sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2021 2022 SENE BAŞI İŞ VE İŞLEMLERİ

 2021 2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI İŞ VE İŞLEMLERİ

2021 2022 SENE BAŞI İŞ VE İŞLEMLERİ, 2021 2022 SENE BAŞI İŞLEMLERİ, 2021 2022 SENE BAŞI ÖĞRETMENLER İŞ VE İŞLEMLERİ, EĞİTİM HABER, GÜNCEL EĞİTİM, 


 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  2021 2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI İŞ VE İŞLEMLERİ üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınızDEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ, 

T.C.  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 20.08.2021 tarihinde  E-83203306-10.03-29869003 Sayılı ,2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler konu başlıklı bir yazı yayınladı.. Bu yazıda sene başı yapılacak olan iş ve işlemler ifade edildi. Bu yazıya göre iş ve işlemler ile yazının detayı aşağıdadır.


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.

d) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi.

e) 06/07/2021 tarihli ve E-84037561-10.06.01-27855223 sayılı yazı (Genelge No:2021/14).

f) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.08.2021 tarihli ve E-24301423-136-29678474

sayılı yazısı.


Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına 6 Eylül 2021 Pazartesi günü ilgi (f) yazı doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak yüz yüze başlanacaktır.

İlgi (a), (b), (c) Yönetmelikler, ilgi (ç) ve (d) Yönergeler ile ilgi (e) Genelge kapsamında sene başında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-2021-2022 ders yılının 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olması nedeniyle ilgi (a)

Yönetmelik ile ilgi (ç) ve (d) Yönerge kapsamında yapılması gereken kurul ve zümre toplantılarının tarihlerinde güncelleme yapılmış ve bu doğrultuda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı;

a) Öğretmenler Kurulu 31 Ağustos 2021 tarihinde,

b) Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri 1 Eylül 2021 tarihinde,

c) Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu 2 Eylül 2021 tarihinde,

ç) İlçe Sınıf/Alan Zümreleri 3 Eylül 2021 tarihinde,

d) İl Sınıf/Alan Zümreleri 6 Eylül 2021 tarihinde,

e) Ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıflarına yönelik rehberlik çalışmaları ise 6 -10 Eylül 2021 tarihleri arasında,

f) Diğer Kurullar ise ilgi (ç) Yönerge hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

2- Sorumluluk ve hazırlık sınıflarında yeterlilik sınavları; ilgi (a) Yönetmeliğin 58 inci ve 60 ıncı maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda;

a) Sınavlar iki haftaya yayılarak 1 Eylül – 12 Eylül 2021 tarihleri arasında planlanarak uygulanabilecektir.

b) 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler; bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarında sadece 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır.

c) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrenciler ise; bu derslerin birinci ve ikinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacaklardır.

3-Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumlarının e-Okul Yönetim Bilgi sistemine eksiksiz bir şekilde işlenmesi ve eğitim hizmetlerine yönelik gerekli planlamanın yapılması sağlanacaktır.

4- Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilere yönelik destek eğitim odası faaliyetlerinin planlanıp uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

5- Resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı

e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları hâlinde bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

6- Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmayacak olup bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

7- Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen ve öğrencilerimize dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda/kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilerimize aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması hususunda Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

8- Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi vb. çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacaktır.

9- İlkokul müdürlüklerince İlgi (b) Yönetmeliğin “İlkokula kayıt” başlıklı 11 inci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi “Kayıt İşlemleri” ekranı ile ilgili iş ve işlemlerin hassasiyetle yapılarak zorunlu eğitim çağında bulunan öğrencilerin ivedilikle kesin kayıtlarının tamamlanması sağlanacaktır.

10- Öğrencilerin devam - devamsızlıkla ilgili iş ve işlemleri ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. Öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili velilerine yapılacak tebligat işlemleri zamanında, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim araçlarıyla yapılacaktır.

Bu bağlamda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele, bu doğrultuda başta maske, mesafe ve temizlik kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda ilgi (f) yazıda yer verilen hususlara titizlikle uyulması hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Mahmut ÖZER

Bakan


2021 2022 SENE BAŞI İŞ VE İŞLEMLERİ
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk