sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 203

2019 2020 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Öğün Yayınları, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Sayfa 203, 

ÖĞÜN yayınları 10 sınıf edebiyat kitabı cevapları


KAYNAK: onedebiyat.net


DEĞERLİ onedebiyat.net TAKİPÇİLERİ
YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA BERABER OLACAĞIZ..
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı DERSİNİN KİTAP CEVAPLARI SİTEMİZDE YAYINLANACAKTIR..
KİTAP CEVAPLARINI OKUL DERSLERİNE PARALEL ŞEKİLDE YAYINLAMAKTAYIZ.

EĞER ACİL DURUM VARSA YORUM KISMINA YAZINIZ 😁

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ KİTAP CEVAPLARI 2019 2020 Sayfa 203
İYİ ÇALIŞMALAR
onedebiyet = on numara edebiyat

Mehmet Rauf’un Eylül adlı romanından alınan aşağıdaki parçada geçen cümlelerin çeşitlerini bulunuz. Bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz. 
Cevap: değerli takipçiler..
Cümleleri 
anlamına göre (olumlu- olumsuz -soru)
yüklemin türüne göre ( isim -fiil)
yüklemin yerine göre( kurallı-devrik)
yapısına göre( basit-birleşik - sıralı - bağlı ) 
şeklinde sıra ile  yazdık..


***Sandalın geldiği günden beri Süreyya, rüzgâr buldukça fırsatı kaçırmıyor, hemen balkona çıkıp sandalcıya sesleniyordu. (burada sıralı cümle olduğu için iki anlamlı cümle vardır bu yüzden  1. Olumsuz-2. olumsuz cümle) fiil cümlesi, kurallı, sıralı cümle 

***Bu ses, Suat’ın şimdi korkulu rüyası olmuştu. (olumlu, fiil cümlesi, kurallı cümle, basit cümle) 

**Durgun yaşamı da bir fırtına acımasızlığıyla tekrar ediyordu. (Olumlu, fiil cümlesi, kurallı, basit cümle) 

**Önce birlikte olmak için birlikte çıkmak istemişti. (Olumlu, fiil, kurallı, girişik birleşik cümle) 

**Ancak deniz onu harap ediyor, günlerce sersem bırakıyordu. (Olumlu, fiil cümlesi, kurallı, sıralı cümle)  

**Onun için burada karşıdan onun gezdiğine bakarak bin heyecanla bekliyordu. (Olumlu, fiil cümlesi, kurallı, girişik birleşik cümle) 

**Kendini aldatmak için eline aldığı dikiş bazen dalgınlıktan yanlış oluyor, sonra sökmek zorunda kalıyordu. (olumlu, fiil cümlesi, kurallı cümle, sıralı cümle) 

**Süreyya her zaman kendini götürmeye uğraşıyordu, önce bir iki gün ilk sersemliklerin geçtiğine güvenip onun sözünden de çıkmak istemeyerek  gitmişti.
 (olumlu, fiil cümlesi, kurallı cümle, sıralı cümle) 

**Ancak tekrar ettikçe baş dönmesi o kadar çoğalmıştı ki artık mümkün değildi. (olumsuz cümle, isim cümlesi, kurallı, ki'li birleşik cümle) 

**Hatta havalar iyi olsa da aklına geldikçe midesi bulanıyordu. (olumlu, fiil cümlesi, kurallı cümle, birleşik cümle)……………………..
...……………………
…………………..

 Halide Edib Adıvar’m Ateşten Gömlek adlı romanından alınmış aşağıdaki parçada geçen altı çizili kelimeleri inceleyerek yazımlarının doğru olup olmadığını belirtiniz.

 Ağaçların arasından biraz ➠doğru kısık ve çok gazaplı bir kadın sesi haykırdı: “Ciğerine bit düşesi➠doğru (…), kine ➠yanlış (yine) askerlerle ne ediyon ➠yanlış (ediyorsun) ha!” “Yenge, şimdi geliyom ➠yanlış (geliyorum) . Sen beni biraz bekle, e mi! ➠yanlış (emi) O gider gitmez ➠doğru atımı çevirdim: “Mehmet Çavuş,” dedim, “bu ➠yanlış Bu)   çocuk gelmeden ben Doğançay’a doğru gidiyorum. Karargâhı ➠doğru bulur, sana Doğançay’dan bir kılavuz ➠doğru yollarım, sen bu çocuğa görünmeden buradan ➠doğru savuş, kumandanla başımız belaya girmesin.” 
Ne cevap verdiğine dikkat etmeden ➠doğru atımı sürdüm, gittim. Fakat şimdi gözlerinin kanlanmış olduğunu, ürkmüş ve azmış bir at gibi soluduğunu hatırlıyorum.➠doğru Doğançay’dan➠doğru  pek uzak olmayan bir ağaçlık arasında karargâhı buldum. İhsan, kuvvetlerinin bir kısmıyla ileride ➠doğru çarpışıyormuş. On beş➠doğru gün içinde bizim karargâhın asker unsuru fark edilecek➠doğru kadar artmış, gün gün➠doğru galebe çalan, meydana çıkan ordu bu heyet içinde bile tebellür ediyor.

……………………..
...……………………

…………………..

Gogol’un Ölü Canlar adlı romanından alınmış aşağıdaki parçada geçen noktalama işaretlerini tespit ediniz. Bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldığını ve metnin anlamına katkısını belirtiniz. 


Fakat benÜç nokta: Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Gizli bir kuvvet tarafından bu garip kahramanlarımla daha uzun zaman el ele yürümek zorundayım.Nokta:Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Hayatın bu muazzam akışını görünen kahkahalarla aydınlatarak ama kimsenin göremediği, sezemediği gözyaşlarımın arkasından izleyerek anlatmak zorundayım!   Ünlem: Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Ve ilham perimi beklerken ansızın kopan ilham fırtınasıyla başımın yeniden coşup ayaklanacağı ve okuyucularımın büyük bir şaşkınlıkla çok daha başka sözlerin ağzımdan gürül gürül akacağını beklediği günler henüz çok uzaklardadır. Nokta:Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.   Aman biz yolumuza düşelim! Ünlem: Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.  Alnımızdaki kırışıklıkları,Virgül: Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. yüzümüzün asıklığını bir kenara atalım! Ünlem: Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.  Hemen gerçeklere dönelim, hayatın uğultusuna, çıngırak seslerine kulak verelim ve bakalım Çiçikov ne yapıyor? Soru işareti: Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur.  Çiçikov, Virgül : Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur: uyanınca ellerini, ayaklarını uzatarak gerindi ve çok iyi uyumuş olduğunu hissetti, iki dakika kadar sırtüstü yatarak parmaklarını çıtlatıp en azından dört yüz cana sahip olduğunu sevinçle hatırladı. Nokta:Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.   Tıraş olurken arkadaşlarının önünde övündüğü çenesine ve çok sevdiği yüzüne bile bakmadı. Halbuki her zaman eliyle çenesini okşayarak “Ne güzel yusyuvarlak çenem var.Tırnak: Alıntı sözlerin başında ve sonunda konur. derdi. 
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.html
SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.
http://www.onedebiyat.net/2019/09/2019-2020-10snf-turk-dili-ve-edebiyat.htmlYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk