sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Sadece ilk Dönem Üniteler (Pandemi Dönemi) PDF İNDİR

 9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Sadece ilk Dönem Üniteler (Pandemi Dönemi)

9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Sadece ilk Dönem Üniteler (Pandemi Dönemi)

9.Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı, Sorumluluk Sınavları, Sorumluluk Sınav Soruları, 9. Sınıf Sorumluluk,  derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Sadece ilk Dönem Üniteler (Pandemi Dönemi) üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

 

9. SINIFLAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SORUMLULUK SINAV  SORULARIDİKKAT ::PANDEMİ SÜRECİNE UYGUN HAZIRLANMIŞTIR..

SADECE İLK DÖNEM KONULARDAN SORULAR VARDIR

 

 video anlatım aşağıda

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

 

.............. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSKONUM ANADOLU LİSESİ

 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI 

SORULAR

1-Sufilere sohbet gerek
  Ahilere ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek                              2-Cennet cennet dedikleri
  Bana seni gerek seni                                       Birkaç köşkle birkaç huri

                                                                         İsteyene Ver anları

                                                                         Bana seni gerek seni

3-Yunus'dürür benim adım
   Gün geçtikçe artar odum
   İki cihanda maksudum
  Bana seni gerek seni

1- Yukarıda verilen şiiri istenilen bilgiler çerçevesinde inceleyiniz.(10p)

Nazım Birimi:

 DÖRTLÜK

Nazım Biçimi:

 İLAHİ

Tema:

 ALLAH AŞKI

Dil:

 SADE YALIN HALK DİLİ

Ait olduğu Edebiyat/ Gelenek

 HALK EDEBİYATI / TEKKE ED.

Ölçüsü:

HECE  ÖLÇÜSÜ

Altı çizili mısralardaki edebi sanatlar:

TELMİH ( HATIRLATMA)

TEKRİR ( TEKRAR ETME)

3.dörtlük Redifler:

3.-ım

3.dörtlük Kafiyeler:

-d yarım kafiye  

Mahlas / Tapşırma :

YUNUS

 

 

2 -Güzel Sanatları sınıflandıran bir tablo çiziniz.(10p)

 

  video anlatım aşağıda

 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

3-"Tarih öğretmeni Sedat sınıfta ders işlerken Rıfat'a bir soru sorar: "Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşmanın adı nedir?" Rıfat ise ayağa kalkar ve şöyle cevap verir: " Karlofça'dır hocam." 

Yukarıda verilen metinde iletişimin öğelerini tespit ederek yazınız.(10p)

Gönderici : Tarih öğretmeni Sedat

Alıcı : Rıfat

İleti : "Osmanlı Devleti'nin toprak kaybettiği ilk antlaşmanın adı nedir?"

Kanal : Ses dalgaları

Dönüt : " Karlofça'dır hocam." 

 

4- Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevde kullanıldığını yan tarafına yazın.(5p)

- Su, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur. ............... GÖNDERGESEL

- Ah o eski güzel günler! ..............................  HEYECANA BAĞLI

- Eşyaları elinden bırak. .............................. ALICIYI HAREKETE GEÇİRME

- Beni duyuyor musun?........................ KANALI KONTROL

- Türkçe sondan eklemeli bir dildir ...................... DİL ÖTESİ

 

5-Masal ve fabl nedir? Benzerlikleri ve farklılıklarını yazarak karşılaştırınız. 10p

Masal:Sözlü edebiyat geleneği içinde halkın anonim olarak oluşturduğu, dilden dile, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağandışı olayları anlatan edebî türe masal denir. 

 

Fabl: Daha çok manzum şeklinde yazılan insan dışındaki varlıklar(hayvan-bitki) arasında geçen hayali olayların anlatıldığı hikayelere fabl denir

 

Benzerlikler:

*İkisi de olay çevresinde gelişen edebi metindir.

*İkisi de olağanüstü kişiler, olaylar ve mekanlar barındırır.

*İkisi de betimleyici ve öyküleyici anlatım üzerine kurulu.

Farklılıkları:

*Masallar belli kalıplarla başlar ve biter.

*Fablların kişileri/kahramanları hayvanlardır.

..... video anlatım aşağıda

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

Bu sabah vakit kaybetmeden erken çıktık. Akkovuk’a biraz erken yetişmek için davranmak icap ediyordu. Yağmur dinmişti. Kalktım ve martinin kayışını omzuma geçirdim. İhtiyar, yemek torbasını  sırtlıyordu. Yürüdüm. Yarın kenarına geldim. Aşağısı baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu. Yeni geçmiş bir kabus gecesinden kalma korkunç rüyaları andıran parça parça sisler, birbirine karışmış çamlarla kayaları örtüyordu. Yanıma yaklaşan kılavuza:

-Yalnız Efe askerin eline düşmemek için buradan kendisini aşağıya atmış olmalı… dedim.

-Haşa! Tövbe! O Allah’tan korkardı. Dini bütündü, diye reddetti.

                                                                                                          Yalnız Efe / Ömer Seyfettin

6-Yukarıda verilen metin ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız. (10 p)

Metnin Türü (2p)  HİKAYE

Bu türün Türk Edebiyatındaki temsilcilerine iki örnek (2p)   ÖMER SEY, SAİT FİK, HALDUN TANER

Metnin Teması (1p)   YALNIZ EFE'NİN İNANCI, DEĞERİ

Metindeki anlatıcı (2p): 1. KİŞİ

Metinde kullanılan bakış açısı(1p) KAHRAMAN BAK. AÇISI.

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (2p). ÖYKÜLEME- BETİMLEME

 

7- Yukarıdaki metinden aşağıdaki istenenleri bulup yazınız. (Her birinden 1adet) 10p

Tekil İsim        :SABAH                                 İsim Tamlaması          : YEMEK TORBASI

Soyut İsim      : VAKİT                                Sıfat Tamlaması          : BU SABAH

Özel İsim        :AKKOVUK                         Belgisiz Sıfat              :BİR

Bağlaç             :VE                                         Niteleme Sıfatı           :DERİN

Edat                :İÇİN                                     Ünlem                         : HAŞA

 

8- Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 Puan)
*İtalyan yazar Boccaccio’nun (Bokacyo) yazdığı ........ DECAMERON........ adlı eser, hikaye türünün ilk örneği kabul edilir.

*Fransız edebiyatından  ...........MAUPASSANT................. , olay öykücülüğünün kurucusu olarak kabul edilir.
* Hikayelerde toplumsal bir kesimi veya çoğunluğu değil sadece kendini temsil eden kişiye …………KARAKTER………….  denir.
* XV. yüzyılda …………ŞEYHİ’nin yazdığı Harnâme, Türk edebiyatındaki ilk fabl örneğidir.

* Türk edebiyatının ilk hikâye örneği …LETAİF-İ RİVAYAT..........adlı eserdir.

 

9-Aşağıda verilen tanımlar ile terimleri eşleştiriniz   (5 Puan)

A-Bir dilin bilinmeyen dönemlerinde yani metinlerle takip edilemeyen dönemlerinde, o dilden ayrılarak farklı bir gelişim evresine ulaşmış kollarıdır. -- Lehçe

 Jargon

B-Türkçenin izlenebilen tarihi dönemlerinde bazı kelime ve ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarıdır.--- Şive

Konuşma Dili

C-Bir ülkenin sınırları içerisinde oluşan bölgesel konuşma şekillerine verilen addır.--- Ağız

Şive

D-Belli meslek grupları içerisinde sadece onların anlayabilecekleri ortak dile verilen addır.--- Jargon

Ağız

E- İnsanların günlük yaşamlarında kullandıkları ve karşıdakiyle iletişimi sağlamak için kullanılan dildir.-- Konuşma Dili

Lehçe

 

  video anlatım aşağıda

 PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

10-Aşağıda verilen yazım ve noktalama ile ilgili soruları cevaplandırınız . (20p)

 

A- Aşağıda verilen metinde ayraç içindeki yerleri uygun noktalama işareti ile doldurunuz (10p)

Ünlü dil bilimci  ( : ) " Dilini kaybeden ( , ) öz dilini kullanmayan bir milletin varlığından söz edilir mi ( ? )  ( " ) der (  . )

 

 

B- Aşağıda verilen metinde yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz( 10p)

 

Bu gün,  Türkiyenin en büyük takımlarından Galatasaray'ın batı Avrupa takımlarından biri olan Benfica ile oynıyacağı maçı seyir edeceğiz. Her hangi bir eksiği olmıyan temsilcimizin yanlızca kondüsyon eksiği var, diye biliriz.

 

Başarılar dileriz.

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN

 

  video anlatım aşağıda

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLA 

DİKKAT ::

TÜM ÖRNEKLER İÇİN derskonum.com

 SORULARI AÇIKLAMADAN İNDİREBİLİRSİNİZ :))

   video anlatım aşağıda

. .................

 

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk