sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2020

10.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI 2020


9,10,11,12.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, BİYOLOJİ YAZILILARI, 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI, BİYOLOJİ YAZILI SORULARI,10.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI,YAZILI SORULARI,
derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 10.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapıyoruz.

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

SORULR AŞAĞIDA  


2019-2020 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI …………….. OKULU 10/ …… SINIFI BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILISI
AD SOYAD : ………….
NO : ……

A. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5 * 3=15 puan)
1. Canlılarda üremenin temelini ………………. oluşturur.
2. DNA’da kalıtsal bilgiyi taşıyan birime ………….. denir.
3. Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerin, gen alışverişi yapmalarına…………………….. denir.
4. Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara ……………………. canlı denir.
5. Ekosistemdeki tüm canlı çeşitliliğine ……………………. denir.
B. Aşağıda verilen ifadelerin yanında bulunan boşluklara doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.  (5 * 3=15 puan)
1. (….) Bölünme ile ilgili tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra bölünmenin gerçekleştiği evreye Mitotik Evre denir.
2. (….) Kanın damar içinde pıhtılaşma hastalığına hemofili denir.
3. (….) Eşeyi belirleyen genleri taşıyan kromozomlara otozom denir.
4. (….) Kan grubunda genotipi AA olan bireyin kan grubu A iken, AO olan bireyin kan grubu O’dır.
5. (….) Değişik nedenlerle zarar gören ya da kopan vücut parçalarını yenileme özelliğine rejenerasyon denir.
C. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Mayoz I evrelerini sırası ile yazınız. (5p)
2. Mayoz ve Mitoz Bölünmenin ortak noktalarından 5 tanesini yazınız. (10p)
3. Kontrol Çaprazlamasının amacı nedir? (5p)
4. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğe sebep olan olay nedir? (5p)
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (9*5 = 45p)
1. Aşağıdakilerden hangisi profaz evresinde görülmez?
A) Kromatin iplikler katlanıp kısalarak tek bir kromozom görünümünü alır.
B) Çekirdekçikler kaybolur.
C) Mitotik iğ iplikleri oluşur.
D) Proteinlerin Çözülmesiyle kardeş kromatitler ayrılmaya başlar. 
E) Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum parçalanmaya başlar.

2. Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?
A) Bir hücreden iki yeni hücre oluşur.
B) Vücut hücrelerinde gerçekleşir.
C) Kalıtsal çeşitlilik gerçekleşir.
D) Hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
E) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.

3. I. G1
     II. G2
     III. M
Yukarıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün kontrol noktalarıdır?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) Yalnız I
E) I ve III

4. I. Bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır.
     II. Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı, ayrı ayrı olma olasılıklarının
çarpımına eşittir.
     III. bir olayın bir defa denenmesinden elde edilen sonuç, daha sonraki denemelerden
elde edilen sonuçları etkiler.
Yukarıda verilen olasılık ilkelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi mayoz ve mitoz bölünmenin ortak noktalarından biridir?
A) Vücut hücrelerinde görülür.
B) Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
C) Sonucunda gamet oluşur.
D) Kromozom sayısı yarıya iner.
E) İnterfaz evresi gerçekleşir.

6. Kısmî renk körü olmayan anne ile babanın kısmî renk körü çocukları doğduğuna göre
I. Kız çocuklarında kısmî renk körü hastalığı görülmez.
II. Anne taşıyıcıdır.
III. Kısmî renk körü erkek çocuklarının olma
olasılığı ¾’ tür.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla üreme örneği değildir?
A) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi
B) Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşması
C) İnsanın kırılan kemiğinin iyileşmesi
D) Semenderin kopan bacağını yenilemesi
E) Isırılıp yaralanan dilin iyileşmesi

8. 
Yukarı verilen soy ağacında 2 ve 3 numaralı kardeşlerin kan grupları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) AO, OO
B) BB, BO
C) AA, AO
D) AO, BB
E) BO, AA

9. Mayozda gerçekleşen
I. tetrat oluşumu
II. krossing over
III. kromatit ayrılması
IV. homolog kromozom ayrılması
olaylarından hangileri mitozda gerçekleşmez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV-


Cevap Anahtarı
A.Boşluk Doldurma cevapları
1. hücre bölünmeleri
2. gen
3. krossing over
4. homozigot
5. biyolojik çeşitlilik

B.Doğru-Yanlış cevapları
1.D
2. Y
3. Y
4. Y
5. D

C. Açık uçlu soru cevapları
1. Profaz I –  Metafaz I  – Anafaz I – Telofaz I – Sitokinez I

2. -İnterfaz gerçekleşir.
-İnterfazda metabolik olaylar hızlanır.
-DNA replikasyonu gerçekleşir.
-Kontrol noktaları vardır.
-Karyokinez ve sitokinez gerçekleşir.
-İğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlanır.
-Kardeş kromatitler ayrılır.
-Hücre sayısı artar
3. Islah çalışmalarında seçilen canlıların genotipinin öğrenilmesi amacıyla yapılan uygulamalarda önemlidir.

4. Krossing-over-

D. Çoktan seçmeli soru cevapları
1.D     2.C     3.A     4.B     5.E     6.B     7.B     8.A     9.D


10.SINIF BİYOLOJİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk