sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TESTİ PDF İNDİR (test-1)

  YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİRTYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR, TYT DİLBİLGİSİ KARMA TEST, TYT TEST, TYT TÜRKÇE TESTLERİ, TESTLER, AYT-TYT, YKS, TYT-YKS, 
derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


: derskonum.comHazırlayan: Mustafa ŞAHİNYKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR


👉👉DİLBİLGİSİ KARMA TEST -1


1. Zaman bakımından, aslında yeni diye bir şey yoktur. Yeni dediğimiz her şey bir süre sonra eskimeye mahkumdur.

Bu cümleler ve cümleleri oluşturan sözcükler dilbilgisi açısından incelendiğinde aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Fiilimsiler kullanılmıştır.

B) Belgisiz sıfatlar kullanılmıştır.

C) Her iki cümle de kurallıdır.

D) Ekeylem almış sözcükler vardır.

E) İkinci cümlenin yüklemi basit çekimli fiildir.

 

2. Hanginiz bilir, benim kadar

Karpuzdan fener yapmasını?

Bu dizelerin oluşturduğu cümle ve cümledeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Soru zamiri kullanılmıştır.

B) Yüklem, yapı bakımından basit fiildir.

C) İsim tamlaması kullanılmıştır.

D) Fiilimsi nesnenin içinde yer almıştır.

E) Bileşik cümledir.

 

3. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol,

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Yeterlik fiili

B) Bağlaç

C) Durum zarfı

D) Anlamca kaynaşmış bileşik fiil

E) Sözde özne

 

4. O yıllarda hepimiz, şiir tutkunuyduk ve güzel şiirlere susamıştık.

Bu cümle ve cümleyi oluşturan sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yapı bakımından bağlı cümledir.

B) Cümlenin öznesi belgisiz zamirdir.

C) Ad tamlaması ve sıfat tamlaması kullanılmıştır.

D) İkinci yüklem basit yapılı sözcüktür.

E) Ekeylem almış sözcükler vardır.

 

5. Deli eder insanı bu dünya;

Bu gece, bu yıldızlar, bu koku,

Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç.

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. Yapı bakımından bileşik cümledir.

II. Fiilimsiler kullanılmıştır.

III. Birden çok yüklem kullanılmıştır.

IV. Yüklem, nesne ve özne yer almıştır.

A) I ve II   B) III ve IV   C) Yalnız I   D) I ve IV   E) I, III ve IV6. Zaten yakanlar yakmış,

Bir alev de sen yakma!

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Adlaşmış sıfat

B) Emir kipiyle çekimlenmiş fiil

C) Durum zarfı

D) Belirtme sıfatı

E) Bağlaç

 

7. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,

Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.

Bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İsim fiiller kullanılmıştır.

B) Yüklem geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir.

C) Sıfat ve zarf kullanılmıştır.

D) Belgisiz zamir kullanılmıştır.

E) Yapım eki almış sözcükler vardır.

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ad tamlaması dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır?

A) Üç damla yaş kurudu, solgun yanaklarında

B) Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz

C) Bir gemi yelken açtı, hayal iklimlerine

D) İçimizden hiçbiri ayak basmaz karaya

E) Gümüş yelkenlerini yüksekten savurmuştu 

 

9. "Dedemden yadigâr kalan bu evi

Kışın fırtınası, yazın alevi

Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış,"

Bu cümle ve cümleyi oluşturan sözcüklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Özne isim tamlamalarından oluşmuştur.

B) Yüklemine göre fiil cümlesidir.

C) Yüklem geçişsiz fiildir.

D) Fiilimsiler kullanılmıştır.

E) Yüklem yapı bakımından türemiş sözcüktür.

 

10. "Sorma bana boş yere neler düşündüğümü,

Söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü."

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Bileşik fiil kullanılmıştır.

B) Bağlaç vardır.

C) Birinci dizede zamir kullanılmıştır.

D) İkinci dize öğe ortaklığı olan sıralı cümledir.

E) Birinci dizede belirtisiz nesne vardır.

 

11. Biliyorum kolay değil yaşamak

Gönül verip türkü söylemek yâr üstüne

Yıldız ışığında dolaşıp geceleri

Gündüzleri gün ışığında ısınmak

Bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Yapı bakımından bileşik cümledir.

B) Birden çok sözcük ekeylem almıştır.

C) Belirtisiz isim tamlamaları kullanılmıştır.

D) İsim fiil ve bağfiil kullanılmıştır.

E) İyelik ekleri "genelleme" bildirecek biçimde kullanılmıştır.

 DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA

12. Artık ilerliyorum, başım eğilmiş yere.

Ağır ağır arkamdan geldi ayak sesleri.

Bir ak saçlı ihtiyar gördüm dönünce geri.

O, yüzüme bakmadan yürüdü suya doğru.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bağımsız sıralı cümle vardır.

B) Sıfatfiil ve bağfiil kullanılmıştır.

C) Geçişli fiil kullanılmıştır.

D) Türemiş fiil kullanılmıştır.

E) Bileşik zamanlı fiil kullanılmamıştır.

 

13. Sen de mutsuz değil misin ey ozan,

Bezgin değil misin onlar kadar?

Altı çizili bölüm tür yönüyle aşağıdakilerden hangisinin örneğidir?

A) Zamir

B) Sıfat          

C) İsim

D) Zarf

E) Edat

 

14. Zaman, varlığının özelliği gereği sabit kalması mümkün olmayan, her anının durmadan geriye gittiği ve yerine hemen mazi olmak üzere yenilerinin geldiği devamlı bir akıştır.

Bu cümle ve cümlede yer alan sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bileşik isim cümlesidir.

B) İsim fiil, sıfatfiil ve bağfiil kullanılmıştır.

C) Özne ve yüklemden oluşmuştur.

D) İsim tamlaması ve sıfat tamlaması kullanılmıştır.

E) "yerine yenilerinin geldiği" sözü nesnenin bir bölümüdür.

 

15. Köylü kadınlar, akşam yemeğinden sonra çınarın etrafında toplanır; geç vakitlere kadar sohbet ederlerdi.

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Öğe ortaklığı olan sıralı cümledir.

B) "Köylü kadınlar" sözü her iki cümlenin de öznesidir.

C) Özne ve zarf tümleci ortaktır.

D) Birinci cümlenin yüklemi türemiş fiildir.

E) Yüklem geniş zamanın hikayesi ile çekimlenmiştir.

 

16. Sevdiğimiz bir insanı yitirmek şimdi yaşaması gerektiğini öğrenmenin acımasız bir yoludur.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özne ve yüklemden oluşmuştur.

B) Yüklem bir söz öbeğidir.

C) Yüklem ekeylemin geniş zamanı ile çekimlenmiştir.

D) Bağlaç kullanılmıştır.

E) İsim fiil ve sıfatfiiller vardır.

 

CEVAP ANAHTARI

1-E  2-C  3-A  4-D  5-D  6-C  7-D  8-C  9-C  10-E  11-B  12-B  13-D  14-E  15-C  16-D

DİĞER TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAA

YKS TYT TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KARMA TEST PDF İNDİR

 

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk