sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Roman Ünitesi Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri ve Temsilcileri

10.Sınıf Roman Ünitesi Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri ve Temsilcileri


10.Sınıf Roman Ünitesi Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri ve Temsilcileri, PDF DERS NOTLARI, 
Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Roman Ünitesi Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri ve Temsilcileri üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

Ünite  içeriği:

1-Genel Hatırlatma Bilgiler

2-Tanzimat Dönemi Romanı

3-Servertifünun Dönemi Romanı

4-Milli Edebiyat Dönemi Romanı
10.Sınıf Roman Ünitesi Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri ve Temsilcileri 

10.Sınıf Roman Ünitesi Tanzimat Dönemi Romanı
Roman Nedir ?


Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.

VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA


Türk Edebiyatında Roman
Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikâyeleriyle masallar tutmuştur.
Türk edebiyatına roman Tanzimat'la girmiştir. Roman türü önce Batı edebiyatından çevirilerle edebiyatımıza girmiştir , daha sonra ilk yerli örnekler verilmiştir.
Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük gelişmeler Servet-i Fünun, Millî Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı dönemlerinde olmuştur.


*İlk çeviri roman /ilk roman, Y.Kamil Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
*İlk yerli roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.(Şemsettin Sami)
*İlk edebi roman, Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
*İlk tarihi roman, Namık Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.
*İlk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Karabibik"adlı eseridir.
*İlk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'dir.
*İlk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra adlı eseridir.
*İlk psikolojik roman, Eylül'dür. (Mehmet Rauf)
*İlk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır. (Halit Ziya Uşaklıgil)
*İç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi'dir. (Adalet Ağaoğlu)
*İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu'dur. (1953)
*Batılı tekniğe uygun ilk roman Aşk-ı Memnu'dur.
*İlk kadın romancı Fatma Aliye'dir.


Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri

Genel Bilgiler:

*Osmanlı Devleti'nin çöküş aşamasına girdiği bu dönemde toplumsal karamsarlık ve umutsuzluk romanlara da yansımış, romanlarda yılgın ve kötümser bir hava dikkati çekmiştir.
*Toplumsal yaşamdaki sarsıntı ve değişim, romanlara da mutsuz aileler ve mutsuz aile bireyleri olarak yansımıştır.Etkilendiği Edebiyat
*Tanzimat Dönemi Türk romanlarında, Fransız romancılığının etkisi açık bir biçimde görülür.
Edebi Akım
*Çoğunlukla romantizm akımının etkisi görülür. Bu nedenle rastlantılara, hayal ve duyguya geniş yer verilir; tipler de iyi-kötü biçiminde tek yönlü çizilir.
*Ancak Recaizade Mahmut Ekrem'le romana realist bir anlayış yerleşmeye başlar.
*Nabizade Nazı'ın eserlerinde de natüralizm akımı görülmektedir.


VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA

Tema

*Kölelik, alafrangalaşma, mirasyedilik, züppelik, evlilik, geleneklerin eksik ve yanlış tarafları, idealizm, kadınların eğitimi, aşk, siyasî anlayış, yozlaşma, dönemin romanlarında genel olarak işlenen temalardır.
*Tanzimat romanlarında "aşk" duygusu, bir merak ögesi olarak hep vardır. Romanlardaki aşklar genellikle ya ayrılık ya da ölümle biter.
*Ahlak konusu, romanların özünü oluşturur. Romanın bir ahlak dersi vermesine özen gösterilir.Kişiler/Kahramanlar
*Kahramanların çoğu da devlet dairelerinde çalışan memurlar ya da üst derecede yöneticilerdir. Bunlar dönemin Batılılaşma düşüncesi içindeki aydın tipleri temsil ederler.
*Romanlarda birkaç kahramanın dışında karşımıza cesur tipler çıkmaz. Daha çok zaafları olan, basit hesaplar ve küçük çıkarlar peşinde koşan, zayıf tipler ele alınır.
*Tanzimat romanlarında kahramanlar hep "tutkulu" kişilerdir.
Ali Bey'in Mehpeyker'e tutkusu, Zehra'nın intikam tutkusu, Bihruz Bey'in araba ve Fransızca tutkusu, Rakım Efendi'nin para ve güç tutkusu bunlardan birkaçıdır.
*Tanzimat romanında olaylar; kadın kahramanların çevresinde döner, olayları idare eden ve akışını yönlendiren genellikle kadınlar olur.
*Romanlardaki kahramanların hemen hepsinin ölmesi, ölüm olayının çokluğu bu romanlarda dikkati çeken önemli bir özelliktir. Örneğin baba figürünün eksikliği hemen hemen bütün romanlarda görülür. Baba ya roman kahramanı doğmadan ya da çok küçükken ölmüştür.

VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA

Mekan
Mekân genel olarak İstanbul olur.Dil Anlatım/ Üslup
*Genellikle yalın bir dil kullanılır. Tanzimat Dönemi romanlarında, üslûp geleneksel anlatım tarzının etkisi altındadır. Meddahların anlatım tarzı, birçok romanda kullanılmıştır.
*Yazar yan tutar, olayların akışına müdahale eder, kahramanlarına doğrudan acır ya da kızar, okuyucuyu uyarır. Özellikle Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında bu özellikler çok belirgindir.
*Romanlar genellikle her şeyi bilen "ilahi bakış açısı" ve "yazar anlatıcı" tarzıyla kaleme alınmıştır. Zaman içinde "kahraman bakış açısı"yla da romanlar yazılmıştır.Teknik

*Roman edebiyatımıza bu dönemde girdiği ve ilk örnekleri verildiği için bir acemilik ve tecrübesizlik hissedilir.Teknik kusurludur. Tesadüfler, olay akışının kesilmesi, romanda bilgiler verilmesi gibi tekniksel sorunlar vardır.
Temsilcileri: 
 (Sanatçılar hakkında bilgiler için üzerine tıklayınız.)
1.Dönem Sanatçıları
 
  ( R. Mahmut Ekrem,  Sami Paşazade Sezai,   Nabizade Nazım.

VİDEO ANLATIM AŞAĞIDA

Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri
Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri
Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri


.
10.Sınıf Roman Ünitesi Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri ve Temsilcileri, PDF DERS NOTLARI, Tanzimat Dönemi Romanı Özellikleri,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk