sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 106 ANKA YAYINLARI

          12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA KUŞU YAYINEVİ

12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARI, 12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA KUŞU YAYINEVİ üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARI Sayfa 106

 ..


.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Anka Yayınevi

4. a) Şiirde şaire özgü imgeleri bularak verilen alana yazınız.

  • Cevap:

b) Şiirin daha önceki dönemlere göre imge bakımından nasıl bir özellik gösterdiğini sözlü olarak ifade ediniz.

  • Cevap:

c) Bu imgelerin şiirde bireysel dilin oluşmasındaki rolü nedir? Açıklayınız.

  • Cevap:

KISKANÇ

Sakın bir söz söyleme…Yüzüme bakma sakın!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur…

Dilerim Tanrı’dan ki, sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun,
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar,
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Çokluk Senindir şiiriyle Kıskanç şiirini anlamda açıklık, dil ve anlatımda bireysellik açısından karşılaştırınız.

  • Cevap:

6. GAZEL

Efendimsin cihanda i’tibârım varsa sendendür
Miyân-ı âşıkanda iştihârım varsa sendendür

Benim feyz-i hayâtım hâsılı rûh-ı revânımsın
Eğer ser-mâye-i ömrümde kârım varsa sendendür

Viren bu sûret-i mevhûma revnak reng-i hüsnündür
Gül-istân-ı hayâlim nev-bahârım varsa sendendür

Felekden zerre mikdâr olmadım devründe rencîde
Ger ey mihr-i münevver âh u zârım varsa sendendür

Senün pervâne-i hicrânunam sen şem’-i vuslatsın
Be-her şeb hâhiş-i bûs u kenârım varsa sendendür

Şehîd-i aşkun oldum lâle-zâr-ı dâğdur sînem
Çerâğ-ı türbetim şem’-i mezarım varsa sendendür

Gören ser-geştelikde gird-bâd-ı deşt zann eyler
Fenâ-ender-fenâyım her ne varım varsa sendendür

Niçün âvâre kıldun gevheri galtânun olmışken
Gönül âyînesinde bir gubârım varsa sendendür

Şafak-tâb eyledün peymânemi hûn-âb ile sâkî
Sabâh-ı sohbet-i meyde humârım varsa sendendür

  • Cevap:

.

DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARIDİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk