sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Seçmeli Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test Sınav

 11. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2020 2021

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2020 2021,11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı,EDEBİYAT YAZILILARI,YAZILI SORULARI,11.SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI,


 derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları 2020 2021  üzerine   bir paylaşım yazacağız.   


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ  2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  11 SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI


SORUL
ARI HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİNDERSKONUM   ANADOLU LİSESİ  2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  1.DÖNEM 1.SINAV

DERSİN ADI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ÖĞRENCİNİN

ADI-SOYADI

 

SINIF/ŞUBELER

11. SINIFLAR

ŞUBESİ-NUMARASI

 

DERS ÖĞRETMENLERİ

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ

ALDIĞI  PUANSORULAR


 1- Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sapsarıydı; gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan, şimdi onun sadece işine değil, yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün

ortasında, tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl, seyrek bir tutam kıl vardı.

Yukarıda verilen parçada hangi anlatım türü/biçimi ağır basmaktadır ?

A-Öyküleme

B- Betimleme

C- Anlatma

D- İç konuşma

E-Gösterme

 

2- Aşağıdakilerden hangisi bir edebi akımın ortaya çıkışında etkili değildir?

A-Bir önceki edebi anlayış ya da akımın işlevini yitirmiş olması.

B-Bir ideolojinin temel ilkelerini ve umdelerini duygu ve sanat planında da ifade etme ihtiyacı.

C-Siyasi açıdan alınan kararların uygulanması sonucu.

D-Önce farklı sanat dallarında ortaya çıkıp sonra edebiyata yansıması.

E- Belli bir sosyo-kültürel ve ekonomik ve sosyal kesiti hedef kitle olarak seçmek.

 

 

3-Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Modern anlamda hikâye türünün ilk örneği Decameron'dur.

B) Edebiyatımızda ilk örneği Ahmet Vefik tarafından verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Kısa ve edebi bir tür olan hikayeler mensur şekilde yapılandırılmışlardır.

 

4-Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır ?

A- Sait Faik Abasıyanık--Son Kuşlar

B- Sevinç Çokum--Derin Yara

C- Aka Gündüz--Hayattan Hikâyeler

D- Sabahattin Ali--Telli Kavak

E- Halikarnas Balıkçısı--Yaşasın Deniz

 

5-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Edebiyat-Toplum ilişkisini açısından değerlendirildiğinde yanlıştır ?

A-Edebiyat toplumu etkiler, ancak onu değiştirip yönlendirmez.

B-Edebiyat toplumun sorunlarını dile getirir.

C-Edebî eserler yazıldıkları dönemin toplumsal hayatını yansıtır.

D-Edebi eserlerin yazıldığı süreçte yazar sosyolojik araştırmalardan yararlanabilir.

E-Edebî eserler sosyal hayatın bir parçasıdır ve sosyal bir çevrede ortaya çıkar.

 

I-Cumhuriyet Dönemi toplumcu–gerçekçi eğilime bağlı yazarlardandır.

II-Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür.

III-Eserlerinde Adana ve Çukurova çevresindeki işçilerin yaşamını, sıkıntılarını, büyükşehirlerin kenar semtlerinde yaşayan insanların yaşamlarını ele almıştır.

IV-Hikâyelerinde sıradan insanların hayatlarını şiirsel kaliteli imgeli bir Türkçe ile anlatır.

V- Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği en tanınmış romanlarıdır.

 6-Orhan Kemal  ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-I       B-II      C-III    D-IV    E-V

 

7-1923-1940 arası Cumhuriyet dönemi Türk hikayeciliği ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Milli Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam etmişlerdir

B-Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır.

C-Bu donemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele almıştır.

D-Bu dönemde bazı sanatçılar bireyin ic dünyasını esas alan hikayeler yazmıştır.

E-Özellikle Modernizmi esas alan eserler verilmiştir.

 

 

 

Bu yazarlar, modern yaşamın etkilerini tespit etmek için psikolojiden yararlanırlar. Eserlerinde çağrışımlara dayalı sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yönelmişlerdir. Peyami Safa, Tarık Buğra gibi sanatçılar bu anlayışta hikâyeler yazmıştır.

8-Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin iç dünyasını esas alan       B) Toplumcu–gerçekçi

C) Millî–dinî duyarlılığı benimseyen D) Klasik anlayış

E) Gelenekçi anlayış

 

Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında Türk hikayeciliğinde dört farklı eğilim  görülmektedir. Bu dönemde bireyin ic dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi, modernist ve  milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır.

9-Aşağıda Cumhuriyet Donemi' nin 1940-1960 yılları arasında görülen eğilimler ve sanatçı eşleştirilmesi verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A- Toplumcu gerçekçi- Orhan Kemal

B- Bireyin ic dünyasını esas alan- Yaşar Kemal

C- Modernist- Yusuf Atılgan

D- Milli ve dini duyarlılıkları yansıtan- Hüseyin Nihal Atsız

E- Toplumcu gerçekçi- Samim Kocagöz

 

10-Aşağıda verilen edebi akım - sanatçı eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır?

A-Klasisizm--Ahmet Vefik Paşa

B-Romantizm-- Ahmet Mithat Efendi

C-Realizm--Mehmet Akif Ersoy

D-Natüralizm--Hüseyin Rahmi Gürpınar

E-Parnasizm- Şinasi

 

11-Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir.

B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır.

C) Maupassant tarzı hikâyecilik olarak da bilinir.

D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır.

E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır.

 

Bir 18.yüzyıl düşünürü olan J.J Rousseau ister özel ister kamusal hayatımızda olsun,yaşadığımız şeylerin,aklın değil duyguların ve doğal içgüdülerin gereklerini karşılayıp karşılamadıgını sormamız gerektiğini söyler.Bireyselliği ve doğayı gündeme getirir.Ona göre,gerçekliği parçalayan ve anlaşılmaz hale getiren aklın bütün tahlilleri yapaydır.

12-Buna göre J.J Rousseau'nun hangi hareketin öncülüğünü yaptığı ileri sürülebilir ?       (2011/LYS)

A)Klasisizm                            B)Realizm        C)Romantizm  

D)Natüralizm              E)Empresyonizm

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık  için yanlış bir bilgi vermektedir ?

A- Hikâyelerinde konu ve olaydan çok yaşamdan kesitleri ele almıştır.

B- Hikâye sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, hikâye yazma yöntemi ile dikkati çekmiştir.

C- İnsanı ve toplum, insan ve doğa, psikolojik konular üzerinde durmuştur.

D- Edebiyatımızdaki klasik hikaye geleneğini devam ettiren usta yazarlardandır.

E- İstanbul hikâyecisi olarak tanınmıştır.

 

Düş gücümün kuvvetli, gözlem yeteneğimin ise zayıf olduğunu arkadaşlarım söylerler. Bunu ben de bildiğimden, gerçek hayat üzerine bir şey yazmam istenince biraz tedirgin olurum. Romanlardan, öykülerden, yazarların iç dünyasından söz ederken sorun yoktur. Ama gerçek bir kentte yer alan gerçek bir yeri anlatırken... Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

14-Bu sözleri söyleyen bir yazarın aşağıdaki akımlardan hangilerine bağlı yapıtlar vermesi beklenmez? (2009-ÖSS)

A)    Romantizm-Realizm                  

B)    Klasisizm-Sembolizm

C)    Romantizm – Natüralizm           

D)    Sembolizm-Sürrealizm

E)    Realizm-Natüralizm

 

 

Asıl konuşan Hasan’dı, altı aydan beri susan Hasan... Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları titreyerek taze, gevrek, billûr sesiyle bitevîye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. Eskici hem çalışıyor, hem de ara sıra “Ha! Ya! Öyle mi?...” gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu; artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgârını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli, hem yaslı dinliyordu; geçmiş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu.

15-Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

A) İç çözümleme                                B) İç konuşma

C) Bilinç akışı                                     D) Özetleme

E) Geriye Dönüş

 

11. Sınıf Seçmeli Edebiyat 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Test Sınav

Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargılan biçimlendirir.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? (1997 öys)

A) Özne – dolaylı tümleç – yüklem

B) Nesne – özne – yüklem

C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem

D) Dolaylı tümleç – özne – yüklem

E) Özne – zarf tümleci – yüklem

 

17-Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ayyuk, uzaklığı belirtmek amacıyla kullanılan bir yıldızdır.

 B) Mutluluk, bir yola bilerek giden şuurlu insanların hakkıdır.

C) Mutsuz insan, başkalarının ızdırabıyla rahat eden kimsedir.

D) Ebced, Arap alfabesinin sıralanış formülüne verilen isimdir.

E) Felsefe, bize herhangi bir konuda soyut düşünmeyi öğretir.

 

Açık balkon kapısından içeri giren ikindi serinliği onlara alt katın mutfak pencerelerini saran pembe yaseminlerin kokusunu getirdi.

18-Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde cümledeki sırasıyla verilmiştir?

 (1992 öys)

A) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

B) Nesne, özne, dolaylı tümleç, yüklem

C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem

D) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

E) Dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem

 

 Oraya gidip balık avlayalı yıllar geçti. Şimdi yine oraya gitmek beni çok heyecanlandırıyor idi. Mehmet bir yandan ben bir yandan asıldık küreklere Çocukluğum hep buralarda geçti Çocukluğumun oyun arkadaşları bu küçük adalar, çığrışan deniz kuşları, sıçrayan yunuslar, eller gibi çırpışan dalgalardı. Ama asıl hayatımın tacı, tam bir sessizlikti. Mağaranın dibindeki yumuşak kuma boylu boyunca uzanırdım. Mavi denizler kıyıya yanaşırken berrak zümrüt olur, sonra en saf göğün en beyaz bulutu gibi bembeyaz köpürürdü.  Tepeden eteğe gelin duvağı gibi çözülüp salınan çoban kavalının sesi, dupduru havada, hesaba gelmez uzaklıklardan çağırıyormuş gibi olurdu.

19-Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

A) İç çözümleme                                B) İç konuşma

C) Bilinç akışı                                     D) Özetleme

E) Geriye Dönüş

 

Yatağın altında yeşil, tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin İstanbul'dan gönderdiği hediyeler içinden çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım.Ahıra, Tosun'un yanına, koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor, dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca, tekrar denedim. Atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. On adım ilerideki çeşmeye koştum.(Kaşağı-Ö.Seyfettin)

20-Yukarıda verilen hikaye metninde aşağıda verilen yapı unsurlarından hangisi yoktur ?

A-Olay

B-Zaman

C-Mekan

D-Kişi

E-Anlatıcı

 

 

21-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) O yazılar her hangi birine ait olabilir

B) Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.

C) O çocukların hiçbiri bu hale düşmemişti.

D) Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.

E) Savaş aklına gelirse hemen koyuveriyordu.

Yüce Sultan Alparslan; bu zaferle Türkler için sonsuza kadar var olacak bir vatana, Anadolu'ya, çıkan tüm kapıları açmıştır.

 22-Bu cümlenin öğelerinden hangisi açıklayıcısı ile verilmiştir?

A) Özne                      B) Nesne

C) Dolaylı tümleç        D) Zarf tümleci

E) Yüklem

 

Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere. 
23. Bu parçada ayraçlarla (  ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2006 ÖSS)
A) (…) (,) (,) (…) (!)   B) (.) (.) (:) (…) (;) 
C) (…) (!) (:) (;) (,)                 D) (!) (.) (;) (.) (;) 
E) (.) (…) (;) (:) (,)

 

Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum.

24-Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (2009 ÖSS)

A) (…) (.) (;) (;) (!)                 B) (!) (:) (,) (!) (?)

C) (?) (:) (;) (,) (?)                  D) (.) (.) (,) (,) (…)

E) (?) (.) (,) (,) (?)

 

25-Toplumcu-Gerçekçi anlayış ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A-Bu akım, toplumu sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir.

B-Amacı, söz konusu sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri ve sorunları yansıtmaktır.

C-Toplumcu gerçekçilik, sanat için sanat ilkesine bağlı olarak edebiyata kaliteli ürünler katmayı amaçlar.

D-Türk edebiyatında toplumcu gerçekçiler koy yaşamındaki sorunları, toprak kavgalarını, ağa-koylu çatışmasını; işçilerin, emekçilerin yaşam mücadelelerini ele aldılar.

E-Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar, Samim Kocagoz toplumcu gerçekçiliğin Türk edebiyatındaki başlıca temsilcileridir.

*   Her  Soru  4  puandır.   *  Başarılar  Dileriz.

 

A

B

C

D

E

 

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

15

*

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞRU:

YANLIŞ:

PUAN:

 


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk