sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitap Cevapları Sayfa 261 Biryay Yayınları

     10.Sınıf Edebiyat Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 261


10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları,2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları, Kitap Cevapları,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları SAYFA 261  bir paylaşım yapacağız. CEVAPLAR AŞAĞIDA
Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları SAYFA 261
..
Metni Anlama ve Çözümleme

 1. Evliya Çelebi, okuduğunuz metinle nasıl bir amaç gütmüş olabilir? Söyleyiniz.
 Cevap: 
Evliya Çelebi’nin amacı Bitlis’i bize her yönüyle anlatmak ve tanıtmaktır.


 2. Metinde açıklama, öyküleme, betimleme yapılan yerleri tespit ediniz. 
Cevap: 
Açıklama: Evvelâ kal’anın hâ’ilinde Dehdîvân nâmıyla meşhûr bir kûh-ı bülend vardır, ol cebel-i âlî üzre İskenderi Zülkarneyn kal’a-i Bitlis’i hazînedârı olan Bedlîs elinden kal’ayı feth etmek içün bu dağda on gün müşâvere ve dîvân etdiğinden Dehdîvân dahi derler. Öyküleme: Hemân hakîrin aklı başından gidüp hândan taşra firâr etdim, ammâ zehrem çâk oldu. Betimleme: Şehir içinde, kal’a dibinde Hâtûniyye cisri başındaki hân-ı azîmin içindeki bir yalçın kayada bir gâr-ı ibrenümâ vardır. 


3. Okuduğunuz metinden yaklaşık yüzyıl önce Matrakçı Nasuh tarafından çizilen Bitlis minyatüründeki görselle metinde anlatılanları karşılaştırınız. Benzerlikleri söyleyiniz.
 Cevap: 
Matrakçı Nasuh tarafından çizilen Bitlis minyatüründeki görselle metinde anlatılanlar birbirine çok benzer, hemen hemen aynıdır.


 4. Metinde yazarın mübalağalı anlatımlarının olduğu yerleri belirleyiniz.
 Cevap: 
Ya’nî bir zağar kelb leşi idi. Seyf Alî refîkimizin bir sefîh gulâmı bu gâr bir mu’attal kehfdir, deyü kelbin leşin alup gârın kapusundan içeri niçe atdı ise ol ân tarfetü’l-ayn içre lâşe-i kelb-i bî-cânı taşra pâre pâre ve dilim dilim ve şilim şilim ve çilim çilim taşra atıldı. Hemân hakîrin aklı başından gidüp hândan taşra firâr etdim, ammâ zehrem çâk oldu.

 5. Metinde Evliya Çelebi, Bitlis ile ilgili ne tür bilgi ve yorumlar verilmiştir? Aşağıdaki kutucuklara yazınız. 
Cevap: 

Bitlis’in konumu, yeryüzü şekilleri, yeme-içme kültürü hakkında bilgiler verilmiştir. 

6. Metinde yazarın bakış açısı (kurgusal/sanatsal/bilimsel) nasıldır? Değerlendiriniz. 
Cevap: 

Metinde yazarın bakış açısı sanatsaldır. 


7. Yazar hangi kaynaklardan araştırma yapmıştır? Söyleyiniz.
 Cevap: 
Güvenilir kişilerin ve yazarların yazdıklarından araştırma yapmıştır. 


8. Okuduğunuz metinde hangi tarihî karakter ve olaylara atıflar yapılmıştır? 
Cevap:

 İskenderi Zülkarneyn, Hazzo beği, Mamrevân beği ve Ahlat beği ile ilgili atıf yapılmıştır
..
2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk