sponsorlu reklam Admatic -sponsor

1950 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Testi

1950 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Testi

1950 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu Testi,1950 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Testi, TESTLER, 

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 1950 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Testi üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


HazırlayanMustafa ŞAHİN 

 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-1

(I) Absürt (uyumsuz, saçma) tiyatro, insanın en kötü hâlinin portresini çizer, kahramanların psikolojisini yansıtır. (II) Tiyatroyu bir ses ve hareket düzeni olarak görür. (III) Haksız kadar haklıyı, kötü kadar iyiyi, zalim kadar mazlumu da çoğu kez aynı ölçüde gülünç yapar. (IV) Bu tür tiyatroda, önemli olan, bir sevinç veya kaygının sebeplerini belirtmek değil, sadece o sevinç ve tasanın biçimini, oluşunu göstermektir. (V) İzleyiciyi uyanık tutmak için oyunun aralarına şarkılar, tekerlemeler, oyunu birdenbire kesen didaktik açıklamalar konur.
1.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, absürt (uyumsuz, saçma) tiyatro ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


CAFER: - (Havaya bir el ateşeder.) Çık ulan erkeksen! Bak kondularını yakıyorum. Şahap ol tab’ana. Erkeksen çık da kurtar. (Alevler büyür.)
LÜTFİYE: - Sahiden yakıyor. Damımızı yakıyor. Ali nerdesin?
TEMEL:-Ali abi, Ali abi...
HAFİZE - Bu uğursuzun ağzını koparmayacak mısın?
ALİ: - (Zilha’ya) Tab’am beni bekliyor. Durmak olmaz Zilhacığım.
ZİLHA : - Boş ver tab’ana, korkmuyor musun?
ALİ: - Korkmasına korkuyorum ama neylersin ki ortada destan var. Destanı yalan komak olmaz.
ZİLHA: - Havva, Âdem’e ne şart koşmuştu? Ya ben ya cennet, demiş. Ben de sana şart koşuyorum Ali. Ya ben ya destan...
ALİ: - Maalesef mümkünsüz Zilha. Kaderim beni çağırıyor. (Mehabetle kalkar) İnsanlar ölür, destanlar kalır. Ben gidiyorum.
ZİLHA: - Gitme Ali, dur Ali...
2.Bu metinden hareketle Keşanlı Ali Destanı adlı tiyatro eseri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Epik tiyatro örneğidir.
B) Geleneklerden yararlanılarak oluşturulmuştur.
C) Otoriteye baş kaldırma konusu işlenmiştir.
D) Halk dilinde yaşayan argolara yer verilmiştir.
E) Karakterlerin psikolojik durumları yansıtılmıştır.


Tiyatro yazarı ve gazeteci olan………., Akın ve Tasvir gazeteleriyle Düşünce ve Yeni Çağ adlı dergileri çıkarmıştır. Gazete yazılarında ve oyunlarında Türkiye’nin sosyal sorunlarını gündeme getirmiştir. Daha çok tarihî konuları işlediği oyunlarının birçoğu İstanbul Şehir Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmiştir. Daha sonra dramatik yönü ağır basan, özü sözü bir olan ustaca oyunlar yazmıştır. “Gazeteciden Dost, Ben Devletim, İsyancılar, Utanç Dünyası” gibi oyunlarında özellikle Güneydoğu Anadolu köylerinde geçen olayları, etkili bir gerçekçilikle dile getirmiştir.
3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Recep Bilginer
B) Ece Ayhan
C) Nazım Hikmet
D) Turgut Uyar
E) Melih Cevdet Anday


I. İlk manzum tiyatro eserleri yazılmıştır.
II. Akılcılık ve bilimin öne çıktığı eserler yazılmıştır.
III. Değişen yaşam tarzının sonucunda yaşanan aile dramları, değer çatışmaları, köyden kente göçün oluşturduğu problemler ele alınmıştır.
IV. Epik ve absürt tiyatro türünde oyunlar yazılmıştır.
V. Dil ve anlatım zenginleşmiş, açık anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
4.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi, Cumhuriyet Dönemi göstermeye bağlı edebî metinlerin özelliklerinden biri değildir?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Boş Beşik oyununda, geleneklerin gücü karşısında kadının kaderinin sadece mutsuzluk olduğu temasını işlemiştir. (Necati Cumalı)
II. Elif Ana oyununda, köy kadınının çilesini tragedya olarak işlemiştir. (Turan Oflazoğlu)
III. Fadik Kız oyununda, Anadolu insanının sömürülüşünü işlemiştir. (Orhan Asena)
IV. Pembe Evin Kaderi oyununda, kuşaklar arası kopuşu, yabancılaşmayı ele alır. (Güngör Dilmen)
V. Ben Devletim oyununda, vatandaşın haksızlık yapmadan ve hakkını çiğnetmeden haksızlıkla savaşması gerektiğini ortaya koymaya çalışır. (Recep Bilginer)
5.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden hangisi, ayraç içindeki yazara ait değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Cumhuriyet Dönemi edebiyatı birçok açıdan yenilikler barındırır. Bu yeniliğe tiyatro ve sahne sanatları alanında yapılanlar da dâhildir. Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Tecer, Oktay Rıfat, Melih Cevdet gibi birçok sanatçı farklı türlerde kaleme aldıkları eserleriyle ön plana çıksa da tiyatro türünde de başarılı eserler yazmışlardır. Nazım Hikmet de bu sanatçılara örnek gösterilebilir. Nazım Hikmet’in Kafatası, Ferhat ile Şirin. Yusuf ile Menofis. Demoklesi'nin Kılıcı, Ayakta Durmak istiyorum tiyatro türündeki başarılı eserleridir.
6.Yukarıdaki parçada numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


7. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Epik ve absürt tiyatro çeşitlerinden yararlanılmıştır.
B) Sade, açık bir dille nazım - nesir karışık olarak oyunlar yazılmıştır.
C) Osmanlı tarihindeki önemli olaylar ve kişiler konu edilmiştir.
D) Geleneksel tiyatrodan uzak durulmuş, tamamen modern tiyatroya dayalı eserler verilmiştir.
E) Cumhuriyet rejiminin değerlerini savunan ve yerleştirmeye çalışan oyunlar yazılmıştır.


8.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarları arasında sayılamaz?
A) Oğuz Atay
B) Nezihe Araz
C) Dinçer Sümer
D) Nazım Hikmet
E) Oktay Akbal


(I) Türk oyun yazarlığı Cumhuriyet Dönemi’nde Batı modelini uygulayan tiyatronun kurumsallaşması ile gelişme göstermiştir. (II) Avrupa tiyatrosundan etkilenen Türk yazarları, yazdıkları oyunlarda öncelikle, Osmanlı toplumundan modern Türk ü toplumuna geçilirken yaşanan sancıları, geçmişte yaşanılan sorunları, toplumdaki yozlaşmayı, ahlâk çöküntüsünü toplumsal boyutuna ağırlık vererek bunu eleştirel bir gözle gündeme getirmişlerdir. (III) Geçiş dönemini konu alan Reşat Nuri Güntekin’in Binnaz ve Ahmet Kutsi Tecer’in O Böyle İstemezdi'si en başarılı olanlarındandır. (IV) Bu yazarlara İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sabahattin Ali, Nahit Sırrı da eklenebilir. (V) Vedat Nedim, Nazım Hikmet, Necip Fazıl da eserlerinde aşırı duygulu, bunalımlı kişileri işlemişlerdir.
9.Bu parçada, Cumhuriyet Dönemi tiyatrosuyla ilgili numaralanmış yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Cumhuriyet’in 10. yılına kadar yazarlarımız Türk ulusunu ve Türk yurdunu

sevdirmeyi amaçlayan oyunlar yanında Türk gücünü, güzel ahlâkını öven

ve kaynağını Türk efsaneleri ile masallarından alan oyunlar yazmışlardır. Faruk Nafiz’in Akın;

Yaşar Nabi’nin Mete; Necip Fazıl’ın Sabır Taşı; Behçet
                      II                            III
Kemal’in Çoban; Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Malazgirt
                  IV
Ululaması bunlara örnek gösterilebilir.
10.Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Sanayi Devrimi, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı dönemlerinde milyonlarca insan ölünce kapitalist dünyadaki yozlaşmaya tepki olarak “nihilist3’ temelli absürt tiyatro ortaya çıkmıştır. Yaşamı anlamlandıramayan bireyin yaşadığı çelişkileri, karşıtlıkları, yabancılaşmayı akılla bağdaşmaz bir öz ve biçim ile sunan bu tiyatroda, yaşamın saçmalıklarına uygun, geleneksel anlatımdan uzak, dağınık bir anlatım göze çarpar. Samuel Becket’in “Godot"u Beklerken” ve lonesco’nun “Kel Şarkıcı” oyunları böyle oyunlardır.
11.Aşağıdakilerin hangisinde, Türk edebiyatındaki absürd tiyatroya uygun oyunlar bir arada verilmiştir?
A) Güngör Dilmen - Canlı Maymun Lokantası, Sabahattin Kudret Aksal - Kahvede Şenlik Var
B) Haldun Taner - Zilli Zarife, Recep Bilginer - Gazeteciden Dost
C) Turgut Özakman - Duvarların Ötesi, Cahit Atay -Ana Hanım Kız Hanım
D) Orhan Asena - Tanrılar ve İnsanlar, Turan Oflazoğlu - Sokrates Savunuyor
E) Nazım Kurşunlu - Branda Bezi, Necati Cumalı -Mine


Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun kimliğini bulmasında ve kurumsallaşmasında en büyük pay ………….’ a aittir.
12.Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Mümtaz Zeki Taşkın
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Muhsin Ertuğrul
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


13.Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’nın eserlerinden biri değildir?
A) Boş Beşik
B) Susuz Yaz
C) Tütün Zamanı
D) Günlerin Getirdiği
E) Nalınlar


14.Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosun’da işlenen konulardan değildir?
A) Değişen yaşam tarzının sonucunda yaşanan aile dramları
B) Değer çatışmaları, köy gerçekliği, gelenekler
C) Görücü usulüyle evlilik ve esirlik
D) Köyden kente göçün yarattığı problemler, toplumsal ve ekonomik adaletsizlikler
E) Osmanlı tarihindeki önemli olaylar ve kişiler


(I) Cumhuriyet’in onuncu yılına değin Türk yurdunu, Türk ulusunu sevmek biçiminde gelişen idealizmi aşılamak için oyun yazarları zaman zaman efsanelere, masallara yönelmişlerdir. (II) 1930’lu yıllarda, oyunlarda Türklerin erdemleri ve uygarlığını yansıtmak amacı, Osmanlı İmparatorluğunun acıklı durumu Türk gücünün övülüşünü ön plandadır. (III) 1940’lı yıllara gelindiğinde üç sanatçı dikkat çeker: Kemalettin Kamu, Cahit Sıtkı Tarancı, Arif Nihat Asya. (IV) Bu yazarların en çok ele aldıkları konunun aile yapısıyla ilgili olduğu göze çarpmaktadır, (V) Aile konusunun yanında yine Batılılaşmanın yanlış anlaşılması konusunun da sürdürüldüğü görülüyor.
15.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


16.Aşağıdaki oyunlardan hangisinde eser-sanatçı eşleştirmesi yanlıştır?
A) Midas’ın Kulakları - Güngör Dilmen
B) Tohum ve Toprak - Orhan Asena
C) Zilli Zarife - Haldun Taner
D) Ramiz ile Jülide - Necati Cumalı
E) Sokrates Savunuyor - Turan Oflazoğlu


Cumhuriyet edebiyatının tiyatro yazarlarındandır. Oyunlarında tarihsel olayların yanı sıra, güncel olayların atmosferinden de yararlanmıştır. Başkaldırı temasının egemen olduğu yapıtlarında kişilerin iç çelişkilerini yansıtmıştır. “Tanrılar ve insanlar-Gılgamış” önemli bir eseridir.
17.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recep Bilginer
B) Orhan Asena
C) Turan Oflazoğlu
D) Refik Erduran
E) Turgut Özakman


18. Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu konularıyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) Kırsaldan büyük şehre göç
B) Toplum katmanları arasındaki farklılaşma
C) Osmanlı tarihi
D) İstanbul’un sosyete sınıfının iç çatışmaları
E) Gelenekler, adalet sistemi


I
“Osmanlı, sırtından kadın sultanlar dönemini atabilecek mi?” sorusu oyunu izleyen herkesin kendine sorduğu bir soru oluyor.
IV. Mehmet Dönemi ve karşı karşıya gelmiş güç yarışında iki kadın. Hangisi zafere ulaşacak?
II
“Kadın” konusu öykü, roman, sinema ve tiyatroda defalarca işlenmiştir. Bu sefer de bir göç hikâyesinin, bir kadının dik durma mücadelesinin oyunu sahnelerde. Acımasız töreler! Hayalleri peşinde olan gençler. Bir kadının aşkı, gururu ve inancı oyunun temelini oluşturuyor.
19.Yukarıda tanıtılan iki oyun aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Deli İbrahim - Kanlı Düğün
B) III. Selim - Zilli Zarife
C) Kösem Sultan - Sarı Naciye
D) Sinan - Aşk u Sevda
E) Kösem Sultan - Fosforlu Çevriye

 

Sahnede eski Atina’yı temsil eden dekor. Atinalıların kimi âşık oynamakta kimi seyretmekte. Ölüm cezasının uygulanması için Sokrates meydana getirilir.
Kriton - Neden gülüyorsun Sokrates?
Sokrates - Mahkûm güler, gardiyan ağlar, ne günlere kaldı sağlar?
Gelelim asıl konumuza beyler: Düşünce erleri yani bilgeler yalnız ölmek için çalışırlar durmadan.
Ama halk bilmez görünür bunu çünkü tembeldir, gerçeğin tek yüzüyle daha rahat yaşanır çünkü.
Gardiyan - Burayı pek anlayamadım.
Apollodoros - Bir günde bilge olmak istiyor zindancıbaşı!
Sokrates - Aklını bulandırmayan herkes, her zaman çözebilir en karanlık düğümleri.
20.Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Diyaloglara dayanan bu parça Sokrates Savunuyor oyunundan alınmıştır. Oyunun yazarı Turan Oflazoğlu’dur.
B) Yazar, oyunda halkın umursamazlığı üzerinde durmaktadır.
C) Yazar, eserde bilgelerin toplumdaki yalnızlığını vurgulamaktadır.
D) Yazar, bu oyununda toplumun uyuyan kesimini, toplumdaki olumsuzlukları fark etmeyen halk kesimini uyandırmaya çalışmaktadır.
E) Parça Sokrates’in Savunması oyunundan alınmıştır. Orhan Asena bu oyunuyla eski Yunan’la Osmanlı arasında bağ kurmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E C A A D E D E C E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  A  D D   C    C  D   E   D   C  E


1950 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Testi


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk