sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Testi Online Çöz, İndir

  Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Test,Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Testi Online Çöz, İndir


Milli Edebiyat Dönemi şiir TEST, Milli Edebiyat Dönemi şiiri Online Test, Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Test, Milli Edebiyat Şiiri Test, TESTLER, derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Testi üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Milli Edebiyat Dönemi şiir TEST

Milli Edebiyat Dönemi şiiri Online Test

Milli Edebiyat Dönemi TestMilli Edebiyat Dönemi Şiiri Test-1


Millî Edebiyat akımının etkili olduğu yıllarda halkın yaşama tarzı ve değerlerini anlatan manzumeler yazmıştır. Türk edebiyatında “toplum için sanat” akımının başlıca temsilcilerinden biridir. Halka seslenen, yalın, halkın söyleyiş özelliklerini koruyan, konusu günlük ya da siyasal olaylardan alınmış, gerçekçi ve gözleme dayalı, aruz ölçüsü ile lirik-epik, lirik-didaktik şiirler yazmıştır. Şiirleri, yedi bölümden oluşan Safahat adlı kitapta toplanmıştır.
1.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Yahya Kemal Beyatlı


Bugün……….. hareketi olarak bilinen edebî hareket, …….. Selanik’te çıkan…….. dergisinde……….. aynı adla isimsiz olarak yayımladığı makaleyle başlar.
2.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Birinci Yeni - 1905’te -Fecr-i Âti - Ahmet Haşim’in
B) Genç Kemler - 1839’da - Tercüman-ı Ahval - Şinasi’nin
C) Yeni Lisan - 1911’de -Genç Kalemler - Ömer Seyfettin’in
D) Edebiyat-ı Cedide - 1896’da - Servet-i Fünûn - Tevfik Fikret’in
E) Beş Hececiler - 1917’de -Servet-i Fünûn - Faruk Nafiz’in


3. Millî Edebiyat dönemi şiiri içinde Ziya Gökalp ve çevresinde gelişen şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Türkçülük akımının etkisi görülür.
C) Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
D) Pek çok şiirde kuru bir didaktizm öne çıkmıştır.
E) Sadece Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.


4. Millî Edebiyat dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyat-ı Cedide anlayışıyla şiir yazan şairler de vardır.
B) Batı edebiyatı kaynaklı nazım şekilleri kullanılmamıştır.
C) Ziya Gökalp ve çevresine sade bir dille ve hece ölçüsüyle şiirler yazılmıştır.
D) Mehmet Akif bu dönemde halkın yaşama tarzını ve değerlerini yanıtsan manzumeler yazmıştır.
E) Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı başta olmak £ üzere bazı şairler saf (öz) şiir yolunda ürünler vermişlerdir.


I. Ziya Gökalp
II. Mehmet Akif Ersoy
III. Faruk Nafiz Çamlıbel
IV. Yahya Kemal
V. Ahmet Haşim
5.Yukarıda numaralanmış sanatçılar benimsedikleri şiir anlayışı yönüyle ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Tük yurdu uykuda ey düşman sakın!
Uyuyan ülkeye yapılmaz akın
Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın
Bakın yurt ne hâlde vatan nerede?
Gideyim arayım, yatan nerede?
6.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Uyak düzeni aaabb biçimindedir ve zengin uyak kullanılmıştır.
B) Halk şiirinin anlatım olanaklarından yararlanmakla birlikte beşerli bend şeklinde oluşturulmuştur.
C) Ulusal tarih bilinci oluşturma amacı sezilmektedir.
D) 6 + 5 = 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
E) Kapalı ve yoğun bir anlam yaratmak amaçlanmıştır.

 

Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde?
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde
Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde?
Akşam, güneş artık deniz ufkundan köye indi
Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi
Gönlümle, hayalet gibi, ben kaldım o yerde
7. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireysel bir konu ele alınmıştır.
B) Ses ve sözcük yinelemelerine başvurulmuştur.
C) Yalın ve anlaşılır bir dil söz konusudur.
D) Didaktik bir söylem benimsenmiştir.
E) Uyak, redif gibi ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.

 

Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde?
Dağlar ağarırken konuşurduk tepelerde
Sen nerde o fecrin ağaran dağları nerde?
Akşam, güneş artık deniz ufkundan köye indi
Ben kaldım, uzaklarda günün sesleri dindi
Gönlümle, hayalet gibi, ben kaldım o yerde
8. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu dizelerin yazarına ait değildir?
A) Mohaç Türküsü
B) Rindlerin Ölümü
C) Endülüste Raks
D) Promete
E) Sessiz Gemi


9.Aşağıdakilerden hangisi, Millî Edebiyat akımı üyesi olarak yetişmiş, Türkoloji alanında uluslararası üne sahip bilim adamıdır?
A) Mehmet Fuat Köprülü
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Süleyman Paşa
D) Şemsettin Sami Bey
E) Mehmet Akif Ersoy


Ziya Gökalp, fikirlerini vezinli ve kafiyeli olarak geniş halk kitlelerine yaymak amacıyla şiire başvurmuştur. Turan düşüncesini ve vatan sevgisini….. adlı şiir kitabında, yurtta yapılmasını istediği yenilikleri ve temel konulardaki görüşlerini anlatan öğretici nitelikli şiirlerini de…… adlı kitabında toplamıştır.
10.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Kızıl Elma - Yeni Hayat
B) Kızıl Elma - Altın Işık
C) Türk Sazı - Türkçe Şiirler
D) Ey Türk Uyan - Zafer Yolunda
E) Türk Sazı - Kızıl Elma


Evet benim her şiirimde yılan dişli diken var
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun

Zavallı ben elimdeki şu üç telli saz ile
Milletimin felaketli hayatını söyleyim
Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim
                           Mehmet Emin Yurdakul
11.“Türk Sazı” şiir kitabında yer alan bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Sanat toplum içindir.” anlayışıyla yazılmıştır.
B) Farklı sanat anlayışları mecazlı bir şekilde belirtiştir.
C) Halk şiirinin ölçüsü ve nazım birimiyle yazılmıştır.
D) Şair, halkının durumuna üzülen ve bunu haykıran bir ruh hâli içindedir.
E) İlk bölümde çapraz uyak düzeni ile tam ve yarım uyaklar kullanmıştır.


1897 yılında yayımladığı “Cenge Giderken” şiiriyle dikkat çekmiş, hece ölçüsü ve sade Türkçeyle yazdığı ilk şiirlerini 1899’da ‘Türkçe Şiirler” adıyla yayımlamıştır. Bütün iyi niyetine karşın sözcükleri sadece “ölçü”ye uydurmakla yetindiği ve şiirde “iç ahengi” gerçekleştiremediği için bir nazım yazarı olarak kalmıştır. Yeni Türk edebiyatında, sade dilli ve hece ölçüsünü ilk kez kullanan şair olarak tarihsel bir yeri vardır.
12.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi B) Namık Kemal C) Muallim Naci D) Tevfik Fikret E) Mehmet Emin Yurdakul


I. “Millî Hatip” unvanına sahiptir.
II. Fecriati’de başlayan edebî serüveni Millî Edebiyat topluluğunda devam etti.
III. Siyasi kimliği, şair ve yazar kimliğini gölgelemiştir.
IV. İstiklâl Marşı’nı Meclis kürsüsünde ilk defa okudu.
13.Numaralanmış cümlelerde maddeler halinde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celal Sahir
B) Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Tahsin Nahit
D) Enis Behiç Koryürek
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Yüce dağlar çökmüş belleri kalmış,
Coşkun ırmakların selleri kalmış,
Hanlar yok meydanda illeri kalmış,
Düşenler çok ama kalkan nerede?
14.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öz şiir anlayışının zihniyetine sahiptir.
B) Millî Edebiyat şiir anlayışını benimseyen şairlerin zihniyetine sahiptir.
C) Anadolu Türkçesi kullanılmıştır.
D) Türkçülük akımının zihniyetine sahiptir.
E) Ahenk unsurlarına önem verilmiştir.


Şiir ne büyülüdür! Duyguları artırır, düşünceleri güzelleştirir. “Orda Bir Köy Var Uzakta”yla tüm köylerin sahibi olduk, “Altın Destan"la tarihte bir yolculuk yapmış, Uygurlardan Oğuzlara dek uzanmıştık. “Bırak Beni Haykırayım"da bize susmama öğütlenirken hikâye tadındaki “Mahalle Kahvesi”nde dönemin kahvehanelerini görmüş, ailenin önemini kavramıştık.
15.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri bu parçada verilmemiştir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Kemalletin Kamu
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Kutsi Tecer


Yüzün pembe bir şafak,
Gülse güller açacak...
Yaşarmış elden uzak
Dostları çobanlarmış
16.Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sade dil anlayışıyla yazılmıştır.
B) Divan şiirindeki "gül" mazmun olarak kullanılmıştır.
C) Bireysel bir tema işlenmiştir.
D) Hüsni talil ve teşbih sanatlarına yer verilmiştir.
E) Halk şiiri geleneğine bağlı kalınmıştır.

 

17. Aşağıdaki dizelerden hangisi öz (saf) şiir anlayışına uygun değildir?
A) Suyu yâkuta döndüren bu hazân
    Bizi gark eyliyor düşüncelere
B) Bir gün deniz ölgündü. Bir oltayla balıkta
    Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta
C) Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde;
    Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
D) Suda yıldızların parıltısıdır
    Bu karanlıkta bazı bazı çakar
E) Topu kırk elli kadar köylü serilmiş bayıra
    Bakıyor harmanın altındaki otsuz çayıra


I. Sanata aruz ölçüsüyle başlamaları
II. Toplumsal sorunlara pek yer vermemeleri
III. Şiirlerinde ölçü, uyak kullanmaları
IV. Canlılık, samimiyet ve daima yeniliği savunmaları
V. Millî edebiyat ilkelerine bağlı olmaları
18.Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Beş Hececiler için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


......; Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’in tersine nazmı nesirden uzaklaştırmış; "Mısra benim haysiyetimdir." diyerek ......anlayışını benimsemiştir.
19.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Yahya Kemal - saf (öz) şiir
B) Ziya Gökalp - halk şiiri
C) Faruk Nafiz - halk şiiri
D) Ahmet Haşim - Batılı şiir
E) Cenap Şahabettin - divan şiiri


I. İstanbul şairi olarak tanınır.
II. Sadece "Ok" şiirinde heceyi kullanmıştır.
III. Sözcükleri bir kuyumcu titizliğiyle işlemiştir.
IV. Divan nazım biçimleriyle yeni bir öz yaratmıştır.
V. Bir dönem Nayilik anlayışını savunmuştur.
20.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Yahya Kemal Beyatlı’yla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


Servetifünun etkisi taşıyan ilk şiirleri 1912’de "Şehbal" dergisinde yayımlandı. Daha sonra Ziya Gökalp’in etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi ve Millî edebiyat akımına katıldı. Ulusal duyguları ön plana çıkaran ve yiğitlik temalarını uç noktalara götüren şiirler yazdı. Bazı şiirlerinde biçim açısından hece kalıplarını kırma çabası da gösterdi. 1946’dan sonra mistik bir şiire yöneldi. Süleyman Çelebi'nin ruhuyla bağlantı kurduktan sonra yarattığını öne sürdüğü tasavvufi şiirler yazdı.
21.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Enis Behiç Koryürek
E) Halide Nusret Zorlutuna


22. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi saf (öz) şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Sözcüklerin ses ve ahenk özelliklerine önem verilerek şiirde müzikalite sağlanmıştır.
B) Fransız romantik ve natüralist sanatçılardan etkilenilmiştir.
C) "Sanat için sanat" görüşüyle toplumsal sorunlardan uzak durulmuştur.
D) Güzel şiir yazmak için özgün imgeler oluşturulmaya çalışılmıştır.
E) Anlamdan çok hissedilmeyi önemli gördükleri için lirik şiirler yazılmıştır.


Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayân
Güller gibi... Sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalân
Gün doğdu yazık arkalarından!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını eder ömrün ilan
23.Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçülük düşüncesiyle kaleme alınmıştır.
B) Saf şiir anlayışını yansıtmaktadır.
C) Sembolist unsurlar bulunmaktadır.
D) Teşhis sanatına yer verilmiştir.
E) Ahenk öğelerine yer verilmiştir.


Yeni Türk edebiyatında, Anadolu halkının acılarını sade bir dille, hece ölçüsüyle, coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairimizdir. Manzum nesir diyebileceğimiz Halk şiirine yaklaşan bir şiir yapısı vardır. Önemli şiir kitapları; Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Türk Sazı adlarını taşımaktadır.
24.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehmet Emin Yurdakul
B)Ali Canip Yöntem
C)Reşat Nuri Güntekin
D)Ziya Gökalp
E)Ömer Seyfettin


Fecr-i Ati grubunu kuranlar arasındaydı önceleri. Bu dönemin etkisi altındayken “Annemin Derdi” adlı uzun bir manzum yazmıştı. Bu onun şairliğinin ilk ve son eseridir. Onu edebiyatımızda daha çok, konuşmaları ölümsüz kılmıştır. Güzel konuşmak başka, güzel hitap etmek başkadır. 0 hem güzel konuşur hem güzel hitap ederdi. Türk milliyetçiliği için onun heyecanına onun Türk’ü sevmesine her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Uzun süre içinde bulunduğu Türk Ocaklarından şöyle sesleniyordu “Aziz Ocaklı, sen Türk’ün gören gözü, duyan kulağı, uyanık vicdanısın.” Nutuklarını Dağ Yolu adıyla yayınlamıştır.
25.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Hamdullah Suphi Tanrıöver
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu


Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Test-1 cevapları

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D C E B B E D D A  D  C  E   B  A   B   B   E  D   A  E   D   B  A  A  C  
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Test-2.

Türkçülük cereyanını bir sisteme bağlayan fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk milletinin din, dil, ahlâk, edebiyat yönünden aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanır. Eserleriyle Türk milliyetçiliğinin sınırlarını belirlemiş, millî edebiyatın da fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Onun Türkçülük anlayışı, dil, edebiyat, din, iktisat, güzel sanatlar ve siyaset alanlarını kapsar. Turancılık ideolojisini de savunmuştur. Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-Muasırlaşmak-İslâmlaşmak gibi fikri bir temele dayanan eserleri vardır.
1.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Haşim
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ali Canip Yöntem


I- Dil sade olmalıdır.
II- Millî kaynaklara yönelmeli, yurt sorunları dile getirilmelidir.
III- Şiirde yalnız hece ölçüsü kullanılmalıdır.
2.Bu görüşler aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde savunulmuştur?
A) Fecr-i Âti
B) Millî Edebiyat
C) Edebiyat-ı Cedide
D) Tanzimat Edebiyatı
E) 1940 Sonrası Türk Edebiyatı


3.Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tümü, Millî Edebiyat döneminde Ziya Gökalp ve çevresinde gelişen şiir doğrultusunda ürün vermiştir?
A) Ali Canip Yöntem - Mehmet Fuat Köprülü- Ziya Gökalp
B) Yahya Kemal Beyatlı - Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
C) Mehmet Fuat Köprülü - Ahmet Haşim - Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Emin Yurdakul - Mehmet Fuat Köprülü - Ahmet Haşim
E) Mehmet Akif Ersoy - Mehmet Emin Yurdakul - Tevfik Fikret


………… Paris yıllarında yurtdışında yüksek nitelikli beğeniyle, Batı şiirine yönelip ona öykünme yerine, geleneksel şiirimizi yeni bir yorumla ele aldı. Divan şiiri çizgisinde, biçime ağırlık veren, yetkin şiirler yazdı. Şiirde, dili, biçimi, ahengi son derece önemli görür. Millî Edebiyat akımı sanatçılarını makaleleriyle desteklemiş olmasına karşın onlara katılmamış saf (öz) şiir yolunda ürünler vermiştir. Biri dışında tüm şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
4.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Mehmet Fuat Köprülü


I. Ulusal değerlere yönelme eğilimi olduğundan halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
II. Halkın yaşantısı ve ülke sorunları konu edilmiş; özellikle yurtseverlik, kahramanlık konularının yanında doğa ve yurt güzellikleri de işlenmiştir.
III. Dilde aşamalı olarak sadeleşmeye gidilir, Yeni Lisan hareketinin teklifleri şiirde kullanılır.
IV. Şiirde genellikle ulusal ölçü olan hece ölçüsü ve nazım birimi olarak da genellikle dörtlük kullanılır.
V. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" anlayışıyla D hareket edilmiş; Fransız parnasyen ve sembolistlerinden etkilenilmiştir.
5.Milli Edebiyat Dönemi şiiri için numaralanmış yargılardan hangisi söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6.Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal ile Ahmet Haşim’in ortak özellikleri arasında ver almaz?
A) Hem şiir hem düzyazı türünde eser vermeleri
B) Bireysel konuların yanı sıra tarih, medeniyet gibi konuları da şiirde işlemeleri
C) Şiirde ana ölçü olarak aruz ölçüsünü kullanmaları
D) Şiirde imge ve simgelere yer vermeleri
E) Şiirlerini sanat kaygısıyla oluşturmaları

 

I. Grup                                     II. Grup
I. M. Emin Yurdakul                  Manzum öykü 
II. M. Akif Ersoy                       Mensur şiir 
III. Y. Kadri Karaosmanoğlu       Saf (öz) şiir 
IV. Yahya Kemal                      Milli şair
V. Faruk Nafiz Çamlıbel
7.Yukarıda I. grupta verilen sanatçılardan hangisi II. grupta verilen kavramlardan herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Şiiri, düşünceleri topluma anlatmada bir araç olarak gören, …………. didaktik, lirik, epik bir anlatımı benimsemiş, süslü dile ve kapalı anlatıma karşı olmuş; halk dilinden yararlanma yoluna gitmiştir. Hece ölçüsünü kullanmayı ilke edinmiştir.
8.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi yanlışı ortaya çıkar?
A) Ziya Gökalp
B) Yahya Kemal
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Haşim
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır
Çiftlik değil, yoktur beyi ağası
Her köylünün var bir çifti tarlası
Öz evinde o hem bey hem ağadır

Hiç kimsenin yarıcısı rehçberi
Olmaz, ancak olur vatan askeri

Lâkin ey Türk, bu mesut köy bitiyor!
Mültezimin, faizcinin, tüccarın
Pençesinde diyor beni kurtarın
Bu üç işi senden çabuk istiyor.

Kaldır aşar usülünü aç banka
Yap hür semtte bir zirai sendika
                             Ziya Gökalp
9.Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçü ve milliyetçi bir zihniyetin olduğu
B) Sosyal meselelere çözüm yolu gösterdiği
C) Sade bir dil ve açık bir anlatımı olduğu
D) Öğretici nitelikte bir anlayışı içerdiği
E) Turancılık akımı zihniyetini yansıttığı.


I. İlk şiirlerini Mütareke yıllarında yayımlayan sanatçı, “Git Bahar” şiiriyle adını edebiyat dünyasına duyurdu.
II. Şiirlerinde hece ölçüsü ve sade bir dil kullanmıştır.
III. Değişik yaşamlar karşısında kadın ruhunun duyarlılığını başarıyla dile getirmiştir.
IV. “Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Ellerim Bomboş” şiir kitaplarındandır.
10.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Makbule Leman
C) Şükûfe Nihal
D) Halide Nusret Zorlutuna
E) Kerime Nadir


11.Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-eser eşleştirmesi doğrudur?
A) Halit Fahri Ozansoy - Akından Akına
B) Enis Behiç Koryürek - Gemiciler
C) Mehmet Emin Yurdakul - Aruza Veda
D) Ahmed Hamdi Tanpınar - Zindan Duvarları
E) Yusuf Ziya Ortaç - Ey Türk Eli

 

Hayır hayal ile yoktur benim alışverişim
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
Sözüm adım gibi olsun, hakikat olsun tek
1908’den sonraki fikir akımlarından “İslamcılık” fikrini savunmuştur. Millî Edebiyat akımına dil, ölçü, nazım birimi, nazım biçimleri, Türk tarihi ile ilgili konulara yönelme açılarından yaklaşmasa da yüzyılların kazandırdığı eğilimleri işleyerek şiirleştirdiği için halkın belleğinde güçlü bir etki kazanmıştır.
12.Yukarıda bir dörtlüğü ve özellikleri verilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Tevfik Fikret
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


13.Faruk Nafiz Çamlıbel için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Hecenin Beş Şairi" arasında yer alır.
B) Şiire aruzla başlamış, sonraları da zaman zaman bu ölçüyü kullanmıştır.
C) Hece ölçüsüne geçişinde Millî Edebiyat akımının etkisi olmuştur.
D) “Memleket” konusunu sıkça işleyen sanatçılardandır.
E) Şiirlerinde Fecriati’nin ağır dilini kullanmaya devam etmiştir.


14.Aşağıdakilerden hangisi Hecenin Beş Şairi’nden biri değildir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ziya Osman Saba
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Enis Behiç Koryürek


(I) Millî Edebiyat Dönemi içinde ortaya çıkan hareketlerden biri de Nayiler grubudur. (II) Fecriati grubunun dağılmasından sonra Rübab dergisinde buluşan genç şairler, ulusal edebiyatın oluşmasını ulusal geçmişe bağlanışta görürler. (III) Daha sonra Beş Hececiler grubunda yer alacak olan Faruk Nafiz Çamlıbel, Ziya Gökalp’ın etkisiyle etrafına topladığı gençlerle yeni bir ulusal şiir oluşturmaya çalışır. (IV) Bunun için edebiyatımızın ilk dönemlerine inerek temeli Göktürklerde, Uygurlarda ararlar. (V) Şiirlerinde Mevlana’nın Yunus’un şiirlerindeki içten, coşkulu, mistik havayı yakalamaya, yaşatmaya çalışırlar.
15.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde Nayiler’le ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


(I) Sanatçılar ulusal kaynaklara dönerek halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanmışlar. (II) Konuşma dili ile yazı dili arasındaki ikiliği ortadan kaldırarak şiirlerde sade bir dil kullanmışlar. (III) Aruz ölçüsünün yerine heceyi kullanarak edebî sanatlara, imge ve soyut anlatıma sık sık başvurmuşlar. (IV) Millî konulara yönelerek Anadolu halkının yaşamı, Türk tarihi ve kahramanlığı gibi konuları işlemişler. (V) Toplum için sanat görüşüyle hareket etmişler.
16.Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede sade dil ve hece ölçüsüyle yazan şairlerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


17. Aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi, Ahmet Haşim’in yapıtlarından biri değildir?
A) Piyale B) Göl Saatleri
C) Bize Göre D) Safahat
E) Gurabahanei Laklakan


18. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim ve Yahya Kemal için ortak değildir?
A) Öz şiir anlayışıyla eser verme
B) Şiirde aruz ölçüsünü kullanma
C) Nesir türünde de eser verme
D) Şiirde musikiye önem verme
E) Parnasizm akımından etkilenme19. Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyat anlayışıyla yazılmış bir şiirdir?
A) Son sınıftan iki vicdanlı refikin koluna
    Dayanıp çıktı o bîçare sefalet yoluna
B) Öyle bir mûsikîyi örten ölüm,
    Bir teselli bırakmaz insanda
C) Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı
    Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırmaz
D) Bir damla hüznüyle
    Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi
E) Her akşamüstü ufuklarda bir selam ararım
    Her akşamüstü uzak bir sema-yı muzlimden


"Biz aruzdan heceye geçerken muhakkak ki millî bir dava güttük ve bu "Hecenin Beş Şairi" diye tanınanlar arasında benim de bulunmama mühim bir amil olmuştur. Yalnız şunu arz etmek isterim ki heceye geçenler daha evvel aruz veznindeki şiirleriyle ve bu vezinleri gayet iyi kullanmalarıyla kendilerini tanıtmış bulunuyorlardı. Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz ve müsaadenizle ben."
20.Yukarıdaki paragrafta "ben" diye kendinden bahseden sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamdullah Suphi Tanrıöver
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Ali Canip Yöntem
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul

 

  •  "İstanbul, tarih ve medeniyetimizin özetidir." diyerek
  •  Nedim'den sonra şiirlerinde İstanbul'u en çok işleyen şair olmuştur.
  • "Türkçe, ağzımda anamın ak sütü gibidir." diyerek Türkçe sevgisini dile getirmiştir.

21.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Haşim
E) Ziya Gökalp


22. Millî Edebiyat Dönemi şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde millî ve milliyetçi temalar işlenmiştir.
B) Halkın yaşayış tarzını anlatan manzumelerde konuşma dili ve halk söyleyişleri kullanılmıştır.
C) Halk edebiyatı nazım biçimleri ve heceye yönelme belirgin bir hâle gelmiştir.
D) Aruzun tam olarak bırakılamaması nedeniyle süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
E) Saf (öz) şiirde bireysel ve millî temalar sanatlı ve olgunlaşmış bir dille işlenmiştir.


(I) Millî Edebiyat Dönemi’nde Ahmet Haşim ve Yahya Kemal öz (saf) şiir anlayışıyla ürün vermiştir. (II) Ahmet Haşim akşam, sonbahar, hüzün gibi temaları işlerken Yahya Kemal Orta Asya’ya dayandırdığı Türk tarihinin şanlı geçmişini ele almıştır. (III) İki sanatçı da öz (saf) şiir anlayışıyla yazdıkları şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır. (IV) Şiirlerinde dönemin diğer şiir anlayışlarına göre daha sanatlı bir dil kullanmışlardır. (V) Yahya Kemal Cumhuriyet Döneminde serbest şiire yönelmiştir.
23.Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I B) II C) III D) IV E) V

------- ile Ali Canip Yöntemin 1911 ‘de Selanik’te yayınlamaya başladıkları ------- dergisi ile gelişen………….. akımı genellikle ulusal değerleri işlemek, ne Doğuyu ne de Batı’yı taklit etmemek görüşünü esas almışlardır.
24.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ziya Gökalp-Genç Kalemler-Milli edebiyat
B) Ömer Seyfettin-Türk Yurdu-Beş Hececiler
C) Mehmet Emin Yurdakul-Vatan-Fecr-i Ati
D) Ömer Seyfettin-Genç Kalemler-Milli edebiyat
E) Ziya Gökalp-Türk Yurdu-Milli edebiyat


Aruzu hiç kullanmış değildir. İlk denemelerinden başlayarak şiirlerinde yer verdiği Hece veznini sonuna kadar bırakmadı. Ancak bu vezni, onun asıl sahipleri olan halk şairleri gibi ustalıkla kullanamadı. Bu vezni kullanmaktaki incelikleri onlar kadar bilmiyordu. Nazım şekilleri hususunda ise, halk şiirinden tamamıyla uzak kaldı. Şiirlerinde, halk nazmının şekillerine hiç rastlanmaz. Sosyal fayda prensibi onun şiirlerini lirizmden uzaklaştırmış didaktizme götürmüştür.
25.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rıza Tevfik Bölükbaşı
B)Mehmet Emin Yurdakul
C)Mehmet Akif Ersoy
D)Tevfik Fikret
E)Cenap Şehabettin

Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Test-2 cevapları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A B A C E B E A B  D  B   C   E  C   D  C   D   E  C   B  A   D  E   D  B

..
Milli Edebiyat Dönemi Şiiri Testi Online Çöz, İndir


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk