sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 2021

 12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 2021

 12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 2021,


12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILI SORULARI, EDEBİYAT YAZILILARI, 12.SINIF EDEBİYAT YAZILI, YAZILI SORULARI, 


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 2021 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


doğru konum = derskonum


İYİ ÇALIŞMALAR
DİKKAAATTT: BU SINAVDA SADECE ROMAN ÜNİTESİ VARDIR.. KENDİ ÖĞRETMENİNİZİN  HANGİ ÜNİTELERİ DAHİL ETTİĞİNİ DİKKATE ALINIZ..DERSKONUM  ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1-Cumhuriyet dönemi romanını etkileyen sosyal-siyasi-kültürel-ekonomik ve askeri olay ve olgular nelerdir? Bunlar hakkında kısa bilgiler veriniz.10p

 

 

 

 

 

 

2-Aşağıda verilen tabloya Cumhuriyet dönemi roman anlayışları/eğilimleri hakkında istenilen bilgileri yazınız. 10p

 

Toplumcu -Gerçekçi

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan

Temalar

 

 

Dil Anlayışı

 

 

Sanat Anlayışı

 

 

Temel Çatışmalar

 

 

Temsilciler

 

 

 

3-Milli Edebiyat anlayışını sürdüren romanın beş özelliğini ve beş temsilcisini yazınız. 10p

özellikler

*

*

*

*

*

temsilci

*                                     *                                    *                                       *                                        *                               

 

4-Postmodernizm ve büyülü gerçekçilik nedir ? Edebiyatımızda bu anlayış ile eser veren sanatçılar kimlerdir ? 10p

Postmodernizm:

 

----İsimler:

 

Büyülü gerçekçilik:

 

----İsimler:

5-Aşağıdaki tabloda verilen eserlerin yazarını yazınız. (10 puan)

ESER

SANATÇISI

 

ESER

SANATÇISI

Sözde Kızlar

 

 

Kırmızı Pazartesi

 

İbiş'in Rüyası

 

 

Aylak Adam

 

Teneke

 

 

Fikrimin İnce Gülü

 

Kara Kitap

 

 

Yılkı Atı

 

Beyaz Gemi

 

 

Bin Hüzünlü Haz

 

 

6-Aşağıda verilen tanım ve kavramları eşleştiriniz. 10p

( ) 1. Resim sanatında da kullanılan bu teknik, roman sanatında gerçek ya da kurmaca metinlerin bir romanın ana metnine serpiştirilerek yerleştirilmesidir.

a) Metinler arasılık

( ) 2. Bir edebî metnin dokusuna hem edebiyat alanından hem de başka alanlardan metin parçalarının katılmasıdır.

b) Parodi

( ) 3. Postmodernist romanda, belli bir metnin konusunu yeni bir metin oluşturmak için hareket noktası olarak almaktır.

c) Pastiş

( ) 4. Gerçekle kurmaca arasındaki ilişkileri sorgulayıp okunanın bir kurmaca olduğunu anımsatan kurmaca türüdür

ç) Kolaj

( ) 5. Roman içerisinde şiir, mektup, destan, masal gibi metin türlerinin söyleyiş ve biçim özelliklerini

kullanarak bir benzerini yazmadır.

d) Üst kurmaca

 

 DİKKAAATTT: BU SINAVDA SADECE ROMAN ÜNİTESİ VARDIR.. KENDİ ÖĞRETMENİNİZİN  HANGİ ÜNİTELERİ DAHİL ETTİĞİNİ DİKKATE ALINIZ..

7-Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 10p

a-Dağlar ve Steplerden Masallar” adlı hikâye kitabıyla büyük ün kazandı. Bu eseri, 1963'te Lenin Ödülü'ne layık görülmüştür. Louis Aragon’un (Lui Aragon), dünyanın en güzel aşk hikâyesi dediği “Cemile”, dünya edebiyatında bir başyapıt olarak tanınır. Eserlerinde folklorik unsurları ustaca kullanan bir yazar olan ......................., yalnızca Kırgız halk kültürünün değil, eski Türklere ait inançların izlerini de roman ve hikâyelerinde yansıtmıştır

b-Türk edebiyatında özellikle romanlarıyla önemli bir yer edinmiştir. Eserlerinde genel olarak Türk toplumunun Tanzimat’la başlayıp Cumhuriyet’le devam eden süreçteki değişimini ele alan..........................  'un önemli romanları da şunlardır: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi...

c-Türk edebiyatında daha çok, gerçekçi ve toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla işlenen bu konuları genellikle gerçeküstücü bir yaklaşımla ele aldı. Anlatımında gerçeklerden, gözleme dayalı unsurlardan ve halk ürünlerinin anlatım tarzlarından yararlandı. Eserleri pek çok dile çevrilen ................................ Sevgili Arsız Ölüm, Aşk İşaretleri, Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi roman türündeki eserlerindendir.

d-Yazar eserlerinde genellikle yalnız, bunalımlı, kendine ve topluma yabancılaşmış insanları konu edindi. Bireyin iç dünyasını başarılı bir şekilde yansıtan Atılgan, Türk romancılığında modern anlatım tekniklerini kullanmadaki başarısıyla da dikkatleri çekten .............................. Bodur Minareden Öte hikâye; Anayurt Oteli roman türünde yazdığı eserlerdir.


 e-Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan ..............................., ortaokulun son sınıfında öğrenimini yarıdabıraktı. Babasıyla bir süre yurt dışında kaldıktan sonra döndüğü Adana’da pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık, kâtiplik yaptı. 1950’de İstanbul’a geldikten sonra kalemiyle geçinmeye başladı. Seçtiği konularla, çizdiği karakterlerle, eserlerindekikişiliğiyle XX. yüzyıl Türkiyesi’nin durumunu ustalıkla yansıtan gerçekçi

bir yazar oldu.

 

 

8-Aşağıda verilen metinde geçen yazım yanlışlarını bulunuz.Altınız çiziniz. 10p

Cumartesi günüde okulca pikniğe gittik. Piknik yeri oldukca büyük ve düzbir alana sahipdi. Sınıf olarak Piknik yerinde ki bir ağacın altına yaygılarımızı serdik. Piknik için sepetimizde ki yiyecekleri çıkardık. Tam yemeye başlıyordukki yaygının kenarında ki uzun kuyruklar oturmuş karınca sürüsünü gördük. Bütün pikniğimiz rezilolmuştu. Tabiki moralimizde. Ama bu gün bizi kimse durduramazdı. Ne var ne yok topladık ve ötedeki geniş alana gittik. Afiyetle nevar  neyok  yedik. Ben ise kadın budu köfteyi çok kaçırdığın için karnım oldukça şişmişdi. Ahmet ise arap aşı çorbasından şikayetçiydi

 

 

 

9-

Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır (    ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte  kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana (    ) Kültürümüzün ayrıl­maz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya   yüz tutuyor (  ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler (    ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü  yiyecek de unutuluyor artık (  ) hem de bir daha hiç yen­memek, tadılmamak üzere.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan noktalama işaretlerinin yerini uygun işaretle doldurunuz. 10p

 

 

10-Aşağıda verilen paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını yazınız. 10p

“Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duygu­ya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce ak­tarır. Bu  edenle Nurullah Ataç deneme için: “De­neme benin ülkesidir.” der. Bu görüşe katılmamak elde değildir.”

 

 “Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sıra­sında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hak­kında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı va­ziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir.”

“Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazı­ya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider.”

D.Yolu:

D.Yolu:

D.Yolu:

 

 

DERSKONUM.COM SİZE BAŞARILAR DİLER

 

TÜM ÖRNEK YAZILILAR İÇİN SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ..

 

derskonum.com

DİKKAAATTT: BU SINAVDA SADECE ROMAN ÜNİTESİ VARDIR.. KENDİ ÖĞRETMENİNİZİN  HANGİ ÜNİTELERİ DAHİL ETTİĞİNİ DİKKATE ALINIZ..


12. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYAT 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 2021

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk