sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı

  12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı,Cumhuriyet Dönemi Şiiri Çalışma Kağıdı,


 12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı,12.Sınıf Şiir Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, İslamiyet Öncesi Şiir Çalışma Kağıdı, Halk Şiiri Çalışma Kağıdı, Divan Şiiri Çalışma Kağıdı,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı

DOĞRU YANLIŞ SORULARI
( ) Toplumcu şairler şiirin kurallara uygun olması gerektiğini savunur ve ölçüyü şiirin birimini önemser
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişler sıkça görülür.
( ) Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır.
( ) Yaşar Nabi Nayır hecenin beş şairinden biridir.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirler tamamen serbest müstezatla yazılır.
( ) Garip kitabı I. Yeni şiir anlayışının düşüncelerinin yazıldığı bir eserdir.
( ) Milli edebiyat zevkinin temellerinde sembolizm ve parnasizm vardır.
( ) Yedi Meşale grubu edebiyat tarihimizde bir bildiri yayımlayan ilk gruptur.
( ) Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk arasından rastgele insanlar ele alınmıştır.( ) Cumhuriyet Döneminde yazılmış şiirlerde aruz vezni kesinlikle kullanılmaz, bunun yerine sadece hece vezni kullanılır.
( ) Toplumcu gerçekçiler özellikle Fransız sembolist şairlerden etkilenmişlerdir.
( ) Cumhuriyetçilik, devlet işlerinde dinî otoritenin değil aklın ve mantığın belirleyici olmasını işaret eden bir ilkedir. hazırlayan mustafa şahin
( ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ürünlerine devrin siyasal özellikleri yansıtılmaz.
( ) Şiirlerde aruza karşı genellikle hece vezni tercih edilmiştir.
( ) Sanatçılar toplumsal konular yanında bireysel konuları da ele almışlardır.
( ) Millî zevk, Batı’dan gelen anlatma biçimleriyle birleştirilmiştir.
( ) Cumhuriyet Dönemi, edebiyatta millî değerlere yönelmenin ilk halkası olmuştur.
( ) Garipçiler serbest şiir anlayışının ilk temsilcisidir
( ) Fütürizm gerçeği doğrudan anlatmak yerine sezdirmeyi amaçlayan akım

( ) Cumhuriyet dönemi edebiyatında dil gereken sadeliğe ulaşmıştır.
( ) Cumhuriyet şiirinin biçim ve içeriğinde önemli değişiklikler söz konusudur.
( ) Yedi Meşaleciler Garip topluluğuna bir tepkidir.
( ) Saf şiir anlayışı edebiyatımızda Yahya Kemal ile başlar.
( ) Garip akımı sadeliğin, sıradan insanın sesi olur.mustafaşahin
( ) İkinci Yeni şairleri herkesin anlayabileceği bir dil seçerler; imgeyi saf dışı bırakırlar.
( ) Yedi Meşalecilerin şiir anlayışı Beş Hececilerle uyuşur.
( ) Garip akımı imgeyi, kafiyeyi, sanatlı sözü şiirin dışında tutmaya çalışır.
( ) Yedi Meşaleciler toplumsal eleştiriyi çok önemsemiştir.
( ) Hisarcılar manevi değerlerin şiirde yer alması için mücadele vermişlerdir.
( ) İkinci Yeni şiiri duyguya ve yoğun çağrışımlara dayandırır.
( ) Garip şiiri, şiirde hikâye etme tarzını benimser.
( ) Necip Fazıl - Asaf Halet Çelebi ruhçu (mistik) bir anlayış etrafında toplanırlar.
( ) Yedi Meşalecilerin şiir anlayışına göre sanat toplum içindir.
( ) Nazım Hikmet kuralcı şiir anlayışının en önemli ismidir.
( ) Sürrealizm akımı hem I. Yeni hem de II. Yeni şiirinin ortak özelliğidir.
( ) İkinci Yeni'yle Garip şiirinin önemli farklarından biri Garip akımının şiire "espri, nükte" gibi yaklaşımı getirmesidir.
( ) Orhan Veli heceyi ve aruzu birlikte kullanmıştır.
( ) Memduh Şevket Esendal, Çehov (durum) öykücüsüdür.
( ) Garip akımının diğer ismi I. Yenidir.
( ) Mistik şiir parnasizm akımının bir yansımasıdır.
( ) Beş Hececiler bir dergi etrafında toplanıp grup olmuşlardır.
( ) Cumhuriyet dönemi şiirinde aruz kullanılmamıştır.
( ) Bayrak Şairi olarak bilinen kişi Mehmet Akif Ersoy'dur.
( ) Atilla İlhan bireysel temaları işlememiş bir şairimizdir.
( ) Cahit Sıtkı şiiri herkesin anlayabileceği bir dille yazılmamıştır.
( ) Ahmet Muhip Dıranas, toplumsal gerçekçi şairlerimizdendir.
( ) Ahmet Muhip Dıranas sembolizmden etkilenmiştir.


KLASİK SORULAR

Saf şiirin özelliklerini yazınız ( beş madde)


Cumhuriyet dönemi ilk toplumcu gerçekçiler hakkında bilgi veriniz.


I.Yeni ve II.Yeni anlayışının benzerliklerini ve farklılıklarını yazınız.
hazırlayan mustafa şahin

II.Yeni anlayışına mensup kişiler kimlerdir ?


Aşık Veysel ve Neşet Ertaş hakkında beşer maddelik bilgi veriniz.


Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin temsilcileri kimlerdir?


1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri yansıtan şiir hakkında bilgiler veriniz.


1980 Sonrası şiirimizdeki eğilimlere temsilcilerle birlikte örnekler veriniz.


Cumhuriyet sonrası halk şiiri hakkında bilgi veriniz.

 TEST SORULARI İÇİN TIKLA

Cumhuriyet sonrası halk şiiri temsilcilerinden beş isim yazınız.


Aşağıda verilen eserlerin sanatçılarını karşısına yazınız

 • Kaldırımlar,

 • Sisler Bulvarı

 • Otuz Beş Yaş

 • 835 Satır

 • Garip,

 • Ayetler

 • Kargayla Tilki

 • Umutsuzlar Parkı-

 • Şahdamar,

 • İşaret Çocukları,

 • Arz-ı Hal,

 • Risaleler,

 • Cellâdıma Gülümserken,
Mavilikler yolcusu!
Ruhumuzun kardeşidir
Güneşlerde parlayan bu yeşil su.
Bayrağımız yeşil sular ateşidir.
hazırlayan mustafa şahin
Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz.
Biz hilâle şan arayan korku bilmez gemiciyiz.
Bu dizelerin şiir anlayışlarından hangisini yansıttığı söylenebilir?Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım,
Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım,
Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım,
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım,
Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım,
Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım,
Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım,
Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın,
Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım...
Nurullah Genç

Yukarıdaki şiir hangi anlayışla kaleme alınmıştır ? Bu anlayışın özelliklerini yazınız. Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan şairlerimizdendir. Şiirlerinde sosyalist dünya görüşünü ve ideolojisini hitabet üslubuyla ortaya koymuştur. “Rubailer, Saat 21-22 Şiirleri” gibi çalışmalarında lirizmi güçlü bir şekilde kullanmıştır. “Rubailer” çalışmalarında divan şiiri geleneğinden; “Kuvay-ı Milliye Destanı, Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı” adlı eserlerinde halk şiiri geleneğinden çağdaş bir tutumla yararlanmıştır.
Yukarıda kısaca tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısının adını yazınız.
…………………………………………………
Aşağıdaki sanatçıların hangi şiir anlayışına bağlı olduğunu boş bırakılan yerlere yazınız.
a) Âşık Veysel:
b) Orhan Şaik Gökyay:
c) Melih Cevdet Anday:
d) Turgut Uyar:
e) Cahit Sıtkı Tarancı
f) Nazım Hikmet RAN
g) Nurullah Genç


Küçürek öyküde diyalog tekniği bu yazarımız için önemli bir yer tutar. “Yaşam Öyküsü I”, “Gece Bekçisi”, “Rastlantı”, “Zaman”, “Keşke”, “Kısa” ve “Yanıt” adlı öykülerinde diyaloglar kişilerle ilgili uzun betimlemelerin yerini tutacak nitelikte söylemsel bir işlev üstlenir. Uzun satırlar yerine kısa kısa konuşmalar aracılığıyla öyküdeki kişilerin ilişkisine ve onların kendi gerçeklerine ulaşır.hazırlayan mustafa şahin
Bu parçada sözü edilen yazar kimdir?
………………………………


Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,
Bu şiirde edebî akımların hangisinin etkisi söz konusudur?
……………………………………


Necip Fazıl, ilk dönem şiirlerinde şekille muhtevayı birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak değerlendirmiştir. Bu tarz şiirin özellikleri sonraki şiirlerinde de görülür. Daha çok muhtevaya dayanan bir şiir kurma çabası içinde olmasına rağmen şeklin edebî eser üzerindeki belirleyiciliğine dikkat etmiş ve şeklin sağladığı imkânlardan geniş ölçüde yararlanma yoluna gitmiştir. Onun şiirlerinde lafı uzatma, fazla söz, açıklayıcı ve yorumlayıcı bilgi, hikâye etme, espriye başvurma, zekâ oyununa gitme yoktur. Yahya Kemal’de olduğu gibi “mükemmel” olanı yakalamaya çalışmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçının benimsediği şiir anlayışı nedir?
…………………………………………………………………………………………………………………


1970’te Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları ve Militan dergilerini çıkarmıştır. 1974’ten sonra sosyalist düşünce çizgisini bırakarak şiirlerinde ve yazılarında İslami düşünceyi dile getirmiştir. Bu düşünce yapısı aynı zamanda ona yeni sorumluluklar da yüklemiştir. İlk şiirlerinde İkinci Yeni şiiri etkisinde kalmış, sonraları ise yeni sayılabilecek bir söyleyişle toplumcu şiire yönelmiştir. Bütün şiirlerinde bir isyan, öfke, başkaldırı ve sert bir üslup görülmektedir.
Eserleri:
Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbain, Bir Yusuf Masalı, 
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
………………………………………


Millî Mücadele’nin heyecanlı yıllarında (1901-1962) millî duyguları derinden yaşaması, hayatta asla feda edilemeyecek değerleri tanıması onun sadece şiirlerine değil, roman ve hikâyelerine hatta denemelerine derinden tesir etmiştir. Zaman, ruh ve aşk kavramlarının zengin imajlarla işlendiği şiirlerini yazmakta son derece titiz davranmıştır. Öğrencisi olduğu Yahya Kemal’e hayranlığına rağmen belki de onun taklitçisi durumuna düşmemek için tarih atmosferini şiirinden uzak tutmuşsa da yine en çok, “Bursa’da Zaman” şiiriyle tanınır. Zamanı, geçmiş, yaşanan an ve geleceğin birlikte idrak edildiği bir bütün hâlinde görür. Başlangıçta heceyi kullanmasına rağmen sonraları serbest şiire geçmiştir. Folklordan daima uzak durmuştur. Yahya Kemal ve Valery’den aldığı “mükemmellik” anlayışına ulaşma çabasında rüya ve masaldan hareketle duygu ve düşüncelerini “ses” hâline getirir. Varlığın sırlarını sembollerle anlatır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
………………………………………


Sivas'ın Sivrialan köyünde dünyaya gelen ozan, küçük yaşta gözünü
kaybetmiştir. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal gibi halk ozanlarının eserlerini
saz eşliğinde seslendirerek büyümüştür. Aşıklık geleneği içinde yetişmiş ve bu geleneği başarıyla temsil etmiştir. Ahmet Kutsi Tecer’in çabaları ile tüm Türkiye’de tanınan ozan, Anadolu'yu şehir şehir gezerek şiirlerini sazıyla seslendirmiştir. Köy Enstitülerinde öğretmenlik yaparak saz ve halk türküleri dersleri vermiştir. Şiirlerinde yaşama sevinci, aşk, tabiat, vatan, din, ahlak, hasret ve gurbet temalarını işlemiştir. Yalın bir Türkçeyle söylediği şiirlerinde halk şiiri geleneğinin içerik ve
biçim özelliklerini ustalıkla kullanmıştır.
Eserleri: Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
………………………………………


Halk şiiri geleneğini devam ettirmiş, şiirlerini genellikle dörtlük nazım birimiyle kaleme almıştır. Millî ölçümüz olan hece ölçüsünü şiirlerine başarı ile uygulamıştır. Şiirlerinde daha çok koşma ve semai nazım biçimini kullanmış; tabiat, aşk, gurbet, sosyal konularla birlikte dinî ve millî duyarlılıkları işlemiş; daha çok taşlamaları ve aşk şiirleri ile
tanınmıştır. Şiirlerindeki içten anlatımı ve akıcı üslubu dikkat çekicidir. Birçok şiiri bestelenen şairin“Mihriban” adlı şiiri geniş kesimler tarafından çok sevilmiştir. Eserleri:  Hasan’a Mektuplar, El Kulakta, Vur Emri, Kan Yazısı, Beşinci Mevsim, Dosta Doğru, Gökçekimi, Akıl Karaya Vurdu (şiir)…
Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?
………………………………………DEVAMINDAKİ TEST SORULARI İÇİN TIKLA

.
.
.
hazırlayan mustafa şahin
12.Sınıf Edebiyat Şiir Ünitesi Çalışma Kağıdı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk