sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE ZAMİRLER TESTİ İNDİR ONLİNE ÇÖZ, SLAYT, PDF İNDİR

 TYT TÜRKÇE ZAMİRLER TESTİ PDF,

TYT TÜRKÇE ZAMİRLER TESTİ ONLİNE ÇÖZ, TYT TÜRKÇE ZAMİRLER TESTİ, TYT TURKÇE ZAMİRLER TEST, TESTLER,  TYT TÜRKÇE ADILLAR TEST, ADILLAR TESTİ, TYT TÜRKÇE TESTLERİ, 

ZAMİRLER,ADILLAR TEST PDF İNDİR,ADILLAR TEST ONLİNE ÇÖZ, ZAMİRLER TESTİ, ZAMİRLER TEST PDF, TESTLER, ADILLAR TEST,  ZAMİRLER TESTİ ONLİNE ÇÖZ, 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.
Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TYT TÜRKÇE ZAMİRLER TESTİ İNDİR ONLİNE ÇÖZ, SLAYT, PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan: derskonum.com

TYT TÜRKÇE ZAMİRLER TESTİ İNDİR ONLİNE ÇÖZ, SLAYT, PDF İNDİR

ZAMİRLER TESTİ-  3 TEST BULUNMAKTADIR

TEST 1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?
A) Diğeri her şeyden vazgeçmeye hazırdı o günlerde.
B) Bizim iki sesimiz olmalı bu zor günlerde.
C) Sevdiği insana "evet" diye fısıldamalı biri.
D) Çocuklarının geleceğinin kendine emanet edildiğini bilmeli.
E) Bütün şairleri, hayatın o gül kokulu damarlarını, dolaşmalı

2. Kendimi uzun yaz ikindilerinde, güneşin eşya ile cilveleştiği masal saatlerde etrafta yalnız su sesi varken yazıyor hayal ederim.
Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerçekte olmayan bir şeyi düşleyen bir anlamı vardır.
B) "masal saatler" bir ad tamlamasıdır.
C) "yalnız" sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır.
D) "su sesi" belirtisiz ad tamlamasıdır.
E) "uzun" sözcüğü bir ad tamlamasının sıfatıdır.

3. Sağol beyim, dedi ihtiyar. Ama (I)öteki duymazlıktan geliyor ve (II)hiç istifini bozmuyor. (III)İhtiyar da tıpkı yanındaki beyefendi gibi (IV)arkasına yaslanıyor ve camdan (V)dışarısını seyrediyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi zamir (adıl) görevinde kullanılmıştır?
A) I.   B) II,   C) III.   D) IV.   E) V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?
A) Sen, dünya dışındasın ve aslında kendini özlüyorsun.
B) Herkes bir mağarada kendi yüzüyle dövüşecek.
C) O da bakabilir yüzüne tam yedi kere
D) Çocuk alevler arasında kendini gösteriyor.
E) Sizler, bildiğiniz son oyunu da oynadınız.

5. Hayat saadetini, (I)sadece(II)günlük ekmeğini çıkarıp başını sokacak bir dam altı bulmaktan ibaret saydı; (III)gerisini (IV)başkalarına bıraktı.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin, sözcük türü bakımından doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
         I        II       III      IV
A)      Sıfat   Ad      Zamir Zamir
B)      Edat    Sıfat   Sıfat   Zamir
C)      Edat    Sıfat   Zamir Zamir
D)      Zamir Zarf    Zamir Zarf
E)       Ad      Sıfat   Ad      Edat

6. (I) Benim hayatım da ağaçlıklı bir yolda ilerliyor. (II) Senin izine rastlamam gerekiyor biliyorum. (III) Sen beni de, kim olduğumu da bilemezsin. (IV) Ama ben, senin bu yoldan geçtiğini bilmeliyim. (V) Çünkü, ıhlamur ağaçlarından taze bir koku yayılıyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zamire yer verilmemiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

I. Neleri seyre daldı gözlerin?
II. Saatin kumları niye dökülmüyor?
III. Terazi neyi ölçecekti o anda?
IV. Hangi günden sonra geliyor cumartesi?
V. Kırılmamış tekerlek niçin ilerlemiyor boşlukta?
7. Numaralanmış dizelerde soru anlamı katan sözcükler türleri bakımından eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?
A) Sonra hepsi bir kez daha unuttu yaşananları.
B) Dil, onun girdiği vahşi kılıklardan biriydi.
C) Başkasını görmedim rüyalarımın derinliğinde
D) Hiçbirini soramadım çevremdeki insanlara
E) Kuşların bazılarını da ormanda kaybetmiştik. 

9. Sonra, uzayın (I)bu kısmında yolculuk zormuş. (II)Öteki yakada sesler konuşur, (III)orada işaretler anlaşırmış. Öyleyse (IV)şu boşluğun içinde ne var? (V)Bu yoğunlukla ruha yer yokmuş. İşaret bildiren sözcükler sıfat veya zamir görevinde kullanılabilir.
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi işaret zamiri görevinde kullanılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A) Ben ağlıyorum, sen de mi kederden bitkin düştün?
B) Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi ne dersin?
C) Kulağıma geldi bilmem gerçek mi bu haber?
D) Sabah güneşinin doğduğu yerde Bilmiyorum, hangi derdin var senin?
E) Yükselirken, dinleyin insan mıdır bülbül sesi?

11. Zamirler de ad soylu diğer sözcükler gibi tamlayan ve tamlanan görevinde kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Kimsenin hayatına karışmadım ki, demişti.
B) Aynı şeyleri kendine başka türlü sormalısın.
C) İşaretlerin hiçbirini daha önce görmemişti.
D) Çocukların birini de evde bırakmışlardı.
E) Olmuş meyvelerin hepsini tek tek toplamıştı.

Yan yana gül (I)ile diken, (II)en büyük haz
Bir duygu (III)bu, yaşanılır, okunamaz
Canda bir olmanın zevki (IV)elbet güzel
12. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin, türlerine göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
         I        II       III      IV
A)      Edat    Zarf    Zamir Zarf
B)      Bağlaç Zarf    Sıfat   Edat
C)      Bağlaç Zarf    Zamir Zarf
D)      Edat    Sıfat   Zamir Sıfat
E)       Bağlaç Edat    Sıfat   Sıfat

Gözlerimdeki yaşlar ancak böyle bir günde
Hıçkırıklar içinde kurtulup boşanacak
13. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Sıfat   B) Edat   C) Ad   D) Eylem   E) Zamir

I. Onun yüzüne bakıyorum, sonra da ölüyor.
II. Çeviriyorum kendi yüzümde yer gök düğüm
III. Coşkunun hiçbir hecesinde mavilikleri yaşamadım.
IV. Taşların hiçbiri okşamadı kıvırcık saçlarımı.
14. Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde zamir, tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) I. ve III.

Sarplaştığı yerde durdu, (I)duruldu, birden (II)inceldi.
Bir (III)birikinti şimdi, eskiyor, (IV)bekliyor
Dağdaki kar her bahar erir, nehir (V)kendileşir
Zamirler de fiil yapım eki alarak yüklem görevinde kullanılabilir.
15. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bu kurala bir örnektir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

16. (I)Buradan hemen (II)şuraya atlayacağım. (III)Birçoğumuz gibi ben de (IV)bazı jürilerde, hatta biraz (IV)fazlaca bulundum.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve IV.   B) III. ve V.   C) II. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A) Bilinmedik ırmağın çağladığı yer nerede?
B) Hangi yolu tutmalı, hangi aşkı hazırlamalıydı?
C) Dehlize kısılan ruh, hayatın canı mıydı?
D) Niçin geçmişte kalan aşkın kollarında dağıtıyorsun?
E) Hava mı ağırdı, gece mi karanlık burada?

I. Öyle masallar ki, çocuklar titrerdi heyecandan
II. O kadar iyi mi anlarlardı hocanın İngilizcesini
III. O, kapısı önünde durur beklerdi gelenleri
IV. İşte öyle bir adamdı bizim filozof
V. Belki de ürpermiştim öyle görünce
18. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler tür yönünden eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

(I)Kocaman(II)ağır yıllar batıyor (III)zayıf köklerinde
(IV)Uzak ülke (V)o, uzak düşlerden daha uzakta o yer.
19. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

20. Bizim bir şeye saplanmak gibi fena bir huyumuz vardır.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Kişi adılına
B) Belgisiz adıla
C) iyelik adılına
D) Birleşik zamanlı fiile
E) Ek – eyleme

21. (I)Orada bulunan (II)herkes ateşli bir tartışmaya girişti. Kadınlar ve erkekler gruplaşmıştı. (III)İhtiyar ise tarafsız kalmaya çabalıyordu. (IV)O, yanımda oturuyor, (V)diğerleri ayakta bağrışıyorlardı.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

22. (I)Biri yılda (II)bir kez (III)açan bir kar çiçeği gibi (IV)her gece (V)aynı heyecanla açmalı.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

23. Üstelik (I)çoğu (II)karşı yakadan geliyordu. Çoğu hasta idi. (III)Birkaçı eşinin kolunda gelmişti. Asıl işin taşıyıcısı olan genç mesai arkadaşlarım geç gelmişti. Üstelik (IV)hepsi de çalışma yerinin (V)çok yakınında oturuyordu.
Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve V.   D) II. ve V.   E) II. ve IV.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Hepimizin hayatından bazı hayaller yürüyüp geçti.
B) Konuşmamız gereken yerlerde hep sustuk.
C) Mutlulukla aramıza kendimiz girdik.
D) Söylenmesi gerekeni söylemedik onlara.
E) Hayatı, bir oyun gibi yaşayacak gücümüz yok.TEST- 2

1. Zamirler de ad soylu diğer sözcükler gibi cümlede değişik görevler üstlenebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir "özne" görevinde kullanılmıştır?
A) Herkes geleceğe bir savaş topu ağzına bakar gibi bakıyor.
B) Toplantıda, söylediklerimizin hiçbirine değer vermemişti.
C) O gün toplantı için hepsini tek tek aramıştım.
D) Öğrencilerin bazılarını daha önceden de tanıyordum.
E) Ankara'ya kitaplarının hepsini getiremediğini söylemişti.


TYT TÜRKÇE ZAMİRLER TESTİ İNDİR ONLİNE ÇÖZ


Uzun zamandır seviyorum seni, haz almak için
Ana demek isterdim sana, armağan etmek
Bir içten şarkı sana.
2. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Niteleme sıfatı
B) Kişi zamiri
C) Edat (ilgeç)
D) Bağlaç
E) Ad

3. Dil (I)elbette sadeleşecektir ve zaman (II)geçtikçe değişecektir, (III)bunu (IV)hiçbir kuvvet önleyemez. Fakat hiç kimse de Türkçeyi özleştiriyorum diye (V)uydurma bir dili millete kabul ettirmek gücünde değildir.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcükler tür ve görevlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

4. Zamirler ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan görevini üstlenebilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir, bir ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Nasıl uçar bilmem ormanın güzel kuşu
B) Ağaçların üzerinden bir yıldız kaymış gibi
C) Titrerdi köprünün ayakları sular coşunca
D) Nehir senin alnından parıltılarla geçerdi.
E) Ey ülkemin çocukları sevinin artık.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
B) Saltanat dedikleri cihan kavgası mıdır?
C) Gözüm acıyor, ağlarım hâlâ bilmem niye?
D) Gençler için günümüzde nasıl dergiler çıkarılıyor?
E) Şimdiye kadar söylediklerim niçin etkili olmuyor?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili zamir diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bu, o zamana kadar hiçbir yerde görülmemişti.
B) Herkes her yere yaya gidip geliyordu.
C) Burada kimse kimseyi rahatsız etmiyordu.
D) Her sözü ıslıklarla kesildi; ama kimse onu susturamadı.
E) Üniversiteyi bitirdiğimden beri ben hep destekledim onları

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
A) Bu, gerçeği kendimden saklamak için uydurduğum bir bahaneydi.
B) Örneğin, o gün kullandığım kitapları yine yerine koydum.
C) Çalışmanın başından bir gün için bile kalkmadım.
D) Birkaç kez, bundan farklı davrandığım da olmuştur.
E) Bu dağınıklıklar da hemen toplanmıyor, ertesi güne kalıyordu.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A) Bu yüzden mi Dostoyevski’yi ilginç buluyorsunuz?
B) Sizce günümüz dünyasında romanın konumu nedir?
C) Gelişimin en önemli noktasının bu olduğunu mu düşünüyorsun?
D) Fransız edebiyatında yazılan romanlar arasında şiire kayanlar var mı sizce?
E) Sizce, bu toplumda sınırlar niçin yok oluyor?

9. "(I)Bu kapı senin. (II)Öyle söylemiştin beni buraya getirirken. Kapı kiminse (III)o açar." Ne de bilmiş, ne de büyümüş de küçülmüş bir kız çocuğu (IV)bu, diye düşündü adam.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerin tür bakımından doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
         I        II       III      IV
A)      Sıfat   Sıfat   Zamir Zamir
B)      Sıfat   Zamir Sıfat   Zamir
C)      Zamir Zarf    Zamir Sıfat
D)      Sıfat   Zarf    Zamir Zamir
E)       Zamir Sıfat   Sıfat   Zamir

10. Belirtme sıfatları çekim eki aldığında zamir olur ve ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan görevinde kullanılabilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu yolla oluşmuş bir sözcük tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Başkalarının seslerini duyuyoruz şimdi sokaklarımızda.
B) Durgun gölün üstünden kalkıyor ince boyunlu kuğular.
C) Kütüphanelerin tozlu raflarında kalmış eski kitaplar.
D) Olayların hiçbirini yorumlayacak bilgisi ve yeteneği yoktu.
E) Çocukların yüzlerine yansımıştı annesiz büyümek

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir özne görevinde kullanılmıştır?
A) Onlar dün ıhlamur ağaçlarına asılı kovanları gördü.
B) Herkes bir parça o deli ballardan yedi.
C) Nereden geldiği bilinmeyen bir meltem uyandırdı beni.
D) Seni bekleyen büyük tehlikeler vardı ormanda.
E) Hangi ordular çarpışmıştı Çubuk Ovası'nda?

12. (I)Genç yazarlar dediğimiz zaman (II)bunlar, (III)kimlerdir, (IV)bunu anlamak isterim. (V)Bazı adlar söylememiz gerekiyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tür bakımından özdeştir?
A) I. ve II.   B) II. ve V.    C) I. ve III.   D) IV. ve V.   E) I. ve V.

13. (I)Nerede (II)o (III)mutlu köy, (IV)yeşil zeytinle çiğnenen (V)kurak tepeleri?
Yukarıdaki dizede altı çizili sözcüklerden hangisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

14. (I)Onun yaşamı, gizlice üzerine çullanan bu sessizliğe karşı bir çığlık atabiliyordu. Âşıktı, (II)burada (III)kendi kendine oyun oynayarak, (IV)kendisiyle alay ederek oturuşunun nedeni (V)buydu.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

15. Biliyordu, (I)herhangi bir kimse doldurabilirdi (II)bu boşluğu. (III)Ona göre herhangi bir (IV)kimse rahatlıkla (V)kendi yerini alabilirdi.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi İkisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) II. ve V.   E) I. ve V.

16. (I)O sekiz yıl, içinden çıkamayacağı bir boşluk olmuştu, bir uçurum neredeyse. (II)Bunun yanında, (III)öyle bir gün gelir ki, (IV)senin için, ne kadar korkunç olursa olsun her şey geçmişte kalır; yalnızca (V)o gerçek ve canlıdır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve III.   D) I. ve IV.   E) III. ve V.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Akıl almaz bir canlanıştı bu.
B) Toprağın devinimi artıyor gittikçe.
C) Kendi ölümünden kurtuluş sanki.
D) Bir bakıma güzel bir şeydi o.
E) Bu kurtuluş başkalarının ölümüydü.

18. (I)Neden, öğleden sonraları iyice gölgelenen çalışma odamda otururken, (II)yabancı bir şehirde tek başına terk ettiğim (III)birisi olduğu kuşkusuna kapılırım; (IV)kimdi (V)o yapayalnız kalan diye merak ederim.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.   B) I. ve IV.   C) II. ve III.   D) II. ve V.   E) I. ve III.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir belgisiz zamirdir?
A) Çevrede herkes yoksuldu aşağı yukarı.
B) O mutlu günlerden emektar bir makine kaldı.
C) Dikiş makinesi tek yaşama aracı olmuştu.
D) Yaptığı ufak tefek terzilikle geçiniyordu.
E) Kadın, memurlar gelmeden komşuya kaçıyordu.

20. (I)Böylece dönmeleri önlenmek istenirdi. Yürek yakıcı bir şeydi (II)bu. Ama (III)başka çare de yoktu. (IV)Onlara bakmaya (V)kimsenin gücü yetmezdi.
Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) I. ve III.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir tamlayan görevinde kullanılmıştır?
A) Erkekler neyin vaktini dolduruyorlardı?
B) Onlar da çoluk çocuğa karışmıştı.
C) Hiçbiri bir işte çalışmıyordu.
D) Hangisini aradığını bile bilmiyordu.
E) Buraya neden gelmişti acaba?

22. Toprağı (I)ilk kez düşünüyorum. (II)Neden yapılıdır o? (III)En (IV)ufak parçasına insek, (V)orada bir hayat bulacak mıyız?
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcükler türlerine göre eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Niye rahatsız oluyorsun?
B) Bu sana ne kazandıracak?
C) Niçin bu yana dönmek istiyorsun?
D) Su gibi akıp gidecek misin?
E) Buraya gelmeyi mi düşünüyorsun?

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamir kullanılmıştır?
A) Herkes, kendi derdine düşmüştü.
B) Kimse evinin duvarına bile bakmıyordu.
C) Onların da durumları iç açıcı değildi.
D) Onlar zaman zaman haber gönderirdi.
E) Hepsi fakirlik içinde yüzüyordu.

(I)Seni (II)öyle (III)çok sevmiştim ki yurdum
(IV)Biraz keder biraz acı
Verdinse de (V)bana hâlâ sızlar
25. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler türlerine göre eşleştirilirse, hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir soru zamiriyle sağlanmıştır?
A) Herkesin en derin uykuda olduğu bu saatte kimi imdada çağırabilirim?
B) Bu, kapalı bir toprak çanak gibi beni içinde mi boğacak?
C) Daha sonrası da var mı acaba?
D) Neden beni seçti bu toprak?
E) Öcünü benden mi almaya kalkıyor?


TEST 3
1. Bundan önceki sorunuzda bu konuya değinmiştim. Ben dünya şiirini pek iyibilmiyorum; bildiğim birkaç Fransız şairi var. Bugün bizde yazı yazan herkes dünyaca ünlü olmayı hedefliyor.
Altı çizili sözcüklerden kaçı zamirdir?
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Lacivert elbiseli, keskin bakışlı adam kimdir biliyor musunuz?
B) Doldursun bütün bu sahili Marikkule.
C) Balıkçıların torik yakalamasına onlardan çok sevinmişti.
D) Burada omuz omuza dalgıcı seyrederlerdi.
E) Bende hiç tükenmez bir hayat vardı.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki farklı zamir kullanılmıştır?
A) Birinin yaptığını hemen hepsi tekrarlıyordu.
B) Onu kapıda görünce hepimiz çok şaşırdık.
C) Onun, aslında bizi çok sevdiğini bitiyoruz.
D) Bunu buradan al, onların üstüne koy.
E) Yarın nereye gidileceğini kim biliyor?

4. Aynalar, aynalar (I)sevgili aynalar
Yok (II)beni anlayan, seven (III)sizin kadar.
(IV)Kim beni düşünür, hayalimi saklar?
Aynalar, (V)ne olur siz, yalnız aynalar…
Numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı türdedir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır?
A) Bunu daha önce hiç görmemiştim.
B) Çocuklar, onun getirdiği hediyeleri çok beğenmişlerdi.
C) Yolcuların çoğu, otobüs hareket ettikten sonra uykuya dalmıştı.
D) Şiire şöyle bir göz attı, fakat onu sonuna kadar okumadı.
E) Bu soruyu Gamze'nin kendisine sormalısınız.

6. Bu soruyu o, dün bana sormuştu, onu çözemeyeceğimi söylemiştim,
Altı çizili sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde, sırasıyla verilmiştir?
A) İşaret sıfatı – işaret zamiri – kişi zamiri
B) İşaret zamiri – kişi zamiri – işaret zamiri
C) İşaret sıfatı – belgisiz zamir – işaret sıfatı
D) İşaret zamiri – kişi zamiri – işaret sıfatı
E) İşaret sıfatı – kişi zamiri – işaret zamiri

7. (I)Herkesin kendine göre birtakım kuralları vardır. Yazının kurallarının (II)ne olduğu nasıl belirlenecek? (III)Kimi yazarken düşüncesini olgunlaştırır, geliştirir. (IV)Kimse kendi doğrularını (V)başkasına dayatamaz.
Altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türden zamirdir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

8. Kişi zamirleriyle kurulan isim tamlamalarında, kimi zaman tamlananın aldığı iyelik eki düşebilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım vardır?
A) O yıllarda, bizim okul şehrin bir hayli uzağındaydı.
B) Sana kitapları getiren çocuk onun kardeşiymiş.
C) Bu yaz onların tek isteği deniz kıyısında bir kamp çadırı kurmaktı.
D) Dersten sonra, sizin sorularınızı çözelim.
E) Okuldaki öğrencilerin içinde yalnız benim bisikletim vardı. 

9. Aşağıdakilerden hangisinde "çoğu" sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?
A) Kitaptaki şiirlerin çoğu ortalama 10-15 dizelikti.
B) Kar yağdığı gün, çoğu okula gelmemişti.
C) Bu dönemde, çoğu bilgisayarla oynamayı seviyor Çocukların.
D) Bu yaylada yaşayan çoğu insan, hiç büyükşehir görmemiştir.
E) Soruların birkaçı zordu, ama çoğu oldukça kolaydı.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük zamir değildir?
A) Çocuklardan biri dün hasta olduğu için kursa gelememiş.
B) İçeriye kimi sorduysam yok dediler.
C) Dersten sonra, hepimiz sınıfta oturup kitap okuduk.
D) Sorulan bitirmek için epeyce zaman harcadı, birkaçını çözemedi.
E) Günhan lise biri Ankara'da okuduktan sonra buraya gelmiş.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir zamirdir?
A) Kimi kitap okuyor, kimi yanında oturanlarla konuşuyordu.
B) Herkes vakit geçirmek için kendine bir iş bulmuş gibi.
C) Çocukların oyununa kimse karışmıyordu.
D) Otobüs durduğu hâlde yolcuların hiçbiriaşağı inmedi.
E) Çocukların hepsi burada olmaktan mutlu görünüyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "kim" sözcüğü soru zamiri göreviyle kullanılmıştır?
A) Görevliler salonda kim varsa dışarı çıkardılar.
B) Kimi bilir de konuşmaz, kimi de bilmediği hâlde konuşur.
C) Dün bizi kimin çağırdığını biliyor musunuz?
D) Buralarda kimi kimsesi yok, nerede katacak?
E) Kimi yer kimi bakar.

13. Sizin evin ne eksiği vardı?
Bu cümlede yüklemden önceki sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Zamir – isim – isim – isim
B) Zamir – isim – zarf – isim
C) Zamir – sıfat – zamir – isim
D) Zamir – isim ~ sıfat – isim
E) Zamir – isim – sıfat – zamir

14. Aşağıdakilerden hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
A) Ansızın hastalanmıştım o eylül akşamında.
B) Kerem kediye tekme savurunca, annem onu azarladı.
C) Kuşlar kaçıyor; çocuk, onları yakalamaya çalışıyordu.
D) Bu kuşları daha önce hiç görmemiştim.
E) Babam, onlara çay götürmemi söyledi.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "başka" sözcüğü zamir göreviyle kullanılmıştır?
A) Karadeniz yaylaları yaz geldi mi bir başka güzeldir.
B) Verdiğin kitabı bitirmiş, bugün elinde başka bir kitap vardı.
C) Kalacak yer sorununu da halledersek başka bir derdimiz kalmayacaktı.
D) Bu şehirler içinde Denizli'den başka sanayisi gelişmiş olanı yok.
E) Başkaları ne der bilmem, ama ben gitmenize karşıyım.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?
A) Hiçbir suç karşılıksız kalmazmış.
B) Geçmişin hayaline dalarsınız kimi zaman.
C) Yıllardan beri ne anlatır bilinmez.
D) "Cümlenizin sağlığına duacıyım." derdi.
E) Her ne edersek kendimize ederiz.

CEVAP ANAHTARI
TEST-1-
1-E 2-B 3-A 4-B 5-C 6-E 7-D 8-A 9-C 10-B 11-A 12-C 13-E 14-A 15-E 16-D 17-A 18-C 19-E 20-D 21-C 22-A 23-D 24-A
TEST-2-
1-A 2-D 3-C 4-D 5-A 6-D 7-A 8-B 9-D 10-A 11-B 12-E 13-A 14-C 15-A 16-C 17-B 18-A 19-A 20-E 21-A 22-C 23-B 24-A 25-D 26-A
TEST-3-
1-C  2-B  3-B  4-A  5-B  6-E  7-B  8-A  9-D  10-E  11-B  12-C  13-D  14-C  15-E  16-D

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk