sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE ZARFLAR TESTİ İNDİR ONLİNE ÇÖZ, SLAYT, PDF İNDİR

  TYT TÜRKÇE ZARFLAR TESTİ PDF,ZARFLAR TEST PDF İNDİR, ZARFLAR TEST ONLİNE ÇÖZ, ZARFLAR TESTİ, ZAMİRLER TEST PDF, TESTLER, ZARFLAR BELİRTEÇ TEST,  TYT TÜRKÇE TESTLERİ, 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.
Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TYT TÜRKÇE ZARFLAR / BELİRTEÇLER TESTİ İNDİR ONLİNE ÇÖZ, SLAYT, PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan: derskonum.com

TYT TÜRKÇE ZARFLAR / BELİRTEÇLER TESTİ İNDİR ONLİNE ÇÖZ, SLAYT, PDF İNDİR

TEST-1


.

1. (I) Hayatlarımızı birleştiren köprünün başındayım. (II) Ama öte yana geçmeye cesaretim yok. (III) Köprünün iğretiliğine kaygılı gözlerle bakıyorum. (IV) Köprünün dayanıklılığını tartıyorum. (V) Senin adımlarının ağırlığı yoktu köprüde.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, "eylemin yapılış biçimini" gösteren bir sözcük kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

2. (I)Böylece bir yandan düşünmesini sürdürürken, bir yandan da dikkat etmesi gerekmeden (II)gül devşirebiliyordu. (III)Biraz daha vakit vardı ve (IV)biraz daha gül devşirebilirdi. (V)Nasıl da birbirine benzeyerek geçiyordu günler, güllerin birbirine benzerliği gibi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Kaybolurken sönük sönük yıldızlar uzaklarda

B) Dalga dalga yönelir ürperen bucaklara

C) Masmavi yüzünde alev alev yanar bakışları

D) Yağmak için art arda saldırır kasırgalar burcuna

E) Tarihin zindanlarında vurulur ve bir bir ölür rüyalar.

 

4. (I)İşte (II)o zaman (III)öyle (IV)iyi (V)huylu bir insan olurdu.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi zarf (belirteç) görevinde kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve III.

 

5. (I)Eğri büğrü(II)kırık dökük görünüyor bunlar gözüme. Artık belki de ellerimi denetleyemiyorum. Gündüz yazdıklarım daha (III)açık seçik ve daha okunaklı. Gece yazdıklarım (IV)abuk sabuk da olsa beynimin ürünü değil mi? (V)Sersem sepelek de olsa onları da ben yazmış olmuyor muyum?

Yukarıdaki parçada numaralanmış ikilemeleri oluşturan sözcüklerin ikisi de tek başına kullanılamaz?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Belki çıkar gelir donuk bir boşluktan.

B) Böyle bir havayla karşılaştığında, kökleri düşün.

C) Derin sular ezer toprağın zayıf tabakalarını.

D) Yağmura baktığında o güzelim renkleri görebilirsin.

E) Bu ülkede yağmurlar da artık eskisi gibi yağmıyor.

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin en az iki kez gerçekleştiği kesindir?

A) Şu öksüzlük acısı derin çok derin anne

B) En sonra işte çıktı söylediklerin anne

C) Öksüz gönlümde yine bir dert uyandı anne

D) Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var

E) Ağladığın gün gözümde ağladı bulutlar 

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Uçurtmam bulutlardan yüce

    Havuzda berrak su şırıl şırıldır.

B) Hep ayrılık; isteğe erince istek ölür

    Bir anda ölseler de insanlar tek tek ölür.

C) Koşa koşa bir gün yorulacaksın

    Yakasız gömleğe sarılacaksın

D) Yağmur yağdı derelerin coştu, kudurdu

    Telli pullu bir gelini yedi Sakarya

E) Tel tel taramış siyah zülüflerini

    Tellerine gül bağlamış mutlu gelin.


9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru sözcüğü cümleye "boşuna" anlamı katmıştır?

A) Uğultusu kalplerde duyulur

    Sözler kimin, cümle kimin?

B) Gitgide soğuyorsa hayat,

    Dil ne diye çabalıyor?

C) Gök yeşile dönmede, sudaki hilâl mavi

    Güneş mi ardım, ölüm sedef mi?

D) Suyun parçalandığı kıyılarda

    Sözler dilden taşmak üzere midir?

E) Yorulur kayalar, kururlar içten

    Boşluktan gelen, boşluğa mı gider?

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Bu sırada tuhaf tuhaf lâflar söyleyip yine milleti güldürüyordu.

B) Anadolu'dan gelmişti, Fransızcayı yeni yeni öğreniyordu.

C) Kahvenin Boğaz'a bakın köşesine oturup uzun uzun konuştuk.

D) Onlar da yönetemeyince gazete yavaş yavaş battı.

E) Sınıfın en arkasında uslu uslu otururdu.

 

11. Pekiştirilmiş sözcükler sıfat veya zarf gibi kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisinde pekiştirme sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı

B) Gece büsbütün çıldırtır içerdeki insanları

C) Acıdan bağırmamak için upuzun yatıyorum

D) Dışarıda kapkara topraklarda cılız ağaçlar var

E) Sımsıcak esiyor rüzgâr bu yaz akşamında

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "daha" sözcüğü cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Ben biraz daha kalıp konuşmak istiyordum.

B) Onun kendisinden çok daha kuvvetli olduğunu biliyormuş.

C) Kaplumbağadan daha çok bir sürüngene benziyordu.

D) Özgürlük için savaş bazıları için daha zordur.

E) Buradaki hava, çöldeki havadan çok daha kuruydu.

 

13. (I) Bir ucu sabit, diğer ucu daireler çizen bir ip vardı elinde. (II) Ortalıkta yer kaplayan her şeyi birbirine bağlıyordu. (III) Ve çevresindeki her şeyi, aşağılarcasına sürüklüyordu. (IV) Çevresindekilerse buna bir anlam veremiyorlardı. (V) Oysa bu durumun hiçbir nedeni yoktu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, eylemin yapılış biçimini gösteren bir sözcük kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin anlamına "kesinlik" katan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Kul günah işlerse elbet alçalır

B) Yardım yaparsa sonsuz dua alır

C) Hoşgörüyle sevmeli tüm insanları

D) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır

E) Hep senin ayak seslerini duyuyorum. 

 

I. İşte böyle oynayabilir bir gemi yaşamımla

II. İşte böyle utanmadan bakabilirim batışına bir geminin

III. İşte böyle bezenebilir simsiyah bir dumanla gökyüzü

IV. İşte böyle yutabilir deniz, yangının kurbanlarını

V. İşte böyle zamanlarda bürür hüzün rüyalarımı

15. Yukarıdaki dizelerin hangisinde "böyle" sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Yağıp yağmur, gün doğunca çimene

    Kokar burcu burcu gülü sılanın

B) İlk önce kımıldar hafif bir sancı

    Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş

C) Karacaoğlan eğmelerin / Gönül sevmez değmelerin

    İliklenmiş düğmelerin / Çözer Elif Elif diye

D) Kurtulamazsın Azrail'in elinden

    Türlü türlü yolun olsa ne fayda;

E) Aç çıplak savaştık tipide, karda

    Kartallar avladık sarp kayalarda

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir sözcük türüyle sağlanmıştır?

A) "Mutlu musun" sorusu neden şaşırtır bizi?

B) Kaçınılmaz bir pişmanlık mıdır hayat?

C) Son soruyu niye kendimize hiç soramayız?

D) Matadorun yardımcısı niçin haykırır kalabalığa?

E) O, arenada seyircilerin ilgisini nasıl çekmişti?

 

Gözünde ne sis var, ne de bir gölge izi

Ey Marmara, ey denizlerin en temizi

Doğmuş gibi olsun yaşayanlar yeniden

Evlat gibi bir bir yıkayıp süsle bizi

18. Yukarıdaki dörtlük ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) "ne ne" bağlaç görevinde kullanılmıştır.

B) "en" sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır.

C) bir bit" ikilemesi sıfat görevinde kullanılmıştır.

D) Dörtlükte bir "beğenme" anlamı vardır.

E) "göğsünde" sözcüğünde ünlü düşmesi olmuştur.

 

Şimşekler çakıyordu mavi, berrak

Kandan (I)daha kırmızı, beyazdan (II)daha sessiz

Mordan (III)daha hiddetli

Sulardan (IV)daha derin, yolun karanlıktan

Ya artık bir (V)daha olmazsa gündüz?

19. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış "daha" lardan hangisi dizeye diğerlerinden ayrı bir anlam katmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Zarflar da ek-eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf, yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Duyulmuyor günlerin nasıl geçtiği

B) Bu temmuz, ağustos ayları böyledir

C) Dakikalar öyle süratle geçer ki

D) Daha sabah zannedersiniz, öğledir

E) Hakkımızda devlet etmiş fermanı

 

21. (I)Yavaşça eğiliyor. (II)Yaş topraktaki izi (III)özenle siliyorum. (IV)Artık iz yok diyorum. Ve ben (V)sessizce gidebilirim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.  D) IV.   E) V.

 

22. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Sevda gönlümüzde böyle oluştu.

B) Aşk burcuna birlikte çıkacağız.

C) Yolun yören bir bak nasıl aydınlanır?

D) Bir mesajınız olmalı elbette cümle insanlara

E) Yukarıdaki dostlar gönülce duyun beni

 
TEST-1


1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) Neden peki şimdi bu yalvarmak sevgiliye?

B) Bıraksın sevdiğini de beni sevsin diye mi?

C) Ellerini boyayan hangi dutun yaprağıydı?

D) Yedi kat karanlıkta mı yaşar yarasalar hep?

E) Kim dinler Mecnun'un anlattığı öyküyü?

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemin yapılış biçimini gösteren bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.

B) Sonra saygıyla toprağa oturdum.

C) Bir ışık dolaşacak yanında sakat atın

D) Yine o malum sonuna erdik demektir işin

E) İşte baharın en kötü saati budur

 

3. Aşağıdaki dizelerin / cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Nice gelinler evde beysiz kaldılar.

B) Yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyorum.

C) Gözler, hep sabit bir noktaya dalıp kalıyor.

D) Bu kara gün de geçer, bir gün olur.

E) Kısacık saçları bilmezdi henüz

Omzundan, su olup, çağlamayı

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ne" sözcüğü diğerlerinden farklı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Kara bağrım ezgin ne salınırsın?

B) Cevahir pas tutmaz ne silinirsin?

C) Ne saklayayım gaflet ettiğimi?

D) Bilmem ki ne yanım ilginç geldi onlara

E) Ne güzel bir duygudur yollarda olmak şimdi.

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cümlenin anlamına kesinlik katan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Ne diyorlar, ne demiyorlar hiç önemli değil

B) Yalın bir süvarisin amma atın gemli değil

C) Kuş uçacaksa bırak uçsun ince dalından

D) İnsan ne bekler ki arışız, boş kovandan

E) Ayrılması zor güzelim, büyük hedeften

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Böyle kutsal bir yolun elbet olmaz dönüşü

B) Geniş bir elma bahçesinde karşılaştık seninle

C) Her şey tatlımsı bir masaldı, şiirdi, oyundu

D) Tek bir cansın, bedenin var binlerce

E) Geçici heveslerden arındı, yıkandı gönül

 

7. Pekiştirilmiş sözcükler değişik görevlerde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Apayrı bir hayatı yaşayacak çocuklar

B) Yepyeni bir incir türü geliştirdi köylüler

C) Toplumun geleceğini artık bambaşka görüyorum.

D) Saçları ağarmış ama kaşları simsiyahtı.

E) Bembeyaz bir yüzle kapıdan içeri daldı.

 

Milyonların içinden (I)en temizi olarak çıktı.

Sönmeyen alevlerde (II)daima gönülleri süsleyen

Mukaddes ateşini (III)sürekli sizsiniz besleyen

Sevgi ile yanına topladığı (IV)tüm varlıklar

O sizin karşınıza çırçıplak (V)yalnız çıkar

8. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Şu (I)derin vadiden kurtulabilsem

Kendimi (II)ne mesut sayacağım ben

Karşımda uzanan (III)güzel tepeler

(IV)Yemyeşil çayırlar, (V)sonsuz gençlik var.

9. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

 

10. Venedik'teki o ünlü cam atölyelere dönüyorsunuz (I)birdenbire(II)kristal kanatlı (III)camdan kuşlar(IV)kızgın alevlerde eriyerek (V)çeşit çeşit şekillere bürünüyor.

Yukarıdaki cümlede altı çizili söz ve söz öbeklerinden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) Tabiat kızgınsa, söz neden sakindir?

B) Yağmur mu yağıyor, biz mi yaşlanıyoruz?

C) Her uyumlu oyunun sonunda hile mi vardır?

D) Uykuyla uyanıklık arasında nasıl bir yere konacakmış?

E) Kim bülbül sesi dinleyerek geçirecek geceleri?

 

12. Şairdi, (I)doğru, iyi huylu, temiz (II)yürekli bir çocuktu. Arkadaş olarak (III)bulunmaz bir insandı. Bana güzel, (IV)çok (V)güzel mektuplar yazıyordu.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. (I)Sonra (II)mahzun mahzun gülümseyerek yanımdan uzaklaşıyor. Ben senin yerinde olsaydım, (III)böyle mi yapardım? Oğlum, (IV)en kısa zamanda oraya gitmeli ve (V)sadece para yardımı yapmakla yetinmemeliyim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözlerden hangisi tür bakımından farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu, hepimizde var olan çok rahatsız edici bir duyguydu.

B) O insanlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyoruz.

C) Başkan, savaşın bu tür şeylerin doğasında var olduğunu söyledi.

D) "Bu görüntüleri Don Juan nasıl açıklıyor?" diye sordum.

E) Bu yüzden de adamın kaya parçasına yöneldiği noktayı unutmadım.

 

15. (I) Hangi efsun tuttu yaprakları? (II) Hazan mevsimi mi? (III) Kalbim mi baharı unuttu? (IV) Geçmiş bana ne bıraktı? (V) Fırtına niye kurşuni"?

Numaralanmış dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zarfıyla sağlanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

(I)Daha (II)yüksek(III)ikinci bir sanat (IV)böyle doğdu.

(V)Çok geçmeden boy verdi toplumun ruhunda

16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve V.   E) II. ve IV.

 

17. Kafaları (I)kesilmiş, içleri (II)boşaltılmış(III)dikilip havayla (IV)şişirilmiş hayvan derilerine yüzücülerin yaşam kavgası (V)veriyormuşçasına asıldıkları görülür.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve III.   B) II. ve III.   C) IV. ve V.   D) III. ve V.   E) III. ve IV. 

 

(I)Öbür dünyada bol bol öderim bunları ben

Fakat sen bana (II)şimdi getir, gençliğini ver

(III)Fazla bir şey diyemem, söyleyemem şimdiden

(IV)Başka bir dünyadaki ömre bel bağladım ben

Verdim ona gençliğin (V)zevkini birer birer

18. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve V.   D) II. ve IV.   E) II. ve V.

 

19. Kendimi gerçekten (I)güçlü ve (II)ipiri hissediyorum. (III)Sinsice hareket ettiğimden, taşı elime aldığımı hiç kimse anlamadı. Ama (IV)asıl felaket birkaç gün (V)sonra başladı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

Köprü de öylesine (I)hafif (II)güçlü titreşir

Tıpkı kendini (III)fazla (IV)güzel bulan yürek gibi

(V)Eski hatıralar ve insanlarla yankıları

20. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, tür ve görev bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ikileme" yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Sarmaş dolaştı gölgeli sahilde ağaçlar

B) Sallanma, Gönen durup durup sallanma

C) Vücudumdaki her nokta şimdi tatlı tatlı gidişiyordu.

D) Kalenin önünde demir mızrağını ağır ağır yere sapladı.

E) Şenden önce usul usul okşuyordu kediyi.

 

(I)Dört yanında (II)Arap attan inerler

(III)Yine yenilendi (IV)şu eski derdim

(V)Issız kaldı avlandığım yaylalar

22. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü ve görevi bakımından özdeştir?

A) I. ile III.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) III. ile V.   E) IV. ile V.

 

23. Şimdi, (I)biraz kuramsal çerçeve, biraz (II)daha (III)böyle anılara dayalı, (IV)günlük gözlemlere dayalı (V)birkaç şey söylemek istiyorum.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ikileme" diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Düşkünler saf saf dursun selama

Gönüller tahtının sultanı sensin

B) Ilgıt ılgıt eser seher yelleri

Sevdiğim dağların salında kaldı

C) Uzanırlar çimenlerin üstüne yorgun

Salkımlardan damla damla süzülür mehtap

D) Geceleri incecikten bir kar yağar

Gökyüzünde salkım saçak bulutlar var

E) Saçın çözüp benim için

Yaşın yaşın ağlar mısın?

 

25. (I)Çok genç çocuklar çömez olarak verilirdi. (II)Bu çocuklar zamanı gelince (III)başka çocukları çömez olarak aldılar. (IV)Eski toplumlarda bu (V)yaygın bir gelenekti.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 TEST-3

1. Ben, (I)yirmi yıldır motorlarda çalışırım. Başıma (II)hiç (III)böyle iş gelmedi. Bir çarşamba günüydü: Sandalı iskeleye bağladım, (IV)bırakıp evime yollandım. (V)Sabahleyin sandalın içindeki malzemelerin karıştırıldığını fark ettim.

Altı çizili bölümlerden hangisi zarf değildir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

TYT TÜRKÇE ZARFLAR TESTİ


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Zil çalar çalmaz herkes dışarı çıktı.

B) Film başlamadan hepimiz içeri girmiştik.

C) Patlamadan sonra binadakiler aşağı indiler.

D) Daha fazla yürümeyelim, ilerisi çok tehlikeli.

E) İhtisas için yurtdışına çıkan Nazmi, yirmi yıl sonra geri döndü.

 

3. Bu (I) anlarda mutlaka bir çıkış yolu bulurdu. Çevresindeki kimi insanlar onun bazı düşüncelerini (II) anlardı. (III) ama ilginç bir işi vardı Kemal'in. İçinde bulunduğu bu (IV) koşullardan bugüne kadar hiç yakınmamıştı. Şimdi böyle (V) bir projeyi nasıl bitireceğini düşünüyordu.

Numaralanmış yerlere "zor" sözcüğü getirilecek olursa, bu sözcük hangisinde ötekilerden farktı türde kullanılmış olur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. (I)Geçmiş günlerimi düşünüyorum. (II)Kimini gerçekten (III)bir daha yaşar gibi oluyorum. (IV)Şimdi ortalık ışık içinde; Ankara bir (V)mayıs gününün sıcak parıltılarıyla yanıyor, ama benim için (VI)ortalık kararıyor.

Numaralanmış bölümlerden hangileri zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) V. ve VI.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "akşam" sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A) Akşam kar yağıyordu, şimdi hava günlük güneşlik.

B) Acele etmeliyiz, neredeyse akşam olacak.

C) Akşam bizim evde toplanıp arkadaşlarla maç izleyeceğiz.

D) Akşam eve geldiğinde aşırı derecede yorgun oluyordu.

E) Elektrikler akşam gelmezse ödevini bitiremeyeceksin.

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Sabahtan beri devam eden yağmur kimseye göz açtırmıyordu.

B) Usta yanına gelen adama çok kızmıştı, ağzına geleni söylüyordu.

C) Kendisine ulaşan her bilgiyi kılı kırk yararcasına incelerdi.

D) Aşırı biçimde hırslıydı, gözüne kestirdiği her şeye sahip olmak isterdi.

E) Küçük Yavuz, ele avuca sığmaz bir çocuk olmuştu.


7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "az" sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Az para değil, bir günde beş bin lira harcamış.

B) Bisiklete binmeyi öğrenirken az düşmedi.

C) Biraz gayret etmeli, bu aralar az çalışıyor.

D) Sınıftaki öğrenci sayısı bana az göründü.

E) İşi kabul ettirebilmek için ona az yalvarmadık.

 

8. Neden sonra farkına varıyorsun,

Etrafındaki korkunç ıssızlığın.

Yâr olsun, dost olsun, kimi arıyorsun?

Adresi belli mi vefasızlığın?

Yukarıdaki dizelerde kaç zarf kullanılmıştır?

A)1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?

A) Ormandaki yangın söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

B) Yazları İzmir'e gidiyor, amcamlarda kalıyorduk.

C) Dün akşam, yolun üzerinde küçük bir çocuk bekliyordu.

D) Boşuna beklemeyelim, bize yarına sıra gelir.

E) Erzurum'u, en son on beş yıl önce görmüştüm.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Çocuğun odasında irili ufaklı pek çok oyuncak vardı.

B) Çocuk, yarım yamalak İngilizcesiyle turistlere gidecekleri yeri anlatmaya çalışıyordu.

C) Okul müdürü, kendisinden bütün çocukların korktuğu iri yarı bir adamdı.

D) Okul sıralarında arada sırada, çocuklar birbirleriyle kavga da ederler.

E) Kavga eden çocukların üstü başı toz toprak içinde kalırdı.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hâl eki alan sözcük, yüklemi durum yönüyle nitelemiştir?

A) Rüyama girdi her gece böyle bir zan

B) Gezdim o yaşta dağları hülyam içinde lâl

C) Yalnız o kalmış ortada, asi ve bağrı hun

D) Birden nasıl toplanarak kükremişti o

E) Bağrımda bir akis gibi kalmış, uğultulu

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "başka" sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Bugün başka gelen olmadı mı?

B) Aradığınız sözcüğü onda bulmadıysanız başka sözlüklere bakın.

C) Rasim Usta gelmiyorsa başkasını çağırın.

D) Eşya taşıyacak senden başka kimse kalmadı mı?

E) Olayı size başka bize başka anlatmış.

 

13. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi, azlık-çokluk zarfıdır?

A) Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar

B) Bin mağara ağzı açmış ulurken uzun uzun

C) Yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık

D) Aynı top sesleri bir bir geliyor, her yandan

E) Az sürer gerçi, fakir Üsküdar'ın saltanatı

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması, zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Uzar gider, bir sessizlik içinde

B) Kimse duymaz çilesini tütmeyen ocakların

C) Dağların serin suları ovaya iniyordu

D) Bütün aile, pazar günleri dedemin evinde bir araya gelirdi

E) Bahar yağmurları yıkar bu şehri

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "geri" sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

A) Gerçek budur, gerisi masal.

B) Biz görevimizi yapalım, geri tarafını düşünmeyelim.

C) Geri zekalılık doğuştan olmayabilirmiş.

D) Bu aydan sonra, sınav için geri sayım başlıyor.

E) Bir iş yapılırken nedense kimse geri planda kalmak istemez.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemi zaman yönüyle niteleyen sözcük ya da sözcükler kullanılmıştır?

A) Kış boyunca, buraya hiç kar yağmadı.

B) Bu dağ başında günlerce çaresiz bir hâlde bekledik.

C) Ankara yolu, beş saat kadar sürüyormuş.

D) Biz, Ankara'da sadece bir yıl oturduk.

E) İki eski dost, ocağın başında oturup sabaha kadar konuştular.

 


CEVAP ANAHTARI


TEST- 1


1-C 2-B 3-A 4-E 5-D 6-E 7-C 8-A 9-B 10-A 11-D 12-A 13-C 14-A 15-E 16-D 17-B 18-C 19-E 20-B 21-B 22-D

.

TEST-2 

1-A 2-B 3-B 4-D 5-A 6-A 7-C 8-D 9-B 10-A 11-A 12-D 13-E 14-D 15-E 16-B 17-D 18-E 19-D 20-B 21-A 22-D 23-B 24-D 25-A


TEST-3

1-C  2-D  3-B  4-C  5-B  6-C  7-A  8-A  9-A  10-D  11-D  12-E  13-E  14-D  15-A  16-A


.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk