sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 89

     10.Sınıf Edebiyat Biryay Yayınları Kitap Cevapları Sayfa 89


10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları,2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları,Kitap Cevapları,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları SAYFA 89  bir paylaşım yazacağız. 

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

5. kuduğunuz metinden alınan aşağıdaki beytin kafiyesini bulunuz.

Biri sözlegü ol tokuzu tıdıg 
Tıdıg söz tüpi barça yıdıg
ıd tam kafiye ıg redif

6.  Ahmet Yesevi'nin şiirlerinin içeriğinden yola çıkarak şiirlerine neden hikmet adını verdiğini belirleyiniz.
"Hikmet ; faydalı ilim ve salih ameldir." (Elmalılı M. Hamdi Yazır Hak dini Kur'an Dili I 915). Bu durumda hikmetli konuşmak dendiğinde anlaşılması gereken faydalı özlü , doğru , yerinde ve gerektiği kadar konuşmak olmalıdır.

Ahmet Yesevî’nin şiirlerine neden "hikmet" denilmiştir? 

Ahmet Yesevi, islamiyetin esaslarını, şeriatın hükümlerini, İslam’ı yeni kabul etmiş veya henüz kabul etmemiş Türklere öğretmek, tasavvufun inceliklerini ve tarikatın kurallarını telkin etmek için kaleme almış ve eserine “Hikmet” adını vermiştir. Ahmet Yesevi, yazdığı dörtlüklerde tasavvuf anlayışını öne çıkarmış, eserini bu mutasavvıf kimliğine uygun olarak yazmıştır. Tasavvufi içeriğinden dolayı da her dörtlüğe hikmet denmiştir. Hikmet, tasavvufi bir terimdir.7.Ahmet Yesevi'nin her dörtlüğün sonunda “yer altına girdim işte” demesinin sebebi ne olabilir? Açıklayınız. 


8. Dîvânu Lugati’t-Türk’ün yazılış amacı nedir? 


9. Dîvânu Lugati’t-Türk’te yer alan dua bölümlerini tespit edip söyleyiniz. 


Kutsal yalvaç postunda oturan, Hâşim soyundan, Abbasoğlularından imam bulunan ulumuz, efendimiz Ebu’l Kasım Abdullah katına armağan ettim ki imanı  olanların beyi ve Tanrı’nın halifesi olan Muhammedü’l Muktedi Bi-emrullah’ın oğludur. Tanrı onun durumunu sürekli yücelikte, ömrünü rahat ve gönçlük içerisinde uzun eyliye...10. Tanık gösterme; bir düşünceyi desteklemek ve inandırıcı kılmak için o düşünce alanında yetkin bilinen kişilerin görüşlerine yer vererek yapılan anlatımdır. Ayrıca metinde düşünceyi geliştirme yön- temlerinden de biridir.

Dîvânu Lugati’t-Türk’ten okuduğunuz metinde tanık gösterilen yerleri tespit edip savunulan dü- şünceye katkısını değerlendiriniz.


Buhara’nın sözüne güvenilir imamlarının birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan işittim, ikisi de senetleriyle bildiriyorlar ki yalvacımız kıyamet belgele- rini, ahir zaman karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıka- caklarını söylediği sırada “Türk dilini öğreniniz çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.” buyurmuştur. Bu söz (hadis) doğru ise-sorgusu kendi üzerlerine olsun- Türk dilini öğrenmek vacip (çok gerekli) bir iş olur; yok, bu söz doğru değilse akıl da bunu emreder.1. Daha önce okuduğunuz Yusuf ve Zeliha mesnevisi ile okuduğunuz Kutadgu Bilig’i aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırınız.

 

 

Yusuf ve Zeliha

Kutadgu Bilig

 

Konu

 Yusuf ve Zeliha AŞKI

 KİŞİNİN KENDİNİ BİLMESİ VE SÖZÜNÜ TARTARAK KONUŞMASI

 

Ölçü

 ARUZ

 ARUZ

 

Dil

 KAPALI -ARAPÇA VE FARSÇA KELİME ÇOK

 DAHA SADE DAHA YALIN. TÜKÇE KELİMELER AĞIRLIKLI

 

Nazım Şekli

 MESNEVİ        

 MESNEVİ
2. Karamanoğlu Mehmet Bey: “Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye” 

Kaşgarlı Mahmut: “Derdini dinletebilmek ve Türklerin gönlünü alabilmek için onların dilleriyle konuşmaktan başka çare yoktur. Türk dilini öğrenmek vacip (çok gerekli) bir iş olur; yok, bu söz doğru değilse akıl da bunu emreder.”

Karamanoğlu Mehmet Bey ve Kaşgarlı Mahmut’un Türkçeye bakış açılarını değerlendiriniz.

Her ikisi de dile milli bilinçle bakmıştır. Her ikisi de dilin bir milletin var olması ve millet olmasının işareti ve en önemli değeri olarak ifade etmişti.r
3. Ben bu kitaba hikmet, seci (nesirde yapılan kâfiye), atalar sözü, şiir, nesir gibi peylerle süs- liyerek hece harfleri sırasınca tertip ettim. İrdemen(beğensin) onu yerinde bulsun, arayan sarasında araşan diye her kelimeyi yerli yerine koydum; derinliklerini alana çıkardım; katılıklarını yumuşat- tım. Yıllarca birçok güçlüklere gögüs gerdim. Bu lügat kitabını baştan sonuna dek sekiz ayrımda topladım.
Dîvânu Lugati’t-Türk


Kaşgarlı Mahmut, sözlüğünü yazarken nasıl bir yöntem izlemiştir? Bunu, günümüz sözlükle- riyle karşılaştırınız.
Günümüz sözlük anlayışından farklıdır. Günümüzde sadece kelimenin kökeni ve anlamı verilmekte. Ancak Kaşgarlı Mahmut şiirler,deyimler,atasözleri gibi kültürel miraslara da yer vermişti.r


2020 2021 10.Sınıf Türk  Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Kitap Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk