sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Küçük Ağa Özet,Kahramanlar,Zaman,Mekan,Tema,Konu Tahlili-İncelemesi

Küçük Ağa Özet, Kahramanları, Zaman, Mekan, Teması, Olay Örgüsü,  Konu Tahlili-İncelemesi, Küçük Ağa kahramanları, Küçük Ağa özet kısa, Küçük Ağa teması, Küçük Ağa özet PDF, Küçük Ağa yer ve zaman, Küçük Ağa özet eodev, Küçük Ağa olay örgüsü kısa, Küçük Ağa anlatım teknikleri
Küçük Ağa Özet,Küçük Ağa Kahramanlar,Küçük Ağa Zaman Mekan,Küçük Ağa Tema Konu,Küçük Ağa Tahlili-İncelemesi,Küçük Ağa İncelemesi,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Küçük Ağa Özet, Kahramanlar, Zaman, Mekan, Tema, Konu Tahlili-İncelemesi üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN


Özet:

Savaş yıllarından sonra cepheden köylerine dönen askerler yorgun bir şekilde gazi olarak evlerinin yolunu tutarlar. Akşehir’de bu isimlerden biri de Çolak Salih’tir. Kolunu kaybetmiştir. Köyünde Rumlar da yaşamakta ve arkadaşları bulunmaktadır. Fakat savaş yüzünden Rumlara düşman olunmuştur.

Salih, arkadaşı Niko ile irtibatını kesmez. Kesmediği için de köy halkı tarafından dışlanır. Yalnızlaşır. Rum birlikleriyle birlikte takılmaya başlar. Hükümet, padişah yanlısı olarak köye hoca gönderir. Vaazı nasihat etmesini söyler. Hoca padişah yanlısı olarak vaazlar verir.

Hoca, Osmanlı düşmanı ve işgale karşı çıkan gruplar tarafından hedef olur. Kamuoyu oluşur. Hoca kendini sorgular. Tavır alması gerekir. Köyden uzaklaşır. Hocanın peşine Salih’i takarlar. Salih, Hoca’yı bulur. O’nu ikna eder. Salih ile birlikte Hoca, Kuvayı Milliye’ye katılır.Hoca köyde Küçük Ağa olarak bilinmeye başlar. Şanı böylece yürür. Çerkez Ethem ile başta müşterek iş yapar. Sonra tavrını beğenmez, O’nu engeller. Bu Ankara Hükümeti’nin dikkatini çeker. Küçük ağa taltif edilir. Milli Mücadele harlanır. Kuvayı Milliye kuvvetlenir. Köyler ve şehirler düşman işgalinden kurtulmaya başlar. Yeni bir devletin temelleri atılır.

Olay Örgüsü


Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı Devleti yenilmiş ve ordumuz dağılmıştır. Salih, Arabistan cephesinde sağ kolunu, sağ yanağını ve sağ kulağını bırakmış olarak Akşehir’e döner. Onu Rum olan çocukluk arkadaşı Niko karşılar, onunla çok iyi ilgilenir. Amacı onu kendine bağlamak, çocukluk ve gençlik yıllarında kendisinden üstün gördüğü Salih’i ezip ondan intikam almaktır. Onu meyhaneye götürür, sabahlara kadar içerler.

Bu sıralarda Akşehir’e “padişaha bağlılığı sağlamlaştırmak ve sarsılan imanı takviye etmek” için 18 yaşındaki İstanbullu Hoca gönderilmiştir. Hoca padişaha bağlılığından dolayı Kuvayi Milliyecilere karşıdır. Onu Akşehir’e İngilizlerle işbirliği yapan politikacılar göndermiştir. Gerçek bir vatanperver olan Hoca bu entrikalardan habersiz, samimi bir şekilde padişaha bağlılığı savunmakta, anlattıklarıyla Akşehir halkını da etkilemektedir. Adana, Antep, Maraş, Konya Kuvayi Milliye’ye katılır ama Akşehir İstanbullu Hoca’dan dolayı direnmektedir.

Çolak Salih hakkında “vur emri” çıkarılan İstanbullu Hoca’yı tanımakta ve sevmektedir. Onu Kuvayi Milliye’ye çekmek için izin alır.

Çakırsaraylı çetesinden ayrılıp kendisi çete kuran İstanbullu Hoca, Çolak Salih’in yardımıyla doğruyu görür. Birlikte Çerkez Ethem’in kuvvetlerine katılırlar. Çerkez Ethem Kuvayi Milliyecileri saf dışı bırakıp kendisi öne geçmeyi planlar.

İstanbullu Hoca Kuvayi Milliyecilere bunu haber vermek için Çolak Salih’i Akşehir’e gönderir. Salih dönüşte İstanbullu Hoca’nın bebeğinden de haber getirecektir.


A-DIŞ YAPI İNCELENMESİ

ESERİN ADI: KÜÇÜK AĞA
YAZARI: TARIK BUĞRA
BASIMYERİ VE TARİHİ: İLETİŞİM YAYINLARI
2005 8.BASKI
İSTANBUL

B-İÇ YAPI İNCELENMESİ

1-Konu yönünden
Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti eski gücünü yitirmiş. İsyanlar ve işgaller başlamış, devlet bunlarla ilgilenmeyince de halk bir çıkmaza sürüklenmiştir. Vatanı kurtarmak için pek çok birlik kurulmuş, bu yüzden halk ikilemler arasında kalmıştır.
Milli Mücadelenin anlatıldığı bu eserde yazar olayları halkın içinden anlatmıştır. Halkın milli mücadeleye bakışlarını, düşüncelerini, duygularını, yaşadıkları olayları yine halkın gözüyle, onların bakış açısıyla ele almıştır.
Akşehir’de geçen olaylar Salih’in savaştan dönmesiyle başlar. Salih Arabistan çöllerinde sağ kolunu kaybetmiş, yüzünün sağ tarafına ağır yaralar almış bir askerdir. Geri döndüğünde Akşehir’i eskisi gibi bulmaz. Çocukluk arkadaşı Niko’nun, köylülerin hatta annesinin ona bakışı değişmiştir. Artık o Çolak Salih’tir.
Yurdun her bölümü gibi Akşehir’de bir karışıklık içindedir. Bu sırada İstanbullu Hoca lakabıyla Mehmet Reşit Efendi gelir. Onun gelmesiyle köy ikiye ayrılır. Kuvayı Milliye taraftarları ve İstanbullu Hoca taraftarları… İstanbullu Hoca Kuvayı Milliye aleyhinde vaazlar vermeye başlar ve bunlar gittikçe artar. Kısa zamanda İstanbullu Hoca Kuvvanın düşmanı olmuştur. Ayrıca genç yaşına rağmen İstanbullu Hoca köylülerin saydığı ve sevdiği birisi haline gelmiştir. Bu durumdan rahatsız olan ve bu durumla başa çıkamayıp çaresiz kalan Kuvvacılar İstanbullu Hoca üzerine vur emri çıkarırlar. Bunu öğrenen İstanbullu Hoca ne yapacağını bilemez. Yeni doğan çocuğunu bile göremeden kaçar. İstanbullu Hocanın kaçtığı kısa zamanda yayılır. Bu sırada Akşehir’de Kuvvacıların sayısı artar. En iyi arkadaşı Niko’nun Pontus Devleti kurmaya çalıştığını öğrenen Salih de Kuvvacıların arasına katılmıştır. İstanbullu Hocayı bulup öldürmek de onun görevidir. Salih İstanbullu Hocayı aramaya başlar ve Hocayı çete reisi olmuş bir halde bulur. Salih hocayı ikna eder. Artık İstanbullu Hoca Küçük Ağa’dır. Küçük Ağa aklını ve bilgisini kullanarak kısa zamanda büyük bir birlik oluşturur. Birliğiyle Çerkez kardeşlerin yanına katılır. Çerkez Etem ve Çerkez Tevfik ilk başlarda birer Milli Mücadelecidirler. Sonraları ise Batı Cephesi Komutanlığıyla araları açılır ve ayrı bir yol çizmeye başlarlar. Bu yüzden düzenli orduya ve Ankara’ya karşıdırlar. Fakat Çerkez kardeşlerin güvenini kazanan Küçük Ağa Ankara taraftarıdır. Çerkez Etem’in düzenli orduyu çökeltme planını bozar. Bu yüzden Etem büyük bir yenilgiye uğrar. Küçük Ağa ise Ankara’ya gider. Orada Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Basri Bey ile tanışır. Milli Mücadeleye faydalı olmaya devam eder. Fakat bir süre önce Akşehir’e gönderdiği Salih’ten haber alamaz. Bu yüzden Akşehir’e gider. Burada daha önce hiç görmediği çocuğu Mehmet ile tanışır. Fakat kendisi gidince başkasıyla evlendirilen karısı Emine ölür. Emine’nin ölmesi üzerine tekrar Ankara’ya gider. Bundan sonra onun için yeni bir devir başlamıştır.
Akşehir’de; hocanın karısının evlendiğini ve Milli Mücadeleye çok büyük katkıları olan Ali Emmi’nin öldüğünü öğrenen Salih kaçıp gider ve ortadan kaybolur…

2-Yazılış tekniği yönünden

Yazar eserde halkı olduğu gibi anlatmaktadır. Kimi bölümlerde halkın kullandığı dili olduğu gibi almıştır.
Eserin türü romandır.


3-Kahramanları yönünden

Eserin belli başlı kahramanları Küçük Ağa(İstanbullu Hoca), Salih, Çerkez kardeşler(Etem ve Tevfik), Ali Emmi, Ağır Ceza Reisi, Emine’dir.

Küçük Ağa (İstanbullu Hoca): Genç olmasına rağmen gür ve siyah sakalı olan, gözleri yeşile çalan açık ela, körpe yüzlü, boylu poslu ve pehlivan yapılıdır. Bu yapısını hafifçe öne duruşu ve yumuşak hareketleriyle biraz gizleyen biridir. Küçük Ağa olmasından sonra pehlivan yapısı daha da ortaya çıkmış ve sakallarını kesmiştir.
Çok akıllı ve fedakârdır. Derin ve canlı bir tiptir. Bakışlarındaki mana, şefkat, tevazu ve hüzün ile didikleyici, meydan okuyucu, sorguya çeken, hüküm veren ışıltılar oluşuyordu.
Asıl adı Mehmet Reşit’tir sonradan adı “Küçük Ağa” olur. Milli Mücadele’yi kazandıran unsurlardan birisini, din adamlarını temsil eder.
Kuvvayı Milliye'ye ilk başta karşıdır. Fakat Küçük Ağa olmasıyla durum değişir. Küçük Ağa iken en yakınlarından birisi Salih’tir.

Salih: Sağ kolunu savaşta kaybetmiş yüzüne ağır yaralar almıştır. Yiğit bir delikanlıdır. Zor karar veren ama verdiği karardan dönmeyen birisidir.
Ona Çolak derler. Savaştan sonra iyice çökmüştür. Savaştan ilk geldiğinde köydekilerin ona bakışı iyi değildir. Özellikle arkadaşı Niko’nun vatana ihanet ederek Karadeniz’de Pontus devleti kurmak istemesiyle iyice dağılır. Fakat Kuvvayı Milliye ile kendine gelir. Kısa zamanda Milli Mücadeleye faydalı birisi haline gelir.

Çerkez kardeşler (Çerkez Etem, Çerkez Tevfik): Başlarda vatan ve millet için çok büyük hizmetler vermişlerdir. Fakat düzenli orduya geçme kararı alındığında zıt fikirleriyle zararlı olmuşlardır.

Ali Emmi: Alnındaki kırışıklıkları olan, ihtiyarlıktan elleri, sakalı titreyen bir adamdır. Tel çerçeveli gözlükleri vardır. Ak saçı ve sakalı vardır. Bir toprak adamıdır. Bütün benzerleri gibi toprağın sabır ve sükûnunu içine sindirmiş bir Akşehir köylüsüdür.
Romanda Milli Mücadele’nin “millet” unsurunu temsil eder.

Ağır Ceza Reisi: Kısa boyuna rağmen heybetli duruşuyla sağlam bir kişiliktir. Sade, alçakgönüllü ve dürüsttür. Ama gerektiği zaman inatçı ve yırtıcıdır. İyi bir tahsil ve terbiye görmüştür.

Emine: Daha on beşine basmamıştır. İnce belli fakat dolgun körpe bir kızdır. İri, simsiyah gözleri, hafifçe çatık hilal kaşları, kırmızı ve kalın dudakları, narin ve çekme burnu ve pespembe tenli çok güzel bir kızdır. Huyu da yüzü gibi çok güzeldir. Temiz, namuslu, zengin bir ailenin bir kızıdır

Ayrıca romanda Gönülsüzlerin Haydar Bey, Topbaşların Halis, Yüzbaşı Hamdi, Yüzbaşı Nazmi, Küçük Hacı gibi kahramanlar vardır. Hepsi de Milli Mücadele’nin isimsiz yiğitlerindendir.

Eserdeki tüm kişiler Milli Mücadelecidir. Bu yüzden hedef ve amaçları aynıdır. Hepsi vatanı, milleti kurtarmayı amaçlar. Fakat bunun için farklı yolları seçerler. Aralarındaki anlaşmazlıkların sebebi de budur.

DİKKATTTT !!! Romandaki kişiler 
genelde lakaplarıyla çağrılırlar. Bu lakaplar dış görünüşleriyle (Çolak Salih gibi) veya mensup oldukları sosyal tabakayla (İstanbullu Hoca,Yüzbaşı Hamdi, Küçük Hacı gibi) ilişkilidir.

4- Yer ve zaman yönünden


Olay Akşehir’de geçmektedir. Akşehir’in Topyeri ve Çobankaya’nın arasındaki Tekke Deresi’ni bir üçgenin tabanı gibi kapatan Taşoluk Sokağı iki fırın, bir bakkalı, bahçeli ve iki, üç katlı evleri ile Ak-şehir’in gözde semtlerinden birisidir. Sokağın tam ortasında Halıhane’nin büyük bahçesine dayanan bir çıkmaz vardır. Salih’lerin evi bu çıkmazın sol tarafında, en diptedir. Kasabanın değişmeyen, hatta büsbütün canlanan bir yönü de vardır: Gâvur Mahallesi. Burada Minas’ın, Yorgo’nun meyhaneleri vardır. Gâvur Mahallesi ile diğer mahalleler arasında pek mühimsenecek bir fark yoktur. Sadece evlerin tipleri biraz değişiktir.
Ayrıca olaylar kahvede, camide ya da çete reislerinin evlerinde geçmektedir.
Olaylar Birinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmektedir.
Bunların dışında eserde yer ve zaman kavramı üzerinde pek fazla durulmamıştır. Sadece genel olarak bahsedilmiştir. (Akşehir, Birinci Dünya Savaşı sonrası)

5- Dil ve anlatım yönünden

Eserin dili anlaşılır ve akıcıdır. Yazar bunu; halkın o dönemde kullandığı kelimeleri seçerek sağlamıştır. Ayrıca halkın kullandığı kelimelere doğrudan yer vererek eserin doğallığını sağlamıştır.
Eserde anlatım ikinci kişi ağzından yapılmıştır.

6- Yazarın kişiliği yönünden

Tarık Buğra hakkında tüm bilgiler için tıklaa.

Küçük Ağa Özet,Küçük Ağa Kahramanlar,Küçük Ağa Zaman Mekan,Küçük Ağa Tema Konu,Küçük Ağa Tahlili-İncelemesi,Küçük Ağa İncelemesi, ROMAN TAHLİLLERİ, 


5 Yorumlar

 1. Çok Yararlı Oldu Sayenizde Sözlüm Yüksek Olacak Duamı Aldınız :)

  YanıtlaSil
 2. Buna çok sevindik :)))) ne mutlu bize

  YanıtlaSil
 3. çok teşekkür ederim sayenizde proje notum 100 olacak :)

  YanıtlaSil
 4. rica ederim ne mutlu bize :)

  YanıtlaSil
 5. Çok teşekkür ederim sizin sayenizde yaptım

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk