sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Eleştiri Ünitesi Testi İndir,Çöz

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz (Test 2 )
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi,11.Sınıf Eleştiri Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN

KAYNAK: derskonum.com
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi
derskonum.com


👇
1. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü için söylenemez?
A) Bir sanat eserine yönelik yazılan değerlendirme yazılarıdır.
B) Sanatın ve sanatçının gelişmesine katkı sağlar.
C) Edebî bir dille yazıldığından süslü ve yoğun bir anlatım tercih edilir.
D) Bir sanat eserinin hem güçlü hem de zayıf yönlerini belirtir.
E) Alanında uzman kişilerce yazılır.2. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser veren eleştirmenlerden değildir?
A) Orhan Şaik Gökyay 
B) Hüseyin Cahit Yalçın 
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Mehmet Kaplan 
E) Fethi Naci3. Aşağıdakilerden hangisi bir eleştirmen için söylenemez?
A) Düşünce, sanat ve edebiyat alanında topluma yarar sağlar.
B) Sanata, sanatçıya ve topluma yol gösterir.
C) Eserlerdeki zenginlikleri gözler önüne serer.
D) Sanatçıya yapılan haksızlıkları önler.
E) Okuyucuya kılavuzluk yapar.


4. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eleştirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Üzerinde düşünülen, yazılan yapıt bütün yönleriyle ele alınmalıdır.
B) Eleştirmen eserle ilgili düşüncelerini, "sevdim, beğendim, beğenmedim" gibi sözcüklerle belirtmelidir.
C) Eleştiri, ele alınan yapıta, ondan alınan örneklere bağlı kalmalıdır.
D) Eşleştirmen esere ön yargılarla değil, nesnel bir biçimde yaklaşmalıdır.
E) Eleştirmen eleştirisini nesnel nedenlere dayandırarak yapmalıdır.
I. Bir yazarın kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu bazı olayları sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı yazılardır.
II. Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen, hem eserin yazarına hem de okura yol gösteren yazılardır.
5-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde tanımı yapılmış edebi türler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I                 II
A) Eleştiri       Makale
B) Anı             Deneme
C) Biyografi    Makale
D) Deneme     Eleştiri
E) Anı             Eleştiri
6. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştiri türlerinden biri değildir?
A) Okura donuk eleştiri
 B) Topluma donuk eleştiri 
C) Sanatcıya donuk eleştiri
D) Esere donuk eleştiri 
E) Nesnel eleştiri7. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir türde yazılmıştır?
A) Tahrib-i Harabat 
B) Yüz Yılın 100 Türk Romanı 
C) Destursuz Bağa Girenler
D) Şiir Tahlilleri 
E) Bize Göre8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen eser, karşısındaki sanatçıya ait değildir?
A) Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-Berna Moran
B) Eleştiri Günlüğü-Nurullah Atac
C) Hayat ve Kitaplar-Ahmet Şuayp
D) Hikâye Tahlilleri-Mehmet Kaplan
E) Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler-Gursel AytacBu tür eleştiride eleştirmen bir yazın ürününün
oluşumunu etkileyen tarihsel ve toplumsal koşulları
bulmaya, bunlar yardımıyla yapıtı açıklamaya
yönelir. Başka bir deyişle yapıtın yaratıldığı tarihsel
ve toplumsal ortamın koşullarını ölçüt olarak
kullanır.
9-Yukarıdaki sözü edilen eleştiri türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Esere dönük eleştiri
B) Okura dönük eleştiri
C) Sanatçıya dönük eleştiri
D) Eserle dış dünyaya dönük eleştiri
E) Çağdaş eleştiriHer okur, okuduğu yapıtı “sıkıcı”, “iç açıcı”, “kuru”,
“çarpıcı” gibi nitelendirmelere bağlarken eleştirel
bir etkinlik içindedir. Ancak bu okura eleştirmen
denemez. Denmesi için okurun ---- .
10-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) bunu öznel bir tutumla gerçekleştirmesi gerekir
B) bunu sürekli iş edinmesi gerekir
C) tanınmış bir kişi olması gerekir
D) okuduklarını not etmesi gerekir
E) da şair olması gerekir

11-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
eleştiri yazarlarından biri değildir?
A) Ziya Paşa              
B) Berna Moran
C) Mehmet Kaplan    
D) Nurullah Ataç
E) Fethi Naci12. “Aşksız İnsanlar” hikâyesi, mensur şiir ile deneme
türlerini hatırlatıyor. Hikâye birinci şahıs ağzından
yazılmıştır. Hikâyede bir anlatım aracı olarak kullanılan
birinci şahıs, yazar ile karıştırılmamalıdır.
Birinci şahıs, hayata daha “şahsi” bir gözle bakma
ve “şahsi” duyguları anlatma imkânını sağlar. Yazar
birinci şahsa, bu hikâyede olduğu gibi, bazı
“şahsi” fikirler de söyletebilir. Yalnız bu fikirler fazla
soyut olursa, deneme türüne kaçar. Oktay Akbal,
kahramanının hayat ve insanlar hakkındaki fikirlerine
dış âleme ait somut izlenimler de katıyor.
Fikirlerin, böyle duygu ile yüklenmesi, yazıyı, deneme
olmaktan kurtararak hikâyeye yaklaştırıyor.
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine
ait özellikler ağır basmaktadır?
A) Günlük B)                         
Deneme
C) Eleştiri                   
D) Gezi yazısı
 E) Makale11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi
derskonum.com

13. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin eleştiri (tenkit)
türünde yazıları yoktur?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Memet Fuat
C) Mehmet H. Doğan
D) Metin And
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu14. Brunetiere, eserlerin değişmeyen genel yüzleriyle
değer taşıdıkları, eleştirmenin de bir eser üzerinde
onun kendi türü içinde sınıflandırılışına göre bir
yargıya varabileceği düşüncesindeydi.
Bu yargıya göre Brunetiere, hangi eleştiri çeşidini
savunmuştur?
A) Okura dönük         
B) Öznel
C) Sanatçıya dönük    
D) Nesnel
E) İzlenimci eleştiri
15-Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünün özelliklerinden
değildir?
A) Ayrıntılı bir araştırma gerektirdiği
B) Eserin, edebiyat ve sanat tarihi bakımından
yeri ve öneminin de açıklandığı
C) Açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım türlerinin kullanıldığı
D) Yazılış amacının, bir edebiyat ve sanat eserini
bütün yönleriyle inceleyip açıklamak olduğu
E) Güncel konularla ilgili kişisel düşüncelerin
sohbet havasında ele alındığı
---- bir sanat yapıtının gerçek değerini, içeriğini
yapılışını, değerli ya da değersiz yönlerini ortaya
koyar. Görevi güzellik yaratmak değil, aksine daha
önceden yaratılmış güzelliği yargılamak ve onu
okurlara tanıtmaktır.
16-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Eleştirmen                         
B) Denemeci
C) Köşe yazarı            
D) Sohbet yazarı
E) Haberci
17- Aşağıdaki Tanzimat Dönemi sanatçılarından
hangisi eleştiri türünde eser yazmamıştır?
A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Muallim Naci
E) Şemsettin Sami

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi
derskonum.com18-Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde yazılmış
bir eser değildir?
A) Tahrib-i Harabat
B) Zemzeme
C) Tasvir-i Efkâr
D) Talim-i Edebiyat
E) DemdemeNecati Cumalı’nın şiirleri, günümüzün sivrilmiş,
adları çok anılan şairlerinkine benzemez. Özgünlüğü
yakalayabilmiş bir üslubu vardır onun. Öyle
çok ilgi çekici değil ama okudukça etkiler bizi, yavaş
yavaş sarar. Cumhuriyet döneminin çağdaş
ve özgün şairlerinden biridir. Eserlerini zevkle ve
ilgiyle okursunuz.
19-Bu parça aşağıdaki türlerin hangisine ait özellikler
taşımaktadır?
A) Deneme     
B) Gezi yazısı
C) Eleştiri      
D) Otobiyografi
E) Öz eleştiri
 Divan edebiyatı şairleri ve eserlerine yönelik eleştirilerin
bulunduğu “şuara tezkireleri” bir bakıma edebiyatımızda
eleştiri türünün ilk örnekleri sayılabilir. Ancak Batılı anlamda
eleştiri türü Tanzimat Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır.
Bu doğrultuda ---- tarafından kaleme alınan ve 1886’da
Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan “Lisan-i Osmani’nin
Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir.” başlıklı yazı
Batı kriterlerine uygun ilk eleştiri sayılır.
20-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Namık Kemal                
B) Şinasi
C) Ziya Paşa                       
 D) Muallim Naci
E) Ahmet Mithat Efendi11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Eleştiri Ünitesi Testi
derskonum.com

11.Sınıf Edebiyat Eleştiri Ünitesi Testi2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk