sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Kaygusuz Abdal "Beglerimiz elvan gülün üstine" Nefes İncelme,Tema,Konu,Redif,Kafiye,Edebi Sanatları

Kaygusuz Abdal "Beglerimiz elvan gülün üstine" Nefes İncelme,Tema,Konu,Redif,Kafiye,Edebi Sanatları


Kaygusuz Abdal "Beglerimiz elvan gülün üstine" Nefes İncelme,Tema,Konu,Redif,Kafiye,Edebi Sanatları

Kaygusuz Abdal Nefes İnceleme,Kaygusuz Abdal Nefes,ŞİİR TAHLİLLERİ,erskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Kaygusuz Abdal "Beglerimiz elvan gülün üstine" Nefes İncelme,Tema,Konu,Redif,Kafiye,Edebi Sanatları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Kaygusuz Abdal "Beglerimiz elvan gülün üstine" Nefes İncelme,Tema,Konu,Redif,Kafiye,Edebi SanatlarıNEFES

Dost senün yüzünden özge
Ben kıble-i cân bilmezem
Pîrin hüsnüni severem
Bir gayr-ı îmân bilmezemBana derler ki şeyâtîn
Senün yolını azdırur
Ben şu zerrak sofulardan
Gayrı bir şeytan bilmezem

Sofî-i sâlûs nedendür
Hüsne münkir geçindügi
Ne acep belâ gelüpdür
Şu ki ben Hak’tan bilmezem

İnsân-ı kâmil ki dirler
Mustafa’dur Murtaza’dur
Dahi kim vardur cihanda
Ben gayrı insan bilmezem

O şâh-ı hüsnün ışkuna
Özümi vîrân kalmışam
Kaygusuz Abdal’dur adum
Cübbe vü kaftan bilmezem

Kaygusuz Abdal


NEFES İNCELEMESİ

Zihniyet: Dini-tasavvufi şiir geleneğine bağlı olarak söylenen bu nefes,  dönemin sosyal ve kültürel hayatına ait izler taşımaktadır. Kaygusuz Abdal’ın eserlerindeki en önemli özellik, kaba sofuluğu, insanların kusurlarını, eksiklerini iğneleyici bir üslupla eleştirmesidir.

Bana derler ki şeyâtîn
Senün yolını azdırur
Ben şu zerrak sofulardan
Gayrı bir şeytan bilmezem

"Nefes"in  ikinci dörtlüğünde bu eleştirel üslup göze çarpıyor. Ozana göre insanı Hak yolunda ilerleyen insanı yolundan döndüren en büyük şeytan, iki yüzlü sofulardır. Bu iki yüzlü sofular dini kendi çıkarları uğruna veya başkalarının emelleri doğrultusunda kullanıp halka çok takvalı bir dinadarmış görüntüsü vermeye çalışan ham sofulardır.

Ozan, nefesinde Hz. Muhammet(S.A.V) ve Hz. Ali'den başka insan-ı kamil insan tanımadığını belirtiyor. (Hz. Ali'ye hiç puta tapmadan müslüman olduğu için “Kerremallahü vecheh”, kahramanlığı ve çok cesur olmasından dolayı “Kerrâr” “Esedullah-il gâlib” lakabları verilmiştir. Ayrıca takdîr-i ilâhiyyeye gösterdiği tam rızadan dolayı da “Mürteza” denilmiştir.)Nefes Nedir?
 • Nefes, Alevi-Bektaşi şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirlerdir. 
 • Genellikle, nefeslerde tasavvuftaki Vahdet-i Vücud felsefesi nlatılır.
 • Bunun yanında Hz. Muhammed (S.A.V) ve Hz. Ali (R.A) için övgüler de söylenir. 
 • Nazım birimi dörtlüktür. Dörtlük sayısı 3 ila 8 arasında değişir. 
 • Hece ölçüsüyle yazılırlar. Ama aruz ölçüsüyle yazılan nefesler de vardır. 
 • Nefeslerde, kalenderâne ve alaycı bir üslup dikkati çeker. 
 • Özellikle Pir Sultan Abdal, bu tarzdaki şiirleriyle tanınır.


İçerik: Tasavvufi  şiir geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan Kaygusuz Abdal bu nefesinde pirine, Hz. Muhammet'e (SAV) ve Hz. Ali'ye övgü vardır.  Ayrıca insanı hak yolundan döndüren iki yüzlü sofulara karşı da eleştiri söz konusudur.

NEFES'İN DÖRTLÜK DÖRTLÜK AÇIKLAMASI
1.DÖRTLÜK: Bu birimde Kaygusuz Abdal, beylerinin ve Anadolu dervişlerinin Abdal Musa’ya geldiklerini belirtmektedir.

2.DÖRTLÜK:  Şair,Abdal Musa’ya Anadolu dervişlerinin,hastalıklarına derman istyenlerin,sağlıklı olanların yani herkesin ona bağlandığını ifade etmektedir.

3.DÖRTLÜK: Şair,Hind’den tüccarların gelip Abdal Musa’nın dergahında konakladığını, açlıklarının giderildiğini, Abdal Musa’ya mürit (aşık) olmak isteyenlerin benlik elbisesinden soyunduğunu anlatmaktadır.


4.DÖRTLÜK: Şair,Abdal Musa’nın karşısında gerçeklerin dara durduğundan, kurbanların kesildiğinden, kudümlerin çalınıp sancakların açıldığından, tuğların kalktığından bahsetmektedir.

5.DÖRTLÜK : Şair, Allah’tan bir isteğinin olduğunu, inkarcıların evliyanın halinden anlamadığını, piri Abdal Musa’dan ayrı düştüğünü ifade etmektedir

Nazım Birimi: Dörtlük
Nazım Türü: Nefes

Teması: "Pîr"e,Abdal Musa'ya,  Hz. Muhammet (S.A.V) 'e övgü


Ölçüsü: 8'li hece ölçüsü

Aliterasyon ve asonans: Şiirin  genelinde "n-m" ünsüzleriyle aliterason, "e-a" sesleriyle asonans yapılmıştır.

Dil ve Üslup: Nefes'te sade, samimi, nükteli, akıcı bir dil kullanılmıştır. Tasavvuf felsefesine sahip şiirde ince bir eleştirel üslup da görülmektedir.KAFİYE ve REDİFLERİ

a-Beglerimüz elvan gülün üstine,
b-Aglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.
a-Urum abdalları postun egnine,
b- Baglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.

"-ne": redif ,-"-i" : yarım kafiye
"-lar gelür şahum Abdal Musa’ya" :redif ;  "ag": tam kafiye
c-Urum abdalları gelür dost deyü,
c-Egnimüzde aba hırka post deyü,
c-Hastaları gelür derman isteyü,
b-Saglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.


- deyü redif : ost: zengin uyak
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif 


d-Hind’den bazergânlar gelür yayunur,
d-Pişer lokmaları açlar doyunur,
d-Âşkları gelür bunda soyunur,
b-Erler gelür þahum Abdal Mûsâ’ya

-unur : redif , "y" yarım uyak
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif Meydanında dara durmuş gerçekler,
Çalınur koç kurbanlara bıçaklar,
Dögilür kudüm açılur sancaklar,
Tuglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya.

-ler-lar : redif , "-k" yarım uyak
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif Benüm bir istegüm vardur Kerim’den,
Münkir bilmez evliyânun hâlinden,
Kaygusuz’am ayrı düşdüm pîrimden,
Aglar gelür şahum Abdal Mûsâ’ya


-den : redif , uyak yok
-lar gelür şahum Abdal Musa’ya:redif , "g" yarım uyak

Kaygusuz Abdal Kimdir?
 • Dedesi Alaeddin bin Yusuf Babası İse Alaiye Begi Hüsameddin Mahmud olduğu söylenir. 
 • Bektaşi büyüğü Abdal Musa'ya bağlanarak tasavvuf yoluna girdi. 
 • Mısır'a giderek Bektaşiliği yaymaya çalıştı ve orada vefat etti. 
 • Didaktik türdeki eserlerinde açık ve yalın bir dil kullandı. 
 • Nükteli ve iğneli bir üslubu vardır. 
 • Alevi ve Bektaşi şiir geleneğini sürdürdü. 
 • Bazı şiirlerinde Yunus Emre'nin etkileri görülür. 
Eserleri: 

Divân
Sarây-nâme
Minber-nâme
Dil-güsâ
Gevher-nâme
Budala-nâme
Mesnevi
Muglâta-nâme
Esrâr-i Hurûf
Vücûd-nâme'


Kaygusuz Abdal Nefes İncelemesi,Tema,Konu,Edebi SanatlarıYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk