sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

  12. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 2021, 

12. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI, EDEBİYAT YAZILILARI, 12.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, 12.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM YAZILI, derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız 

 


2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 12.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI (A GRUBU)

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
a. Roman ve hikayelerde ……….…… ve ………..….. anlatım, makalelerde ise ……………. anlatım kullanılır.
b. Öğretici metinler okura bilgi vermek amacıyla yazıldığı için bu tür metinlerde sözcükler genellikle …………… anlamlarıyla kullanılır.
c. Hikaye, roman gibi edebi türlerde olayı yaşayan kişilerin ruhsal çözümlemesi yapılırken …………… ve …………..… bilimlerinden yararlanılır.
d. …………… bir hikayede yazarın sözünü emanet ettiği ya da kimliğine büründüğü kimsedir.
e. Zamanda kırılmalara, farklı anlatım tekniklerine ………….. anlayışla yazılmış eserlerde rastlanır.

2. Aşağıda numaralar ile verilen yazar isimlerini harf ile verilen eser isimleri ile eşleştirerek harfler numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Yazar                                  Eser
( ) 1. Ali Şir Nevai            a) Mukaddimetü’l Edep
( ) 2.Ahmet Vefik Paşa   b) Codex Cumanicus
( ) 3.Şemsettin Sami      c) Lehçe-i Osmani
( ) 4.Kıpçak Türkleri      d) Muhakemetü’l-Lügateyn
( ) 5.Zemahşerî              e) Kamus-ı Türkî

3. Konfüçyüs’e sordular:
“Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof, şöyle cevap verdi:
“Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Şöyle ki: Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve kültür bozulur.
Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.İşte bunun içindir ki dil, çok önemlidir!”
Konfüçyüs’ün bu görüşüne katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sebepleriyle yazınız.

4. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.

*Sürçü lisan ettiysek af ola.
*Köylüler domuzlar için sürek avına çıktılar.
*Arkadaşınız İrem de sulu gözlünün biriymiş.
*Hırsızı suç üstü yakalamışlar.
*Yurtdışı seyehatlerinizde pasaportunuzu kaybetmeyiniz.
*Bir başağrısıyla uyandım.
*Ev sahibi kira beyennamesi verdi.
*Bicon anahtarımı nereye koydunuz?
*Bir egsoz borusunu iki yüz liraya değiştirdi.

5. Aşağıdaki cümleler Mustafa Kutlu’nun Bir Saatlik Telâki adlı hikayesinden alınmıştır. Bu cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine hangi sözcükleri getirirseniz cümlenin anlamında bir değişme olmaz?
* Bana öyle geliyor ki, istasyonda kucaklaşan insanlar daha bir yakın oluyor birbirine.

* El öpmeler, ağlamalar, nadiren sahte oluyor.

* Yalnız arada iki üç yağmur damlası düşüyordu, o kadar.


6. Aşağıdaki parça Bir Saatlik Telaki adlı hikayeden alınmıştır. Bu parçada geçen virgülün kullanım amaçlarından iki tanesini yazınız.
Bir kişi olsaydı, karım olurdu. Elinde buruşuk bir mendil, bir tek karanfil, aceleci ürkek beklerdi. Uzaktan görmesine bayılırım. Koşup gelmezdi, gösterişten hoşlanmazdı. Gözleriyle kucaklardı beni, kimse duymazdı. Omuzundan tutardım, çenesinden öperdim. Evimize doğru giderdik. Yağmur belki yağardı, belki yağmazdı. Yolda hiç konuşmazdık, bundan eminim. Yanımda, yapyakınımda giderdi, bir de elimi tutardı usulcana.

7. Ben ayrılıyorken, darağacına gidiyormuşçasına bir duygu kaplar. Her şeye derin bir bağlılık, hayret ve sevgi ile bakarım. Hiçbir şeyi kaçırmam. Taş duvarda delik açmış serçenin yuvasını o zaman görürüm. Tellere takılmış bir uçurtma kuyruğu o zaman gözüme ilişir. Güneşe, ağaçlara, insanlara bir daha, bir daha bakarım. Ama sonradan bunların hiçbirini hatırlayamam. Bir sürü ipe sapa gelmez şeyler hatırlarım da bunları hatırlayamam. İnsan sevdiklerinin yüzünü hatırlayamıyor…
İstasyonlar birer kapalı kutudur. İçlerinde çok şey vardır bilinmez. Orada herkes bir şeyler bırakır gider. Orada bir devir kapanır, bir devir açılır habersiz.. Her tren hasretler, arzular yüklenir gider. Başka diyarlardan biraz sevinç, biraz aydınlık alır gider. Yığın, yığın duygular sıralanır, birikir. Üzerinden geçip giden zaman ancak istasyonlarda durur. Bir saatlik telâki yapar…
Bir Saatlik Telâki adlı hikayeden geçen altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle yazınız.

8. Bir kişi olsaydı, karım olurdu. Elinde buruşuk bir mendil, bir tek karanfil, aceleci ürkek beklerdi. Uzaktan görmesine bayılırım. Koşup gelmezdi, gösterişten hoşlanmazdı. Gözleriyle kucaklardı beni, kimse duymazdı. Omuzundan tutardım, çenesinden öperdim. Evimize doğru giderdik. Yağmur belki yağardı, belki yağmazdı. Yolda hiç konuşmazdık, bundan eminim. Yanımda, yapyakınımda giderdi, bir de elimi tutardı usulcana.
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? Açıklayınız.

9. BİR SAATLİK TELÂKİ
Serin karanlıkta uzun zaman nefesimi tuttum, bekledim. Sessizlik vardı, derin koyu bir sessizlik. Yalnız arada iki üç yağmur damlası düşüyordu, o kadar. Saçaklardan birinin altında, dizlerim karnıma çekili, pardösüme gömülmüş duruyordum… Raylar sakin, çelik şeritlerini uzatmış, yağmurdan cilâlı pırıl pırıldılar. Işıklar elektrik direklerinin ucunda titrek kımıltılarla uzaklara kadar gidiyorlar. Ara sıra bir düdük sesi ve alaca bir buhar görünüp kayboluyor. Uzaklardan gelen bir koku-belki de leylâk- ıslak ıslak yayılıyor.
Yukarıdaki paragrafta yola çıkarak bu hikayecinin anlatıcısı hakkında neler söylenebilir? Yazınız..10. Aşağıdaki açık uçlu sorulara cevabını ilgili alana doldurunuz.
Bu parçada düşüncenin akışına göre boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1960 sonrası Türk hikâyesinde bir çeşitlilik göze çarpar. Savaş sonrasının yol açtığı düşünsel zenginlik kısa zamanda sanat eserlerine de yansır. Bu devrede varoluşçu, feminist, toplumcu gerçekçi, bireyci, İslamcı ve memleketçi eğilimde kalemler eser vermeye başlar. Karanfilsiz adlı eseri ile ……………………………………, Demiryolu Hikâyecileri ile ……………………….………, Parasız Yatılı ile …………..………………….., Bir Saatlik Telâki ile …………………………………………. örnek gösterilebilir. 1960 sonrası yazılan hikâyelerde ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. gibi anlatım teknikleri kullanılmıştır.
Not: Her bir soru 10 puandır.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAPLARI (A GRUBU)
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru kelimeyi/kelimeleri yazınız.
a.Roman ve hikayelerde ……betimleyici….…… ve …öyküleyici.….. anlatım, makalelerde ise ……açıklayıcı………. anlatım kullanılır.
b.Öğretici metinler okura bilgi vermek amacıyla yazıldığı için bu tür metinlerde sözcükler genellikle ……gerçek……… anlamlarıyla kullanılır.
c. Hikaye, roman gibi edebi türlerde olayı yaşayan kişilerin ruhsal çözümlemesi yapılırken …psikoloji… ve …psikiyatri.… bilimlerinden yararlanılır.
d. …Anlatıcı… bir hikayede yazarın sözünü emanet ettiği ya da kimliğine büründüğü kimsedir.
e. Zamanda kırılmalara, farklı anlatım tekniklerine …modernist.. anlayışla yazılmış eserlerde rastlanır.

2. Aşağıda numaralar ile verilen yazar isimlerini harf ile verilen eser isimleri ile eşleştirerek harfler numaraların yanındaki yay ayraçların içine yazınız.
Yazar Eser
d ) 1. Ali Şir Nevai         a) Mukaddimetü’l Edep
c ) 2.Ahmet Vefik Paşa b) Codex Cumanicus
e ) 3.Şemsettin Sami     c) Lehçe-i Osmani
b ) 4.Kıpçak Türkleri   d) Muhakemetü’l-Lügateyn
a ) 5.Zemahşerî             e) Kamus-ı Türkî

3. Konfüçyüs’ün bu görüşüne katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sebepleriyle yazınız.
Evet katılıyorum çünkü bir ülke fertlerini birbirine bağlayan temel unsurların başında dil gelir. Çünkü dil olmazsa insanlar birbirleriyle iletişim kurmakta güçlük çekerler. Birbirleriyle iletişim kuramayan insanlar birbirlerini yanlış anlar. Yanlış anlayan insanlar yanlış kararlar verirler. Yanlış kararlar verilince adaletli davranılmaz. Adalet olmayınca huzur olmaz. Huzur olmayınca kargaşa olur. İşte dil bunların hepsine son veren en temel araçtır.


4. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltiniz.
*Sürçü lisan ettiysek af ola. (Sürçülisan, affola)
*Köylüler domuzlar için sürek avına çıktılar. (sürekavı)
*Arkadaşınız İrem de sulu gözlünün biriymiş.
*Hırsızı suç üstü yakalamışlar. (suçüstü)
*Yurtdışı seyehatlerinizde pasaportunuzu kaybetmeyiniz.(seyahat, yurt dışı)
*Bir başağrısıyla uyandım. (baş ağrısı)
*Ev sahibi kira beyennamesi verdi.(beyanname)
*Bicon anahtarımı nereye koydunuz?(bijon)
*Bir egsoz borusunu iki yüz liraya değiştirdi.(egzoz)
*Telefonu şarz ettin mi? (şarj)

5. Aşağıdaki cümleler Mustafa Kutlu’nun Bir Saatlik Telâki adlı hikayesinden alınmıştır. Bu cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine hangi sözcükleri getirirseniz cümlenin anlamında bir değişme olmaz?
* Bana öyle geliyor ki, istasyonda kucaklaşan insanlar daha bir yakın oluyor birbirine. (arkadaş, dost, aralarında sıkı ilgi bulunan)
* El öpmeler, ağlamalar, nadiren sahte oluyor. (yapmacık)
* Yalnız arada iki üç yağmur damlası düşüyordu, o kadar. (yağıyordu)

6. Aşağıdaki parça Bir Saatlik Telaki adlı hikayeden alınmıştır. Bu parçada geçen virgülün kullanım amaçlarından iki tanesini yazınız.
“Yanımda, yapyakınımda giderdi.” cümlesinde virgül eş görevli sözcükleri ayırmak amacıyla kullanılmıştır.

7. Bir Saatlik Telâki adlı hikayeden geçen altı çizili kelime gruplarının anlamlarını cümlenin bağlamından hareketle yazınız.

Darağacına gitmek: İdam edilmek üzere olmak
İpe sapa gelmez: akla yakın olmamak veya birbirini tutmamak
Kapalı kutu: Niteliği gizli kalan, İçindekini belli etmeyen

8. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? Açıklayınız.
Öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimini kullanmıştır. Karısını tasvir ederken aynı zamanda bir olay içinde yaşatmıştır.

9. Yukarıdaki paragrafta yola çıkarak bu hikayecinin anlatıcısı hakkında neler söylenebilir? Yazınız.
Tuttum, bekledim, duruyordum sözcüklerinden yola çıkarak bu metnin kahraman anlatıcı tarafından anlatıldığını söyleyebiliriz. Kahraman anlatıcı olayların içinde, olayları yaşayan anlatıcıdır. Hikayedeki kişilerden biridir.

10. Aşağıdaki açık uçlu sorulara cevabını ilgili alana doldurunuz.
Bu parçada düşüncenin akışına göre boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1960 sonrası Türk hikâyesinde bir çeşitlilik göze çarpar. Savaş sonrasının yol açtığı düşünsel zenginlik kısa zamanda sanat eserlerine de yansır. Bu devrede varoluşçu, feminist, toplumcu gerçekçi, bireyci, İslamcı ve memleketçi eğilimde kalemler eser vermeye başlar. Karanfilsiz adlı eseri ile …………Adalet Ağaoğlu……………., Demiryolu Hikâyecileri ile ………Oğuz Atay….………, Parasız Yatılı ile ………Füruzan……………., Bir Saatlik Telâki ile ……………Mustafa Kutlu..…………… örnek gösterilebilir. 1960 sonrası yazılan hikâyelerde …..diyalog, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş, özetleme, …. gibi anlatım teknikleri kullanılmıştır. 


12. SINIF EDEBİYAT 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk