sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Kafiye ve Redif Bulma Çalışması,Etkinlik Kağıdı(58 Farklı Şiir)Şiirde Kafiye ve Redif Bulma Çalışması (58 Farklı Şiir)
Şiirde Kafiye ve Redif Bulma Çalışması, 9.Sınıf Şiirde Kafiye ve Redif Bulma Çalışması,Kafiye ve Redif Bulma, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Şiir Türleri Bulma, Şiir Türleri Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

Hazırlayan: Sibel DOĞAN


Kafiye Redif Alıştırmaları

1)Yüzüne çok gülerler; yüzde yüz yalandır

Menfaat kaygusuzdur hepsi filan falandır

Kafiye:  an tam uyak

Redif: dır redif2)Cebin delikse eğer vermezler bir yudum su

Aldırma adam sen de hepsi geçer, dünya bu

Kafiye:-u:yarım kafiye

Redif:yok3)Düşenin dostu olmaz bir yol düş de görürsün

O zaman dostları sen ancak düşte görürsün

Tatlı hülyanın sonu budur işte görürsün

Kafiye:-e yarım k.

Redif:görürsün4)Hiçbirinin aslı yok, her şey fani, baki hu

Aldırma adam sen de her şey geçer dünya bu

Kafiye:-u yarım kafiye

Redif:yok5)Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum

Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum

Kafiye:-n yarım uyak

Redif:-um redif6)Kanaya bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim

Kafiye: erim zengin uyak ( r ler ve m ler farklı görevde 

Redif:


7)Çelikten kolunla tuttun elinden

Cihan! Hayretle bak! Tarih, eğil sen!

Kafiye:-en:tam k.

Redif:yok


8)Benim neme gerek yıldız, dolunay

Rahatlığa paydos, çileye hayhay

Kafiye:-ay:tam k.

Redif:yok9)İçerim zemheri, dışarım bahar

Bir alev halinde geçtiğim yollar

Kafiye:-ar:tam k.

Redif:yok10)Gözlerin, sevgilinin dalınca gözlerine

Bütün muhabbetine ve bütün sözlerine

Kafiye:-öz:tam k.

Redif:-lerine11)Rabbim isterse sular büklüm burulur

Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur

Redif:             ulur                   

kafiye:  ur tam kafiye12)Kutbun zehirli rüzgarı vermez keder sana

Ruhunda dalga dalya alevler yeter sana

Kafiye: er tam kafiye

Redif: sana13)Vurdukça efelerin yere çıplak dizleri

Korkudan dağların uçuyor benizleri

Kafiye: iz tam kafiye

Redif: leri 14)Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar

Kafiye: on tam kafiye

Redif:  -durmuşlar 


15)Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz?

Güneşe göç var da kalan biz miyiz?

Kafiye:  -iz tam kafiye

Redif:  -miyiz ?


16)Halka halka kakülden dağ dağ oldu gönül

 Hoş gelip divanelik dağ üstü bağ oldu gönül

Kafiye:  -ağ tam kafiye

Redif: -oldu gönül redif17)Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

      Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

Kafiye:  yumak tunç  kafiye

Redif: yok18)Rüzgarla titrerken karanlık camlar

     Yadında canlanır eski akşamlar

Kafiye: -am tam kafiye

Redif: -lar redif19)Bu ıslıkla uzayan dönen kıvrılan yollar

    Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

Kafiye:-ılan zengin kafiye

Redif:-yollar20)Çok sürse ayrılık aradan geçse çok sene

  Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene

Kafiye:  ene zengin  kafiye

Redif: yok21)Gün olur sürüyüp beni derbeder

Bu ses rüzgarlara karışır gider

Kafiye: -der zengin  kafiye

Redif: yok22)Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden

   Hayalimde tak çizgi bir sen kalmışsın sen

Kafiye:-en tam  kafiye

Redif: yok23)Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli

    Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli

Kafiye: -em tam kafiye

Redif: -li24)Mazi köyünde, hatıralar gölgesinde kal

       Dolaştığın tabiatı günlerce seyre dal

Kafiye:-al tam Kafiye

Redif : yok


25)Dolu rüzgarlarla çıkıp ufka giden yelkenli

 Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli

Kafiye:-li  tam kafiye (görevler faklı biri İİYapım eki diğeri Fİyapım eki

Redif: yok26)Yollar gider, yitirilen cennete dayanır

      İnsan, kendini bir nur helezonda sanır

Kafiye: -an tam kafiye

Redif:-ır redif27)Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

     Hala bu taşlarda gülen rüyanın

Kafiye: -an tam kafiye

Redif: ın redif28)Ömrünün timsali beyaz nilüfer

Türbeler, camiler, eski bahçeler

Kafiye:--er tam kafiye

Redif:  yok29)Şanlı hikayesi binlerce erin

Sesi nabzım olmuş hengamelerin

Kafiye:  er tam kafiye

Redif: in 


30)

Söğüdün yaprağı narindir narin

İçerim yanıyor dışarım serin

Zeynep’i bu hafta ettiler gelin

Kafiye: -in tam kafiye

Redif: yok


31)Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer

Geçtikçe her dakika belirlemektedir seher

Kafiye:--er tam  kafiye

Redif:yok32)Bilmem kaçıncı fecri vatan toprağında, biz

Görmekle şimdi bir yaşatan vecd içindeyiz

Kafiye:--iz tam  kafiye

Redif:yok


Kafiye ve Redif Bulma Çalışması


33)Dünya yüzünde, bir sefer olsun, tanışmadan

   Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an

Kafiye:--an tam kafiye// tunç  demek de doğru

Redif: yok


34)Top tüfek sesinden inledi dağlar

Yanar ateşlerden açılır bağlar

Kafiye: --ağ tam  kafiye

Redif:yok35)Gevheri geçti serinden

Cefa gördü dilberinden

Bu güzellik defterimden

Sen de bir gün silinirsin

Kafiye:---n yarım kafiye

Redif:yok

 

 

 

36)Boşa bağlanmamış bülbül gülüne

Kar koysan köz olur aşkın külüne

Şaştım kara bahtım tahammülüne

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban

Kafiye:

Redif:


37)Gözlerin, sevgilinin dalınca gözlerine

Bütün muhabbetine ve bütün sözlerine

Kafiye---öz tam  kafiye

Redif: --lerine 38)Gözleri vardır şakaklara çekilen

Bir avuçluktur küçücük ayakları

Bakır lambalardan daha aydın bir ten

Kırmızı boyalı uzun tırnakları

1. ve 3. dize 

Kafiye:  en tam kafiye

Redif:yok


2. ve 4. dize 

Kafiye:  --ak tam kafiye

Redif:--ları39)

Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun

Gördün güzelleri beni unuttun

Kafiye: --ut tam kafiye

Redif:--tun 40)Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı

Tenin buğdaysı boyun bir başak kadardı

Kafiye: --ar tam kafiye

Redif:----dı41)Bu nasıl bir dünya hikayesi zor

Bütün bir kainat muşamba dekor

Kafiye:--or tam kafiye

Redif:--yok42)Gurbet o kadar acı

Hepsi bana yabancı

Kafiye:---cı tam kafiye

Redif:--yok43)Esaret acısı bir kabus gibi

Hepsinin bunalmış ezilmiş kalbi

Kafiye:---bi tam kafiye

Redif:--yok44)Bir arzuhal yazsan makama varsan

Ağlasan derdini davanı sorsan

Ağır hasta olan hekime varsan

Yarana bir ilaç sürmez parasız

Kafiye:  ilk 3 dize için  --r yarım kafiye 

Redif:--san redif45)Elin kapısında karavaş olan

Burunu sümüklü gözü yaş olan

Bayramdan bayrama bir tıraş olan

Berbere gelir de dükkan beğenmez

Kafiye: --aş tam kafiye

Redif: ---olan46)Kazak Abdal söyler bu türlü sözü

Yoğurt ayran ile hallolmuş özü

Köyden şehre inse bir şehir kızı

İnci yakut ister mercan beğenmez

Kafiye:---z ler yarım --

Redif:  (ı-ö ortak alırsak refif)


47)Telli sazdır bunun adı

Ne ayet dinler ne kadı

Kafiye: ---adı zengin-tunç uyak

Redif: yok48)Venedik’ten gelir teli

Ardıç ağacından kolu

Be Allah’ın sersem kulu

Şeytan bunun neresinde?

Kafiye:--l yarım uyak

Redif:--i-u redif49)Abdest alsan, aldın demez

Namaz kılsan, kıldın demez

Kadı gibi haram yemez

Şeytan bunun neresinde?

Kafiye:  de- ve ye- deki "e" sesleri yarım kafiye

Redif: mez50)Dertli gibi sarıksızdır

Ayağı da çarıksızdır

Boynuzu yok kuyruksuzdur

Şeytan bunun neresinde?

Kafiye: k ler yarım uyak

Redif: -sızdır51)Su olsan engine akmayı bilmen

İğneye ipliği takmayı bilmen

Oturmayı bilmen, kalkmayı bilmen

Ne desem falanlı filanlı Bekir

Kafiye: -k yarım uyak

Redif: mayı bilmen52)Karacaoğlan kapınıza kul gibi

Gönül küsüverse ince kıl gibi

Seherde açılmış gonca gül gibi

Kokar gider bir gözleri sürmelik

Kafiye:--l yarım kafiye

Redif:---gibi 53)Yay gibi eğri olsam elde tutarlar beni

Ok gibi doğru olsam yabana atarlar beni

Kafiye: --t yarım uyak

Redif: --arlar beni 


54)Yay eğridir elde kalır

Ok doğrudur hedefe varır!

Kafiye: yok

Redif:-ır redif55)İbret alın çocuklar

Çalışkan karıncadan

Uyuşuk tembellerden

Var mı hiç adam olan?

Kafiye:   an-en orak alınırsa tam yoksa "n" ler yarım uyak

Redif:


56)Dikkat eyle geçemiyorum sırayı

Bozar ise kader bozsun arayı

Aç ekmeği sever, fakir parayı

Ben de seni seviyorum darılma

Kafiye: --ra tam kafşye

Redif:--yı 


57)Uzun ince bir yoldayım

Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldeyim

Gidiyorum gündüz gece

Kafiye: --l yarım uyak---

Redif:

dayım/deyim ayrıca Gidiyorum gündüz gece dize halinde redif58)Dedim Erzurum nen dedi ilimdir
Dedim gider misin dedi yolumdur
Dedim Emrah nendir dedi kulumdur
Dedim satar mısın söyledi yok yok

 

Kafiye:  --l yarım uyak

Redif:  imdir-umdur ortak alınırsa redif demek doğrudur.


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

13 Yorumlar

 1. Çalışma kağıdı olduğu için cevapları yazmadık.. ama ilerleyen zamanda yayınlayabiliriz

  YanıtlaSil
 2. Hem yayınlarsanız olurmu bu gün

  YanıtlaSil
 3. Bitirdim ama cevapları yok atabilir misiniz

  YanıtlaSil
 4. Acil cevap anahtarı laızm

  YanıtlaSil
 5. kontrol etmek için acil cevap anahtarı lazım

  YanıtlaSil
 6. cevap anahtarına bakabilir miyim

  YanıtlaSil
 7. CEVAP ANAHTARI!!!

  YanıtlaSil
 8. değerli takipçilerimiz cevaplarımızı yazıyoruuz.. güncelliyoruz sürekli

  YanıtlaSil
 9. 2024 e girmemize nerdeyse 1 ay kaldı çok hızlı geçti her şey. :(

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk