sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları

9.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

SORUMLULUK SINAV SORULARI EYLÜL-HAZİRAN 2020-2021-2022, SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 9,10,11,12.SINIF SORUMLULUK SINAV SORULARI..-SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 2019 sorumluluk sınavları, Dil ve Anlatım Sorumluluk Sınavları, Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavları, 2020-2021, 2020 Haziran


SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,9.SINIF TARİH SORUMLULUK SINAVLARI,TARİH SORUMLULUK SINAVLARI,
derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevapları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda 9.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları üzerine bir yazı yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınız

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 

  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, Eylül-Şubat ve  Haziran aylarında gerçekleştirilecek

NORMAL ŞARTLARDA: 
EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.
DOĞRU KONUM =derskonum

ÖRNEKLERİ GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

👉👉9.SINIF TARİH SORUMLULUK SINAVLARI7

*örnek-1DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ ……-……. ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ EYLÜL DÖNEMİ SORUMLULUK SINAVI SORULARIDIR

-SORULAR-

1-) Bilgi:  İnsan topluluklarının eski zamanlardan günümüze kadar geçirmiş olduğu faaliyetler tarihin konusunu oluşturur. Kısacası tarihin konusu insandır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusudur? İşaretleyiniz. [8 puan]
·        (     ) Depremlerin oluşumu
·        (     ) Kavimler Göçü
        (     ) Malazgirt Savaşı
·        (     ) Yağmur yağması
·        (     ) Milli spor müsabakaları
·        (     ) Yöresel halk oyunları 

2-) Bilgi: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay (vaka) denir. Olaylar belirli bir süre içerisinde gerçekleşir. Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren gelişmelere ise olgu denir. Aşağıda size verilen gelişmelerin olay veya olgu olduklarını yazınız. [8 puan]
 • Talas Savaşı   [           ]
 • İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi[           ]
 • Türkiye’nin çağdaşlaşması   [           ]
 • Yazı ve matbaanın bulunması   [           ]
 • Balkanların Fethi    [           ]
 • Bilgi birikiminin ve aktarımın kolaylaşması  [           ]
 • Balkanların Türk yurdu haline gelmesi    [           ]
 • Türkiye’nin Çağdaşlaşması   [           ]
3-)Bilgi: Bir işin, bir oluşun geçtiği, geçeceği ve geçmekte olduğu süreye zaman denir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren zamanlarını belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Zamanı, yıl, gün, ay, hafta, saat, dakika gibi bölümlere ayırmışlardır. Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere takvim denir. Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimlerine çağ denir. Milat başlangıç alınarak zamanı yüz yıllık dilimlere ayırmaya yüzyıl ya da asır denir. [8 puan]
 a) Bugün resmi olarak kullandığımız takvimin adını yazınız.
 b) Dini günlerde kullandığımız takvimin adını yazınız.

 

c) İçinde bulunduğunuz çağın ismini yazınız.

 

d) İçinde bulunduğunuz yüzyılın ismini yazınız...
.
4-) Bilgi:  Hz. Muhammed’in Vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit’in başkanlığında bir bilim kurulu aracılığı ile “ayetleri” bir araya getirterek “Kur’an’ı” kitap haline getirtti. [8 puan]
Kuran-ı Kerimin kitap haline getirilmesinin neden ve sonuçlarıyla değerlendiriniz.
5-) Bilgi:  II. Göktürk ( Kutluk ) Devleti dönemine ait olan, Bilge Kağan ( 735 ) Kültigin ( 732 ) ve Vezir Tonyukuk ( 727 ) adına dikilen Orhun Yazıtları, Türk tarihinin ve Türk Edebiyatının ilk yazılı belgeleri olmaları bakımından çok önemli olduğu gibi Göktürk Alfabesi’nin özelliklerini gösteren siyasi bir belge niteliğindedir. Yolluğ Tigin tarafından yazılan kitabeler 1893 yılında Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. [8 puan]
 • Türkler tarihi devirlere hangi devlet döneminde geçmişlerdir?
 • Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir?

 

6-) Aşağıdaki tabloyu tarihi bilgilere uygun şekilde doldurunuz. (20 puan)
BilgiDoğru veya Yanlış (1 puan)Yanlış ise doğrusunu yazınız* (2 puan)
Kuran-ı Kerim kitap haline Hz. Ali döneminde getirilmiştir.  
İlk İslam donanması Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur.  
Hz. Ali döneminde İslam Devletinin başkenti Kufe’ye taşınmıştır.  
Kuzey Afrika’da fethedilen ilk yer Mısır’dır.  
Cebeli Tarık Boğazı adını Halid bin Velid’den alır.  
Cemel Vakası sonucu Hakem Olayı yaşanmıştır.  
Tarihte Orta Asya’dan Bizans’a giden ilk elçilik heyeti Akhunlara aittir.  
İstanbul’u kuşatan ilk Türk Devleti Avarlardır.  
Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü’nden sonra ortaya çıkan bir Orta Çağ devletidir.  
Cengiz Yasası’nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir.  
* Bilgi sütununda geçen yanlış olan kelimenin üstünü çizerek ilgili sütuna doğru kelimeyi yazınız.

 

7-) Bilgi:  Selahaddin Eyyübi’nin Kudüs Kralını Hıttın Savaşı’nda yenerek Kudüs’ü Haçlılardan geri alması üzerine III. Haçlı Seferi yapılmıştır. Bu sefere Avrupa’nın en büyük Kralları, Alman İmparatoru Frederik Barbaros kara, Fransa Kralı Filip Ogüst ve İngiliz Kralı Arslan Yürekli Rişar ise deniz yolu ile katılmışlardır. II. Kılıç Arslan Alman İmparatoru’na yıpratma savaşları ile ağır kayıplar verdirmişti. İmparatorun Silifke’de ölümü üzerine kuvvetleri dağılmış, Fransa Kralı ile İngiliz Kralı da Selahaddin Eyyübi’ye karşı başarılı olamayarak geri dönmüşlerdir.
 • Kudüs Haçlılardan hangi savaş sonucu alınmıştır? [2 puan]
 • Kudüs’ün geri alınmasının Hristiyanlar üzerinde nasıl etkisi olmuştur? [8 puan]
8) MÖ. 3200’de Sümerler tarafından yazının bulunmasıyla birlikte başlayan döneme “Tarihi Devirler” denir. Bundan önceki dönemse “Tarih Öncesi Devirler” olarak adlandırılır. [4 puan]
Buna göre tarihin, tarih öncesi ve tarihi devirler olarak ikiye ayrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Ateşin bulunması
B) Yazının bulunması
C) Şehir devletlerinin kurulması
D) Maden işlemeciliğinin başlaması
E) Toplumları etkileyen evrensel olaylar


9-) Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­ması beklenir?  
[4 puan]
.A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına
B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına
C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına
D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine
E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına


10-) Çinliler kağıt, matbaa, mürekkep, pusula ve barutu kullanan ilk millettir.
Bu duruma bakarak, Çin medeniyetin aşağıdaki hangi alanda dünya medeniyetine katkı sağladığı söylenemez? [4 puan]
A) Askeri
B) Resim ve Heykel
C) Denizcilik
D) Bilim
E) Bilgi aktarımı
11-) Türk – İslam nitelikli devletlerin bir çoğunda “Lonca Teşkilatına” rastlanmasının;
I. Askerliğe büyük önem verildiği
II. Adaletin dağıtımna özen gösterildiği
III. Esnaflar arasında dayanışma olduğu,
durumlardan hangileri ile doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülebilir? [4 puan]
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III..

12-) Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri değildir? [4 puan]
A) Feodalite bireyin başka bir bireye tabi olması esasına dayanıyordu.
B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti.
C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe sahip değildi.
D) Feodalitede koruma altına girene vassal de­nirdi.

E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kili­seydi.
DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLA

9.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları
SORUMLULUK SINAV SORULARI EYLÜL-HAZİRAN 2020-2021-2022, SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 9,10,11,12.SINIF SORUMLULUK SINAV SORULARI..-SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 2019 sorumluluk sınavları, Dil ve Anlatım Sorumluluk Sınavları, Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavları, 2020-2021, 2020 Haziran


SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,9.SINIF TARİH SORUMLULUK SINAVLARI,TARİH SORUMLULUK SINAVLARI,

1 Yorumlar

 1. https://www.tarihyolu.com/9-sinif-tarih-dersi-sorumluluk-sinavi-2020-2021/ Yazımızı izinsiz olarak kullanmışsınız. Lütfen kaldırınız.

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk