sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ PDF TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ

 TYT TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ


TYT TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ İNDİR, NOKTALAMA İŞARETLERİ ANLAM TESTİ ONLİNE ÇÖZTYT TÜRKÇE TESTLERİ, TESTLER, TYT TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ,
derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TYT TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan: derskonum.com


TYT TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ


TEST-1

1. Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım ( ) Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul.

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.)   B) (:)   C) (;)   D) (…)   E) (,)

 

2. Şairler hakkındaki hükümlerin isabet derecesi de tartışma konusu olabilir (I) Aslında (II) bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır (III) iyi seçilmiş (IV) şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler (V) sanatçının genel karakterini öz halinde veriş.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi İkisine iki nokta (:) ve noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) IV. ve V.   D) III. ve V.   E) I. ve III.

 

3. Leyla ile Mecnun'u hatırla; (…) Hasretle mi safa buldular? Vuslatta mı murada erdiler?

Bu parçadaki üç noktanın (…) kullanılış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzer örneklerin sürdürülebileceği

B) Söylenmek istenmeyen bir sözün yerine

C) Aradan belirli bir bölümün çıkarıldığı

D) Bitmemiş bir yargıyı göstermek için

E) Kaba ve çirkin sözlerin yerine

 

4. Ezilmek zaten acı verici (I)(,) ama bunlar tarafından ezilmek, işte bu (II)(,) acıyı dayanılmaz bir sıkıntıya (III)(,) taşınmaz bir bıkkınlığa çeviriyor. Hayat bütün hızını (IV)(,) albenisini, çekiciliğini (V)(,) pırıltısını yitiriyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerdeki virgüllerden hangisi kaldırılırsa, cümlede bir anlam karışıklığı meydana gelir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Huzur (I) bütün duygularımızı barış içinde tutmaksa eğer (II) biz hiç mi huzurlu olamayacağız (III) bir huzursuzluğa mı mahkûmuz (IV) En korkunç savaşı kendi içimizde yaşarken (V) ne yapmalıyız?

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

6. Edebi incelemelerde tarafsızlık, nesnellik, kesinlik, neden-sonuç ilişkisi gibi ölçüler ( ) sosyal, ekonomik ve siyasi olayların etkilerini veren usuller ( ) özelden genele, genelden özele giden tavırlar ( ) analiz, sentez, karşılaştırma ( ) gibi terimler kullanılmaktadır.

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (;) (,) (.)   B) (;) (,) (,) (…)   C) (,) (,) (;) (…)   D) (;) (,) (;) (…)   E) (;) (;) (;) (…)

 

I. Kızım bunu söylemek bana düşmez

II. Madem öyle, üstüne vazife olmayan şeylere karışma

III. Ama vicdanım

IV. Vicdanın senin olsun

V. Bana kalırsa, sen

7. Yukarıdaki konuşmada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinin sonuna diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) II. ve IV.   B) I. ve II.   C) III. ve V.   D) I. ve III.   E) IV. ve V.

 

8. Televizyonda gördükleri bazı şeylerin çevremdeki insanların kafalarında sorular uyandırdığının farkındayım (I) Ortada bu kadar ölü, bu boyutta bir felâket varken niçin feryadı figan etmiyorlar (II) kendilerini yerden yere atmıyorlar (III) bayılıp yerlere yıkılmıyorlar (IV) niçin bu kadar sessizler (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

I. Bilmiyorum, gece yarısı eğlencesi bu mu?

II. Nasıl kor, bir güzel gözyaşı döktü mü insana?

III. Mehtapsız gecelere emanet etmem doğru mu?

IV. Alır vurur yere, bir hüzün çöktü mü zamana?

9. Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde soru işareti gereksiz kullanılmıştır?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) I. ve IV.   D) I. ve III.   E) II. ve IV.

 

10. Şuna ise hiç karar veremiyorum. Bir parçalanma mı hayat (I) yoksa bütünleşme mi (II) Hayat dediğimiz çaba (III) iki ayrı parçayı sonuna dek iki ayrı parça halinde tutmaya çalışmak mı (IV) yoksa onları bütünlüğe kavuşturmak mı (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine soru işareti getirilebilir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) IV. ve V.

 

11. İki noktadan (:) sonra cümle niteliğinde olmayan örnekler sıralanırsa bu örnekler büyük harfle başlamaz.

Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) İkinci Yeni akımının önemli isimlerinden bazılarını sayalım: Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever.

B) Türkçe sözcüklerin bazılarında -sız eki kalıplaşmıştır: Öksüz, densiz, hırsız, ıssız.

C) Türk hakanı şöyle diyor: Türk Tanrısı, Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi.

D) Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük

E) Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa bir anlam karışıklığı meydana gelir?

A) Bir gün erecek yolculuğun, son demine

B) Göç, burda yaşarken o hayal âlemine

C) Bir tatlı hayal âlemi kur kendine, sen

D) Sensin sonu yok denizde kaptan, gemine

E) Bir gün de bakarsın ki, gider sevdiğin eş.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa bir anlam karışıldığı meydana gelir?

A) Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyordu.

B) Daha sonra, bir eylül sabahı yine top Sesleri duyuldu.

C) Korkunç bir şeydi bu, olaylara böylesine tanık olmak.

D) Konukluğun ne olduğunu ben bilirim, demekle yetindi.

E) Askerler, bir sedye üzerinde Sultan Aziz'i dışarı çıkarıyordu.

 

14. Bu zamana kadar karşılaştığımız bilgilere göre (I) Yeni Türk Edebiyatı alanında iki grup metoda ihtiyacımız vardır (II) Birincisi (III) bilimsel araştırmalarda kullanılacak metotlar (IV) ikincisi ise (V) edebi eleştiri ve metin inceleme metotlarıdır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) Herhangi bir çalışmada daha fazla verim almak için bulunan tedbirler, insanoğlunun çok eski bir keşfidir.

B) Metotlu çalışmanın belirli disiplinlerle sistematize edilmesi, bilim felsefesinin ilgi alanına girer.

C) Yüksek verimin alındığı yollar ve usuller, metot kavramının temel işlevini gösterir.

D) Bazı kaynaklar, metodun edebi metinlerde nasıl uygulanacağı araştırıcıya bırakmıştır.

E) Kaynaklarda birbirini doğrulayan bilgiler olduğu gibi, birbiriyle tezat oluşturan bilgiler de vardır.

 

16. İki gün sonra Saray'da yine bir telâş (I) Bağrışmalar (II) hıçkırıklar (III) acı acı düdük ve boru sesleri (IV) Yine bütün kadınlar kapılarda, pençelerde (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktalama işareti getirilmelidir?

A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve V.   E) I. ve III.

 

17. Mümtaz ( ) dükkâna bakarken hiç farkında olmadan Mallarme'nin dizesini hatırladı ( ) "Meçhul bir felâketten buraya ( )"

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (.) (…)   B) (,) (…) (…)   C) (,) (:) (…)   D) (;) (:) (…)   E) (,) (;) (…)

 

18. İş (I) yaşamımızın üçte ikisini kaplıyor (II) Tabii sözüm işi olanlaradır (III) Ekmek elden (IV) su gölden hazır parayla yaşayanlar sözümün dışındadır (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine gerekli noktalama işareti konulmazsa cümlede bir anlam karışıklığı meydana gelir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

19. Sevinçten (I), heyecandan içim içime sığmıyor (II), bağırmak (III), kahkahalar atmak (IV), haykırmak (V), ağlamak istiyorum.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerdeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğru bir cümledir?

A) Fransadaki o geceyi hatırlıyor musun? diye sordu kadın.

B) "Fransa'daki o geceyi hatırlıyormusun? diye sordu kadın.

C) "Fransa'daki o geceyi hatırlıyor musun?" diye sordu kadın.

D) "Fransadaki o geceyi hatırlıyor musun?" Diye sordu kadın.

E) Fransa'daki o geceyi hatırlıyor musun? diye sordu kadın?

 

O gitti ( ) biz yürüdük ( ) o saklandı ( ) biz sorduk

Deniz geriledikçe bizler ilerliyorduk ( )

21. Yukarıdaki dizelerde parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (.)   B) (,) (;) (,) (.)   C) (;) (;) (,) (.) D) (.) (,) (,) (.)   E) (,) (;) (;) (.)

 

22. Edebiyat araştırıcısı (I), edebi eserlerden yararlanarak tutarlı (II), geçeri (III), yaygın (IV), denenmiş (V), en uygun koşulları taşıyan bir usul takip etmelidir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

23. Uyarılmadı mı hiç (I) bilmiyor mu (II) unuttu mu (III) hiç mi öğrenmedi (IV) şimdi ne yapacak (V)

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisine, diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 TEST-2

1. Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) Bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (.)   B) (:) (;) (,) (…)   C) (;) (,) (,) (.)   D) (.) (,) (,) (.)   E) (.) (;) (;) (…)

 

2. Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz ( ) eleştirin ( ) basit bir adamı dost edinmek isterseniz ( ) methedin.

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (;) (;)   B) (,) (;) (,)   C) (,) (:) (,)   D) (;) (:) (;)   E) (;) (;) (;)

 

3. Çiçek sulandığı kadar güzeldir (I) Kuşlar ötebildiği kadar sevimli (II) bebek ağladığı kadar bebektir (III) Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin (IV) Şunu da öğren (V) "Sevdiğin kadar sevilirsin"

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Bir nar ağacı vardı ( ) bir de darağacı ( ) namerde nar düşer ( ) merde darağacı.

Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (.) (,)   B) (,) (;) (,)   C) (,) (:) (,)   D) (.) (:) (;)   E) (…) (;) (…)

 

5. Rüzgâr ateş için neyse ( ) ayrılık da aşk için odur ( ) küçük bir aşkı söndürür ( ) büyük bir aşkı daha da güçlendirir.

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (,) (;)   B) (,) (,) (.)   C) (.) (,) (:)   D) (,) (;) (,)   E) (;) (,) (…)

 

6. Dostluğun karşılıklı yakınlığında kendini dinlendirmeyen insan için hayat hayat mıdır (I) Karşısında kendinle konuşuyormuş gibi her şeyi söylemeye cesaret edebileceğin birini nasıl bulacaksın (II) İyi günlerinde senin kadar sevinecek biri var mı (III) Kara günlerinde senin kadar üzülecek bir dostun olmasaydı o günlere katlanmak ne zor olurdu (IV) Bunları düşündün mü hiç şimdiye kadar (V)

Yukarıdaki parçada numaralı yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilemez?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

7. Akıllı bir adam ( ) her şeyin farkına varır ( ) budala ise her konuda düşüncesini söyler ( )

Yukarıda parantezle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (:) (.)   B) (:) (;) (.)   C) (;) (;) (…)   D) (,) (;) (.)   E) (,) (;) (…)

 

8. Mutluluk (I) malda değil candadır (II) insan (III) ancak canı çektiği şeyi elde etmekle mutlu olur (IV) başkalarının hoşuna giden bir şeye sahip olmakla değil (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Biri ( ) sizi bir kez aldatırsa suç onundur ( ) ikinci kez aldanırsanız ( ) bilin ki suç sizindir.

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (.) (,)   B) (;) (.) (;)   C) (,) (;) (,)   D) (;) (;) (;)   E) (,) (,) (.)

 

10. Elleriyle çalışan adam (I) işçi (II) elleri ve kafasıyla birlikte çalışan adam (III) usta (IV) elleri (V) kafası ve kalbiyle birlikte çalışan adam sanatkârdır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine, diğerlerinden farklı noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) II. ile IV.   E) IV. ile V.

 

11. Anası ölen ( ) kadın ( ) babası ölen ( ) bey oldum sanır ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (;) (;) (…)   B) (,) (;) (,) (.)   C) (,) (;) (…) (…)   D) (;) (;) (;) (!)   E) (?) (.) (,) (;)

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Zenginlik, gurbeti vatana ( ) yoksulluk, vatanı gurbete çevirir.

B) Bana yaşamı iki şey sevdirir ( ) Özgürlük ve aşk.

C) Aşk ( ) özgür ve kendiliğinden olduğu zaman yeşerir.

D) At ölür ( ) meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

E) Aklımız bir süngerdir ( ) yüreğimiz ise bir nehir

 

13. Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var ( ) Çok dinleyelim ( ) az konuşalım diye mi ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (?) (?) (?)   B) (:) (?) (?)   C) (:) (,) (.)   D) (.) (;) (…)   E) (?) (,) (?)

 

I. Dost, gücümü ( ) düşman, görevlerimi gösterir.

II. Bedenimizi hasta eden ( ) ruhumuzun baskısıdır.

III. İnsan akılla pir olur ( ) saçı sakalı ağartmakla değil

IV. Akıllı insan ( ) iki kez bir taşa dokunmaz.

V. Büyük mutluluklar () büyük acıların yanı başındadır.

14. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) gösterilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

15. Üç türlü yalan vardır ( ) Basit yalan ( ) kuyruklu yalan ve istatistik ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (!) (,) (…)   B) (:) (,) (…)   C) (:) (,) (.)   D) (;) (;) (.)   E) (,) (,) (.)

 

16. İnsanlara babasından para (I) mal (II) mülk kalır (III) fakat akıl (IV) düşünce kalmaz (V)

Yukarıda numaralandırılmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

17. İnsanın üç güvenilir arkadaşı vardır ( ) Yaşlı karısı ( ) yaşlı köpeği ve hazır parası ( )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (,) (…)   B) (…) (,) (…)   C) (:) (,) (…)   D) (.) (,) (.)   E) (:) (,) (.)

 

18. Üç çeşit arkadaşlık vardır: Birincisi su gibidir (I) her zaman yanında istersin (II) ikincisi ilaç gibidir (III) ihtiyacın olduğunda ararsın (IV) üçüncüsü mikrop gibidir (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine virgül (,) getirilmelidir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I. ile III. D) III. ile IV.   E) IV. ile V.

 

19. Mutlu olmanın iki yolu vardır ( ) İsteklerimizi azaltmak ya da imkânlarımızı çoğaltmak ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (.)   B) (:) (…)   C) (;) (…)   D) (.) (.)   E) (,) (.)

 

20. Herkes, düşüncelerinde yanılabilir ( ) fakat aptallar bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (:) (;)   B) (:) (.)   C) (,) (:)   D) (;) (?)   E) (;) (.)

 

21. Matador ( ) yapayalnız ve kanlar içinde arenanın altındaki ( ) mumların yandığı loş odaya taşındığında ( ) onun elini tutan kadın da hep aynıdır ( ) Matadorun bir zamanlar terk ettiği eski kadın.

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (:) (,) (:)   B) (,) (,) (.) (:)   C) (;) (,) (,) (:)   D) (,) (.) (,) (.)   E) (,) (,) (,) (:)

 

22. Hayatı iki parça halinde yüzdürmekten vazgeçip istediklerini sınırsızca ve korkusuzca gerçekleştirmeye uğraşanlara çılgın dememiz ( ) isteklerimizle yaptıklarımız arasında hep bir farklılık olduğunu ve hep de öyle olacağını kabullenmemiz ( ) bir şeyi yaşamak isterken bir başka şeyi yaşamayı akla ( ) kurallara ve hayata uygun bulmamız, hayatın gerçeği mi ( )

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (;) (.) (?)   B) (;) (;) (,) (?)   C) (,) (.) (;) (?)   D) (,) (,) (;) (?)   E) (;) (,) (,) (?)

 

23. Kitaplardaki fotoğraflarda tabletlerin ve üzerlerindeki çivi yazısı işaretlerin kimi büyük ( ) kimileri küçük görünüyordu ( ) acaba gerçek boyutları neydi ( )

Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (?) (?)   B) (,) (;) (?)   C) (;) (;) (.)   D) (…) (,) (?)   E) (,) (,) (.)

 

24. Nasıl da hoyrattın bana karşı (I) Ben senin kalbinde değil miyim (II) Neydik biz (III) O yıllarda senin neyindim ben (IV) Can yoldaşın mı, yol arkadaşın mı (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.


25. Bir bilgin edasıyla şöyle diyorlardı ( ) Şimdi anlamı kavrayamıyorsun ( ) ama büyüdüğünüz zaman bu dillerin değerini anlayacaksınız ( )

Yukarıdaki parçada parantezle () gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (:) (.)   B) (:) (;) (.)   C) (:) (.) (.)   D) (.) (;) (.)   E) (.) (:) (…)

 

26. Unutuluş hepsinin acımasız cevabı oldu (I) Dipsiz bir karanlık (II) Çaresiz bir çıldırış (III) Hayata karışmamak için tek kalkanım, tek sığınağımdı dostluğun (IV) Tek silahımı yitirdim ve hayata teslim oldum (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV. D) II. ile V.   E) III. ile V.

 

27. Seksenli yıllar ( ) yetmişlerin bir kopyası gibidir ( ) yeni aktörler yoktur ( ) büyük gazetelerdeki çizgi romanlar azalmaktadır.

Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (:) (,)   B) (,) (.) (,)   C) (,) (;) (,)   D) (,) (,) (;)   E) (,) (.) (;)

 

28. İki roman arasında, egemen zihniyetle ona eleştirel bir tutum getiren karşıtının çatışması ( ) kalıplaşmış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması ( ) cinayetleri çözme eylemini dışarıdan gelenin yüklenmesi gibi benzerlikler vardır.

Yukarıdaki parçada ( ) parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,)   B) (;)   C) (…)   D) (:)   E) (.)

 

29. (I) Dizleri karnında, çenesi dizine dayalı bir şekilde oturuyor. (II) Bir şehir yanıyor, ta kalenin burçlarına kadar. (III) Mavi, turuncu, yeşil ışıklar dökülüyor. (IV) Som kırmızı bir ışık, çizgisi karanlığı yararak uçuşuyor. (V) Ardından daha büyük gürültü, bir patlama oluyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde virgül yerinde kullanılmamıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

30. Şehrin etrafında (I) içinde (II) kalesinde savaş günlerce sürmüş. Sonra Rus ordusu Van'a girmiş (III) kaçabilen kaçmış (IV) Kaçamayanlar (V) Gerisini hiç düşünmek istemiyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulması uygun olur?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
TEST-3

 

1. Akılsızlar ( ) hırsızların en zararlılarıdır ( ) zamanınızı ve neşenizi çalarlar ( )

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (;) (…)   B) (;) (,) (.)   C) (:) (;) (.)   D) (,) (:) (.)   E) (,) (;) (.)

 

TYT TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ


2. Hangi saltanat ömür sürmüş günümüze kadar, hiç düşündünüz mü (I) Kalan olsaydı bile sonsuza kadar yaşayamazdı ki (II) Öyleyse kavga niye (III) Niçin boğuşmak (IV) Burada kalmaya çalışmak hangi aklın işi (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) getirilemez?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

3. Dağlar ( ) taşlar ( ) akarsular çağlar boyu insanların kalplerinin derinliklerinde sakladığı gizli bir arzuyu anlatır ( ) Edebiyat arzusunu ( )

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (,) (.) (…)   B) (,) (,) (:) (.)   C) (,) (;) (:) (…)   D) (,) (,) (.) (.)   E) (;) (;) (;) (.)

 

4. Ne diye uğraşmalı (I) Kapatılmışlık ve durgunluk içinde oturup eski yaraları kaşımak neye yarayacak (II) Geçmişe ne diye dönmeli (III) Gelecek gösterişsiz ama alçak gönüllü bir huzur iklimi olarak önümde uzanırken hiçbir şey görmeyen geçmiş (IV) olumlu anlamda neyi değiştirebilir (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

5. Diş ağrısı çekenler ( ) dişleri sağlam olanları ( ) yoksulluk çekenler ( ) parası bol olanları mutlu sanır ( )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (;) (:) (;) (.)   B) (,) (:) (:) (…)   C) (,) (;) (,) (.)   D) (,) (!) (,) (!)   E) (;) (;) (;) (.)

 

6. Kaya balığı, yüzmeyi beceremiyor ( ) fakat ani hareketlerle kayalıkların arasında saklanabiliyor ( )

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (…)   B) (;) (.)    C) (:) (.)   D) (…) (!)   E) (;) (…)

 

7. Her şeyi istemek ( ) istemek değildir ( ) ümit etmektir ( ) hayal etmektir.

Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.) (.) (,)   B) (,) (,) (;)   C) (,) (;) (,)   D) (;) (;) (;)   E) (,) (.) (:)

 

8. Güzel şeyler düşünmeye zorluyorum kendimi (I). Ama şöyle diyor içimdeki ses (II): Ne var peki güzel (III); iyi olan (IV), hoş olan ne var (V)?

Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle ( ) belirtilen yere virgül (,) getirilemez?

A) En kanlı ( ) en vahşi görüntüleri merakla izliyordum.

B) Bütün kayıpların ( ) bütün kazaların içinde onlar var.

C) Çocuklarımı ne zaman ( ) niçin bıraktığımı bilmek istiyor.

D) Daha basit ( ) kolay anlaşılır kitaplar yazmıyorum.

E) Kendisi ile ilgili asıl ( ) yargıyı zamana bırakması gerekiyor. 

 

10. Bedenimde ( ) ki beden unutmaz yaşadıklarını ( ) eski sevgilerin izleri ( ) söylenmemiş tüm sözcüklerin çizikleri var.

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (-) (-) (.)   B) (;) (;) (;)   C) (.) (.) (,)   D) (.) (:) (,)   E) (:) (,) (;)

 

11. Birlikte yollar yürüdüğün (I) geceler (II) gündüzler bölüştüğün (III) nice yıllar mutsuzluk ve sevinçlerinin (IV) kaygı ve başarılarının (V) dağıldığın anların kısaca yaşamının uzun bir bölümünün tanığı olmuş biri senin o isimden başka biri olduğunu bilir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisine, diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

12. Değişen ne diye soruyorum (I)? Neden üzülüyorum (II)? Bundan önceki bütün kitaplarım sürekli okunuyor (III), hiçbiri eskimedi (IV). Bundan sonra yazacaklarımı bekleyen birçok insan var (V).

Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I. B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

13. Uluslar arası bir sanat fuarı var ( ) Flac ( ) Bu fuar bir şölendi bizim için ( )

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (.) (.)   B) (:) (.) (.)   C) (:) (…) (.)   D) (.) (…) (…)   E) (;) (.) (!)

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) Dolambaçlarını, çelişkilerini, tutarlı ve tutarsız olduğun zamanlan bilir.

B) Tutkunun delilikleri, düş ve gönül kırıklıkları, incinmeleri yaşanmış.

C) Dingin, uslu ve coşkulu dostluğun güven ve sevgi ilişkisi kurulmuştu.

D) Beni bencillik, hoşgörüsüzlük ve nankörlükle suçlardı her fırsatta.

E) O, yaşadığım çöküntüyü unutturacağına yangına körükle gidiyor.

 

15. İçimdeki saflığın dışavurumu mu bu (I) Taşıdığım yükü hafifletmek isteği mi (II) Yazmak ve kendim için üzülmekten kurtulmak mı (III) Nedir bilmiyorum (IV) Hiçbir zaman bilemeyeceğim (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine soru işareti (?) getirilemez?

A) I. ile II.   B) II. ile V.   C) III. ile IV.   D) III. ile V.   E) IV. ile V.

 

16. Şaştığım şu ( ) Bütün bunları ne zaman ( ) ne çabuk ( ) nasıl öğrendiler bu kızlar ( )

Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama İşaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (?)   B) (;) (?) (?) (?)   C) (:) (?) (?) (?)   D) (;) (;) (;) (?)   E) (.) (,) (;) (?)

 

17. "An"ın isteklerini geleceğin endişelerine kurban edenler mi mutlu yaşar ( ) yoksa geleceğin adlarını kabul edecek kadar güçlü bir şekilde "an"ın isteğine sarılanlar mı ( )

Yukarıda parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.) (?)   B) (,) (?)   C) (?) (?)   D) (;) (!)   E) (;) (.) 

 

18. Yüzümü değiştirebilir (I) burnumu küçülttürebilirim istersem (II) Ama bu neyi değiştirir (III) neyi çözer (IV) O zaman ben çok garip biri olursam ne olacak (V)        

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine soru işareti (?) getirilmelidir?

A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru işareti gerekli kullanılmıştır?

A) Hem vatan gitti mi, yoktur size bir başka vatan?

B) Ferhat gibi gürz mü sallamadım dağlara?

C) Diş mi çektirmedim âlemde Kerem gibi?

D) Mirasyedi dilenci, her kapıdan kovulmaz mı?

E) Oldu mu bir zilli köçek, oynadı hop hop göbeği?

 

20. Gelecek belirsiz ve karanlık olduğu için mi ( ) aydınlık ve belirgin olan "an"ı böylesine yenilgiye uğratır ( )

Yukarıda parantezle ( ) gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (?) (?)   B) (;) (.)  C) (,) (.)   D) (,) (?)   E) (,) (!)

 

21. Aşağıdaki dizelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulabilir?

A) Kimler çekilip gitmedi, Tanrım, kimler

B) Zengin, yoksul, düşkün veya hakimler

C) Bir gün baba, bir gün ana, bir gün kardeş

D) Bir gün de bizimdir sıra, kalkar gideriz

E) Bir semte ki, hep aynı bütün mevsimler

 

22. Nice insanlar gördüm ( ) üzerinde elbise yok ( ) nice elbiseler gördüm ( ) içinde insan yok.

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (:) (,)   B) (;) (:) (;)   C) (.) (;) (.)   D) (,) (;) (,)   E) (,) (;) (.)

 

23. Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altındaki dağlar, korular, beyaz yalılar ( ) Ve bütün bunların üzerinde bir mitolojik rüyanın uçucu gerçekleri gibi uçan martı sürüleri ( )

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (…)   B) (.) (.)   C) (:) (…)   D) (…)(…)   E) (…)(.)

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezin kullanıma nedeni diğerlerinden farklıdır?

A) Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) kendimizi göstermek için geziyoruz.

B) Süleyman Şah'ın cenazesi sudan ihraç olunarak (çıkarılarak) hemen orada gömülmüştür.

C) Eşin var, âşiyanın (yuva) var, baharın var ki beklerdin.

D) Fırat nehrinin kenarındaki bu mezar "Türk Mezarı" namıyla maruftur (tanınmıştır).

E) İşte adû (düşman), karşıda hazır silâh Arş yiğitler Vatan imdadına

 

25. Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme ile ayrılmaz; bu eklerden sonra gelen ekler için de kesme işareti kullanılmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Eskişehir'de Yunus Emre"yi Anma Törenlerine katılmıştım.

B) Avrupalılardan aldığımız bazı güzel değerler de vardır.

C) Peyami Safa, Türkçe'nin gelişmesinde büyük katkıları olmuş bir yazarımızdır.

D) Türklük bilinci 19'uncu yüzyılda gelişmeye başlamıştır.

E) ASELSAN'ın da yavaş yavaş dünya devleri arasına girdiği söyleniyor.

 


CEVAP ANAHTARI

1-B 2-D 3-C 4-B 5-D 6-E 7-C 8-C 9-E 10-C 11-B 12-A 13-C 14-D 15-E 16-B 17-C 18-A 19-B 20-C 21-B 22-A 23-E


test -2

1-A 2-B 3-E 4-B 5-D 6-D 7-D 8-B 9-C 10-D 11-B 12-A 13-E 14-A 15-C 16-C 17-E 18-C 19-A 20-E 21-E 22-B 23-B 24-A 25-B 26-B 27-C 28-B 29-D 30-E


TEST- 3

1-E 2-B 3-B 4-D 5-C 6-B 7-C 8-C 9-E 10-A 11-C 12-A 13-B 14-E 15-E 16-A 17-B 18-D 19-D 20-D 21-A 22-D 23-D 24-A 25-C

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk