sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2024 9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları Haziran, Eylül, Şubat

2024 Mart 9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları , 2024 9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları Haziran, Eylül, Şubat

9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2021, SORUMLULUK SINAVLARI, 9.SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVLARI, SINAV, YAZILI SORULARI,

 9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve Cevapları Mart 2024,2025


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2024 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


doğru konum = derskonumSORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 
  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre;
EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?
BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN ( SINIFTAN) HERHANGİ BİR DERSTE ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLAN (1.VE 2.DÖNEM ORTALAMASI YANİ KARNEDEKİ DÖNEM SONU NOTU)  TÜM ÖĞRENCİLER GİRECEK


9. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVI ÖRNEK SORULAR .......... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI

 

SORULAR

diğer tüm örnekler için tıklayınız

Muhsin Çelebi, Şah'ın tahtının önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Oturacak bir şey yoktu. İçinden, "Beni zorla ayakta, saygı duruşunda tutmak istiyorlar galiba." dedi. Hemen sırtından Pembe İncili kaftanını çıkardı ve tahtın önüne yere serdi. Şah İsmail, vezirleri kumandanları aptallaşmışlar, şaşkınlık içinde bakıyorlardı. Sonra bu değerli kaftanın üzerine bir yeleli aslanın oturuşu gibi bağdaş kurdu.
- Mektubunu verdiğim büyük padişahım. Oğuz Han soyundandır! Dünya yaratıldığından beri onun atalarından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi hakandır. Ataları doğuştan beri hükümdar olan bir padişahın elçisi, hiçbir yabancı padişah karşısında divan durmaz.

Muhsin Çelebi sözünü bitirince izin filan istemedi, kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail taş kesilmişti.. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken, Şah İsmail donan vezirlerine:
- Şunun kaftanını veriniz!dedi.Vezirlerden biri koştu.Tahtın önündeki kaftanı topladı.Türk elçisine yetişti:
- Buyurun, kaftanınızı unuttunuz.
Muhsin Çelebi durdu. Güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek şahın işiteceği yüksek bir sesle:
- Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisini oturtacak seccadeniz, şilteniz yok... Hem bir Türk, yere serdiği şeyi bir daha arkasına koymaz... dedi.

 1- Yukarıda verilen metin ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız. (15 p)

Metnin Türü (1p) : 

 Metnin Teması (1p)  

Metindeki anlatıcı (1p) 3.

Metinde kullanılan bakış açısı(1p) 

Bu türün Dünya ve Türk Edebiyatındaki temsilcileri (2p)  

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (2p) 

Metinde kullanılan anlatım teknikleri (2p) 

Metindeki yapı unsurları(Kişiler-zaman-mekan) (3p) 


Metnin dil ve anlatımı (2p)  

 diğer tüm örnekler için tıklayınız

Muhsin Çelebi, Şah'ın tahtının önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Oturacak bir şey yoktu. İçinden, "Beni zorla ayakta, saygı duruşunda tutmak istiyorlar galiba." dedi. Hemen sırtından Pembe İncili kaftanını çıkardı ve tahtın önüne yere serdi. Şah İsmail, vezirleri kumandanları aptallaşmışlar, şaşkınlık içinde bakıyorlardı. Sonra bu değerli kaftanın üzerine bir yeleli aslanın oturuşu gibi bağdaş kurdu.

2- Yukarıdaki parçadan aşağıda istenilen sözcük türlerinden bulup birer tane yazınız. (5x2=10 Puan)
a) Sıfat:
                        

b) Zamir:                                               

c) Zarf:                                          

d) Fiil:                                            

e) Edat:

f )Somut İsim: 

g)Özel İsim :

h) Basit Kelime: 

j) Türemiş Kelime:                                                 

k) Bağlaç:  

 

3-Aşağıda tanımları verilen kavramları, terimleri boşluklara yazınız. (10p)

ü  İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini, somut ve soyut malzemelerle yaratıcı gücünü kullanarak kişiyi etkileyecek biçimde anlatmasıdır. (.............................)

ü  İnsanların iletişim kurmak,kendilerini anlatmak amacıyla bir araya getirdikleri sözlü veya yazılı cümleler topluluğuna denir. (.............................)

ü  Bir dilin bilinmeyen dönemlerinde yani metinlerle takip edilemeyen dönemlerinde, o dilden ayrılarak farklı bir gelişim evresine ulaşmış kollarına denir.(.............................)

ü  Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde bazı kelime ve ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılan kollarına denir. (.............................)

ü  Bir ülkenin sınırları içerisinde oluşan bölgesel konuşma şekillerine denir. (.............................)

ü  Belli meslek grupları içerisinde sadece onların anlayabilecekleri ortak dile denir(.............................)

ü  Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. (.............................)

ü  Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından, kapanmasına kadar geçen bölüm. (.............................)

ü  Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması. (.............................)

ü  Kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.(.............................)

 

 

4-Edebi ve öğretici metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız ? 10p

a-Amaç:

b)Yazar tavrı:

c)Kullanılan anlatım türleri:

d)Dilin hangi işlevde kullanıldığı:

e)Gerçeklik

 

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

5- Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız? (10p)

1-Teması:                                          

2 Ölçüsü: 

3-Kafiyeleri:             

4- Redifleri: 
5- Türü:                                                        

6- Nazım Birimi: 

7- Alışılmamış bağdaştırma:(2p)               

8- Şiirden bir edebi sanat örneği: (2p)

 

-"Coğrafya öğretmeni Onur sınıfta ders işlerken Sena'ya bir soru sorar: "Yüzölçümü bakımından en büyük kıta hangisidir?" Sena ise ayağa kalkar ve şöyle cevap verir: "Asya kıtasıdır hocam."

6-Yukarıda verilen metinde iletişimin öğelerini tespit ederek yazınız.(5p)

  • Gönderici                                               
  • Alıcı  
  • İleti              
  • Kanal  
  • Dönüt

7-Aşağıdaki metinde parantez ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretini koyunuz.(10p)

Yanına efendiden biri sokuldu (   ) “Şurda biraz eşyamız var. Çakmakçılar (  )a gidecek. Var mısın (   ) ” “Bak hele bak!”Yük de yüktü hani. Vardı bir yüz altmış kilo (   ) “Ya Allah Ya Satır (  )”

 

8-Masal ve Fabl nedir ? Benzerliklerini ve farklılıklarını yazınız (10p)

Masal:


Fabl:


Benzerlikler:

*

*

*

Farklılıkları:

*

*

 diğer tüm örnekler için tıklayınız

9-Mektup türlerini yazınız ve aşağıda verilen mektup türündeki eserlerin kime ait olduğunu belirtiniz. (10p)

Mektup Türleri:

*

*

*

*

*

  • Şikayetname
  •  Mektubat
  • Limni ve Malta Mektupları
  • Ziya'ya Mektuplar
  • Kemal Tahir'e Mahpushaneden Mektuplar


 


10-Aşağıda verilen metinde yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz.( 10p)

1343’de Ceneviz'liler tarafından yapılan, sonra ki yıllarda da bir çok kez onarılan Galata kulesi, İstanbul'daki görülmeğe deyer yerlerden biridir. Üsküdar’ın  Doğancılar Semti’ndeki bu yapı Hezarfen Ahmet Çelebinin takma kanatlarla uçmasındansonra da birçok uçma denemesine tanık olmuştur. İstanbul adını duyan tüm Dünyadaki kişilerin neredeyse tamamının akılına bu kule de gelir. Bahar da her hangi bir olumsuz hava şartı olmayınca  tüm tarihi yarım adayı   seyir etmeye   gele bilirsiniz.


BAŞARILAR DİLERİZ…derskonum.com

TÜM ÖRNEKELR İÇİN

SORULARIN CEVAPLARI /ÇÖZÜMLERİ AŞAĞIDA

  

diğer tüm örnekler için tıklayınız

2021 Mart 9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk