sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları Yeni

  9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2021

9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2021, SORUMLULUK SINAVLARI, 9.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI, SINAV, YAZILI SORULARI,

 9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve Cevapları Mart 2021 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2021 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


doğru konum = derskonumSORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 2021
  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, MART AYININ SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 


❕❕❕NORMAL ŞARTLARDA: ❕❕❕

EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?
BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN ( SINIFTAN) HERHANGİ BİR DERSTE ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLAN (1.VE 2.DÖNEM ORTALAMASI YANİ KARNEDEKİ DÖNEM SONU NOTU)  TÜM ÖĞRENCİLER GİRECEK


9. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVI ÖRNEK SORULAR

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI ÖRNEK SORULARI 

Babam neciydi bilemiyorum. Gümüş topuzlu bastonu, sarı çantası, hasırlı kırmızı fesi, bilhassa bana bakarken mutlaka çatılan kaşlarıyla o, benim için, iri gövdeli bir korkudan ibaretti. Kalın kalın öksürerek gelirdi:
“Nerde oğlan?”
“Dersini çalıştı mı bakayım?”
Ekseriya babaannem cevaplardı:
“Helbeet… Gürül gürül çalıştı beybabası!”
Hapishanemin kapısı açılırdı. Kitabım koltuğumda, beyaz gecelik entarim içinde sarı saçlı, kocaman bir kafadan ibaret, gözlerim daima önümde, kalbim çarparak beklerdim.
-Çalıştın mı bakalım?
Çenemi kaldırır ve gözlerimi arar…
-Söyle çalıştın mı?
Sesinden onun niyetini keşfetmeyi öyle öğrenmiştim ki.
-Cevap versene, çalıştın mı?
-Çalıştım…
-Su gibi mi?
-……………?
(Orhan Kemal-Baba Evi)
1. Tablodaki soruları Orhan Kemal’in Baba Evi adlı romanından alınan bu parçaya göre cevaplayınız. (10 Puan)

Kişiler

Mekân

Bakış açısı-anlatıcı

Anlatım türleri

Anlatım teknikleri


2. Baba Evi adlı romandan alınan parçadan aşağıdaki tabloda istenenleri bulup tabloya yazınız. (10 Puan)

Somut isim

Soyut isim

Niteleme Sıfatı

Zamir

Zarf

Bağlaç

Edat

Basit zamanlı fiil

Birleşik zamanlı fiil

Türemiş yapılı fiil


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (10 Puan)

a) ……………………………… şiirler okuyanı düşündürüp ona öğüt vermek amacıyla yazılır.

b) Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına …………………………………. denir.

c) ………………………….. hikayesinde serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan klasik bir yapı vardır.

d) Batılı anlamda hikaye edebiyatımızda………………………………….. Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır.

e) “Can kafeste durmaz uçar.” dizesinde …………………………….. sanatı vardır.

f) ……………………………………. alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan yazı türüdür.

g) Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı; eserlerinden örneklerin verildiği düz yazı türüne …………………………… denir.

h) Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme, uyarlamaya ……………………………… denir.

i) Eski Yunan’daki ……………………………. Masalları bilinen en eski fabl/masal örnekleridir.

j) ……………………………. anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

4. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. (10 Puan)


Ölçüsü:

Kafiye-redifleri:

Kafiye Düzeni ve Çeşidi:

Teması:

Konusuna Göre Türü:


5. “A” bölümündeki özellikleri verilen eserleri; “B” bölümünde verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (10 P.)


A) Özellikleri verilen eserleri yazınız.
B) Eserlerin yazarını yazınız.
İlk Türkçe oyun:

Son Kuşlar


Edebiyatımızdaki ilk fabl örneği:

Kaldırımlar

İlk yerli roman:Yaprak Dökümü

İlk çeviri roman

Sefiller

Batılı anlamdaki ilk hikâye:

Kösem Sultan


6. Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerini yazınız. (10 Puan)

Halk şiiri nazım biçimleri
(4 adet)
Divan şiiri nazım biçimleri
(4 adet)
Batı etkisindeki Türk Şiiri Nazım Biçimleri (2 adet)

7. Trajedi ve komedi türünün beş farkını maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

8. Masal ve fabl arasındaki farklarından iki tanesini yazınız. (5+5P.)

9. Aşağıdaki ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 Puan)

Şimdi Kınalı( )yı da böyle merak ediyorum. Kınalı’nın bir evini ( ) Şöyle bir masa düşünelim ( ) Eskimiş muşambadaki boncuklu bir nihalenin üzerine bir sahan konuyor. Bu et midir ( ) sebze midir ( ) Haydi ( ) bu meraktan cayalım ( ) Farz edelim ki ettir ( ) İşte dağıldı. Babaya, oğula ( ) benim arkadaşım olan kıza ( )

10. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (10 Puan)
“Bin Bir Gece Masalları” Ortaçağ da yazıya aktarılmış Ortadoğu’nun sözlü geleneğine ait en önemli edebi eserlerden biridir. Kitap Şehrazat’ın fars kralı olan kocası Şehriyar’a anlattığı masallardan oluşmaktadır. Şehrazat, kıralın her şafak vaktinde idamedilen daha önce ki eşleriyle aynı kaderi paylaşmak istemediği için kırala her gece bir masal anlatmaya başlar. Kitap, birçok dile çevrilmiş, doğu ve batı edebiyatlarını derinden etkilemiştir.


CEVAP ANAHTARI 


Babam neciydi bilemiyorum. Gümüş topuzlu bastonu, sarı çantası, hasırlı kırmızı fesi, bilhassa bana bakarken mutlaka çatılan kaşlarıyla o, benim için, iri gövdeli bir korkudan ibaretti. Kalın kalın öksürerek gelirdi:
“Nerde oğlan?”
“Dersini çalıştı mı bakayım?”
Ekseriya babaannem cevaplardı:
“Helbeet… Gürül gürül çalıştı beybabası!”
Hapishanemin kapısı açılırdı. Kitabım koltuğumda, beyaz gecelik entarim içinde sarı saçlı, kocaman bir kafadan ibaret, gözlerim daima önümde, kalbim çarparak beklerdim.
-Çalıştın mı bakalım?
Çenemi kaldırır ve gözlerimi arar…
-Söyle çalıştın mı?
Sesinden onun niyetini keşfetmeyi öyle öğrenmiştim ki.
-Cevap versene, çalıştın mı?
-Çalıştım…
-Su gibi mi?
-……………?

(Orhan Kemal-Baba Evi)

1. Tablodaki soruları Orhan Kemal’in Baba Evi adlı romanından alınan bu parçaya göre cevaplayınız. (Her biri 2 puan)

Kişiler
Kahraman anlatıcı, babası, babaannesi
Mekân
Anlatıcının evi, odası
Bakış açısı-anlatıcı
Kahraman anlatıcı (1.kişili anlatıcı) kahraman anlatıcının bakış açısı
Anlatım türleri
Öyküleyici, betimleyici anlatım
Anlatım teknikleri
Geriye dönüş, diyalog

2. Baba Evi adlı romandan alınan parçadan aşağıdaki tabloda istenenleri bulup tabloya yazınız. (Her bir doğru sözcük 1 puan)
Somut isim
Baston,  çanta, fes, kaş, kapı, entari, çene, gözler…
Soyut isim
Korku, niyet
Niteleme Sıfatı
Gümüş topuzlu, sarı, hasırlı, kırmızı
Zamir
O, bana, benim, nerde
Zarf
Mutlaka, kalın kalın, gürül gürül, ekseriya
Bağlaç
Ve, ki…
Edat
İçin, ile
Basit zamanlı fiil
Bilemiyorum, çalıştın, bakalım, kaldırır, arar
Birleşik zamanlı fiil
Beklerdim, öğrenmiştim, beklerdim
Türemiş yapılı fiil
Cevap-la-r-dı-m, aç-ıl-ır-dı

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (Her biri 1 puan)
a) Didaktik şiirler okuyanı düşündürüp ona öğüt vermek amacıyla yazılır.
b) Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığına jargon denir.
c) Olay hikayesinde serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan klasik bir yapı vardır.
d) Batılı anlamda hikaye edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır.
e) “Can kafeste durmaz uçar.” dizesinde kapalı istiare sanatı vardır.
f) Biyografi alanında tanınmış bir kişinin hayatını anlatan yazı türüdür.
g) Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı; eserlerinden örneklerin verildiği düz yazı türüne tezkire denir.
h) Yabancı dille yazılmış bir oyunu, yerel koşullara uygun biçimde kendi diline çevirme, uyarlamaya adapte denir.
i) Eski Yunan’daki Ezop Masalları bilinen en eski fabl/masal örnekleridir.
j) İç çözümleme anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.


Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

4. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. (10 Puan)

Ölçüsü:
11’li hece ölçüsü (2 p.)
Kafiye-redifleri:
“an” tam kafiye  (2 p.)
Kafiye Düzeni ve Çeşidi:
aaab/düz kafiye  (1+1P.)
Teması:
Vatan, kahramanlık (2 P.)
Konusuna Göre Türü:
Epik şiir  (2 p.)


5. “A” bölümündeki özellikleri verilen eserleri; “B” bölümünde verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (10 P.)

A) Özellikleri verilen eserleri yazınız.
B) Eserlerin yazarını yazınız.
İlk Türkçe oyun:
Şair Evlenmesi
Son Kuşlar
Sait Faik Abasıyanık

Edebiyatımızdaki ilk fabl örneği:
Harname
Kaldırımlar
Necip Fazıl
İlk yerli roman:

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Yaprak Dökümü
Reşat Nuri Güntekin
İlk çeviri roman
Telemak
Sefiller
Victor Hugo
Batılı anlamdaki ilk hikâye:
Küçük Şeyler
Kösem Sultan
A.Turan Oflazoğlu

6. Türk şiirinde kullanılan nazım biçimlerini yazınız. (10 Puan)

Halk şiiri nazım biçimleri
(4 adet)
Divan şiiri nazım biçimleri
(4 adet)
Batı etkisindeki Türk Şiiri Nazım Biçimleri (2 adet)
Mani
Türkü
Koşma
Semai
Varsağı
DestanGazel                  murabba
Kaside                şarkı
Mesnevi            rubai
Müstezat           tuyuğ
Kıt’a                    terkib-i bend…

Sone
Terzerima
Triyole
Balad
Serbest nazım

7. Trajedi ve komedi türünün beş farkını maddeler halinde yazınız. (5 madde 10 puan)
TRAJEDİ İLE KOMEDİ FARKLARI
  •  Trajedi, yaşamın acıklı taraflarını; komedi gülünç yönlerini ele alır.
  • Trajedide konular tarihi olaylardan ve mitolojiden alınır ama komedide günlük yaşamdan alınabilir.
  • Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir. Komedide ise kişiler halktan, sıradan kimselerdir.
  • Trajedi aristokrat, aydın tabakaya hitap eder; komedi ise halkın tiyatrosudur.
  • Klasik trajedide acı veren olaylar sahnede gösterilmez, duyurulur. Klasik komedide ise sahnede gösterilir.
  •  ++++Klasik trajedide üslupta soyluluk vardır, dil sanatsal ve seçkin bir dildir. Klasik komedide ise üslupta soyluluk aranmaz
8. Masal ve fabl arasındaki farklarından iki tanesini yazınız. (5+5P.)
  • Masallar genellikle tekerlemeyle başlarken fabllarda bu durum söz konusu değildir.
  • Masallar düz yazı şeklindeyken fabllar genellikle manzumdur.
9. Aşağıdaki ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. (10 Puan)
Şimdi Kınalı(')yı da böyle merak ediyorum. Kınalı’nın bir evini (…) Şöyle bir masa düşünelim (:) Eskimiş muşambadaki boncuklu bir nihalenin üzerine bir sahan konuyor. Bu et midir (,) sebze midir (?) Haydi (,) bu meraktan cayalım (!) Farz edelim ki ettir (.) İşte dağıldı. Babaya, oğula (,) benim arkadaşım olan kıza (…)

10. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. (10 Puan)

“Bin Bir Gece Masalları” Ortaçağ da yazıya aktarılmış Ortadoğu’nun sözlü geleneğine ait en önemli edebi eserlerden biridir. Kitap Şehrazat’ın fars kralı olan kocası Şehriyar’a anlattığı masallardan oluşmaktadır. Şehrazat, kıralın her şafak vaktinde idamedilen daha önce ki eşleriyle aynı kaderi paylaşmak istemediği için kırala her gece bir masal anlatmaya başlar. Kitap, birçok dile çevrilmiş, doğu ve batı edebiyatlarını derinden etkilemiştir.

Yazım yanlışı olan kelimeler ve bunların doğru yazımları: 

Binbir, Orta Çağ’da, Orta Doğu, edebî, Fars, kralın, idam edilen, önceki, krala, Doğu ve Batı

9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2021

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk