sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Değerlendirme Soruları

 9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Değerlendirme Soruları

9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Değerlendirme Soruları,TEST SORULARI,ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için …9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Değerlendirme Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

hazırlayan değerli öğretmenimiz FEYZA ÜSTÜN ' e teşekkür ederiz.
..

..
.


9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

SORULARI

 

1.      Aşağıda boş bırakılan yerlere bilgice doğru sözcükleri yazınız.

 

a-      Duygu, düşünce ve hayalleri sözlü ya da yazılı olarak estetik  bir dille anlatma sanatına …………denir.

b-      Bir dilin bilinen,takip edilebilen devirlerinde ayrılan, bazı bakımlardan ondan farklılıklar gösteren kollarına ……………………………. denir. Azeri…………………., Özbek …………………………. gibi.

c-      Ülkemizde dil alanında birlik sağlanabilmesi için ……………………………………… ağzı esas alınmıştır.

d-      Türkçenin lehçeleri …………………………………………………. ve ………………………………..

e-      Tiyatro ………………………………………………….. bağlı edebi metinler grubuna girer.

f-       Metinleri sınıflandırdığımızda  münazara, söylev, açık oturum, panel ……………………………….. anlatım grubunda yer alır.

g-      Mektup, günlük, anı, gezi yazısı öğretici metinlerden ……...............................konu alan metinler grubunda yer alır.

h-      Şiir ,edebi metinlerden ……………………………………………………………metinler grubunda yer alır.

i-        Anlatmaya bağlı edebi metinler deyince aklımıza ……………… , …………………………… , ……………….., ………………………., ……………………. gelir.

j-        Tiyatro,bale,sinema,dans ; güzel sanatların …………………………………………………………  grubunda yer alır.

k-      Mimari,heykel,resim ; güzel sanatların ………………………………………….grubunda yer alır.

l-        Bir konu hakkında görsel, işitsel ve yazılı kaynaklardan gerekli bilgilerin toplanmasına ……………………………. denir.

 

2.      Edebiyat; tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi birçok bilim dalıyla ilişki içindedir. Aşağıda verilen ifadelerden yola çıkarak noktalı yerlere edebiyatın ilişkili olduğu bilim dallarının adlarını yazınız.

Edebiyat, insan ruhunu derinlemesine ele alırken …………………….bilimiyle,

insanın varlık nedenini ve amacını sorgularken ………………...bilimiyle,

 geçmişte yaşanmış  bir olayı ele alırken ………………………bilimiyle,

insanların başka insanlarla ilişkilerini ,toplumun sahip olduğu değerleri-geleneklerini, göreneklerini, adetlerini, işlerken ……………………… bilimiyle,

olayların yaşandığı mekanın özelliklerini anlatırken ……………………… bilimiyle ilişki içindedir.

 

3.      Güzel sanatlar ; dramatik (ritmik), fonetik (işitsel), plastik (görsel)  olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

 

A)    Edebiyat bunlardan hangisinin içinde yer alır?...........................................

 

B)     Edebiyat, hangi malzemeyi kullanmasıyla diğer sanat türlerinden ayrılır?..............................

 

4.      Aşağıdaki parçanın iletişim öğelerini belirleyiniz.

 

Yaşlı kadın pazar yerinde satıcıya sorar: “ Oğlum, domatesin kilosu ne kadar?“

       Satıcı: “ Üç lira teyze.“ diye cevap verir.

 

Gönderici:    …………………     Alıcı:    ………………….          Dönüt:   ………………………………                                                        

 Kanal :      ………………………            Bağlam(Ortam): …………………..                    

İleti:    …………………………………………………… 

 

 

 

             

 

5.      Aşağıdaki metinlerde görülen dil özelliğinin isimlerini yanlarına yazınız.   

 

a-      Min sahalıı kıratık öydübüün  ( Ben biraz Yakutça bilirim)       ……………………………….

 

b-      Menim uşah lugatımda

Sevgi sözü yohken hele             …………………………..

Sevdim ana dilimi men

Anamın her kelimesiyle    

 

c-      “Oooo! Memet oj geldın be! Utur bi kave söyleyem sana.     ………………………

 İçmeyim beya!

Ulmaz! Bari bi ilamur  iç be ya!.. Ee daa nabarsın? Çücükler yimidirler? Epicine selam Süle!”

 

d-      “Çok konuşma façanı alırım aşağıya! “

Uçlan bakalım beş papel!   …………………………………………

 

       e-Hasta, beynine emboli attığı için ex oldu. …………………………………

 

6.      Aşağıda verilen bilgiler doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız.

 

a-      (       ) Öğretici metinlerde kelimeler gerçek ve ilk anlamlarıyla kullanılır.

b-      (        ) Masal, destan, roman, hikaye, şiir, tiyatro; öğretici metinler grubunda yer alır.

c-      (        ) Edebi metinlerde gerçekler yeniden kurgulanır ve özneldirler.

d-      (        ) Eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber yazısı röportaj; gazete çevresinde oluşan edebi metinlerdir.

e-      (        ) Sabahleyin balkonunda çiçeklerini sulayan komşumuza gülümsemek iletişim değildir.

f-       (        ) “Lütfen yemeğini bitirdikten sonra yanıma gel.” Cümlesinde dil  kanalı kontrol işleviyle kullanılmıştır.

g-      (        ) Bir iletişimde mesajı gönderen kişiye yani iletişimi başlatan öğeye gönderici  denir.

h-      (        ) Bir metinde anlatılmak istenen düşünceyi daha inandırıcı kılmak için başkalarının görüşlerinden ,sözlerinden yararlanma yoluna  “tanık gösterme “ denir.

 

7- Aşağıdaki paragraflarda düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

 

a-      Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz biçimde yapar: Düzgün, geometrik ölçülerle peteğini örer ve topladığı bin bir çiçek tozundan, bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde balını süzer. Oysa insanoğlu uğraştığı on binlerce işi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hâlâ en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır, işte insan budur.

……………………………………………………………………

b-      “Vatan, bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası demektir. Diğer bir ifade ile sevinçte ve tasada aynı duyguları paylaşan ve kaderleri ortak olan insanların birlikte yaşam sürdükleri toprak parçasıdır. Vatan, atalarımızın kanları ile kazanıp kanları pahasına savundukları toprak demektir. Vatan, bir ulusun bireylerinin barındığı kara parçasıdır.” ………………………………………

c-      “Andre Gide bir yazısında şöyle der: “Sanatçının konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.” Bu söze katılıyorum. Çünkü yaşananlarla düşler iç içedir. Sanatçı, yazar ozan da insan yaşamını, insan düşlerini bir yapıtta gerçeğe dönüştürendir. Başkasına, geleceğe bakandır. Kendi yaşadıklarına, düşlerine herkesi ortak edendir.” ………………………………………………….

 

8.Sağlıklı iletişimi etkileyen faktörler nelerdir?

                       

                                                                                                                     29.09.2020

                                                                                                                              FEYZA ÜSTÜN

  

9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.ÜNİTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 CEVAP ANAHTARI

 

1.Aşağıda boş bırakılan yerlere bilgice doğru sözcükleri yazınız.

 

a-Duygu, düşünce ve hayalleri sözlü ya da yazılı olarak estetik  bir dille anlatma sanatına EDEBİYAT denir.

b-Bir dilin bilinen, takip edilebilen devirlerinde ayrılan, bazı bakımlardan ondan farklılıklar gösteren kollarına ŞİVE  denir. Azeri şivesi, Özbek şivesi gibi.

c-Ülkemizde dil alanında birlik sağlanabilmesi için yazı dilinde İSTANBUL ağzı esas alınmıştır.

d-Türkçenin lehçeleri ÇUVAŞÇA ve YAKUTÇA’dır.

e-Tiyatro GÖSTERMEYE  bağlı  edebi metinler grubuna girer.

f-Metinleri sınıflandırdığımızda  münazara, söylev, açık oturum, panel SÖZLÜ  anlatım grubunda yer alır.

g-Mektup, günlük, anı, gezi yazısı öğretici metinlerden KİŞİSEL HAYATI konu alan metinler grubunda yer alır.

h-Şiir ,edebi metinlerden COŞKU VE HEYECANA BAĞLI metinler grubunda yer alır.

i-Anlatmaya bağlı edebi metinler deyince aklımıza ROMAN , HİKAYE , MASAL, FABL, HALK HİKAYESİ gelir.

j-Tiyatro,bale,sinema,dans ; güzel sanatların DRAMATİK (RİTMİK) SANATLAR  grubunda yer alır.

k-Mimari,heykel,resim ; güzel sanatların GÖRSEL (PLASTİK ) SANATLAR grubunda yer alır.

l-Bir konu hakkında görsel, işitsel ve yazılı kaynaklardan gerekli bilgilerin toplanmasına ARAŞTIRMA YAPMA denir.

 

2.Edebiyat; tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi birçok bilim dalıyla ilişki içindedir. Aşağıda verilen ifadelerden yola çıkarak noktalı yerlere edebiyatın ilişkili olduğu bilim dallarının adlarını yazınız.

Edebiyat, insan ruhunu derinlemesine ele alırken  PSİKOLOJİ bilimiyle,

insanın varlık nedenini ve amacını sorgularken FELSEFE bilimiyle,

 geçmişte yaşanmış  bir olayı ele alırken TARİH bilimiyle,

insanların başka insanlarla ilişkilerini ve toplumun sahip olduğu değerleri-geleneklerini, göreneklerini, adetlerini, işlerken SOSYOLOJİ bilimiyle,

olayların yaşandığı mekanın özelliklerini anlatırken  COĞRAFYA bilimiyle ilişki içindedir.

 

3.Güzel sanatlar ; dramatik (ritmik), fonetik (işitsel), plastik (görsel)  olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

 

A)Edebiyat bunlardan hangisinin içinde yer alır? FONETİK(İŞİTSEL )

 

B)Edebiyat, hangi malzemeyi kullanmasıyla diğer sanat türlerinden ayrılır? DİL

 

4.Aşağıdaki parçanın iletişim öğelerini belirleyiniz.

 

Yaşlı kadın pazar yerinde satıcıya sorar: “ Oğlum, domatesin kilosu ne kadar?“

       Satıcı: “ Üç lira teyze.“ diye cevap verir.

 

Gönderici:    YAŞLI KADIN                        Alıcı:    SATICI          

 Kanal :     SÖZLÜ           Bağlam(Ortam): PAZAR YERİ                  

İleti:    DOMATESİN KİLOSU NE KADAR?      

      Dönüt:   ÜÇ LİRA                                                       

 

             

 

 

 

 

 

5.Aşağıdaki metinlerde görülen dil özelliğinin isimlerini yanlarına yazınız.   

 

a-Min sahalıı kıratık öydübüün  ( Ben biraz Yakutça bilirim)      LEHÇE

 

b-Menim uşah lugatımda

Sevgi sözü yohken hele                 ŞİVE

Sevdim ana dilimi men

Anamın her kelimesiyle   

 

c-“Oooo! Memet oj geldın be! Utur bi kave söyleyem sana.

 İçmeyim beya!

Ulmaz! Bari bi ilamur  iç be ya!.. Ee daa nabarsın? Çücükler yimidirler? Epicine selam Süle!”   AĞIZ

 

d-“Çok konuşma façanı alırım aşağıya! “

     Uçlan bakalım beş papel!                                  ARGO

 

       e-Hasta, beynine emboli attığı için ex oldu.    JARGON

 

6.Aşağıda verilen bilgiler doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız.

 

a-(    D   ) Öğretici metinlerde kelimeler gerçek ve ilk anlamlarıyla kullanılır.

b-(    Y   ) Masal, destan, roman, hikaye, şiir, tiyatro; öğretici metinler grubunda yer alır.

c-(    D   ) Edebi metinlerde gerçekler yeniden kurgulanır ve özneldirler.

d-(    D   ) Eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber yazısı röportaj; gazete çevresinde oluşan edebi metinlerdir.

e-(    Y   ) Sabahleyin balkonunda çiçeklerini sulayan komşumuza gülümsemek iletişim değildir.

f-(      ) “Lütfen yemeğini bitirdikten sonra yanıma gel.” Cümlesinde dil  kanalı kontrol işleviyle kullanılmıştır.

g-(   D    ) Bir iletişimde mesajı gönderen kişiye yani iletişimi başlatan öğeye gönderici  denir.

h-(      ) Bir metinde anlatılmak istenen düşünceyi daha inandırıcı kılmak için başkalarının görüşlerinden ,sözlerinden yararlanma yoluna  “tanık gösterme “ denir.

 

7- Aşağıdaki paragraflarda düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

 

a-Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz biçimde yapar: Düzgün, geometrik ölçülerle peteğini örer ve topladığı bin bir çiçek tozundan, bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde balını süzer. Oysa insanoğlu uğraştığı on binlerce işi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hâlâ en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır, işte insan budur.    KARŞILAŞTIRMA

 

b-“Vatan, bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası demektir. Diğer bir ifade ile sevinçte ve tasada aynı duyguları paylaşan ve kaderleri ortak olan insanların birlikte yaşam sürdükleri toprak parçasıdır. Vatan, atalarımızın kanları ile kazanıp kanları pahasına savundukları toprak demektir. Vatan, bir ulusun bireylerinin barındığı kara parçasıdır.” TANIMLAMA

c-“Andre Gide bir yazısında şöyle der: “Sanatçının konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.” Bu söze katılıyorum. Çünkü yaşananlarla düşler iç içedir. Sanatçı, yazar ozan da insan yaşamını, insan düşlerini bir yapıtta gerçeğe dönüştürendir. Başkasına, geleceğe bakandır. Kendi yaşadıklarına, düşlerine herkesi ortak edendir.” TANIK GÖSTERME

 

8- İletişim ortamının gürültülü olması, kişiler arasında yaş ,kültür ,cinsiyet farkının olması, fiziksel engeller (işitme sorunu ),kişinin iletişime hazır olmaması,iletişim ortamındaki arızalar (telefon vs cızırtılar ) vb..

 

                        

                                                                                                                     29.09.2020

                                                                                                                              FEYZA ÜSTÜN

.
9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Değerlendirme Soruları


.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk