sponsorlu reklam Admatic -sponsor

1980 Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimler

 1980 Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimler


1980 Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimler,1980 Sonrası Şiirindeki Eğilimleri,

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 1980 Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimler üzerine   bir paylaşım yazacağız.   
Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

1980 sonrası Türk şiiri

1980 sonrası meydana gelen siyasi ve sosyal olaylardan Türk edebiyatında en çok etkilenen alanlardan biri şiirdir.

 Bu dönem şiiri, geleneğin devamlılığını yansıttığı gibi gelenekten kopuş ve geleneğe protestoyu da barındırmaktadır. 1980 sonrası Türk şiiri, “toplumcu, imgeci, geleneksel, mitolojik, metafizik” gibi farklı eğilimlerin ve şiir anlayışlarının görüldüğü bir dönemdir.

1980 sonrası şairlerin eserlerinde halk ve divan şiiri, saf şiir, Garip ve İkinci Yeni şiiri ve toplumcu eğilimlerden etkilendikleri gözlemlenmiştir.

1980 sonrası Türk şiirinde şairlerin genel yaklaşımı “Türk şiirinin bir bütün olduğu, bu şiirin hiçbir ayrım gözetilmeden sahiplenilmesi gerektiği” şeklindedir.

Bu dönemde “kent kimliği, şehirleşme” tema olarak öne çıkmıştır.

1980 sonrası şiir kuşağının en önemli özelliği tek bir şiir anlayışından değil, çeşitli şiir anlayışlarından söz edilebilmesidir. “Çok seslilik” bu kuşağın belirleyici özelliğidir.

1980 sonrası kuşakta dönemin şartları yüzünden politik ve toplumsal konular arka planda kalırken bireysel kaygılar ön planda olmuştur.

Şiirin bir araç olmayıp bir amaç olduğunu kabul ederek ideolojik söylemlerden kaçınmışlardır. Bu dönemde ortak hareket eden edebî bir topluluk oluşmamış, şairler bireysel olarak kendi şiir anlayışlarını takip etmişlerdir.

 1980 sonrası Türk şiirinde tema, dil ve üslup bakımında şairler arasında bir bütünlük yoktur.

Bu dönemle ilgili yapılan değerlendirmelerde şairlerin içe dönük, imgenin yoğunlaştığı bir şiir anlayışı geliştirdikleri fikri ağır basmaktadır.

İçerikle birlikte şiirin yapısına ve söyleyişine de önem veren genç şairler uzak çağrışımlardan ve imgelerden faydalanmışlar, şiiri düzyazıya yaklaştırmışlardır.

Şiirlerinde anlatım süslü ve sanatlıdır.

1980 sonrası Türk şiiri, gelişme ortamını dergilerde bulmuştur ve aynı dergide farklı şiir anlayışında şairler birlikte ürünler verebilmiştir. Bu kuşak için önemli dergiler olarak Üç Çiçek, Poetika, Şiir Atı, Fanatik, Sombahar, Broy,  Yönelişler dergileri sayılabilir.

Haydar Ergülen’in yayımlanmasında yer aldığı Üç Çiçek, uzun ömürlü olmasa da dönemin etkili dergilerinden biri olmuştur.

 “60 kuşağı” olarak bilinen; Ataol Behramoğlu, Özdemir İnce, İsmet Özel, Süreyya Berfe gibi şairler bu dönemde eser vermeye devam ederler.

 

Bu kuşakta yer alan şairler arasında ; Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Şükrü Erbaş, Sunay Akın,Tuğrul Tanyol, Ahmet Telli, Nurullah Genç, Enis Batur, Metin Celal, Lale Müldür, Seyhan Erözçelik, Şavkar Altınel, Roni Marguiles, İhsan Deniz, Adnan Özer, Osman Hakan A., Akif Kurtuluş, Enver Ercan, Turgay Fişekçi, Hüseyin Ferhad, Sina Akyol, Şükrü Erbaş, Salih Bolat, Birhan Keskin, Ebubekir Eroğlu, Murathan Mungan, Küçük İskender, Metin Cengiz, Akgün Akova, Melisa Gürpınar, Ahmet Erhan, Yaşar Miraç sayılabilir.

 

1980 şiirindeki eğilimleri şöyle sınıflandırabiliriz:
1. İmgeci şiir: Tuğrul Tanyol, Haydar Ergülen, Metin Celal, Mehmet Müfit, Akif Kurtuluş, Seyhan Erözçelik, Ahmet Güntan...
2. Anlatımcı şiir: Turgay Fişekçi, Roni Margulies...
3. Folklorik ve mitolojik şiir: Yaşar Miraç, Adnan Özer, Hüseyin Ferhad, Murathan Mungan...
4. Mistik-metafizikçi şiir: Hüseyin Atlansoy, Ali Günvar...
5. Gelenekselci şiir: Osman Hakan A., Sefa Kaplan...
6. Toplumcu gerçekçi şiir: Ahmet Erhan, Salih Bolat, Şükrü Erbaş, Metin Cengiz, Ali Cengizkan, Nevzat Çelik...
 7. Yeni garipçi şiir: Sunay Akın, Oğuzhan Akay

8.Mrjinal Şiir (Beatnik) : Küçük İskender
1980 Sonrası Türk Şiirinde Görülen Eğilimler


 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk