sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Radyo Tiyatrosu Nedir,Belirgin Özellikleri Nelerdir

Radyo Tiyatrosu Nedir, Belirgin Özellikleri Nelerdir, Maddeler halinde, Radyo Tiyatrosu Nedir,Radyo Tiyatrosunun Belirgin Özellikleri Nelerdir,Radyo Tiyatrosu, SORU-CEVAP, 
Radyo Tiyatrosu Nedir,Radyo Tiyatrosunun Belirgin Özellikleri Nelerdir,Radyo Tiyatrosu, SORU-CEVAP, derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci- eğitim sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda Radyo Tiyatrosu Nedir, Belirgin Özellikleri Nelerdir?  üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız

Hazırlayan : Mustafa ŞAHİN


Radyo Tiyatrosu


Radyo tiyatrosu, edebiyat ile sıkı ilişkisi olan bir tiyatro türüdür ve kendine özgü bir yapıya sahiptir. Kitle iletişim araçlarının henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde oldukça ilgi çeken bir türdür.


Televizyonun dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmasından önce radyo, oldukça önemli bir iletişim aracıydı. O dönemde yayımlanan programların kaydedilmesine yönelik teknoloji gelişmediğinden tüm programlar canlı yapılmaktaydı. Ayrıca radyo; dinleyicinin gülme, eğlenme gibi ihtiyaçlarını da karşılamaktaydı. Bu nedenlerle radyo tiyatrosu türü ortaya çıkmıştır. 1940’lı yıllardan itibaren Türkiye’de de radyo tiyatrosu TRT radyolarında çokça üretilmiş ve dinlenmiştir. Yazarlarımız tarafından özgün radyo tiyatroları yazılmış, kimi yazarlar çok okunan hikaye ve romanları radyo oyununa dönüştürmüş, dünyada ilgi gören kimi radyo oyunlarını da uyarlamışlardır. Örneğin 1949’da İstanbul ve Ankara radyolarında yüzün üzerinde radyo oyunu hazırlanmıştır.


Radyo tiyatrosu; sahne, kostüm, ışık gibi tiyatronun temel unsurlarının kullanılmadığı bir türdür. Bu açılardan bakılırsa oyuncu, yapımcı, teknik ekip açısından büyük kolaylığa sahiptir fakat kısa olması, dramatik örgünün detaylı olmaması, kişi kadrosunun darlığı gibi nitelikler de önemli zorluklardır.


Radyo tiyatrosunda amaç, sahnelenebilen bir oyunu ses unsurlarıyla dinleyici kitlesine sunmaktır. Sadece işitmeye dayalı ayrıntılarla dinleyicide bir tiyatro oyununu izliyormuş hissini uyandırmak için tüm ekip oldukça birikimli ve yetenekli olmalıdır, insanın hayal dünyasına seslenmesi, sesle verilenlerin dinleyici tarafından zihinde görüntüye dönüştürülmesi radyo tiyatrosuna ilgiyi her zaman canlı tutmuştur.


Tüm ayrıntılar sese dayalı verildiğinden efektler oldukça önemlidir. Usta bir yönetmen, bahar ayındaki çiçek kokusunu kimi ses efektleriyle dinleyicide canlandırabilir. Oyuncular genellikle tiyatro sanatçıları olduğundan diksiyon oldukça etkilidir. Vurgu, tonlama, boğumlanma, durak gibi iyi bir konuşmanın tüm temel ilkeleri ustaca uygulanır.


Oyun metninde gereksiz hiçbir şeye yer verilmez. Kimi kez dış sesle bir anlatıcı kullanılarak bakış açısında değişiklik yapılır. Sahne de ses efektleri ve söze dayalı betimlemelerle ustaca ortaya konur.


Radyo oyunu metinlerinde efektler ve geçiş müzikleri büyük harflerle yazılır. Repliklerin nasıl okunacağı ise ayraçların içinde verilir.

Radyo tiyatroları, radyo için yazılmış dramatik eserlerdir. Bunlar, radyonun olanakları ve sınırları içerisinde, radyonun malzemeleri kullanılarak yazılan ve seslendirilen özgün metinlerdir.

Bu tür metinler diyaloglar şeklinde yazılmış, konuşmaya dayalı, zıtlıkların çatışmasıyla gelişen, içinde olay zenginliği bulunan eserlerdir.

Radyo tiyatrosu, eğer arkası yarın şeklinde değilse en fazla altmış dakika olarak sınırlandırılır.

Radyo tiyatrosunda şahıs kadrosu genellikle az kişiden oluşur. Radyo tiyatrosu görsel hiçbir ögeye dayanmaz, anlatmak istediğini sesle dinleyicisine ulaştırır. Yalnızca kulağa hitap  ettiği için bütünüyle dinleyicisinin düş gücüne seslenen radyo oyunlarında hemen hemen her konu ele alınabilir. 

Radyo tiyatrosunda mekân sınırlaması yoktur. Oyundaki olaylar/durumlar farklı mekânlarda geçebilir. Oyun trafikte, hastanede, sahilde vb. pek çok yerde başlayabilir; müzik ya da bir diyalogla saniyeler içinde başka bir mekânda devam edebilir. 

Radyo tiyatrosunda zaman bakımından da bir sınırlama yoktur. Olayın geçtiği zaman, efekt ya da oyuncunun bir sözüyle belirtilir. Zamanın değiştiği de yine bu yolla ifade edilir.

Radyo tiyatrosunda oyunun ana gövdesini oluşturan diyalogların oyun yapısında yeri çok önemlidir. Çünkü diyaloglar bir radyo oyununda hayal gücünü harekete geçiren, tıpkı efektler gibi oyunun mekânını, zamanını, sahnesini belirleyen unsurların başında gelir.
Oyun kişileri yaşına, çevreye ve düzeye uygun konuşmalıdır. İyi bir diyalogda cümleler kısa, açık ve ilk duyuşta anlaşılır olmalı; klişe ve slogan sözlerden “ve”, “ki” gibi bağlaçlardan kaçınılmalıdır.

Ayrıca radyo tiyatrosunda müzik ve efektler oyundaki sesleri yansıtma, mekânı ve zamanı belirleme, gerilim yaratma ve sahneler arası geçişi sağlamada bir işleve sahiptir.


Radyo tiyatrosu dinlerken not alarak dinleme, empati kurarak dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme gibi teknikleri amacınıza uygun biçimde kullanmalısınız. Hangi dinleme tekniğini kullanacağınızı önceden belirlemelisiniz. Dinleme tekniğinin ilkelerine göre temel başlıklarda notlar çıkarınız. Dinleme sırasında neler yapmanız gerektiği ile ilgili bir akış planı hazırlayınız. Dinlediğiniz oyunun konusunu, açık ve örtük iletilerini tespit ediniz. Dinlediklerinizdeki konu akışını takip ederek temel kavramları ve ayrıntıları belirleyiniz. Dinlediklerinizi özetleyiniz. Özetlerinizi defterinize yazınız. Daha sonra dinlediklerinizi ön bilgilerinizle karşılaştırınız. Radyo tiyatrosunu; konu akışındaki uyum, olaylar, bilgiler ve düşünceler arasındaki tutarlılık açısından değerlendiriniz. Oyunda öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgulayınız.


“Gerçek radyo oyunu düşle gerçek arasıdır. Gerçeküstü öğeler ve sembollerle beslenir. Alegorik ve trajiktir. Tuluatla, skeçle, kabareyle hiç ilgisi yoktur. Yazarından, oyuncusundan, dinleyicisinden incelmiş bir zevk ve saygı bekler. Düşündürücüdür. Sembollerden kuvvet alır, mecazla güçlenir; şiire yakındır, şiirsel arka planlar ister.(…) Radyo oyunu trajik bir taraf taşır, bir çıkmazı hissettirir, ağırcadır. Düşündürmeli, eski türküler gibi uykularda da yankısını sürdürmelidir. (…) Radyo oyunu şiirin tamamlayıcısıdır. (…)”


Bir tiyatro metninin istediğiniz bölümünü veya tamamını radyo tiyatrosunun özelliklerine ve Behçet Necatigil’in düşüncelerine dikkat ederek radyo tiyatrosuna dönüştürünüz.
Radyo Tiyatrosunun Belirgin Özellikleri

3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk