sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI,TARİH YAZILILARI, TARİH YAZILI SORULARI, 9.SINIF TARİH YAZILILARI, 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI, YAZILI SORULARI,


 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI  üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum9.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA
ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇

Adı:

 

...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

…………DERSKONUM.COM ANADOLU………LİSESİ

9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

 

PUANI

 

 

 

 

Soyadı:

Sınıf:   No:

                                                                                                                                                         

1) Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. (5 x2=10)

Coğrafya

Arkeoloji

Antropoloji

Nümüzmatik

Heraldik

 

a) Su ve toprak altında kalmış eserleri tarih ve sanat açısından inceler ……………………………….

b) İnsan ırklarının kökenlerini, özelliklerini ve yeryüzüne dağılışını inceleyerek aralarındaki kültürel gelişim farklarını açıklamaya çalışır ……………………………………….

c) Eski madeni paraları inceler ……………………………..

d) Yeryüzündeki coğrafi olayların insan faaliyetlerine etkisini inceler ………………………………..

e) Armaları inceleyerek devletlerin özellikleri hakkında bilgi verir ………………………………….

 

2) Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5x2=10)

 

Celali Takvimi Osmanlı döneminde düzenlenmiştir

 

Tarihi olaylar yaşandığı dönemin özellikleridikkate alınarak değerlendirilmelidir

 

Dört basamaklı herhangi bir yılın kaçıncı yüzyıla ait olduğunu bulmak için bu yılın sondan iki rakamı silinerek kalan sayıya 1 eklenir

 

Tarihi bilgilerde doğruluğu ispatlanmış bir bilgi kesin olarak değişmez doğru kabul edilir.

 

Firavunların mumyalama yapması ölümden sonraki yaşama inandıklarını gösterir

 

3. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (10x2=20)

Göbeklitepe

Hiyeroglif

Lejyon

Asurlar

Kral

Çatalhöyük

Hammurabi

Taş Çağı

Kast

Zigguratlar

 

1-Mısırlılar resim ve şekillerden oluşan ………………………………………………yazısını kullanmışlardır?

2- Lidyalıların başkenti Sardes’ten Perslerin başkenti Sus’a kadar uzanan ticaret yoluna  ……………………yolu denir

3- Roma ordusunun temelini ……………………………..askerler oluşturur

4- Şanlıurfa kent merkezi yakınlarındaki ……………………………..günümüzde keşfedilen en erken tarihli tapınak. yeridir

5- Hindistan’daki ………………………………..sistemine göre insanlar sınıflara ayrılmıştır

6-………………………………….. Anadolu’yla yaptıkları ticaret sonucu yazıyı Anadolu’ya öğretmişlerdir?

7-Konya’da bulunan ……………………………………….……insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesidir.

8-İnsanlık tarihinin en uzun dönemi ………………………………………………çağıdır.

9-Sümerler çok katlı ……………………………………….……adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir?

10-Babil hükümdarı ……………………………………….……….çok sert, kısasa kısas esaslı kanunları hazırlamıştır.

 

 

4.Aşağıdaki tabloda karışık verilen olayları numarasını yazarak eşleştiriniz. (5x2=10)

1

İran’da ilk büyük medeniyeti kurdu

 

Parşömen

2

Bergamalıların hayvan derisinden ürettikleri kâğıt çeşidi

 

Tavananna

3

Yazıyı icat eden uygarlık

 

Medler

4

Hitit Kralına devlet işlerinde yardım eden kraliçe

 

Sümerler

5

Kâğıt, barut, matbaa ve mürekkebi bulan uygarlık

 

Çin

 

 

 

5- Olay, insanları ilgilendiren, sosyal, siyasal ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmedir.

Olgu, aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci ifade eden genel bir kavramdır.

Yukarıda tanımları verilen olay ve olguya birer örnek yazınız.(5x2=10)

 

Örnek Olay:

 

Örnek Olgu

 

6- Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu takvimleri yazınız.(5x2=10)

 

1)

2)

3)

4)

5)

 

 

 

 

7-Aşağıda verilen kavramların hangi uygarlığa ait olduğunu belirtiniz? (5x2=10)

SATRAPLIK

NOM

POLİS

KARUM

PATESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (4x5=20)

1-)Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Bölgenin birçok kez istila ve işgale maruz kalmasına

B) Tanrı Kral anlayışının oluşmasına

C) Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına

D) Güçlü imparatorlukların kurulmasına

E) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına

2-) Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?

A) Geçtiği yer bilinmeli

B) Yaşandığı zaman bilinmeli

C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı

D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı

E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

3-) Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.

Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?

 

A) Tarih devirlerine geçişin başlaması

B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması

C) Edebi metinlere rastlanması

D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi

E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması

 

4) İlkçağda ilk kez Fenikeliler tarafından kullanılan alfabe, hızlı bir yayılma süreci göstermiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

 

A) Perslerin yayılmacı politikalarına

B) Akdeniz bölgesindeki canlı ticaret ilişkilerine

C) Helenizm Uygarlığının ortaya çıkışına

D) Roma İmparatorluğu’nun kurulmasına

E) İyonların bilimsel ve kültürel gelişmelerine

9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk