuz 20/09/2018 Perşembe günü saat 13.00de okul müdürünün başkanlığında toplanarak; Bakanlığımız sınıf geçme ve sınav yönetmeliği ilgili maddelerini incelemiş, yıl sonu öğretmen raporu da dikkate alınarak sınav soruları cevap anahtarı ile puanlama bareminin aşağıda belirtildiği şekilde uygulanması kararlaştırılmıştır.   

  

      Sınav Komisyonu Başkanı                                                                      KOMİSYON ÜYELERİ

              Okul Müdür Vekili                                            

              İsmail YILDIZ                                                        NURPERİ OKUR                                   Ümit ÇAKANEL

                                                                 

A. 

1. C 2. E 3. A 4.D 5. B   


B. 

1. Her 2. They   3. You / We 4. Your     5. You      6. He    7. His     8. He / His 


C. 

1. Can’t        2. Can’t 3. Can      4. Can        5. Can’t  

 

D. 

1. Have got     2. Have got      3. Has got     4. Has got        5. Have got


E. 

1. On         2. At    3. In      4. On       5. In  


F) Read the text and write True or False.(Metni okuyunuz,True(doğru)/False(yanlış) yazınız.)  

1. False     2. True     3. False     4. True        5.False


G) Ss’ own answers.  2 points for each correct sentence
NOT BAREMİ: A: 5X3=15p  B: 10X1 =10p  C: 5X2=10p  D: 5X3=15p  E: 5X2=10p  F: 5X4=20p   G: 5X4=20p  


İngilizce Sorumluluk Sınav Soruları ve CevaplarıYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk