sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARI Sayfa 30

      12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA KUŞU YAYINEVİ

12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARI, 12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları, Kitap Cevapları, 12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. Sınıf  Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA KUŞU YAYINEVİ üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARI Sayfa 

 5. Tarih içerisinde Türk milleti, ilk yazılı kaynağı olan Orhun Abideleri’nden başlayarak kendi dilinin ürünlerini vermeye başlamıştır. Türkçe, tarihsel gelişimi bakımından siyasi ve coğrafi kültürlerden etkilenerek gelişimini sürdürmüştür. Türk devletlerinin başka milletlerle olan ilişkisi neticesinde başta Çince olmak üzere, Hintçe, Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce gibi birçok dilden etkilenmiştir. Bu dillerden doğal olarak birçok kelimeyi de sözcük haznesine katmıştır. Karahanlılar Devleti’yle başlayan ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışına giden süreçte dilimizde Arapça ve Farsçanın geniş hâkimiyeti göze çarpar. Tanzimat ile beraber de Fransızcanın etkisi görülmeye başlar. Bunun sonucunda da halk ile aydınlar arasında bir kopukluk baş gösterir. Bunun önüne geçmek için ise ilk tecrübeler belirgin olarak Millî Edebiyat ile başlar. Cumhuriyet’in ilanından sonra sosyal ve siyasi hayatta başlatılan ve hızla ilerleyen yenileşme süreci içerisinde gerçekleştirilen en önemli inkılaplardan biri şüphesiz Dil Devrimi’dir. Bu inkılap bizzat M. Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilmiş ve onun tarafından takip edilmiştir. Dilimizde gerçekleştirilen bu yenileşme ve sadeleşme hareketi, tıpkı bunun gibi kutsal bir amaç doğrultusunda başlatılan harf inkılabı ve diğer ıslahatlarla birlikte uygulamaya konulmuş ve beklenilen düzeyde sonuçlar elde edilmiştir. Bu yenilik sayesinde Sinop’tan Hatay’a, Iğdır’dan Konya ve İstanbul’a, Anadolu’nun her köşesinde yaşayan Türk insanı, birtakım ağız farklılıkları dâhilinde, birbirlerini eksiksiz ve açık bir şekilde anlama ve kendilerini ifade edebilme imkânına kavuşmuştur.

Yusuf Can TIRAŞ, Halil İbrahim ERTÜRK


 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki parçadan hareketle uygun ifadelerle tamamlayınız.

a. Parçada ..........TÜRK DİLİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.................. üzerinde durulmuştur.

b. Parçada dildeki gelişimin ..........SİYASİ............ ve .........COĞRAFİ........... kültürlerden etkilenme sonucu oluştuğu ifade edilmiştir.

c. Parçaya göre Tanzimat’la birlikte aydınlarla halk arasında görülen kopukluğun nedeni, ........FRANSIZCANIN ETKİSİ....... dir.

ç. Parçada dilimizi başka dillerin etkilerinden korumak için önce .......MİLLİ EDEBİYAT.......... Dönemi’nde sonra ise ....CUMHURİYET............ Dönemi’nde çalışmalar yapıldığına değinilmiştir.6. Bugünkü Türkiye Türkçesi bir yandan Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce yaşadıkları topraklardaki kültür birikiminin, bir yandan Anadolu’da gelişip aşağı yukarı 800 yılı geride bırakan bir yazı dilinin kavramlarını içeren, bir yandan da geniş örgütlü, üç kıtaya yerleşmiş bir imparatorluk olarak değişik kültürlerle ilişki kurmuş bir toplumun dilini yansıtan çok zengin bir kavramlar dünyasına aittir.

 Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Birikim B) Kavram C) Örgütlü D) Değişik E) Yansıtan

.

.

.

.


DİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 12. Sınıf  Edebiyat Kitap Cevapları ANKA YAYINLARIDİĞER TÜM SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk