sponsorlu reklam Admatic -sponsor

AYT EDEBİYAT TANZİMAT EDEBİYATI TESTİ PDF İNDİR, ONLİNE ÇÖZ


AYT EDEBİYAT TANZİMAT EDEBİYATI TESTİ PDF İNDİR, ONLİNE ÇÖZ,

AYT EDEBİYAT TANZİMAT EDEBİYATI TESTİ, TANZİMAT EDEBİYATI TESTİ, TESTLER, AYT EDEBİYAT TANZİMAT EDEBİYATI TESTİ ÇÖZ,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.
Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için AYT EDEBİYAT TANZİMAT EDEBİYATI TESTİ PDF İNDİR, ONLİNE ÇÖZ üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan: derskonum.comAYT EDEBİYAT TANZİMAT EDEBİYATI TESTİ PDF İNDİR, ONLİNE ÇÖZ 


 

 

1-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat romanının özelliklerinden biri değildir?

A) Yazarlar, eserlere kişiliklerini yansıtmışlardır.

B) Olayların akışında rastlantılara sıkça yer verilmiştir.

C) İşlenen konular gerçeklere uygundur.

D) Genellikle romanlar, masallar gibi biter.

E) Romanlarının kurgusu ve tekniği güçlüdür.

 

 

 

2-I. Dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk özel gazetenin bu dönemde çıkarıldığı

B) İlk yerli romanın yazıldığı

C) Şiirde yeni konuların işlendiği

D) İlk öykü örneklerinin verildiği

E) İlk resmi gazetenin çıkarıldığı

 

 

 

Ziya Paşa Türk, Arap ve Iran şairlerinden seçtiği şiirlerden oluşan — adlı antolojinin önsözünde Divan edebiyatını över. Bunun üzerine Namık Kemal — adlı eserinde Ziya Paşa'yı ağır bir dille eleştirir.

3-Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki eserlerden hangileri getirilmelidir?

A) Tahrib-i Harabat, Harabat

B) Harabat – Mukaddeme-i Celal

C) Zafername – Tahrib-i Harabat

D) Harabat – Tahrib-i Harabat

E) Harabat – Devr-i İstila

 

 

(I)Karabibik, ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilir. (II)Sergüzeşt romanında kölelik teması işlenir. Recaizade Mahmut Ekrem (III)Araba Sevdası romanında Batılılaşma uğruna katlanılan komiklikleri anlatır. Hamit (IV)Makber'i esi Fatma Hanım'ı kaybetmesi üzerine yazar. (V)Ahmet Mithat Efendi, eserleriyle toplumun ilkokul hocası olmuştur.

4-Yukarıdaki parçada altı çizili numaralı bölümlerin hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

 

 

 

5-Aşağıdakilerin hangisinde Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatına ilişkin yapılan karşılaştırma yanlıştır?

A) Divan şairleri de Tanzimat şairleri de ortak nazım şekillerini kullanmışlardır.

B) Divan sanatçıları toplumdan kopukken, Tanzimat sanatçıları topluma dönüktür.

C) Divan edebiyatında düzyazı silikken, Tanzimat edebiyatında düzyazı gelişmiştir.

D) Divan edebiyatında da Tanzimat edebiyatında da söyleyişe önem verilmiştir.

E) Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılırken Tanzimat edebiyatında aruz da hece de kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

Türk edebiyatında Batılı anlamda yazılan ilk tiyatro eseri (I)Şair Evlenmesi'dir. Sahnelenen ilk tiyatro eseri de (II)Vatan Yahut Silistre'dir. Bu iki eser (III)I. dönem Tanzimat sanatçılarına aittir(IV)II. dönem Tanzimat sanatçıları da tiyatro yazmışlardır. Abdülhak Hamit (V)Hacle adlı tiyatro eserini okunmak için değil, oynanmak için yazmıştır.

6-Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.

 

 

 

 

 

I. Bu dönem sanatçıları toplumsal konularla ve siyasetle ilgilenmemişlerdir.

II. Dilde sadeleşmeyi savunmuşlar ama eserlerinde uygulayamamışlardır.

 III. Romanlarda kölelik ve cariyelik konulan daha çok işlenmiştir.

IV. Adalet, özgürlük gibi kavramlar bu dönemde ele alınmıştır.

7. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangileri II. dönem Tanzimat edebiyatının özellikleridir?

A) I. – II.   B) I. – III.   C) II. – III.   D) II.- IV.   E) III.- IV.

 

 

 

 

8-Aşağıdakilerden hangisi hem Divan hem Tanzimat edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

A) Şiirlerin adlarının olmaması

B) Ortak nazım şekillerinin kullanılması

C) Bütün güzelliğine önem verilmesi

D) Kulak için uyak anlayışının benimsenmesi

E) Şiirde fikirlerin önemli olması

 

 

 


 

 

 

Romanda kölelik teması işlenir. Dilber adlı cariye kızın bir konağa satıldıktan sonra konağın sahibi paşanın oğlu ile arasındaki aşk macerası anlatılır. Daha sonra başka yerlere satılan kız Nil nehrine atlayıp intihar eder.

9-Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sergüzeşt   B) Zehra   C) Karabibik   D) İntibah   E) Cezmi

 

 

 

 

 

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal'in tiyatro eserlerinden biri değildir?

A) Celalettin Harzemşah

B) Gülnihal

C) Zavallı Çocuk

D) Akif Bey

E) Muhsin Bey

 

 

 

 

 

11-Tanzimat edebiyatında klasisizmin etkisinde kalan sanatçılar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Namık Kemal-Ahmet Mithat Efendi

B) İbrahim Şinasi – Ahmet Vefik Paşa

C) Ahmet Vefik Paşa – Ziya Paşa

D) İbrahim Şinasi – Şemsettin Sami

E) İbrahim Şinasi – Namık Kemal

 

 

 

 

Servet-i Fünun edebiyatının oluşmasında etkili olan sanatçı, yeniliğin savunucusudur. Eserlerini sanat sanat içindir, anlayışıyla yazmıştır. "Her güzel şey şiirdir." anlayışıyla şiirin konusunu genişletmiştir. Kafiye anlayışından dolayı Muallim Naci ile aralarında tartışma olmuştur.

12-Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Sami Paşazade Sezai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (I) Tanzimat edebiyatı I. ve II. Dönem olmak üzere ikiye ayrılır. (II) I. Dönem Tanzimat sanatçıları vatan, hak, hürriyet gibi kavramları işlemişlerdir. (III) Dili sadeleşmede tam anlamıyla başarılı olamamışlardır. (IV) Batı tekniğine uygun ilk başarılı romanı I. Dönem Tanzimat sanatçıları vermiştir. (V) II. Dönem Tanzimat sanatçıları bireysel konuları işlemişlerdir.

13-Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

 

 

 

 

Edebiyatımızda yenileşme onunla başlar. İlk şiir çevirisi, ilk makale ona aittir. Halk kaynaklarından ilk kez o yararlanır. Şiirimize konuşma dilini getirir, şiirde kompozisyon bütünlüğü onunla başlar.

14Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal       

B) İbrahim Şinasi

C) Ziya Paşa 

D) Muallim Naci

E) Ömer Seyfettin

 

 

 

 

 

 

Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemine "çeviri dönemi" de denir. Bu dönemde şiir, hikâye, roman çevirileri yapılmış, 1831'de “Takvim-i Vakayi”, 1840'ta 'Ceride-i Havadis" gazeteleri çıkarılmıştır. Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan —- ise 1860'ta çıkarılmıştır,

15-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tercüman-ı Şark

B) Hürriyet

C) Tercüman-ı Ahval

D) Diyojen

E) Tercüman-ı Hakikat

 

 

 

 

Şiirlerinde metafizik konuları; Tanrı, ölüm, evren, ruh gibi temaları ele almıştır. Bu eserlerde yeni biçimler deneyerek, bugünkü serbest ölçülü nazmın yolunu açmıştır. Oyunlarının çoğu sahne tekniğine uygun değildir. "Makber, Ölü, Sahra" gibi şiir kitapları ünlüdür.

 16-Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Cenap Şahabettin

C) Ahmet Haşim

D) Abdülhak Hamit Tarhan

E) Recaizade Mahmut Ekrem

 

 

 

 

Tanzimat dönemi sanatçılarından olan —-, aynı zamanda aydın bir devlet adamıdır. Arapça, Fransızca, Rusça, İtalyanca bilen sanatçımız ilk adapte tiyatro oyununu yazmış ve Moliere'in hemen tüm komedilerini çevirmiştir.

17-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa

B) Ziya Paşa

C) Yusuf Kâmil Paşa

D) Namık Kemal

E) Ahmet Mithat Efendi 

 

 

 

18-Aşağıdaki eserlerden hangisi tür bakımından farklıdır?
A) Eş'arı Ziya

B) Hürriyet Kasidesi
C) Müntehabatı Eş'ar

D) Talimi Edebiyat
E) Makber

 

Türk edebiyatında “vatan ve hürriyet” temasını ilk kez ve en geniş biçimde işleyen Tanzimat’ın birinci dönem sanatçılarından biri…………………. olmuştur. Bu değerler üzerinde onun yaratmış olduğu coşkulu atmosfer, Cumhuriyet sonrası edebiyatımıza kadar sürmüştür. Şairin bu konuları destanlaştırdığı “Hürriyet Kasidesi” adlı şiiri ünlüdür.

19-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi

B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal

D) Abdülhak Hamit

E) Rezaizade M. Ekrem

 

 

  

20-Edebiyatımızdaki ilk öykü ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Letaif-i Rivayet – Ahmet Mithat Efendi

B) Beyaz Lale – Ömer Seyfettin

C) Zavallı Kız-Nabizade Nazım

D) Otlakçı – Memduh Şevket Esendal

E) Küçük Şeyler – Sami Paşazade Sezai

 

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk