sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat 2.Ünite Hikaye Çalışma Kağıdı

9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıtları Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Hikaye Çalışma Kağıdı,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi Test, ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Edebiyat 2.Ünite Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıtları Soruları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

HAZIRLAYAN: SEDA BAL
değerli öğretmenimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz :)

2.ÜNİTE : HİKAYE /ÖYKÜ  ÜNİTEKONULARI


İÇERİK

1-Hikaye Nedir?        

 2-Hikaye  Yapı Unsurları

3-Hikaye Planı                        

4-Hikaye Türünün Özellikleri

5-Hikaye Türleri         

6-Hikaye  Türü Tarihi Gelişimi

7-Hikaye -Roman Karşılaştırması

8-Hikayelerde Kullanılan Anlatım Türleri

9-Hikayelerde Kullanılan Anlatım Teknikleri


KLASİK SORULARIN DEVAMI İÇİN TIKLAAA


HAZIRLAYAN: SEDA BAL


.
.
.
9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ HİKAYE ÜNİTESİ ÇALIŞMA KÂĞIDI
1)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
( ) Hikâyelerde olay ve kişilerde gerçeğe uygunluk aranmaz.
( ) Diyalog tekniği kahramanın içinden geçirdiklerini dile getirdiği tekniktir.
( ) Olay hikâyeleri genellikle şaşırtıcı bir şekilde sonuçlanır.
( ) Bir metinde birden çok anlatıcı olabilir.
( ) Türk edebiyatında durum hikâyesinin temsilcileri Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay’dır.
( ) Anlatıcının olayların içerisinde yer almadığı sadece gördüklerini anlattığı bakış açısına gözlemci bakış açısı denir.
( ) Hikâyede kişiler ayrıntılı bir şekilde betimlenmelidir.
( ) Karakterin aklından geçen düşüncelerin bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan verildiği anlatım tekniği bilinç akışı tekniğidir.
( ) Anlatıcının olan biten her şeyi bildiği bakış açısı ilahi bakış açısıdır.
( ) Hikâyeler anlatmaya bağlı metinler içerisinde yer alır.
( ) Durum hikâyelerinde merak ögesi ön plandadır ve hikâyeler beklenmedik bir şekilde sona erer.
( ) Hikâyelerde zaman sadece ileriye doğru akar.
( )Bir kahramanın rüyasını ,geçmişini, hissettiklerini bilen bakış açısı ilahî bakış açısıdır.
( ) Türk edebiyatında Tanzimat’tan önce hikâye türünün yerini halk hikâyeleri, destanlar, masallar, mesneviler ve Dede Korkut Hikâyeleri tutmaktaydı.

2.Olay hikâyesi ve durum hikâyesini karşılaştırınız.
Olay Hikâyesi-Durum Hikâyesi Benzerlikleri
*
*
*
*

Olay Hikâyesi-Durum Hikâyesi Farklılıkları
*
*
*
*


3. Hikâye türünün ilk örneklerini yazınız.
Dünya edebiyatındaki ilk hikâye örneği:
Türk edebiyatındaki ilk hikâye örneği:
Batılı anlamda ilk gerçekçi hikâye örneği:
.


4.Aşağıda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara doğru olarak yerleştiriniz.
(Olay , konu, kahraman bakış açısı, anlatıcı, iç konuşma, çözüm, diyalog, karşılaşma, zaman ,Tanzimat ,karakter, gözlemci bakış açısı, durum ,çatışma, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Olay hikayesi, Refik Halit Karay, kişi , mekân , serim ,düğüm, tip)
1. Hikâye türünün Batılı anlamda ilk örnekleri ………………. Dönemi’nde verilmiştir.
2.Hikâyenin yapı unsurları …………., olay ,…………… ve ………….. dır.
3.Türk edebiyatında ………………………………. ve ………………………… olay hikayesinin temsilcileridir.
4.Hikâye ………. , …………. ve….............. olmak üzere 3 bölümden oluşur.
5.Sait Faik Abasıyanık ………………. hikayesinin usta yazarıdır.
6. Temaya göre …............. daha somut özellik gösterir.
7. Toplumsal bir sınıfın ya da zümrenin özelliklerini üzerinde taşıyan kahramanlara……………… sadece kendisini temsil eden kahramanlara ise …………… denir.
8.Kendisi de olayların içerisinde yer alan ve olayları aktaran bakış açısına ……………….. denir.
9.Hikayede,olay ve durumları aktaran kurmaca kişilik …………….. olarak adlandırılır.
10. Hikâyede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin; kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile ortaya çıkan duruma …………… denir.
11.Anton Çehov …………. hikâyesinin ilk örneklerini verdiği için bu hikayelere Çehov tarzı hikâye de denmiştir.
12.Anlatımda bir kişinin kendi kendine, içinden konuşmasına …………… ;karşılıklı olarak iki kişinin konuşmasına ise ……………… adı verilir.
13.Maupassant tarafından geliştirilen …………….. hikâyesine Maupassant tarzı hikâye de denir.
5. Resimden hareketle istediğiniz bir bakış açısıyla kısa bir
metin yazınız.( Bakış açınızı belirtiniz)


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Hikaye Çalışma Kağıdı,10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi Test,ÇALIŞMA KAĞITLARI,

5 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk