sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 116

     10.Sınıf Edebiyat Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 116


10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları,2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları,Kitap Cevapları,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları SAYFA 116  bir paylaşım yazacağız. 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Yağmur yağıp saçıldı
Türlü çeçek suculdı
Yinçü kapı açıldı
Çından yıpar yugruşur

Günümüz Türkçesiyle:
Yağmur yağdı ve suları her tarafa saçıldı
Türlü türlü çiçekler açtı
Sanki bir inci muhafazası açıldı
Sandal ve misk kokuları birbirine karıştı


a. Bu şiirin türünü belirleyiniz.

Cevap: Koşuk.

b. Bu şiirin kafiyesini ve kafiye düzenini tespit ediniz.

Kafiye: “ç” yarım kafiye.
Kafiye düzeni: aaab

2. Ben yürürem yana yana
Işk boyadı beni kana
Ne âkilem ne divane
Gel gör beni ışk n’eyledi

Geh eserem yeller gibi
Geh tozarım yollar gibi
Geh akaram seller gibi
Gel gör beni aşk n’eyledi
(ışk: aşk)
Yunus Emre


Bu şiiri aşağıdaki özelliklere göre değerlendirip yazınız.

a. Nazım Birimi: Dörtlük.

b. Nazım Türü: İlahi.
c. Kafiyesi:  “ana” zengin kafiye
ç. Kafiye Şeması: aaab/cccb
d. Redif: Gel gör beni ışk n’eyledi
e. Tema: İlahi aşk.

3. Aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.

a. Divânu Lügat’it-Türk Türkçenin ilk sözlüğü, dil bilgisi kitabıdır.
b. Kutadgu Bilig Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevidir.
c. Divan-ı Hikmet tasavvuf bir eser olup Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
ç. Kutadgu Bilig alegorik bir eserdir, dört sembolik kahramanın karşılıklı konuşmalarından oluşur.
d. Geçiş dönemi eserleri Hakaniye (Karahanlı) lehçesiyle yazılmıştır.
e. İslami Dönem’in ilk dil ve edebiyat ürünleri sade bir Türkçeyle yazılmıştır.

4. Aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

(D) a. Hoca Ahmet Yesevi’nin yazdığı şiirlere “hikmet” adı verilmiştir.

(D) b. İslami Dönem’in ilk eseri Kutadgu Bilig’dir.
(D) c. Divan-ı Hikmet, dinî-tasavvufi halk şiirinin başlangıcı sayılır.
(Y) ç. Dîvânu Lugati’t-Türk aruz vezniyle yazılmıştır.
(Y) d. Atabetü’l Hakayık siyasetname özelliği gösterir.

2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk