sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Konu Anlatımı,Ders Notları PDF İndir

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı,Ders Notları PDF İndir, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı,Ders Notları PDF İndir, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj,11.sınıf tiyatro konusu ders notları,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı pdf 11.Sınıf Edebiyat Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı, PDF DERS NOTLARI,değerli derskonum.com takipçileri sizler için güncel özgün ve kaliteli kaynak olmaya devam ediyoruz..

derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak bu sayfamızda 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Konu Anlatımı,Ders Notları PDF İndir, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

"11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Ders Notlarını pdf şeklinde paylaşıyoruz."

umarım faydalı olur.

 iyi çalışmalar. Lütfen emeğe saygı niyetinde sitemizin notlarını ve sayfasını reklam ederek paylaşalım :) :)

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tüm notları için tıkla

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi İÇERİĞİ

Hazırlayan : MUSTAFA ŞAHİN
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Konu Anlatımı, Ders Notları PDF İndir,


A-11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat  Konu Anlatımı, Ders Notları 
*Konuşmaya dayalı sözlü iletişim türlerinden olan mülakat, alanında ünlü kişileri tanıtmak yahut önemli olaylarla ilgili bu kişilerin görüşlerini öğrenmek amacıyla zamanı önceden belirlenmiş soru–cevap şeklindeki karşılıklı konuşmalara ve bu konuşmaların metne dönüştürülmesine denir.

Mülakat; tanınmış veya alanında söz sahibi bir kimsenin belirli konulardaki görüşlerini öğrenmek amacıyla o kişiyle buluşma, ahbaplık etme; bir iş üzerinde karşılıklı fikir yürütme, görüşme anlamlarına da gelir.

*Alanında uzman veya tanınmış kişilerle, devlet adamlarıyla vs. mülakat yapılabilir. Toplumda

*Mülakatta bilgi vermek, bir konuda okuru aydınlatmak söz konusudur.Bu nedenle dil genel olarak göndergesel işlevde kullanılır.

*Açık bir anlatımda akıcılık, duruluk ve yalınlık bulunur.

*Mülakat, diyaloglara dayalı bir anlatım türüdür. Dolayısıyla mülakatta söyleşmeye bağlı anlatım türü ağırlıklı olarak kullanılır. *Açıklayıcı anlatım ve öyküleyici anlatım türü mülakatta başvurulan anlatım türleri arasındadır.

*Sözlü bir anlatım türü olmasına rağmen, daha sonra düzenlenerek genellikle gazete ve dergilerde yayımlanır.

*Mülakatta ayrıntılara girilmez; temel düşünce, kavram ve olgular söz konusu edilir.

*Cumhuriyet Dönemi’nden önce Türk edebiyatında mülakat türünde az sayıda urun verilmiştir.

*Mülakat türü, bizim edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra görülmeye başlanmıştır.

*İlk mülakat örneği Ziya Paşa’nın “Rüya” adlı eseridir. Gerçek anlamda bir mülakat olmayan bu eserde yazar, anlattıklarını gördüğü bir rüya biçiminde kurgulamıştır.

*Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar ki adlı eseriyle Türk edebiyatında mülakat turunun ilk yetkin örneğini vermiştir.

 

Mülakatın Aşamaları

·         Mülakat yapılacak konu ve kişi belirlenir.

·         Mülakat yapılacak konu ve kişiyle ilgili araştırma yapılır.

·         Mülakatta sorulacak sorular hazırlanır.

·         Mülakat yapılacak kişiden randevu alınır.

·         Mülakat gerçekleştirilir ve kayıt altına alınır.

·         Kayıt yazıya geçirilir ve yazı düzenlenir.

·         Metnin görsel tasarımı yapılır.

 

Mülakat Yapacak Kişinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 • Mülakatta ilk etki, ilk izlenim her zaman çok önemli olmuştur. Bu yüzden mülakat yapacak kişinin konuşmasına, hareketlerine, giyimine kuşamına vb. dikkat etmesi gerekir
 • İlk önce konuyu ve görüşülecek kişiyi belirlemek gerekir.
 • Mülakat yapılacak kişiyle görüşmek ve ondan randevu talep etmek gerekir.
 • Görüşülecek kişi ve konu hakkında iyi bir araştırma ve hazırlık yapmalıdır.
 • Randevu saatine mutlaka uymalıdır.
 • Görüştüğü kişinin ilgisini ve dikkatini çekmelidir.
 • Bilgi, birikim ve kültürüyle muhatabını konuşmaya ikna edebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.
 • Görüşme sırasında konuşmasına dikkat etmeli; ölçülü, nazik ve saygılı bir üslup kullanmalıdır.
 • Düşünceler, istekler vb. gereksiz ayrıntılara girilmeden, kısaca aktarılmalıdır
 • Görüşme esnasında konuşmacının sözünü gereksiz yere kesmemelidir.
 • Soruları önceden yansız bir tutumla hazırlamalıdır.
 • Mülakat yaptığı kişinin görüşlerini hiçbir değişiklik yapmadan, olduğu gibi yazıya aktarmalıdır.

 

Mülakat Yöntemleri ve Türleri

 • Yüz yüze yapılan mülakatlar
 • Telefon, televizyon gibi anında ses ve resim ileticileri ile yapılan mülakatlar
 • Sağır ve dilsizlerle gerçekleştirilen hareketle (simgesel) iletişim mülakatları

Bunların dışında mülakat, görüşme amacına göre, görüşmeye katılanların sayısına, görüşülmek istenen kişiye, görüşme biçimine, görüşmenin yapısına, sorulara ve ölçülmek istenen özelliklere, görüşmedeki kuralların niteliğine göre de sınıflandırılabilir.

 

Mülakatın zaman içinde değişik türleri oluşmuştur.

Bire bir mülakat: Görüşmeci ile görüşülen kişinin diyaloğuna dayanır.

Paralel mülakat: İki veya daha fazla görüşmecinin tek bir kişiyle yaptığı mülakattır.

Çalışma arkadaşları grubu: Özellikle takım çalışması gerektiren işlerde kullanılan bir yön­temdir. Adayın işe alınması durumunda çalışacağı insanlarla, yani olası iş arkadaşlarıyla birlikte nasıl hareket edeceği gözlemlenir.

Sıralı mülakat: Bu tip mülakatlar bire bir mülakatlara çok benzer. Tek farkı muhatabın değişik teknik özellik ya da becerilerinin birden fazla görüşmeci tarafından ayrı ayrı ele alınmasıdır.

Değerlendirme merkezi: Üç veya daha fazla adaya belli bir sürede yönetici yeteneklerini or­taya koyabilecekleri gerçeğe yakın olaylar verilir. Adaylar bir süre sonra olayı birlikte tartışırlar. Değerlendirmeciler adayların hareket ve konuşmalarını değerlendirip karara varırlar.

Telefon mülakatları: Özellikle adayların görüşme merkezinden uzakta olduğu veya çok fazla adayla görüşülmesi gerektiği zamanlarda kullanılır.                          (11.sınıf edebiyat kitabından)


BU TÜRDE ÖNEMLİ YAZAR-ESER

1) Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'le Mülakat

2) Hikmet Feridun Es: Bugün De Diyorlar Ki 

3) Mustafa Baydar : Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar 

4) Gavsi Ozansoy'un40 Yıl Sonra Diyorlar Ki , Beş Kuşak Konuşuyor              

5) Abdi İpekçi : Liderler Diyorlar Ki 

6) Nurullah Berk Ustalarla Konuşmalar 

7) Sermet Sami Uysal'ının Yahya Kemal’le Sohbetler

8)Yaşar Nabi Nayır'ın Edebiyatçılarımız Konuşuyor,B- 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Röportaj Konu Anlatımı, Ders Notları PDF İndir,

*Röportaj; bir gerçeği, sorunu, olayı ya da durumu ortaya koymak; açığa çıkarmak amacıyla oluşturulan öğretici gazete ve dergi yazısıdır. / Bir olay ya da durumla ilgili yerinde yapılan gezi, inceleme, araştırma ve soruşturma  ile yazılan gazete haberlerinin genişletilmiş biçimidir.

*Sözcük olarak “getirmek, toplamak” anlamlarına gelen röportaj, sözlü yöntemlerden de yararlanılarak hazırlandıktan sonra gazete ve dergilerde yayımlanır.

*Sanatsal yazı olma özelliğini taşımakla beraber daha çok bir haber yazısıdır.

*Bilgiyi, haberi, gerçeği; açık, yalın ve çarpıcı bir dille okurlarına iletir.

*Daha çok kısa cümleler kullanarak anlatımına hareket ve canlılık katar.

*Röportaj yazarı, metnini bir öykü kurgusu içinde okuruna sunar.

*Yazar,olayı yerinde görerek, farklı kişilerle konuşup soruşturarak yazmalıdır. Gerektiğinde yetkililerle görüşerek bilgi ve belge toplar, yazısını fotoğraflarla destekleyebilir.

*Gücünü ve inandırıcılığını belgelerden alır ancak okuyucu belgenin de ötesine geçirilmek istenir.

*Gerektiğinde fotoğrafın, ses ve filmin desteğine ve ilgililerin görüşlerine başvurulur, böylece yansıttığı doğrularla okurlarını yüz yüze getirir.

*Bir yazı olabileceği gibi, aynı koyunu işleyen bir yazı dizisi biçiminde de verilebilir.

*Tanıtılan objeyle ilgili yazar, kendi görüşlerini de katabilir.

*Bu türde farklı kişilerin görüşlerine başvurulup soru-cevap yöntemiyle karşılıklı konuşmalara yer verildiği için mülakatla benzerlik gösterir. Ancak mülakat yöntemi röportajın sadece bir bölümünü oluşturur.

*Ayrıca araştırması yapılan yerler gezilip anlatıldığı için gezi yazısıyla benzerlik gösterir.

*Röportaj yazılırken açıklama, öyküleme, tartışma, betimleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanılır.

*Bir gazetede yer alabileceği gibi bazı röportajlar radyo ve televizyondan da yayımlanabilir. Bunlar belgesel röportaj  şeklinde nitelenebilir.

*XIX. yüzyılda Amerika’da ortaya çıkan röportaj turu, Türkiye'de gerçek anlamda 1950'li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Bu yıllardan itibaren çok partili siyasi hayata geçilmiş, toplumsal değişim hız kazanmış, köyden kente göç dalgası başlamıştır. Böylece bu yeni gelişme ve olguların neden olduğu toplumsal sorunlar röportaj turunun konusu olmuştur.Konularına göre üçe ayrılır:

1. Bir yeri konu alan röportaj: Bu röportajlarda tanıtılan yer, yaşam her yönüyle ele alınır; farklı yönleri fotoğraf ve filmlerle desteklenir.

2. Eşyayı konu alan röportaj: Eşyanın dikkat çekici ve düşündürücü özellikleri ele alınır.Genellikle toplum gözünde öneme sahip veya dikkat çeken nesneler hakkında yazılır.

3. İnsanı konu alan röportaj: Belli bir üne kavuşmuş kimselerin, dikkat çeken ve düşündüren yönleri tanıtılır,fotoğraflarla desteklenir.Konuyu sunuş biçimine göre ikiye ayrılır:

Alman röportajı: Yazar, konuyu anlatırken yazıya kendini katar. Konuyu kendi eksininde anlatır.

Amerikan röportajı: Bu tür röportajlarda okuyucuya beklenmedik bir giriş karşılaşması yapılır. En son söylenmesi

gerekenler en önce söylenir. Okuyucu adeta bir şok yaşar, böylece dikkat çekilir.BU TÜRDE ÖNEMLİ YAZAR-ESER

Yaşar Kemalin Çukurova Yana Yana, Bir Bulut Kaynıyor, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa

Fikret Otyamın Ha Bu Diyar, Topraksızlar

Tahir Kutsi Makalın İç Göç, Acı Yol

Halil Aytekinin Doğuda Kıtlık Vardı;

Necmi Onurun Mezarlarında Yaşayanlar

Celalettin Cetinin Büyük Göç


RÖPORTAJ İLE MÜLAKAT KARŞILAŞTIRMA

BENZERLİKLERİ

 

1.Her ikisinde de soru ve cevaplar çok önemli bir yer tutar.

2.Her ikisi de gazete ve dergilerde yayınlanabilir.

 3.Her k türün de toplumu aydınlatmak gibi roller vardır.

4.Bilgi ve belgelerden faydalanılır.

5.Her k türde de araştırma önemli bir yer tutar.

6.Her ikisi de öğretici metin türüdür.

7.Her ikisinde de genelde yalın açık bir dil kullanılır ve dil göndergesel işlevdedir.

 

FARKI

*Mülakat; yalnızca soru ve cevaplardan oluşur. Röportajda ise muhataplara soru sormayla beraber bir olayı öyküleme, izlenim ve betimlemelere yer verme de söz konusudur.

*Mülakat türüne ilgi gösteren okur kitlesi de mülakat yapılan kişiye duyulan ilgi ile sınırlıdır. Röportaj ise geniş anlatma olanağına sahip gezi yazısı; sohbet, deneme, hikâye, anı gibi edebî türlerin anlatım olanakları ve yöntemlerinden yararlanılan bir türdür.

*Röportaj mülakat gibi bir insanla yapılmakla birlikte bir eşyayı veya yeri de ele alabilir. Bu yüzden konu ve anlatım açısından oldukça geniş olanaklara sahiptir.

*Yazar mülakatı yazıya aktarırken kendi yorumuna yer vermez, karşı tarafın söylediklerini aynen aktarır. Röportaj türünde ise yazar ele aldığı konuyu yazıya geçirirken kendi bakış açısını da ilave eder.

 *Röportajda yazarın edebî bir dili genişçe kullanması da önemli bir yöndür.Mülakat ise soru ve cevapların ifadesi nedeni ile yazarın edebi yönünü sınırlar.

*Röportaj yazarı bizzat yere gitmeli ve verileri bizzat elde etmelidir.


Hazırlayan : MUSTAFA ŞAHİN


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ders Notları, PDF DERS NOTLARI, 
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı,Ders Notları PDF İndir, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj,11.sınıf tiyatro konusu ders notları,11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı pdf 11.Sınıf Edebiyat Mülakat/Röportaj Ünitesi Konu Anlatımı, PDF DERS NOTLARI,

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk