sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TİYATRO İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR

TİYATRO İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR, 

TİYATRO İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR, ÇIKMIŞ SORULAR, TYT, AYT, YKS, KPSS, ÖABT, ÖSSderskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  
Dünya Edebiyatında Tiyatro Özellikler, Temsilcileri, Eserler   üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


doğru konum = derskonum


İYİ ÇALIŞMALAR

TİYATRO İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR, TİYATRO İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR, ÇIKMIŞ SORULAR,
   TİYATRO İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR

1.Edebiyat tarihimizde Batı tekniğinde bir tiyatronun XIX. yüzyılın yarısına değin kendi sanatçılarımız tarafından yazılamayışının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1976 ÜSS)

A) Halkımızın yergiye karşı aşırı derecede düşkün olması

B) Divan şiirimizdeki lirik coşkunluğun, Batılı tiyatroya uyarlanamaması

C) Halkımızın Batı tekniğindeki tiyatro yapılarına fazla ilgi göstermemesi

D) Divan edebiyatı nazım şekilleriyle, tiyatronun temel ögelerinin bağdaşmaması

E) Eski edebiyatımızın idealist olması ve yaşanılan hayatla ilişkisinin bulunmaması

 

 

“Hemen hemen konusuz denecek kadar basit olan bu güldürünün iki büyük özelliği vardır: Bir yandan, bize edebiyatımızın o güne dek semtine uğramadığı yeni bir gerçekliğin kapısını açar; öbür yandan da ortaoyunu ve meddah hikâyeleri gibi yerli sanatlardan yararlanır. Böylece, yazarın ulusal bir tiyatroya varacak en kısa yolu aradığı muhakkaktır.”

2.Bu yazıya göre, aşağıdaki yazarlarımızdan hangisi, hangi yapıtıyla, nasıl, ulusal tiyatroya varacak en kısa yolu aramıştır? (1978 ÜSS)

A) Namık Kemal, “Vatan yahut Silistre” oyunuyla, vatan sevgisini dile getirerek

B) Abdülhak Hamit, “Eşber” adlı yapıtıyla, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak

C) Şinasi, “Şair Evlenmesi” oyunuyla, halk geleneğinden yararlanarak

D) Ahmet Vefik Paşa, “Zoraki Tabip” oyunuyla, Moliere’in bir yapıtını Türkçeye uyarlayarak

E) Abdülhak Hamit, “Sabr ü Sebat” adlı yapıtıyla, atasözlerimizi bol bol kullanarak

 

(I) Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. (II)  İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. (III) Örneğin Namık Kemal’in Zavallı Çocuk ve Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat, Abdülhak Hamit, Teodor Kasap gibi sanatçılar da tiyatro alanında yapıtlar ortaya koymuşlardır. (V) Bu alanda ürün verenler klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmıştır.

3.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2010 LYS)

 

    A) I.         B) II.           C) III.          D) IV.                  E) V.

 

4.Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tiyatro eserlerinden birisi değildir? (1972 ÜSS)

A) Vatan yahut Silistre         C) Zavallı Çocuk

B) Keşanlı Ali Destanı           D) Akif Bey              E) Gülnihal

 —-, Türk edebiyatında —- tarzda yazılmış —-tiyatrodur. Yapıtın —- (1859) ve —- (1860) yıllarda Türkiye’de Türkçe oyunlar oynanan tiyatro yoktu.

5Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? (2006 ÖSS)

A) Zavallı Çocuk – özgün – bir – beğenildiği – yayıldığı

B) Afife Anjelik – yeni – son – bilinmediği – tanınmadığı

C) Şair Evlenmesi – batılı – ilk – yazıldığı – basıldığı

D) Hasan Mellah – bilinen – gerçek – övüldüğü – yerildiği

E) Aşk-ı Memnu – modern – klasik – okunduğu – sevildiği  

 

Namık Kemal, (I) Zavallı Çocuk’ta, genç bir kızın kendisinden oldukça yaşlı biriyle görücü yoluyla evlendirilmesine karşı çıkışını; (II) Akif Bey’de, vatan sevgisinin kişisel mutluluktan önce geldiğini; (III) Gülnihal’de, baskıya karşı duyduğu tepkiyi; (IV) Cezmi’de, Kırım Hanı Adil Giray’ın yaşamını; (V) Celalettin Harzemşah’ta İslam birliği düşüncesini anlatır.

6.Bu parçada Namık Kemal’in numaralanmış yapıtlarından hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? (2011 LYS)

 

   A) I.              B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

7.Aşağıdaki eserlerden hangisi realist bir anlayışla yazılmamıştır? (1973 ÜSS)

A) Aşk-ı Memnu                      D) Mai ve Siyah

B) Araba Sevdası                     E) Vatan yahut Silistre

C) Sergüzeşt

 

8.Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yazara aittir? (1971 ÜSS)

A) Gülnihal                      D) Akif Bey

B) Kara Bela                    E) Zavallı Çocuk

C) Afife Anjelik

 

(I) Ziya Paşa, (II) tiyatroda (III) “eğlence” ile “sosyal fayda”yı birleştirip tiyatroyu (IV) “faydalı bir eğlence” olarak nitelendirmiştir. Onun tiyatro hakkındaki düşüncelerini bazı makaleleri ile (V) Celâleddin Harzemşah Mukaddimesi’nden öğrenmek mümkündür.

9.Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2006 ÖSS)

 

       A) I.            B) II.        C) III.           D) IV.           E) V.

 

Onun tiyatro eseri, sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynamaya elverişli değildir. Piyeslerin bir bölümü manzum, bir bölümü nesir, bir bölümü de nazım–nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir.

10.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdaki­ler­den hangisidir? (1995 ÖSYS)

A) Abdülhak Hamit                   B) Muallim Naci            C) Şinasi

D) Ahmet Vefik Paşa                E) Şemsettin Sami

 

Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiyata şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasında Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir.

11.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2007 ÖSS)

A) Recep Bilginer        B) Orhan Asena        C) Necati Cumalı

D) Refik Erduran         E) Haldun Taner

 

Gazetelerde fıkra, başyazı, söyleşiler yazdı. Öykü ve oyun yazarı olarak tanındı, ilk oyunlarından sonra epik tiyatro örneği olarak "Keşanlı Ali Destanı"nı yazdı. Güncel olayları konu alan eleştirel oyunlarını seyirciye sunabilmek için kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.

12.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (1998 ÖYS)

A) Haldun Taner        B) Recep Bilginer    C) Necati Cumalı  

D) Refik Erduran        E) Turan Oflazoğlu

 

Destan ve mitlerde görülen, insanların bir kahraman oluşturma eğilimini çağdaş bir tiyatro eserine uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern ögelerle sahneye konuşu olarak nitelendirilebilecek eserlerin başında Brecht’in etkisiyle yazılmış olan………….gelir.

13.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2014 LYS)

 

A) Keşanlı Ali Destanı   

B) Bir Adam Yaratmak   

C) Susuz Yaz

D) Eski Çarıklar             

E) Reis Bey

 

 

 İlk şiirlerini Dergâh ile Milli Mecmua’da yayımladı. Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu. İçtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanındı; hece ölçüsüne yeni olanaklar, Halk edebiyatıyla ilgili kimi çalışmalarda bulundu. Şiirleri ‘Şiirler’ adlı kitapta toplandı. “Koçyiğit Köroğlu’, “Köşebaşı’ gibi piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlendi.

14.Burada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? (1990 ÖYS)

A) Ahmet Hamdi Tanpınar             B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon                      D) Enis Behiç Koryürek

E) Ahmet Kutsi Tecer

 

 

 

 

-Oyunlarıyla tiyatro edebiyatımıza önemli katkıda bulunan yazarlarımızdandır.

-İlk dönemde yazdığı Masum Katiller, Kanaviçe, Duvarların Ötesi gibi eserlerde olaylar arasında mantık bağı gözeten klasik oyun kurgulama yöntemine başvurmuştur.

-Kendi türünde bir başyapıt olan Ocak’ta, öyküyü sağlam bir yapıya oturttuğu, karşılıklı konuşmaları gerçek bir alışveriş ve sürükleyici bir etki-tepki biçiminde örgütlediği, oyunun duygusal öyküsüne sevecen ve tatlı bir tavırla yaklaştığı görülür.

-Konu seçimi, olaylara yaklaşımı, geçmiş olaylarla şimdikiler arasında köprü kurmaya elverişli

anlatımıyla düşündürücü olduğu kadar eğlendirici bir yazardır.

15.Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2016 LYS)

A) Turan Oflazoğlu   B) Cevdet Kudret      C) Necati Cumalı

D) Haldun Taner        E) Turgut Özakman

 

I. Yüceltilmiş sözlerle yazılan, kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle duygusal arınmayı sağlayacak acıma ve korku duygularına yönelen oyun türü.

II. İnsanların ve olayların ilginç yanlarını, güldürmek ve düşündürmek amacıyla sahneye yansıtan tiyatro türü.

III. Ortaoyununda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan, sahnede akla gelen sözlerle oynanan halk tiyatrosu türü.

IV. Romalılar tarafından ortaya atılan, Türk edebiyatına Tanzimat Döneminde giren, yalnız işaretlerle oynanan sözsüz tiyatro oyunu.

16.Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir? (2010 LYS)

A) Monolog              B) Pandomim         C) Tuluat           

D) Komedi                 E) Tragedya

 

17.Aşağıdakilerden hangisi “Klasik tragedya (trajedi)”nin bir özelliği değildir? (1977 ÜSS)

A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması

B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi

C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koro ile yansıtılması

D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi

E) Üç birlik kuralına uyulması

 

18.Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir? (1992 ÖYS)

A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan soylu kişilerden seçme

B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve kara bölümlerinden oluşma

 

 I. Orta oyunu

II. Meddah

III. Trajedi

IV. Destan

V. Komedi

19.Yukarıdakilerden hangileri geleneksel Türk anlatıları arasında yer alan türlerden değildir? (2012 LYS)

A) I. ve II.            

B) I. ve III.           

C) II. ve III.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

 

20.Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden biri değildir? (1992 ÖYS)

A)    Göze ve kulağa seslenmeleri

B)    Güldürü öğesine yer vermeleri

C)    Şive taklitlerinden yararlanmaları

D)    Tek kişilik gösteri olmaları

E)    Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

21.Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2016 LYS)

A) Dramatik türde sadece Karagöz ve orta oyununu bilen Türk seyircisi, Tanzimat’tan sonra türün Avrupai şekillerini de tanımaya başlar.
B) Karagöz ve orta oyunundaki tüm tipler, tek bir kişi tarafından taklit yoluyla canlandırılır.
C) Karagöz ve orta oyununda, olayların akışı başlıca iki kişinin üzerindedir.
D) Karagöz ve orta oyununda Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan farklı etnik zümrelerin şiveleri önemli rol  oynar.
E) Karagöz ve orta oyununda diyaloglar belli bir çerçeve doğrultusunda doğaçlama olarak gerçekleştirilir.

 

 

22.Karagöz oyunuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2012 LYS)

A) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümü vardır.

B) Tuzsuz Deli Bekir; zengin, mirasyedi, çıtkırıldım bir tiptir ve İstanbul ağzıyla konuşur.

C) Kastamonulu, Rumelili, Bolulu gibi İstanbul’a iş aramaya gelmiş veya meslek edinmiş, yerleşmiş taşralı Türk tipleri vardır.

D) Yardak, Karagözcünün isteği doğrultusunda, perde gazelleri, şarkılar, türküler okur, tef çalar.

E) Çelebi, Frenk ve Zenne önemli tipler arasında yer alır.

 

 

 

23.Aşağıdakilerin hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden biri değildir? (2012 LYS)

A)    Ciddi ve ağırbaşlı bir hava taşıma

B)    Müzikten yararlanma

C)    Usta-çırak geleneği içinde sürdürülme

D)    Tiplerin aynı kişi tarafından seslendirilmesi

E)    Değişik ağız ve ses taklitlerine dayanma

 

 

24.Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (2008 ÖSS)

A) Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine “Zenne” adı verilir.

B) Başoyuncu, okumuş, orta sınıf şehirliyi temsil eden “Kavuklu”dur.

C) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama olarak oynanır.

D) “Fasıl” oyunun asıl konusunun işlendiği bölümdür.

E) “Balama” ve “Frenk” oyuncu tiplerindendir.

 

 

              CEVAP ANAHTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

C

C

B

C

D

E

C

A

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

A

E

E

A

D

A

D

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

B

A

B

 

 

 

 

 

 

 

 

                   EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

                         EMRAH UYSAL

     ‘’Yokuşta akmayan ter inişte gözyaşı olur’’TİYATRO İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk