sponsorlu reklam Admatic -sponsor

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI ROMANI TEST

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI ROMANI TEST online çöz indir pdf


SERVETİFÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI ROMANI TEST, SERVETİFÜNUN EDEBİYATI ROMAN TEST SORULARI, TESTLER, SERVETİFÜNUN EDEBİYATI, 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  SERVETİFÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI ROMANI TEST üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınızSERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ROMAN TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi, “Servet-i Fünun dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir? (1977)

A) Dilde “halka doğru’ ilkesini benimseme
B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma
C) Eski sözcüklerle, yeni kavram ve imgeler oluşturma
D) “Sanat için sanat görüşüne bağlanma
E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

2. “Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu öğelerinden biri de, kompozisyondur kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anlamına geliyor.”
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir? (1980)
A) Namık Kemal
B) Halit Ziya

C) Samipaşazade Sezai
D) Ahmet Mithat

E) Hüseyin Rahmi

3. Edebiyatımızda Realizm’in öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır. Batılı roman ve hikâye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh çözümlemelerine çok önem vermiştir.

Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?(1985)
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Nabizade Nazım
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

4. Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekrem’in çevresinde toplanan gençler, artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler. Bunların arasında, sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.
Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? (1988)
A) Servet-i Fünun; Halit Ziya, Mehmet Rauf
B) Malumat; Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim
C) Genç Kalemler; Halit Ziya, Ömer Seyfettin
D) Servet-i Fünun; Samipaşazade Sezai, Hüseyin Cahit
E) Malumat; Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi

5. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?(1993)
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin

E) Halit Ziya Uşaklıgil

6. Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması, bu yapıtın en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlikte verilmiştir. Okurken onun, çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiğini, aile ve okul hayatını, karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düşmanı olan eski edebiyat taraftarlarının ve o devir basın hayatının iç yüzünü görüyoruz. Bu bakımdan yapıtı, o dönemin ve Doğu ile Batı edebiyatları arasındaki düşünce çatışmasının romanı olarak da kabul edebiliriz.
Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (2006)
A) Eylül – Mehmet Rauf
B) Şıpsevdi – Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Paris’te Bir Türk – Ahmet Mithat
D) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
E) Hayâl İçinde – Hüseyin Cahit Yalçın

7. Bir dergi çevresinde toplanan, yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini yerleştirmeye çalışan bu şairlerin şiirleri, bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içermektedir. Romantik ve simgecidirler. Onların şiirlerinde, düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış temaları
egemendir. Hem dönemin siyasal koşulları hem de benimsedikleri sanat anlayışı, onların içine kapalı, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada tanıtılan şairler aşağıdakilerin hangisi içinde yer alır? (2006)

A) Tanzimatçılar
B) Edebiyat-ı Cedîdeciler
C) Fecr-i Aticiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Milli Edebiyatçılar

8. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2007)
A) Mehmet Rauf’un Eylül adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmektedir.
B) Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.
C) Namık Kemal’in Cezmi adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk tarihî roman örneğidir.
D) Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların ilk örneklerindendir.
E) Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.

9. (I) Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen (II) Tanzimat Dönemi yazarı (III) Halit Ziya Uşaklıgil, aydın çevreyi anlattığı (IV) Mai ve Siyah adlı (V) romanında yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (2007)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. …. idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı, zevkleri, o devrin basın hayatı başarılı bir biçimde betimlenmiştir. … Batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. … orta hâlli, fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipi ve bu ailelerin yaşam tarzları geniş bir çerçevede işlenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? (2009)
A) Araba Sevdası’nda – Muhsin Bey’de –Şemsa’da
B) Yadigârlarım’da – Zavallı Kız’da – Karabibik’te
C) Handan’da – Yeni Turan’da – Tatarcık’ta
D) Hasan Mellah’ta – Hüseyin Fellah’ta – Paris’te Bir Türk’te
E) Maî ve Siyah’ta – Aşk-ı Memnû’da – Kırık Hayatlar’da

11. Servetifünûn edebiyatını oluşturan şairler arasında …, … ; öykücü ve romancılar arasında …, … adlarını sayabiliriz.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?(2010)
A)Ziya Paşa’nın – Namık Kemal’in – Recaizade Mahmut Ekrem’in – Ahmet Mithat Efendi’nin
B)Tevfik Fikret’in – Cenap Şahabettin’in – Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mehmet Rauf’un
C)Abdülhak Hamit Tarhan’ın – Muallim Naci’nin – Şemsettin Sâmi’nin -Nabizade Nâzım’ın
D)Mehmet Emin Yurdakul’un – Mehmet Âkif Ersoy’un – Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın – Ahmet Râsim’in
E) Ahmet Hâşim’in – Yahya Kemal Beyatlı’nın – Halide Edip Adıvar’ın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun

12. Servetifünûn Döneminde yaşadığı hâlde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de …. Onun ayna tuttuğu yaşam kesiti, Servetifünûnculardan ayrıdır. Servetifünûncular varsıl, aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul’un yoksullarının ya da orta sınıfının yaşamıdır. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres’te, Boğaziçi yalılarındaki; İffet, Şıpsevdi ve Tesadüf’te, Aksaray’daki yaşamı anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2010)
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır
B) Ahmet Râsim’dir
C) Reşat Nuri Güntekin’dir
D) Hüseyin Cahit Yalçın’dır
E) Halit Ziya Uşaklıgil’dir

13. Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2012)
A) 1940’lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.
B)Fecriati’nin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali, Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim’dir.
C)Servetifünun Dönemi’nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler.
D)Tanzimat Dönemi’nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni; sanatı, toplumu eğiten, bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir.
E)Millî Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Millî Edebiyat Dönemi’ndeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir.

14. I. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisi altındadırlar.
II. Kendi kişiliklerini gizlerler.
III. Olaylar genellikle İstanbul’da geçer.
IV. Olay kahramanları genellikle seçkin kişilerdir.
V. Çevre tasvirleri, eseri süslemek için değil, kahramanların kişiliklerinin oluşumunu
tamamlayabilmek için yapılmıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen dönem yazarlarından birine ait değildir? (2013)
A) Hayal İçinde
B) Pandomima
C) Kırık Hayatlar
D) Ferdi ve Şürekâsı
E) Genç Kız Kalbi

15. Aşağıdaki yazar – eser – kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? (2014)

A) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah – Hakkı Celis
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi – Meftun
C) Şinasi – Şair Evlenmesi – Ebüllaklaka
D) Namık Kemal – İntibah – Ali Bey
E) Peyami Safa – Biz insanlar – Necati

16. Romanlarında; ferdin iç dünyasını esas alan konuları, Servetifünun hareketinin genel karakterine daha uygun romantik duyguları, hayalleri ve aşkları ele alır. Çok ender de olsa Halas gibi kimi romanlarında bazen yurtseverlik duygularının ve sosyal alandaki Batılılaşma hareketine ait bazı unsurların anlatıldığı da olur. Romanlarında sosyal çevreye ve olaya değer vermeyen sadece psikolojik içeriğe yönelen bir yazardan bundan fazlası da beklenemez. Gerçekten, onun romanlarındaki esas muhtevayı ferdin iç dünyası oluşturur ve romanlarının daha çok psikolojik roman çeşidine sokulabileceği sonucuna varmak güçtür.
Bu parçada romanlarından ve romancılığından söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? (2015)
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Peyami Safa
E) Hüseyin Cahit Yalçın

17. Türk romanında aileden söz ederken akla gelen ilk eserlerden biri olan bu romanda, XX. yüzyılın hemen başında, bir İstanbul ailesinin yaşamının Adnan ve Bihter’in evliliği üzerinden anlatıldığı bir konuyla karşı karşıya kalırız. Bu roman; XIX. yüzyılın sonlarında
oluşan zengin ve halktan kopuk bir sınıfın yaşam biçimini, geleneksel Türk ailesinin “sözde Batılı” yaşam biçiminin etkisi altında çözülerek alt üst olup yozlaşmasını, bu insanların dünyaya bakış açılarını ve sosyal ilişkilerini anlatıyor.
Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü edilen romanın yazarına aittir? (2015)
A) Hayal İçinde
B) Yaprak Dökümü

C) Bugünün Saraylısı
D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

E) Kırık Hayatlar

18. Bu edebiyat döneminin başlıca teması hayal-hakikat çatışmasıdır. Romanda ve şiirde bu konu çok işlenmiştir. Örneğin Mai ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, “mai hayallerden siyah hakikate” düşünce kötümser olur. Aşkta, hayatta ve dostlukta hayal kırıklığı bu dönem sanatçılarının baş tacıdır. Şairlerin tabiata bakışları da farklıdır. Tabiat, içinde mesutça yaşanılan bir cennet gibidir. Toplumdan kaçan şair, teselliyi onda bulacaktır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir? (2017)
A) Servetifünun
B) Tanzimat
C) Cumhuriyet

D) Millî Edebiyat
E) Fecriati


19. Servetifünun Dönemi bağımsız yazarlarındandır. Roman ve öykülerinde ince bir mizah vardır. Eserlerinde eski yeni çatışması, yüzeysel Batılılaşma ve aile geçimsizliklerini işlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? (2018)
A) Şık
B) Kırık Hayatlar
C) Sözde Kızlar

D) İstanbul’un İç Yüzü
E) Çalıkuşu

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.A, 5.E, 6.D, 7.B, 8.E, 9.B, 10.E, 11.B, 12.A, 13.C, 14.B, 15.A, 16.A, 17.E, 18.A, 19.A


SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ROMAN TEST-2
.

I. Romantizm akımından etkilenmiştir.

II. Servetifünun Dönemi'nin bağımsız sanatçılarındandır.

III. Batılı anlamdaki ilk roman örneklerini vermiştir.

IV. Romanın yanı sıra şiir türünde de eserler vermiştir.

1-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ya da hangileri Hüseyin Rahmi Gürpınar için söylenebilir?

A) Yalnız II B) I. ve III. C) Yalnız IV

D) I. II. ve IV. E) II. ve III.

 

2-Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Döne-mi'ne ait değildir?

A) Mai ve Siyah B) Eylül

C) Karanfil ve Yasemin D) Hayal İçinde

E) Cezmi

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in roman kahramanlarından biri değildir?

A) Ali Rıza Bey

B) Ahmet Cemil

C) Adnan Bey

 D) Ömer Behiç

E) Bihter

 

Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Diğer Servetifünun romanlarının aksine dil estetiği ve ifade ahengini, hayatın gerçekliğine uygun, yalın bir dilde bulur. Kişilerin psikolojik tahlilleri son de­rece başarılıdır. Yazar romanında trajik bir aşk öyküsünü dile getirmiştir. Romanın ana kahra­manları Süreyya, Suat ve Necip’tir.

4-Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Zehra

B) Aşk-ı Memnu

C) Kırık Hayatlar

D) Eylül

E) Mai ve Siyah

 

5-Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Rauf’a ait değildir?

A) Son Yıldız

B) Böğürtlen

C) Halas

D) Siyah ‹nciler

E) Gizli Figanlar

 

6-Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü açısından ötekilerden farklıdır?

A) Mai ve Siyah

B) Eylül

C) Aşk-ı Memnu 

D) Siyah İnciler

E) Karanfil ve Yasemin

 

Nemide (I), Saray ve Ötesi(II)’nde geçen Bir Acı Hikaye’yi (III),

Kırk Yıl(IV),  sonra Eylül (V), ayında bize anlatmaya karar  vermişti.

7-Bu parçada adı geçen numaralanmış eserler­den hangisi farklı bir yazara aittir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

8-Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahmet Mithat Efendi tarzını benimseyen sa­natçılarımızdandır.

B) Roman ve hikayeleri gibi şiirlerini de halkın diliyle, halk ruhu ve zevkiyle yazmıştır.

C) Türk edebiyatında popüler roman anlayışının en büyük temsilcisidir.

D) Roman kahramanlarını kendi söyleyiş özellik­lerine göre konuşturmuştur.

E) Dili yalındır; tekniğe değil mesaja önem ver­miştir.

 

9-Aşağıdakilerden hangisi, realizm akımının özellikleri

arasında yer almaz?

A) 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B) Sanatçı, anlattıklarını gözlemlerine dayandırır; duygu ve

imgelerin yerini insan ve toplum gerçekleri alır.

C) İşlenen olaylar güncel yaşamdan, kişiler halk tabakalarından

alınır.

D) Sanatçı; yapıtında duygu ve düşüncelerini ortaya koymaktan

çekinmez.

E) Olgu ve olayların ortaya çıkışındaki sosyal nedenler

araştırılır.

 

 

Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır. Romanın baş kahramanı Bihter’dir ve roman o döneme özgü romanlarda olduğu gibi, kötü sonla biter.

10-Yukarıdaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır?

A) Eserin adı Aşk-ı Memnu değil, Kırık Hayatlar’dır.

B) Eseri Halit Ziya Uşaklıgil değil, Mehmet Rauf yazmıştır.

C) Eserde yanlış Batılılaşma değil, yasak aşk konusu işlenmiştir.

D) Eserin baş kahramanı Bihter değil, Nihal’dir

E) Eser kötü değil, mutlu sonla biter.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn sanatçılarının

özellikleri arasında yer almaz?

A) Batı dillerini iyi bilen ve Batılı eserleri orijinallerinden okumuş gençlerden oluşur.

B) İstanbul’da Batılı bir yaşama biçimi sürdürmeyi arzu etmişlerdir.

C) Sosyal konumları bakımından yüksek tabakadan çıkmış

kişilerdir.

D) İstibdat yönetiminin özgürlükleri kısıtlaması onları bunalıma itmiştir.

E) Estetik değerleri önde tutan bireyci bir sanat anlayışını

benimsemişlerdir.

 

 

Halit Ziya Uşaklıgil; sanat anlayışını ve dönemin yayın hayatını "…….." romanının ön sözünde anlatmıştır. Bu roman

gerçekçi bir anlayışla kaleme alınmıştır. "………"da bir Türk

ailesi, bütün yönleriyle tanıtılmıştır. Roman, özenilen alafranga

hayatın bir eleştirisidir. "……….."da ekonomik rahatlığa

kavuştuktan sonra eşi ve iki çocuğuyla yeni bir çevreye giren

ve sosyeteden bir kadına tutulan genç bir doktorun öyküsünü

ele alarak ailenin kutsallığı üzerinde durmuştur.

12-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangileri getirilmelidir?

A) Maî ve Siyah – Sefile – Ferdi ve Şürekası

B) Aşk-ı Memnu – Maî ve Siyah – Nesl-i Ahir

C) Eylül – Nemide – Bir Ölünün Defteri

D) Maî ve Siyah – Aşk-ı Memnu – Kırık Hayatlar

E) Ferdi ve Şürekası – Kırık Hayatlar – Nemide

 

 

13-Aşağıdakilerden hangisi, Servet-i Fünûn ile Tanzimat

roman ve hikâyelerinin ortak özelliğidir?

A) "Sanat için sanat" anlayışıyla yazılma

B) Realizm ve naturalizm akımından etkilenme

C) Batı edebiyatını örnek alma

D) Sade bir dille yazmayı amaçlama

E) Sosyal konuları işleme

 

 

Servet-i Fünûn romanlarında kötümserlik, melankoli, kaçış,

yalnızlık arzusu, bunalım dönemin romanlarının ortak temalarıdır.

Bu karamsar yaklaşım eserlerin kahramanlarına

da yansır. …….’ta Ahmet Cemil; ………romanında Bihter;

…….romanında Suat; …..romanında Ömer Behiç istediklerine

kavuşamamış, mutsuz kişilerdir.

14-Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi

getirilemez?

A) Eylül

B) Ferda-yı Garam

C) Mai ve Siyah

D) Kırık Hayatlar

E) Aşk-ı Memnu

 

(I) Natüralizm duyularla algılanabilir gerçekliğin tıpatıp yansıtılmasını ilke edinmiştir. (II) Endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan ekonomik ve ahlaksal bunalımla büyük kent halkının eleştirilmesi natüralizmin temel konularıdır. (III) Natüralizmin kökleri, düşünce tarihi açısından realizm içinde yer alır ama onu aşar çünkü natüralizm doğayı olduğu gibi yansıtmayı amaçlar. (IV) Natüralizmin temelinde deneysel doğa bilimlerinin verileri yatar. (V) Natüralizme göre, edebiyatın amacı, ciddi konuları, sanatlı biçimde işlemek; sanatta iyiye, gerçeğe ve güzele yönelmektir.
15. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, natüralizm akımıyla ilgili değildir? (2008) 
A) I.   B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.


.

.

SERVETİFÜNUN DÖNEMİ EDEBİYATI ROMANI TEST


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk