sponsorlu reklam Admatic -sponsor

İNGİLİZCE SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR LİSE 2021,2022

2021 İNGİLİZCE SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR2021 İNGİLİZCE SENE ZONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR,  İNGİLİZCE SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI, DOKÜMAN, ZÜMRE TUTANAKLARI, 


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2021 İNGİLİZCE SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


: derskonum.com


hazırlayan:

DİĞER DERSLERİN ZÜMRE TUTANAKLARI İÇİN TIKLA………DERSKONUM.COM……….  LİSESİ

....... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTISI TUTANAĞI

 

Toplantı No               : 2

Toplantı Yeri             : Zoom

Toplantı Tarihi         : 15/02/2021

Toplantı Saati           : 12.00

Toplantıya Katılanlar  : ………………………………………….

                                      

GÜNDEM MADDELERİ

1)      Açılış ve yoklama, gündem maddelerinin okunması

2)      1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.10. ve 43. Maddelerinin okunup incelenmesi.

3)      1. dönem İngilizce zümresi tutanaklarının okunması ve incelenmesi 

4)      1. dönemde Covid-19 nedeniyle yapılan uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi.

5)      Ölçme ve değerlendirmenin görüşülmesi.

6)      2. dönem yapılacak olan uzaktan ve hibrit eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması, kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinin görüşülmesi.

7)      Covid-19 salgını ve yeni mutant virüse karşı derslerde alınacak tedbirler.

8)      İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

9)      Atatürkçülük ve Atatürk ile ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.

10)  Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Zümre öğretmenleri belirlenen tarih ve saatte Zoom platformu üzerinden ………………….. başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin tamamının hazır olduğu görülmüştür. Zümre başkanı tarafından gündem maddeleri okunarak görüşülmeye başlandı.

 

2- 1739 sayılı Türk Milli Eğitiminin amaçları İngilizce öğretmeni ………………. tarafından okundu ve ekranda paylaşıldı. 2. 10. ve 43. maddeler üzerinde duruldu.

 

3- Birinci döneme ait  zümre toplantı kararları  …………………. tarafından okundu. Kararları incelendi. Zümre kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Uygulamada eksiklikler olmadığı belirtildi. Çalışma kitaplarının dışında yapılan etkinliklerin öğrenci dosyalarına konulduğu belirtildi. Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde yapılacak çalışmalara ışık tutacağı vurgulandı. Alınan kararların aynen uygulandığı herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı birlikte tespit edildi.

 

4- Zümre başkanı  ……………………canlı ders katılımın geçen yılın 2. dönemine göre daha iyi olduğunu söyledi. Çok nadir de olsa teknik aksaklıklar (elektrik kesilmesi, internet kesilmeleri, bilgisayar arızaları vb.) nedeniyle derslerin yapılamadığı ancak daha sonra telafi edildiği kaydedildi. İngilizce öğretmeni ……………….. bazı sınıflarda canlı derslere katılımın hala istenilen seviyelerde olmadığını belirtti. Velilerle görüşme yapılarak o öğrencilerin derse girmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Bütün zümre öğretmenleri 1. dönem yapılan uzaktan eğitim çalışmalarında yıllık plandaki konu ve kazanımların planlandığı şekilde bitirildiğini ancak bazı öğrencilerin sürekli devamsız olmasından dolayı sınıftaki her öğrencinin eşit durumda olmadığı vurgulandı. Uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilere MEB tarafından tablet dağıtılmaya başlandığı ve hala devam ettiği, bunun olumlu bir gelişme olduğu ………………. tarafından belirtildi. Böylece 2. dönem canlı derslere katılımın daha fazla olacağı tahmin edildi. İmkanı olmayan öğrencilerin velilerine telefonla ulaşarak müfredatın EBA TV üzerinden mutlaka takip edilmesi gerektiği veya öğrencileri EBA canlı ders noktalarına yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İngilizce Öğretmeni ……………………….. Özellikle 9. sınıf öğrencilerinin bir çoğunun İngilizce dersine karşı aşırı ilgili ve istekli olduklarını, derslere katılımın oldukça fazla olduğunu hatta öğrencilerin İngilizce dersinin daha fazla olmasını istediklerini belirtti. Canlı derslerde kullanılan oyunlarıni şarkıların ve çeşitli aktivitelerin bunda önemli bir payı olduğu vurgulandı.

 

5-  1. dönem uzaktan eğitim döneminde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda yazılı sınav yapılamadığı ve tüm kademelerde derslere katılım ve canlı derslerdeki performansa göre değerlendirme yapıldığıu vurgulandı. MEB tarafından alınacak kararla 2. dönem yazılı sınav yapılabileceği belirtildi. Ancak salgının durumundan dolayı MEB kararının beklenmesi gerektiği ve yazılı ve uygulama sınav konusunun MEB tarafından alınacak karar neticesinde dönem içinde değerlendirilmesine karar verildi.

 

6- İngilizce öğretmeni ……………………………. 2. dönem itibariyle uzaktan eğitime başlanacağı ve 1 Mart 2021 tarihinde 12. sınıflarla yüz yüze eğitime geçileceği MEB tarafından duyurulduğunu hatırlattı. Yüz yüze eğitim tarihine kadar ve salgının artma durumunda tekrar uzaktan eğitime dönülmesi durumunda canlı derslere katılan ve katılmayan öğrencilerle ilgili devamsızlıkların tutulması, derslere katılımı arttırmak için veliler ve idareyle iletişim halinde olunmasını; derslerde EBA’dan ve diğer dijital içeriklerle öğrencilerin ödevlendirilmesi gerektiğini; internet erişimi olmayan öğrenciler için idareye bilgi verilmesini ve interneti olmayan öğrencilerin EBA Destek noktalarına yönlendirilmesi gerektiğini  belirtti. İngilizce öğretmeni …………………… uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilere MEB tarafından tablet dağıtılmaya başlandığı ve dağıtımın hala devam ettiğini, 2. dönem canlı derslere katılımın daha yüksek olacağını belirtti.

 

7- İngilizce öğretmeni ………………… “MEB tarafından alınan karar doğrultusunda 1 Mart 2021 itibariyle 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlanması planlanmaktadır” dedi. İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant virüsün artık ülkemizde de görülmeye başlandığı ve çok daha hızlı yayılmaya başladığı hakkında öğrencilerimize bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede okulların açılması durumunda:

·         Öğretmenlerin ders giriş ve çıkışlarında hijyeni sağlayacak gerekli tedbirleri (el yıkama vb.) alması

·         Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturulması,

·         Eğitim ortamlarında mümkün olduğunca doğal havalandırma yapılması

·         Eğitim ortamlarında yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturma düzeni sağlanması,

·         Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle aktivite yapılmaması,

·         Kitap, kalem, oyuncak, vb. eğitim materyallerinin kişiye özel olması ve öğrenciler arası materyal alışverişi yapılmaması

·         Öğrencilerin gün boyu aynı eğitim ortamlarında ders görmesi, eğitim ortamı değişikliği yapılmaması

·         Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin öncelikle belirlenen boş bir odada/alanda izole edilmesi ve ivedilikle okul idaresince görevlendirilen idareciye haber verilmesi,

·         Eğitim ortamlarında, salgın hastalık riski nedeni ile beslenme faaliyetleri yapılmamasına karar verildi.

 

8- Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler öncelikle sınıfın seviyesine ve öğrencinin algılama yeteneğine ve konuya göre seçilmesine önemle dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi.

İngilizce öğretmeni Okan GÜLTEKİN okullar açılsa dahi artık dijitalleşmenin ve teknolojiye ayak uydurmanın çok daha önem kazandığını vurguladı. Derslerin daha interaktif ve ilgi çekici olması ve öğrencilerin derslere hazır gelmesi için kullandığı internet siteleri, uygulama ve yöntemleri belirtti. Bu kapsamda İngilizce zümre öğretmenlerinin şu yöntemleri kullanabileceğini belirtti;

·         Öğrencilerin derse daha hazır ve ön bilgili gelmeleri için yeni üniteye geçmeden önce  ingilizceciyiz.com sitesi üzerinden ilgili ünitenin konu anlatımı ve kelime videolarını izlemeleri sağlanabilir, çalışma kağıdı ve etkinlikler öğrencilere gönderilebilir,

·         ingilizcesunumlar.com üzerinden 9. 10. 11. ve 12. sınıfların ilgili ünite sunumları indirilerek hem canlı dersler hem de yüz yüze dersler öğrenciler için daha ilgi çekici ve daha anlaşılır hale gelebilir, öğretmenler için ders daha verimli olabilir,

·         teamelt ekibi tarafından hazırlanan TeamWork öğrenci takip sistemi kullanılarak öğrencilere kolayca ödevlendirmeler yapılabilir ve ödev takibi sağlanabilir,

·         liveworksheets.com sitesi üzerinden öğrencilere çalışma kağıtları gönderilebilir ve sonuçları sınıf ve öğrenci bazlı alınabilir.

·         googleclassroom üzerinden sınıf oluşturularak her türlü interaktif ödev ve görev öğrencilere verilebilir ve dönütleri anında alınabilir.

·         Derslerin daha eğlenceli ve öğretici geçmesi için kahoot, quizizz, quizlet gibi web 2.0 araçlarına sık sık yer verilebilir.

9- Zümre başkanı ………………………… Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

İngilizce öğretmeni Okan GÜLTEKİN Milli Eğitim Temel Kanununun 10. maddesinde “Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.” denildiğini, dolayısıyla derslerimizde mutlaka Atatürk ve onun ilkelerine yer vermemiz gerektiğini, milli gün ve bayramlarda derslerde günün anlam ve önemi üzerinde durmamız gerektiğini belirtti.

 

10- Zümre başkanı ………………… Covid-19 salgının bir an önce bitmesini ve eski normale dönmeyi temenni etti. Başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim dönemi olması dilekleriyle toplantı sona erdi.

ALINAN KARARLAR

1)      Öğretmenlerin Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda yetiştirilmeleri için yönetmelikler doğrultusunda gereken her tedbirin alınmasına karar verildi.

2)      Birinci dönem zümresinde alınan kararların aynen uygulandığı herhangi bir sorunla karşılaşılmadığına karar verildi.

3)      Ders işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin ilgi çekici olmasına dikkat edilmesine ve bütün bunlar göz önünde bulundurularak uygun yöntem ve tekniklerin seçilmesine karar verildi.

4)      2. dönem ölçme değerlendirme konusunda  MEB tarafından alınacak kararın beklenmesine karar verildi.

5)      Salgın dönemi tedbirleri kapsamında, yüzyüze eğitime planlanan tarihte geçilmesi durumunda sınıfların tenefüslerde havalandırılmasına; derslerde öğrencilerin maskeyle olmasının ve maskelerin doğru takıldığından emin olunmasının, öğrencilerin sürekli ellerini dezenfekte etmeleri konusunda uyarılarda bulunulmasına karar verildi.

6)      Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bir anlayış çerçevesinde yetiştirilmesi kararı alındı. Atatürk’ün hayatının, barışa ve eğitime verdiği önemin, milli gün ve bayramlara ders esnasında yeri verilmesine karar verildi.

7)      Öğrenci başarısının arttırılması için derslerde interaktif aktivitlere, çeşitli sitelerin ve web 2.0 araçlarının kullanılmasına karar verildi.

8)      Dönem boyunca öğrencilerin EBA üzerinden ödevlendirilmesine ve EBA kullanımına teşvik edilmesine karar verildi.

9)      Canlı derslere girme imkanı olmayan öğrencilerin tespit edilip okul idaresine bildirilmesine, EBA destek noktalarına yönlendirilmesine karar verildi.                                                                                   

 

Okan GÜLTEKİN                                                                 

İngilizce Öğretmeni                                                                                 

UYGUNDUR

…………..

Okul Müdürü

 

Değerli İngilizce Öğretmenim,
Bu zümre toplantı tutanağı “ingilizceciyiz.com” tarafından hazırlanmıştır.

DİĞER DERSLERİN ZÜMRE TUTANAKLARI İÇİN TIKLA

İNGİLİZCE SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR

DİĞER DERSLERİN ZÜMRE TUTANAKLARI İÇİN TIKLA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk